FANDOM


TEX là một định dạng tệp nén cho ảnh họa tiết trong Don't Starve. Nó là dẫn xuất từ định dạng tệp DXT (S3 Texture Compression). Ta có thể tìm vài vật dụng và chân dung nhân vật chưa thực hiện bằng cách ở tệp TEX trong các thư mục game Don't Starve.

Hầu hết hình ảnh và biểu tượng trong wikia này là chuyển đổi trực tiếp từ tệp TEX trong các thư mục game.

Vị trí TEX Sửa đổi

Tệp TEX trong Don't Starve thường nằm trong \Don't Starve\data.

Đây là danh sách các vị trí TEX hữu ích:

  • \Don't Starve\data\bigportraits
  • \Don't Starve\data\images
  • \Don't Starve\data\inventoryimages
  • \Don't Starve\data\minimap
  • \Don't Starve\data\portraits

Khi ta có hành động liên quan đến các tệp lõi game, hãy nên cẩn thận và tạo một bản lưu.

Giải nén TEX Sửa đổi

Để đọc tệp TEX, ta buộc phải giải nén TEX thành các định dạng ảnh đọc được khác (thường là PNG).

Đây là công cụ được cung cấp bởi Matt, TEXTool.

Một hướng dẫn mod với các chỉ dẫn về cách sử dụng công cụ này cũng có thể tìm ở đây.

Blueprint Thư viện ẢnhSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.