FANDOMAh, cöstumes to assist my perförmance.

–Wigfrid

Wardrobe là 1 Kiến Trúc chỉ có trong Don't Starve Together. Nó có thể được tìm thấy trong thẻ Kiến Trúc, cần 4 Ván Ép , 3 Cỏ CắtMáy Luyện Kim để làm nguyên mẫu.

Sử dụng Tủ Quần Áo sẽ mở ra 1 menu mới, cho phép người chơi thay đổi Skins. Khi người chơi gặp nguy hiểm, ví dụ như đứng trong Tối hoặc bị tấn công, Tủ Quần Áo và menu chọn sẽ tự đóng lại

Placeholder Bên lềSửa đổi

Blueprint Thư viện ảnhSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.