FANDOM


Wilson Portrait
It's an extra leafy lizard.

Wilson

Willow Portrait
Ew.

Willow

Wolfgang Portrait
Lizard looks flimsy.

Wolfgang

Wendy Portrait
This is a creature ruled by fear.

Wendy

WX-78 Portrait
MUCH MORE FUN THAN PICKING GRASS

WX-78

Wickerbottom Portrait
I've never encountered this species before. Seems harmless.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Where's the log lizard?

Woodie

Waxwell Portrait
I'm sure its tail grows back.

Maxwell

Wigfrid Portrait
What flaxen scales.

Wigfrid

Webber Portrait
Hey! You dropped something!

Webber

Tắc Kè là một Mob thụ động trong bản Don't Starve Together .Chúng được tìm thấy ở Quần Xã Xứ Đá và hoạt động như một mob thay thế cho Cỏ Cắt .Khi chết chúng rớt ra 1 Cỏ Cắt và 1 Thịt Lá .Chúng có cơ hội sinh ra từ 1 cây Cỏ đã bị đào .

Có 1% khả năng tắc kè sinh sản bằng cách đẻ trứng từ việc chọn một bụi Cỏ .Điều này chỉ có thể xảy ra khi không có 1 con tắc kè nào xung quanh 1 bụi Cỏ khoảng cách 20 Tường

.Brain.png Hành vi Sửa đổi

  • Tắc kè dành nhiều thời gian để đi lang thang xung quanh Xứ Đá và sưởi nắng ,ngủ dưới ánh nắng vào buổi sáng ,khi đến gần chúng kể cả khi đang ngủ chúng cũng sẽ giật mình và chạy mất để lại cái đuôi của mình là 1 Cỏ Cắt ,đuôi chúng sẽ mọc lại ngay sau khi cảm thấy an toàn .

Placeholder.png Bên lề Sửa đổi

  • Tắc kè là 1 Mob sống giống Thực Vật nên hoàn toàn có thể bị bệnh ở cây trồng ,bệnh thường có 3 giai đoạn và quá trình bị bệnh sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày .Chúng sẽ biến thành Thối ở giai đoạn cuối cùng
  • Tắc kè khi đang nằm ngủ được lấy từ hành vi của các loài thằn lằn và kì nhông khi đang thư giãn
  • Khi một con trong đàn bị chết cả đàn sẽ tái tạo lại chúng
  • Tắc kè khi Nuôi sẽ không cần phải cho ăn và chúng cũng không bao giờ ăn và chết đói

Mosquito.png Lỗi Sửa đổi

  • Khi người chơi dồn tắc kè vào trong góc và để cho chúng ngủ rồi đánh ,đôi lúc chúng sẽ chạy ra biển
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.