FANDOM


Với Tượng người chơi có thể chế tạo nhờ một Bàn Thợ Gốm, xem Quân Cờ.
Với Tượng người chơi có thể sửa bằng Cẩm Thạch Khả Nghi, xem Điêu Khắc Cẩm Thạch.

Wilson Portrait
Statuesque.

Wilson, when examining a Comedy Marble Statue.

Willow Portrait
She hasn't put her face on for the day yet.

Willow, when examining a Comedy Marble Statue.

Wolfgang Portrait
She seems like happy lady.

Wolfgang, when examining a Comedy Marble Statue.

Wendy Portrait
Each of us wear many masks.

Wendy, when examining a Comedy Marble Statue.

WX-78 Portrait
MARBLE, NOT METAL. INFERIOR

WX-78, when examining a Comedy Marble Statue.

Wickerbottom Portrait
A Grecian-inspired sculpture of the muse Thalia. Some liberties have been taken.

Wickerbottom, when examining a Comedy Marble Statue.

Woodie Portrait
I'm not sure I get it.

Woodie, when examining a Comedy Marble Statue.

Waxwell Portrait
She's still in there somewhere. I know it.

Maxwell, when examining a Comedy Marble Statue.

Wigfrid Portrait
Delicate appearance, but hard as stöne. Admirable.

Wigfrid, when examining a Comedy Marble Statue.

Webber Portrait
It looks real lifelike, but it's all cold to touch.

Webber, when examining a Comedy Marble Statue.

Warly Portrait
She seems regal.

Warly, when examining a Comedy Marble Statue.

Wormwood Portrait
No head? Where's head?

Wormwood, when examining a Comedy Marble Statue.

Winona Portrait
This is too strange.

Winona, when examining a Comedy Marble Statue.

Wortox Portrait
Hyuyu, she's gone and lost her head!

Wortox, when examining a Comedy Marble Statue.

Wurt Portrait
Feels sad, florp.

Wurt, when examining a Comedy Marble Statue.

Wilson Portrait
Don't lose your head now!

Wilson, when examining a Tragedy Marble Statue.

Willow Portrait
Yikes. I'd cover that up too if I were her.

Willow, when examining a Tragedy Marble Statue.

Wolfgang Portrait
Wolfgang does not know what to do with pretty statues.

Wolfgang, when examining a Tragedy Marble Statue.

Wendy Portrait
A chilling thought... What if nothing's beneath the mask?

Wendy, when examining a Tragedy Marble Statue.

WX-78 Portrait
THE MASK IS THE ONLY GOOD PART OF IT

WX-78, when examining a Tragedy Marble Statue.

Wickerbottom Portrait
A Grecian-inspired sculpture of the muse Melpomene. Some liberties have been taken.

Wickerbottom, when examining a Tragedy Marble Statue.

Woodie Portrait
She's a real tall one, eh?

Woodie, when examining a Tragedy Marble Statue.

Waxwell Portrait
Her tragedy does not define her.

Maxwell, when examining a Tragedy Marble Statue.

Wigfrid Portrait
What plagues yöu, fair maiden?

Wigfrid, when examining a Tragedy Marble Statue.

Webber Portrait
Nice sword!

Webber, when examining a Tragedy Marble Statue.

Warly Portrait
Well, as they say, if it ain't baroque!

Warly, when examining a Tragedy Marble Statue.

Wormwood Portrait
Why so sad?

Wormwood, when examining a Tragedy Marble Statue.

Winona Portrait
We thought she was gone...

Winona, when examining a Tragedy Marble Statue.

Wortox Portrait
Hyuyu, she's gone and lost her head!

Wortox, when examining a Tragedy Marble Statue.

Wurt Portrait
Missing her head!

Wurt, when examining a Tragedy Marble Statue.

Wilson Portrait
It's a fancy marble statue.

Wilson, when examining a Pawn Marble Statue.

Willow Portrait
It's an okay statue, I guess.

Willow, when examining a Pawn Marble Statue.

Wolfgang Portrait
Wolfgang does not know what to do with pretty statues.

Wolfgang, when examining a Pawn Marble Statue.

Wendy Portrait
Cold, hard stone...

Wendy, when examining a Pawn Marble Statue.

WX-78 Portrait
MARBLE, NOT METAL. INFERIOR

WX-78, when examining a Pawn Marble Statue.

Wickerbottom Portrait
Elegant, though there's an unmistakable darkness to the work.

Wickerbottom, when examining a Pawn Marble Statue.

Woodie Portrait
I prefer wood carvings.

Woodie, when examining a Pawn Marble Statue.

Waxwell Portrait
Hm. Stately.

Maxwell, when examining a Pawn Marble Statue.

Wigfrid Portrait
Delicate appearance, but hard as stöne. Admirable.

Wigfrid, when examining a Pawn Marble Statue.

Webber Portrait
Solid marble!

Webber, when examining a Pawn Marble Statue.

Warly Portrait
A lovely marble statue.

Warly, when examining a Pawn Marble Statue.

Wormwood Portrait
Like it

Wormwood, when examining a Pawn Marble Statue.

Winona Portrait
A bit snooty.

Winona, when examining a Pawn Marble Statue.

Wortox Portrait
A statue made of cold, cold stone.

Wortox, when examining a Pawn Marble Statue.

Wurt Portrait
This rock in a funny shape.

Wurt, when examining a Pawn Marble Statue.

Wilson Portrait
It's a fancy marble statue.

Wilson, when examining a Vase Marble Statue.

Willow Portrait
A brazier would be nicer.

Willow, when examining a Vase Marble Statue.

Wolfgang Portrait
Is manly spittoon?

Wolfgang, when examining a Vase Marble Statue.

Wendy Portrait
Cold, hard stone...

Wendy, when examining a Vase Marble Statue.

WX-78 Portrait
MARBLE, NOT METAL. INFERIOR

WX-78, when examining a Vase Marble Statue.

Wickerbottom Portrait
The rain may inadvertently turn it into a bird bath.

Wickerbottom, when examining a Vase Marble Statue.

Woodie Portrait
Could make a nice planter outta that.

Woodie, when examining a Vase Marble Statue.

Waxwell Portrait
Hm. Stately.

Maxwell, when examining a Vase Marble Statue.

Wigfrid Portrait
Tis a stöne basin!

Wigfrid, when examining a Vase Marble Statue.

Webber Portrait
Solid marble!

Webber, when examining a Vase Marble Statue.

Warly Portrait
A lovely marble statue.

Warly, when examining a Vase Marble Statue.

Wormwood Portrait
Like it

Wormwood, when examining a Vase Marble Statue.

Winona Portrait
A bit snooty.

Winona, when examining a Vase Marble Statue.

Wortox Portrait
A statue made of cold, cold stone.

Wortox, when examining a Vase Marble Statue.

Wurt Portrait
Look fancy and boring, florp.

Wurt, when examining a Vase Marble Statue.

Tượng Cẩm Thạch (Marble Statue) là những vật thể sinh sản tự nhiên độc quyền trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong A New Reign. Chúng tương tự như CộtCây Cẩm Thạch vì chúng có thể được khai thác để rơi ra 2 hoặc 3 (30%) cẩm thạch. Tượng Hài Kịch hoặc Bi Kịch có thể khai thác để cung cấp cho người chơi Bản Phác Quân Hậu, trong khi Quân Tốt khi khai thác sẽ thu được Bản Phác Quân Tốt.

Placeholder TriviaSửa đổi

  • Tượng Cẩm Thạch được thêm vào trong bản cập nhật A Little Fixer Upper.
  • Hai bức tượng đầu tiên là tài liệu tham khảo Bi và Hài Kịch cổ điển, phù hợp vớ chủ đề sân khấu của Charlie.

Blueprint GallerySửa đổi

Vật thể thế giới tự nhiên
Thực Vật Thường XanhThường Xanh SầnCây GaiBụi DâuCà RốtCây Chuối HangĐịa Y HangHoa (Hoa QuỷDương Xỉ) • CỏHoa ĐènCủ ThịtNhân SâmNấm RơmNấm CâyThực Vật Ven AoSậyCành ConBụi GaiCây Toàn ThườngReign of Giants icon Cây Dẻ BulôXương RồngCây Cỏ Lăn
Mob và Nơi Sống Tổ OngTổ Ong Sát ThủGò Chó SănAoNhà LợnVua LợnĐuốc LợnChòi ThỏNhà Xiêu VẹoGò Sên RùaHang NhệnThạch NhệnKén Khỉ HangỔ Chân CaoTrại Hải MãHố Giun (Hố Giun Bệnh) • Hang ThỏReign of Giants icon Hang ChuộtGốc Rỗng
Vô Tri Đài Giả Khoa Cổ ĐạiTượng CổĐá BazanBản ThảoĐá TảngMáy HátMộ (Bia Mộ) • Tượng Đàn HạcBụi Đất Khả NghiCột Cẩm ThạchCây Cẩm ThạchCổng MaxwellTượng MaxwellĐèn MaxwellĐầu Người CáĐèn Ác MộngKhóa Ác MộngNgai Ác MộngTháp ĐáRương Văn HoaĐầu LợnCột TrụThánh TíchHốHài CốtXươngThạch NhũĐá Xúc GiácTường ThuleciteReign of Giants icon Đá Băng NhỏTượng Glommer
Đồ Đồ HộpĐồ Tay QuâyĐồ Khoai Tây Kim LoạiĐồ VòngĐồ GỗMắt Xương
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.