FANDOM

Halinhxinh

biệt danh Chun

Bảo quản viên
  • Tôi sống tại Ha Noi, Viet Nam
  • Tôi sinh ngày tháng 5 26
  • Tôi là Nu nu
Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.