Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Tường Vật Dụng nhân tạo và Kiến Trúc giúp ngăn người chơiMobs. Tường được làm từ các vật liệu khác nhau có Máu tối đa khác nhau và tùy thuộc vào vật liệu, tường có thể là dễ cháy. Các bức tường có thể được tạo ra từ Cỏ, Ván Ép, ĐáThulecite. Shipwrecked DLC thêm các bức tường làm từ Đá Vôi. Hamlet DLC thêm Tường Cổ, không thể chế tạo được. Gió Lớn cũng được thêm vào trong các DLC này, có thể làm hỏng một số bức tường. Don't Starve Together cũng thêm Tường Đá Mặt Trăng, thể hiện hành vi đặc biệt liên quan đến hành động của người chơi.

Tường Cỏ

Woodie Portrait.png
I could sneeze it over.

Woodie

Tường Cỏ là loại yếu nhất trong bốn loại tường, Vật phẩm có thể chế tạo và Kiến trúc có thể triển khai để ngăn chặn chuyển động của người chơi và Mob. Sau khi được xây dựng, nó có thể được sửa chữa hoặc nâng cấp lên tầng thứ hai bằng một mảnh Tường Cỏ khác hoặc đủ Cỏ Cắt. Nó có thể bị tấn công và phá hủy, để lại một Tường Cỏ bị phá hủy. Búa khi bức tường sẽ sinh ra hai Cỏ Cắt từ tầng thứ hai và một Cỏ Cắt từ các tầng khác. Nó có tối đa 100 máu và 50 máu khi được chế tạo lần đầu tiên trước khi nâng cấp. Bức tường cỏ rất dễ cháy và chúng ta nên thận trọng khi chiến đấu Chó Săn Đỏ ở gần nó, hoặc trong Reign Of Giants Mùa Hè. Nếu bị đốt cháy, nó sẽ thả một Tro.

Trong DLC Shipwrecked, Gió Lớn có thể ăn mòn và phá hủy Tường Cỏ.

Tường Gỗ

Wigfrid Portrait.png
A mediöcre förtificatiön.

Wigfrid

Tường gỗ là loại mạnh thứ ba trong bốn loại tường, Vật phẩm có thể chế tạo và Kiến trúc ngăn chặn chuyển động của người chơi và Mob. Sau khi được xây dựng, nó có thể được sửa chữa hoặc nâng cấp lên tầng thứ hai bằng một mảnh Tường gỗ khác hoặc đủ Cành Cây, Gỗ hoặc Ván Ép. Nó có thể bị tấn công và phá hủy, để lại một Bức tường gỗ bị phá hủy. Nó cũng rất dễ cháy, vì vậy các biện pháp nên được thực hiện khi chiến đấu với Chó Săn Đỏ, hoặc trong Mùa hè Reign Of Giants. Sử dụng Búa lên tường sẽ mang lại một Gỗ từ cấp một và hai Gỗ từ cấp ba. Nó có tối đa 200 máu và bắt đầu với 100 máu khi được chế tạo lần đầu tiên trước khi được nâng cấp.

Trong DLC Shipwrecked, Gió Lớn có thể làm xói mòn và phá hủy Tường Gỗ.

Tường Đá

Wickerbottom Portrait.png
I'm not sure why I can carry so many of these.

Wickerbottom

Tường Đá Là loại tường chắc thứ hai trong bốn loại tường, chỉ sau Tường Thulecite. Nó được chế tạo như một Vật phẩm và được triển khai như một Kiến trúc ngăn chặn sự di chuyển của cả sinh vật và Nhân Vật. Tường đá cấp 1 được xây dựng ở tầng cấp 2 nhưng có thể được sửa chữa (nâng cấp) thành tầng cấp 3 hoặc cấp 4 khi thêm mảnh Tường Đá hoặc thêm đủ Đá hoặc Đá Mài. Nó có thể bị tấn công để giảm nó xuống cấp 1 và sau đó bị phá hủy, để lại một Bức Tường Đá hỏng. Đập tường sẽ mang lại hai Đá từ tầng thứ tư và một Đá từ các tầng khác. Nó có 200 máu khi được chế tạo lần đầu tiên và tối đa 400 máu.

Trong sửa chữa, thêm 1 đá tạo ra ít máu hơn so với 1 mảnh Tường Đá. Mà 6 đá đã tạo 6 mảnh tường đá nên dùng đá nâng cấp trực tiếp không hiệu quả. Tương tự như vậy dùng đá cắt cũng tốn hơn. Hơn nữa, chi phí để nâng cấp tối đa một tường đá hỏng cao hơn phá tường bằng búa rồi bắt đầu xây mới. Khi chúng bị phá hủy hoàn toàn cần từ 8 tới 9 mảnh tường để hoàn toàn nâng cấp xong tường đá, phụ thuộc vào cách sửa chữa.

Don't Starve Together Tường Đá Tàng Thư

Woodie Portrait.png
Safe and secure, eh?

Woodie

Tường Đá Tàng Thư (Archival Stone Wall) là phiên bản Tường Đá hiện diện ở Tàng Thư Cổ Đại. Nó y hệt Tường Đá, chỉ khác ngoại hình.

Tường Thulecite

Warly Portrait.png
The stories these tell... fascinating...

Warly

Tường Thulecite là loại tường chắc nhất trong số các loại tường, có 500 máu khi mới xây dựng và máu tối đa là 800 khi được nâng cấp hết. Nó có thể được chế tạo bằng cách sử dụng Đài Giả Khoa Cổ Đại từ 1 Thulecite. Khi phá bằng Búa, nó tạo ra Mảnh Thulecite. Một bức tường Thulecite có thể được đặt xuống để chặn đường đi của cả sinh vật và người chơi. Khi mới dựng nó đã ở cấp 3. Có thể nâng thêm 2 cấp nữa bằng Mảnh Thulecite hoặc Thulecite. Khi phá hủy, tường cấp 5 tạo ra 2 Mảnh Thulecite, trong khi các cấp còn lại chỉ tạo ra 1. Do đó nếu người chơi không nâng cấp tường cấp 3 rồi để nó bị phá hủy, tốt hơn là đập nó ra và thay thế cái khác thay vì sửa chữa.

Tường Thulecite cũng được tìm thấy tự nhiên ở Tàn Tích, đôi khi xung quanh Quản Thần Cổ ĐạiMáy Đồng Hồ Hỏng.

Don't Starve Together Tường Thulecite Tàng Thư

Wormwood Portrait.png
Strong

Wormwood

Tường Thulecite Tàng Thư (Archival Thulecite Wall) là phiên bản Tường Thulecite hiện diện ở Tàng Thư Cổ Đại. Nó y hệt Tường Thulecite, chỉ khác ngoại hình.


Shipwrecked icon.png Tường Đá Vôi

Wendy Portrait.png
A wall made of living coral... No longer.

Wendy

Tường Đá Vôi là một loại tường nằm độc quyền dành cho Shipwrecked DLC. Nó yêu cầu 2 Đá Vôi 1 Máy Khoa Học để nguyên mẫu và sẽ nhận được 6 mảng tường. Nó chắc hơn Tường Đá một chút với 500 máu tối đa. Khi đập bằng Búa, nó sẽ rớt ra một hoặc hai mảnh San Hô tùy theo máu của nó. Chúng không thể được sửa chữa bằng Đá Vôi hoặc San Hô.


Shipwrecked icon.png Tường Đá Biển

WX-78 Portrait.png
SEA WALL MATERIAL

WX-78

Tường Đá Biển là một loại tường độc quyền dành cho Shipwrecked DLC. Nó yêu cầu 2 Đá Vôi, 4 Rong Biển để chế tạo và 1 Máy Khoa Học để nguyên mẫu và sẽ nhận được 6 mảng tường. Những bức tường này chỉ có thể đặt trên Biển. Khi đập bằng Búa, Tường Đá Biển sẽ rơi ra 1 hoặc 2 mảnh San Hô tùy theo máu của nó. Chúng không thể sửa bằng Đá Vôi hay San Hô.


Hamlet icon.png Tường Cổ Đại

Wagstaff Portrait.png
Oh, if only I could read those ruins! So much knowledge to learn!

Wagstaff

Tường Cổ Đại là một loại tường độc quyền dành cho Hamlet DLC. Chúng chỉ có thể tìm thấy ở gần Suối Nguồn Tươi Trẻ và ở khu vực khởi đầu của Wormwood. Khi đập bằng Búa, nó sẽ rớt ra một hoặc hai Đá tùy theo lượng máu của nó. Chúng không thể chế tạo nhưng có thể dùng Đá để sửa lại.


Don't Starve Together icon.png Tường Đá Mặt Trăng

Wilson Portrait.png
Spacey and smooth!

Wilson

Tường Đá Mặt Trăng là kiến trúc độc quyền trong Don't Starve Together. Với tối đa 600, máu của Tường Đá Mặt Trăng nằm giữa các bức Tường Đá và Thulecite.

Không giống như hầu hết các bức tường khác, chúng được xây dựng từ các Đá Mặt Trăng chưa tinh chế, có giá 3 mỗi bức. Vì búa hoặc đập vỡ một đoạn ở mức 50% máu sẽ chỉ làm rơi 1 tảng đá mặt trăng, không thể xây dựng lại các bức tường mà không tốn chi phí cho nguyên liệu thô, như đối với các bức tường Đá và Thulecite. Cũng sẽ kinh tế hơn khi sửa chữa / xây dựng những bức tường này bằng Đá Mặt Trăng (40 HP mỗi đá, 120 cho 3 đá), thay vì các mảnh tường (100 HP mỗi vật phẩm).

Tường Đá Mặt Trăng cung cấp 2 đặc quyền, ảnh hưởng đến cách người chơi có thể đập và tấn công chúng.

Phải mất 25 lượt đánh để phá nát mỗi phân đoạn bằng Búa, so với 3 lần đập cho tất cả các bức tường khác. Với một cây búa hoàn toàn mới, chỉ có 3 mảnh của Tường Đá Mặt Trăng có thể được giải mã trước khi nó bị vỡ. Bởi vì điều này, chúng cung cấp tốt hơn một bức tường cho người chơi. Khi bị tấn công bởi người chơi, bức tường chỉ nhận 75% lượng sát thương của người chơi. Thiệt hại lấy từ mob không bị ảnh hưởng.


Placeholder.png Bên lề

Biểu tượng cũ của Tường Đá Mặt Trăng

  • Trước khi đưa vào chính thức, Tường Thulecite có màu xám thay vì màu vàng hiện tại.
  • Do 1 Thulecite tạo được 6 Tường Thulectie và mỗi Tường lại tạo ra Mảnh Thulecite khi bị phá bằng búa, người chơi có thể dựng tường, phá hủy nó khi cần thiết rồi tạo lại Thulecite như ban đầu miễn làm sao để tường riêng ra và không kết hợp chúng.
  • Trước bản cập nhật Moderately Friendly, có thể dùng các vật hồi máu để nâng cấp Tường, ví dụ như bằngBăng Gạc Mật Ong.
  • Câu nói của Maxwell về bức tường chỉ ra điểm hư cấu khi có thể đựng được các bức tường lớn như vậy vào trong túi.
  • Với một búa mới, cần 3 mảnh trăng tường đá để có thể phá hủy trước khi nó vỡ.

Blueprint.png Thư viện ảnh


Vật Dụng Khả Chế
Công Cụ Rìu (Rìu Xa Xỉ) • Cuốc Chim (Cuốc Chim Sang Trọng) • Xẻng (Xẻng Vương Giả) • ChĩaBúaDao CạoBút Lông VũTra Yên CưỡiYên CưỡiYên Cưỡi ChiếnYên Cưỡi Sang TrọngLượcMuối Liếm
(Rựa (Rựa Xa Xỉ) Shipwrecked icon.pngHamlet icon.png) (Kéo Tỉa Cây Hamlet icon.png) (Cân Bỏ TúiCuốc Làm Vườn (Cuốc Làm Vườn Lộng Lẫy)Bình Tưới NướcBình Mỏ ChimChuông Bò Lai) Don't Starve Together icon.png)
Nguồn Sáng Lửa TrạiLò LửaĐuốcMũ Thợ MỏĐèn Bí NgôĐèn Lồng
(Lửa Thu NhiệtLò Thu NhiệtKính Chuột Chũi Reign of Giants icon.png) (Lò Ống KhóiLò Lửa NổiChai Phát QuangLò Lửa Đá Vỏ ChaiĐuốc ThuyềnĐèn ThuyềnĐèn Dầu Shipwrecked icon.png) (Mũ NếnMũ Dơi Trùm Đầu Hamlet icon.png) (Đèn NấmMũ Nấm Phát QuangBật Lửa của Willow Don't Starve Together icon.png)
Sinh Tồn BẫyBẫy ChimLa BànBa LôCặp Da LợnĐá NhiệtThuốc Cầm MáuBăng Gạc Mật OngChiếu RơmChiếu LôngLềuLưới Côn TrùngCần CâuGiấy Gói
(Lọng Kiều DiễmQuạt Cao CấpTúi Cách NhiệtNhà Chái Ngủ Trưa Reign of Giants icon.png) (Túi Đầu BếpBóng Khỉ NgốcLọng Nhiệt ĐớiThuốc Trị ĐộcTúi LáChòi Lá DừaQuạt Nhiệt ĐớiTúi BiểnTổ Doydoy Shipwrecked icon.png) (Bình Xịt Côn TrùngCòi Chim Hamlet icon.png) (Tim Mách LẻoĐạn Tăng LựcCần Câu BiểnPháo SángBóng NướcQuạt XoayBernieĐống Bong BóngTúi Đựng KẹoGiấy Gói Quà Don't Starve Together icon.png)
Lương Thực Ruộng Cơ BảnRuộng Cải TiếnThùng OngGiá PhơiNồi HầmTủ Lạnh
(Xô Bón Phân Reign of Giants icon.pngShipwrecked icon.pngHamlet icon.png) (Sào VẹmTrại Nuôi CáỔ Vẹm Shipwrecked icon.png) (Máy Phun Sương Hamlet icon.png) (Ruộng Trồng NấmThùng MuốiNồi Hầm Di ĐộngMáy Nghiền Di ĐộngTrạm Gia Vị Di Động Don't Starve Together icon.png)
Khoa Học Máy Khoa HọcMáy Luyện KimCột BóiNhiệt KếVũ KếThuốc NổCột Thu Lôi
(Máy Ném TuyếtDoodad Điện Reign of Giants icon.pngShipwrecked icon.pngHamlet icon.png) (Phòng Thí Nghiệm NổiMáy Làm Đá 3000Mũi Khoan Quacken Shipwrecked icon.png) (Lò LuyệnQuạt Lúc Lắc Hamlet icon.png) (Thùng Suy NgẫmBàn Vẽ Bản ĐồBàn Thợ GốmPhòng Thí Nghiệm Bác Học Điên Don't Starve Together icon.png)
Thẻ Chiến Đấu GiáoChày ThịtGiáp CỏGiáp GỗGiáp Cẩm ThạchNón Bầu DụcTiêu Thổi (Tiêu LửaTiêu Mê) • BoomerangBom OngBẫy Răng
(Nón Chiến BinhGiáo ChiếnSao MaiĐau Thời TiếtGiáp Đánh Vảy Reign of Giants icon.png) (Giáo ĐộcGiáp Vỏ SòGiáp Đá VôiGiáp Xương RồngNón Tra SừngTiêu ĐộcLựu DừaSúng GiáoĐoản Kiếm Tối Thượng Shipwrecked icon.png) (KíchChày GỗGiáp Vẩy BọMặt Nạ KiếnGiáp Vỏ KiếnNón Kim LoạiGiáp ThiếcSúng Etpigôn Hamlet icon.png) (Mũ Cá Xì GàTiêu ĐiệnBom MêRoi Đuôi Tam MiêuSúng Cao Su Don't Starve Together icon.png)
Kiến Trúc RươngBảng HiệuBảng MiniCửa GỗHàng RàoTường CỏTường GỗTường ĐáNhà LợnChòi ThỏLồng Chim • Sàn (Đường Đá CuộiSàn GỗNền CaroThảm Trải) • Chậu Dương Xỉ
(Rương Đóng VảyTrứng Nhện Reign of Giants icon.png) (Rương BiểnTường Đá VôiTường Đá BiểnNhà Lợn RoanChòi Khỉ Tiền SửBao CátLâu Đài CátHang Bồ Câu RồngĐiện Cá HeoThảm Da Rắn Shipwrecked icon.png) (Thùng Nút BầnNền Tóc RâuNền CỏĐất Canh TácNền Rậm Rạp Hamlet icon.png) (Bảng Chỉ HướngBàn HoaBù Nhìn Thân ThiệnThùng Dụng CụBể Trưng Bày CáTường Đá Mặt TrăngGạch Đóng VảyLò NhiệtTủ Quần ÁoChậu Cây Mọng NướcBản Sao Thánh TíchDi Cốt Chị GáiNhà CáCông Trình ThảmPháo Đài CáĐất Đầm LầyChậu Cây Lễ HộiLò Nướng GạchBàn Lễ HộiMiếu Thờ GàMiếu Thờ SóiMiếu Thờ LợnMiếu Thờ ChuộtMiếu Thờ BòTrạm Chải Lông Bò) Don't Starve Together icon.png)
Tinh Chế Dây ThừngVán ÉpĐá MàiGiấy CóiNhiên Liệu Ác MộngNgọc TímSáp OngGiấy Sáp
(VảiĐá VôiVàng ThỏiNước ĐáChai RỗngTiểu San Hô Shipwrecked icon.png) (Cây Cọ NonHạch Độc Hamlet icon.png) (Ngọc Đá Mặt TrăngĐậu Cẩm ThạchLông DàyVải LôngBụi Viên Don't Starve Together icon.png)
Ma Thuật Bù Nhìn ThịtMũ Ma ThuậtTay Máy Bóng TốiSáo Thần PanNgười Hát RongĐèn Chong ĐêmGiáp Bóng TốiGươm ĐenGậy DơiBùa Phục SinhBùa LạnhBùa Ác MộngGậy LửaGậy BăngGậy Dịch ChuyểnTâm Dịch ChuyểnThắt Lưng Tuyệt Thực
(Chuông Cổ Reign of Giants icon.png) (Mũ Cướp Biển Ảo ThuậtỐng Tiêu Nhỏ GiọtVượt Biển Được Shipwrecked icon.png) (Lợn Ma ThuậtHiện Vật SốngGậy Mắt RắnRương Rễ CâyVượt Bầu TrờiÁo Choàng Lốc Xoáy Hamlet icon.png) (Mắt Đá Mặt TrăngĐồng Hồ Mặt TrăngChốt Đào TẩuGậy Tẩy TrangHoa AbigailTượng Kitschy Don't Starve Together icon.png)
Trang Phục Cuộn Kim KhâuVòng HoaChụp Tai Lông ThỏNón RơmMũ Sừng BòMũ Chăn OngMũ Lông ChimMũ Bụi CâyMũ Mùa ĐôngNón Chóp CaoGậy Đi BộVest Bảnh BaoVest Mát MẻVest Phùng
(Dưa Thời TrangKhối BăngVest Mát Mùa HèSơ Mi HoaMũ Da MèoMũ MưaÁo MưaVest Gấu Ngủ ĐôngÔ Mắt Reign of Giants icon.png) (Não của Tư DuyVương Miện Nanh SắcDù ĐôiÁo Mỡ Cá VoiÁo Dầu HắcÁo Chắn GióBộ Lọc BụiMũ Bóng Bẩy Shipwrecked icon.png) (Mũ Da RắnÁo Khoác Da Rắn Shipwrecked icon.pngHamlet icon.png) (Mặt Nạ Phòng ĐộcMũ CốiMũ Thu LôiMặt Lợn Ngụy Trang Hamlet icon.png) (Kính Thời TrangKính Chắn BụiVòng Hoa TảoMũ Nấm Ngộ Nghĩnh LamMũ Nấm Ngộ Nghĩnh LụcMũ Nấm Ngộ Nghĩnh ĐỏMặt Cá Ngụy TrangMũ Ca Nô Don't Starve Together icon.png)
Cổ Xưa ThuleciteTường ThuleciteHuy Chương ThuleciteBùa Lười BiếngBùa Phát QuangBùa Kết CấuGậy BiếngGậy Gọi SaoGậy Giải Cấu TrúcRìu/CuốcVương Miện ThuleciteGiáp ThuleciteChùy ThulecitePháo Mắt
Mũ Thực Vật Học Don't Starve Together icon.png)
Sách Birds of the WorldApplied HorticultureSleepytime StoriesThe End is Nigh!On Tentacles
(Joy of Volcanology Shipwrecked icon.png)
Advertisement