FANDOM


Wilson Portrait
Một cái túi chứa nhiều vật dụng.

Wilson

Willow Portrait
Có thứ gì đó bên trong.

Willow

Wolfgang Portrait
Kho báu trong Hồ .

Wolfgang

Wendy Portrait
Nó ở tận đáy Hồ.

Wendy

WX-78 Portrait
CHO TA XEM BÍ MẬT CỦA MÀY ĐI

WX-78

Wickerbottom Portrait
Chắc có thứ gì đó hữu dụng bên trong?

Wickerbottom

Woodie Portrait
Nhìn bề ngoài có vẻ vô dụng.

Woodie

Waxwell Portrait
Bên trong có gì đó.

Maxwell

Wigfrid Portrait
Một kho báu!

Wigfrid

Webber Portrait
Hi vọng những thứ bên trong không bị ướt.

Webber

Túi Nhàu NátVật Phẩm dành riêng cho Don't Starve Together, được thêm vào trong bản cập nhật A New Reign. Có được bằng cách Câu cá trong Hồ ở ốc đảo. Tương tự như Giấy Gói, Túi Nhàu Nát có chứa các Vật Dụng, chúng sẽ rơi ra khi mở.

Hầu hết các túi chứa Phục Sức, Một vật phẩm hồi sức đặc biệt, Xô Múc Cát chỉ có được bằng cách tìm bên trong một tui nhàu nát. Tuy nhiên, chúng có thể rơi ra các Bản Thảo hiếm của Kính Bảo Hộ Thời Trang, Kính Chắn BụiPotted Succulent, Cũng như các bản thảo khác. Cơ hội nhận được bản thảo sẽ giảm sau khi chúng đã được sử dụng 1 lần.

Vật Phẩm Cơ Hội nhận được Cơ Hội nhận được
Melty Marbles 13.6% 18.0%
Gord's Knot 13.6% 18.0%
Hardened Rubber Bung 13.6% 18.0%
Mismatched Buttons 13.6% 18.0%
Potato Cup 1.4% 1.8%
Blueprint 4.8% 6.3%
Fashion Goggles Blueprint (rare) 1.5% 17.4%
Desert Goggles Blueprint (rare) 1.4% 17.4%
Potted Succulent Blueprint (rare) 1.6% 15.5%
Beach Toy 1.5% 14.4%

Placeholder Bên Lề Sửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.