FANDOMĐạn Cao Su (Slingshot Ammo) là một Vật Phẩm cá nhân và chỉ có thể được chế tạo bởi Walter trong Thẻ Đạn Cao Su. Đạn này sử dụng độc quyền cho Súng Cao Su. Có rất nhiều loại đạn với những ảnh hưởng khác nhau.

Đá CuộiSửa đổi

Wilson Portrait
Shots to be slinged.

Wilson

Willow Portrait
Ever considered making your ammo a little more flammable?

Willow

Wolfgang Portrait
Is little bits of junk.

Wolfgang

Wendy Portrait
Someone could trip and break their neck. Maybe it will be me.

Wendy

WX-78 Portrait
FLESHSACKS, FINDING NEW INNOVATIVE WAYS TO THROW ROCKS AT EACH OTHER

WX-78

Wickerbottom Portrait
Remember to clean up after yourself, dear.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Not bad at all!

Woodie

Waxwell Portrait
Not particularly creative.

Maxwell

Wigfrid Portrait
What fun is a battle withöut hand tö hand cömbat?

Wigfrid

Webber Portrait
Do you want us to help clean up?

Webber

Warly Portrait
This looks like a key ingredient for a slingshot.

Warly

Wormwood Portrait
Pew pew things

Wormwood

Winona Portrait
Hmph. Handmade. The shape's all irregular.

Winona

Wortox Portrait
Oooh, how fun!

Wortox

Wurt Portrait
Bits of stuff.

Wurt

Walter Portrait
They're not the best, but they'll work.

Walter

Đá Cuội (Pebbles) gây ra 17 sát thương. 10 viên đạn được cho ra mỗi lần dùng một Đá để chế tạo.

Vàng ViênSửa đổi

Wilson Portrait
Shots to be slinged.

Wilson

Willow Portrait
Ever considered making your ammo a little more flammable?

Willow

Wolfgang Portrait
Is little bits of junk.

Wolfgang

Wendy Portrait
Someone could trip and break their neck. Maybe it will be me.

Wendy

WX-78 Portrait
FLESHSACKS, FINDING NEW INNOVATIVE WAYS TO THROW ROCKS AT EACH OTHER

WX-78

Wickerbottom Portrait
Remember to clean up after yourself, dear.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Not bad at all!

Woodie

Waxwell Portrait
Ah, now that might be interesting.

Maxwell

Wigfrid Portrait
What fun is a battle withöut hand tö hand cömbat?

Wigfrid

Webber Portrait
Do you want us to help clean up?

Webber

Warly Portrait
This looks like a key ingredient for a slingshot.

Warly

Wormwood Portrait
Pew pew things

Wormwood

Winona Portrait
Hmph. Handmade. The shape's all irregular.

Winona

Wortox Portrait
Oooh, how fun!

Wortox

Wurt Portrait
Bits of stuff.

Wurt

Walter Portrait
These rounds are golden! Literally!

Walter

Vàng Viên (Gold Rounds) gây 34 sát thương. 10 viên được cho ra mỗi lần dùng 1 Vàng Thỏi để chế tạo, yêu cầu một Máy Khoa Học để nguyên mẫu.

Đạn Cẩm ThạchSửa đổi

Wilson Portrait
Shots to be slinged.

Wilson

Willow Portrait
Ever considered making your ammo a little more flammable?

Willow

Wolfgang Portrait
Is little bits of junk.

Wolfgang

Wendy Portrait
Someone could trip and break their neck. Maybe it will be me.

Wendy

WX-78 Portrait
FLESHSACKS, FINDING NEW INNOVATIVE WAYS TO THROW ROCKS AT EACH OTHER

WX-78

Wickerbottom Portrait
Remember to clean up after yourself, dear.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Not bad at all!

Woodie

Waxwell Portrait
Not particularly creative.

Maxwell

Wigfrid Portrait
What fun is a battle withöut hand tö hand cömbat?

Wigfrid

Webber Portrait
Do you want us to help clean up?

Webber

Warly Portrait
This looks like a key ingredient for a slingshot.

Warly

Wormwood Portrait
Pew pew things

Wormwood

Winona Portrait
Hmph. Handmade. The shape's all irregular.

Winona

Wortox Portrait
Oooh, how fun!

Wortox

Wurt Portrait
Bits of stuff.

Wurt

Walter Portrait
I wish they weren't so hard to find!

Walter

Đạn Cẩm Thạch (Marbles) gây ra 51 sát thương. 10 viên được cho ra mỗi lần dùng một Cẩm Thạch để chế tạo, yêu cầu một Máy Luyện Kim để nguyên mẫu.

Đạn Phân KhôSửa đổi

Wilson Portrait
Poop projectiles.

Wilson

Willow Portrait
Flammable enough for me!

Willow

Wolfgang Portrait
Is little bits of poop.

Wolfgang

Wendy Portrait
I suppose it has its uses.

Wendy

WX-78 Portrait
DISGUSTING

WX-78

Wickerbottom Portrait
Oh dear...

Wickerbottom

Woodie Portrait
Not pleasant, but it works.

Woodie

Waxwell Portrait
Must he leave that lying around? I nearly ruined my shoes.

Maxwell

Wigfrid Portrait
I cöuld dö withöut the stench...

Wigfrid

Webber Portrait
Haha, ew!

Webber

Warly Portrait
I suppose we must make do with what we have.

Warly

Wormwood Portrait
Poop things

Wormwood

Winona Portrait
I don't even wanna ask.

Winona

Wortox Portrait
Oooh, how fun!

Wortox

Wurt Portrait
Tiny poops.

Wurt

Walter Portrait
Gross... but a distraction is a distraction.

Walter

Đạn Phân Khô (Poop Pellets) không gây ra sát thương, nhưng làm cho những sinh vật không phải Boss không còn tập trung vào mục tiêu của chúng nữa. 10 viên được cho ra mỗi lần dùng Phân để chế tạo, yêu cầu Máy Khoa Học để nguyên mẫu.

Đạn Đóng BăngSửa đổi

Wilson Portrait
Shots to be slinged.

Wilson

Willow Portrait
Ever considered making your ammo a little more flammable?

Willow

Wolfgang Portrait
Is little bits of junk.

Wolfgang

Wendy Portrait
Someone could trip and break their neck. Maybe it will be me.

Wendy

WX-78 Portrait
FLESHSACKS, FINDING NEW INNOVATIVE WAYS TO THROW ROCKS AT EACH OTHER

WX-78

Wickerbottom Portrait
Remember to clean up after yourself, dear.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Not bad at all!

Woodie

Waxwell Portrait
Ah, now that might be interesting.

Maxwell

Wigfrid Portrait
What fun is a battle withöut hand tö hand cömbat?

Wigfrid

Webber Portrait
Do you want us to help clean up?

Webber

Warly Portrait
This looks like a key ingredient for a slingshot.

Warly

Wormwood Portrait
Pew pew things

Wormwood

Winona Portrait
Hmph. Handmade. The shape's all irregular.

Winona

Wortox Portrait
Oooh, how fun!

Wortox

Wurt Portrait
Bits of stuff.

Wurt

Walter Portrait
Almost as chilling as my favourite radio shows!

Walter

Đạn Đóng Băng (Freeze Rounds) không gây ra sát thương, nhưng nó có thể đóng băng mục tiêu bằng với 2 lần bắn từ Gậy Băng. 10 viên được cho ra mỗi lần dùng 1 Đá Mặt Trăng và 1 Ngọc Lục để chế tạo, yêu cầu một Mũ Ma Thuật để nguyên mẫu.

Đạn Làm ChậmSửa đổi

Wilson Portrait
Shots to be slinged.

Wilson

Willow Portrait
Ever considered making your ammo a little more flammable?

Willow

Wolfgang Portrait
Is little bits of junk.

Wolfgang

Wendy Portrait
Someone could trip and break their neck. Maybe it will be me.

Wendy

WX-78 Portrait
FLESHSACKS, FINDING NEW INNOVATIVE WAYS TO THROW ROCKS AT EACH OTHER

WX-78

Wickerbottom Portrait
Remember to clean up after yourself, dear.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Not bad at all!

Woodie

Waxwell Portrait
Ah, now that might be interesting.

Maxwell

Wigfrid Portrait
What fun is a battle withöut hand tö hand cömbat?

Wigfrid

Webber Portrait
Do you want us to help clean up?

Webber

Warly Portrait
This looks like a key ingredient for a slingshot.

Warly

Wormwood Portrait
Pew pew things

Wormwood

Winona Portrait
Hmph. Handmade. The shape's all irregular.

Winona

Wortox Portrait
Oooh, how fun!

Wortox

Wurt Portrait
Bits of stuff.

Wurt

Walter Portrait
That should slow them down!

Walter

Đạn Làm Chậm (Slow-Down Rounds) gây ra 17 sát thương và làm cho tốc độ của mục tiêu chậm đi 1/3 trong 10 giây. 10 viên được cho ra mỗi lần dùng 1Đá Mặt Trăng và 1 Ngọc Tím để chế tạo, yêu cầu Tay Máy Bóng Tối để nguyên mẫu.

Đạn Yểm BùaSửa đổi

Wilson Portrait
Shots to be slinged.

Wilson

Willow Portrait
Ever considered making your ammo a little more flammable?

Willow

Wolfgang Portrait
Is little bits of junk.

Wolfgang

Wendy Portrait
Someone could trip and break their neck. Maybe it will be me.

Wendy

WX-78 Portrait
FLESHSACKS, FINDING NEW INNOVATIVE WAYS TO THROW ROCKS AT EACH OTHER

WX-78

Wickerbottom Portrait
Remember to clean up after yourself, dear.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Not bad at all!

Woodie

Waxwell Portrait
Ah, now that might be interesting.

Maxwell

Wigfrid Portrait
What fun is a battle withöut hand tö hand cömbat?

Wigfrid

Webber Portrait
Do you want us to help clean up?

Webber

Warly Portrait
This looks like a key ingredient for a slingshot.

Warly

Wormwood Portrait
Pew pew things

Wormwood

Winona Portrait
Hmph. Handmade. The shape's all irregular.

Winona

Wortox Portrait
Oooh, how fun!

Wortox

Wurt Portrait
Bits of stuff.

Wurt

Walter Portrait
Shadow magic is pretty handy, I see why the Ancients liked it!

Walter

Đạn Yểm Bùa (Cursed Rounds) gây ra 51 sát thương và có 50% khả năng triệu hồi một Xúc Tua Bóng Đen lên tấn công. 10 viên được cho ra mỗi lần dùng 1Mảnh Thulecite và 1Nhiên Liệu Ác Mộng để chế tạo, yêu cầu đứng gần Đài Giả Khoa Cổ Đại. Chúng không thể nguyên mẫu được.

Vật Dụng Khả Chế
Công Cụ Rìu (Rìu Xa Xỉ) • Cuốc (Cuốc Sang Trọng) • Xẻng (Xẻng Vương Giả) • ChĩaBúaDao Cạo
Nguồn Sáng Lửa TrạiLò LửaĐuốcMũ Thợ MỏĐèn Bí NgôĐèn LồngReign of Giants icon Lửa Thu NhiệtLò Thu NhiệtKính Chuột ChũiDon't Starve Together icon Bật Lửa của Willow
Sinh Tồn BẫyBẫy ChimLa BànBa LôCặp Da LợnĐá NhiệtThuốc Cầm MáuBăng Gạc Mật OngChiếu RơmChiếu LôngLềuLưới Côn TrùngCần CâuReign of Giants icon Lọng Kiều DiễmQuạt Cao CấpTúi Cách NhiệtNhà Chái Ngủ TrưaDon't Starve Together icon Tim Mách LẻoĐạn Tăng LựcBóng NướcQuạt XoayBernie
Lương Thực Ruộng Cơ BảnRuộng Cải TiếnThùng OngGiá PhơiNồi HầmTủ LạnhReign of Giants icon Xô Bón Phân
Khoa Học Máy Khoa HọcMáy Luyện KimCột BóiNhiệt KếVũ KếThuốc NổCột Thu LôiReign of Giants icon Máy Ném TuyếtDoodad Điện
Chiến Đấu GiáoChày ThịtGiáp CỏGiáp GỗGiáp Cẩm ThạchNón Bầu DụcTiêu MêTiêu LửaTiêu ThổiBoomerangBom OngBẫy RăngReign of Giants icon Nón Chiến BinhGiáo ChiếnSao MaiĐau Thời TiếtGiáp Đánh Vảy
Kiến Trúc RươngBảng HiệuTường RơmTường GỗTường ĐáNhà LợnChòi ThỏLồng ChimĐường Đá CuộiSàn GỗNền CaroThảm TrảiChậu Dương XỉReign of Giants icon Rương Đóng VảyTrứng NhệnDon't Starve Together icon Bảng Chỉ HướngTường Đá Mặt TrăngGạch Đóng Vảy
Tinh Chế Dây ThừngVán ÉpĐá MàiGiấy CóiNhiên Liệu Ác MộngNgọc TímDon't Starve Together icon Lông Dày
Ma Thuật Bù Nhìn ThịtMũ Ảo ThuậtTay Máy Bóng TốiSáo Thần PanNgười Hát RongĐèn Chong ĐêmGiáp Bóng TốiGươm ĐenGậy DơiBùa Phục SinhBùa LạnhBùa Ác MộngGậy LửaGậy BăngGậy Dịch ChuyểnTâm Dịch ChuyểnThắt Lưng Tuyệt ThựcReign of Giants icon Chuông CổDon't Starve Together icon Bông Hoa của Abigail
Trang Phục Cuộn Kim KhâuVòng HoaChụp Tai Lông ThỏNón RơmMũ Sừng BòMũ Chăn OngMũ Lông ChimMũ Bụi CâyMũ Mùa ĐôngNón Chóp CaoGậy Đi BộVest Bảnh BaoVest Mát MẻVest PhùngReign of Giants icon Dưa Thời TrangKhối BăngVest Mát Mùa HèSơ Mi HoaMũ Da MèoÁo MưaMũ MưaVest Gấu Ngủ ĐôngÔ Mắt
Sách Birds of the WorldApplied HorticultureSleepytime StoriesThe End is Nigh!On Tentacles
Cổ Xưa ThuleciteTường ThuleciteHuy Chương ThuleciteBùa Lười BiếngBùa Phát QuangBùa Kết CấuGậy BiếngGậy Gọi SaoGậy Giải Cấu TrúcRìu/CuốcVương Miện ThuleciteGiáp ThuleciteChùy ThulecitePháo Mắt
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.