FANDOM


Lưu ý: Bài viết này là một công việc theo tiến độ, vì vậy một số skin có sẵn có thể không có. Bạn có thể giúp bài viết bằng cách lấy ảnh chụp màn hình của Skin thu được của bạn không có rồi đăng vào trong bài viết.
Maybe I can be even more handsome!

–Wilson

Skins là một tính năng mới của Don't Starve Together. Chúng là những vật dụng trang bị cho phép người chơi tùy chỉnh Nhân Vật của họ trong game. Người có thể chỉnh Skin vào lần đầu tham gia server sau khi chọn nhân vật hoặc trong game bằng cách sử dụng Tủ Quần Áo. Chúng được thiết lập để thả ngẫu nhiên sau khi trải qua một thời gian nhất định trên các máy chủ.Mỗi tuần người chơi được nhận tối đa 4 skin và reset vào lúc 13h thứ năm mỗi tuần theo giờ PST, trước giờ phát sóng hàng tuần của kleientertainment

DST-Loadout

Một hình ảnh thay đổi Skin (trang phục) cho nhân vật bằng cách sử dụng một Tủ Quần Áo.

Người chơi không nhất thiết phải nhận Skin ngày , nhưng phải mở hộp quà trước đó nếu muốn nhận cái tiếp theo. .
DST-TradeInn

Một hình ảnh sử dụng Trade INN (Play >> Collections >> Trade Inn) trong Game.

Skin chỉ có tác dụng về hình ảnh, nó không hưởng tới trò chơi. Hiện nay Skin không thể hủy nhưng người sử dụng Steam có thể trao đổi Skin với người chơi khác, mua/bán trên chợ hoặc sử dụng Trade INN (Play >> Collections >> Trade Inn), nơi bạn đổi 9 Skin không muốn nữa thành 1 Skin tốt hơn.
Gift Icon

Hộp quà.

Để nhận được Skin, người chơi phải đợi đến khi có hộp quà xuất hiện ở phần phía trên bên trái màn hình và âm thanh tương tự như xé giấy.Để mở gói quà, người chơi cần tới các trạm chế tạo như Máy Khoa Học, Máy Luyện Kim để mở. Sẽ có tiếng còi và nhân vật sẽ bắt đầu mở gói quà.

Có sáu loại Skins (Torso, Gloves, Legs, Shoes, Items và Character-Specific) được phân loại dựa trên độ hiếm (Common, Classy, Spiffy, Distinguished, Elegant, Loyal và Event). Hầu hết các món đều có nhiều màu sắc, và nam hay nữ cũng đều dùng được hết. Người chơi có thể nhận được 4 Skin mỗi tuần, số ngày reset mỗi thứ năm (và thứ sáu theo giờ Việt Nam), Ngoài ra còn có Skin Event, loại skin chỉ mặc hoặc sử dụng được trong những dịp đặc biệt như Lễ hội Ma Qủy Halloween, Giáng Sinh v.v.... Tất cả nhân vật đều có thể sử dụng được và sau khi hết Event chúng sẽ biến mất.

  1. Common
  2. Classy
  3. Spiffy
  4. Distinguished
  5. Elegant
  6. Loyal
  7. Event

Body SkinsSửa đổi

T-Shirt (Common)Sửa đổi

Pleated Shirt (Common)Sửa đổi

Lumberjack Shirt (Common)Sửa đổi

Buttoned Shirt (Common)Sửa đổi

Collared Shirt (Common)Sửa đổi

Cardigan (Classy)Sửa đổi

Suspension Shirt (Classy)Sửa đổi

Sweater Vest (Classy)Sửa đổi

Tweed Waistcoat (Classy)Sửa đổi

Trench Coat (Spiffy)Sửa đổi

Overalls (Spiffy)Sửa đổi

Jammie Shirts (Spiffy)Sửa đổi

Toga (Spiffy)Sửa đổi

Silk Robe (Spiffy)Sửa đổi

Silk Loungewear (Distinguished)Sửa đổi

Nightgown (Distinguished)Sửa đổi

Formal Outfits (Distinguished)Sửa đổi

Survivor Outfits (Distinguished)Sửa đổi

Shadow Outfits (Distinguished)Sửa đổi

Glove Skins Sửa đổi

Hand Covers (Common)Sửa đổi

Long Gloves (Common)Sửa đổi

Themed Gloves (Classy)Sửa đổi

Formal Gloves (Classy)Sửa đổi

Legs SkinsSửa đổi

Pants (Common)Sửa đổi

Skirt (Common)Sửa đổi

Checkered Trousers (Classy)Sửa đổi

Knee Pants(Classy)Sửa đổi

Plaid Skirt (Classy)Sửa đổi

Jammie Pants (Spiffy)Sửa đổi

Shoe SkinsSửa đổi

Boots (Common)Sửa đổi

Sneakers (Common)Sửa đổi

Heels (Classy)Sửa đổi

Boots (Classy)Sửa đổi

Sandals (Classy)Sửa đổi

Slippers (Distinguished)Sửa đổi

Character-Specific SkinsSửa đổi

Guest of Honor (Elegant)Sửa đổi

Survivor (Elegant)Sửa đổi

Triumphant (Elegant)Sửa đổi

Item SkinsSửa đổi

Backpack SkinsSửa đổi

Backpacks have a unique feature where if left on the ground for too long, they will start rotting and eventually turn into a "Moldy Backpack". This only affects the backpack that was left on the ground and doesn't remove one's ability to make more backpacks with same or different acquired skins. Moldy Backpacks can still be worn and used as a normal Backpack with no extra effects.

Moldy Backpack (Common)Sửa đổi

Colored Backpack (Spiffy)Sửa đổi

Buckled Backpack (Spiffy)Sửa đổi

Rucksack (Spiffy)Sửa đổi

Item-themed Backpack (Elegant)Sửa đổi

Animal-themed Backpack (Elegant)Sửa đổi

Hat SkinsSửa đổi

Garland (Elegant)Sửa đổi

Straw Hat (Elegant)Sửa đổi

Top Hat (Elegant)Sửa đổi

Spears (Elegant)Sửa đổi

Torches (Elegant)Sửa đổi

Firepits (Distinguished)Sửa đổi

Bedrolls (Distinguished)Sửa đổi

Chests (Distinguished)Sửa đổi

End Tables (Distinguished)Sửa đổi

Crock Pots (Elegant)Sửa đổi

Critter SkinsSửa đổi

Broodling (Elegant)Sửa đổi

Glomglom (Elegant)Sửa đổi

Special SkinsSửa đổi

Some skins cannot be earned through random drops, but are instead awarded to players for certain actions.

The "Loyal" quality is only found on some special skins.

Bottomless Pit (Loyal)Sửa đổi

- Awarded for participating in Don't Starve Together's early-access phase.

Mini Monument (Loyal)Sửa đổi

- Awarded for playing Don't Starve: Reign of Giants (RoG). Can be obtained by redeeming RoG's CD-key in DST's main menu.

Tragic Torch (Loyal)Sửa đổi

- Awarded for solving the Cyclum Puzzles before 16th of May, 2016 (16/5/2016).

Expo Shirts (Spiffy)Sửa đổi

- Awarded for visiting the Klei booth during PAX.

Winter Hats (Loyal)Sửa đổi

- Obtained by purchasing the Winter Hat from the Klei Store.

Animal-themed Backpack (Loyal)Sửa đổi

- The Crabpack, Glommer Pack, Meepsack and Deerclops Duffel are awarded for purchasing the Crab Plushie, Glommer Plushie, Mandrake Plushie and Deerclops Plushie, respectively, from the Klei Store.

Calico Chester Chest (Loyal)Sửa đổi

- Obtained by purchasing the Calico Chester from the Klei Store.

Pirate Birdcage (Loyal)Sửa đổi

- Awarded for playing Don't Starve: Shipwrecked (SW). Can be obtained by redeeming SW's CD-key in DST's main menu.

Halloween-themed SkinsSửa đổi

- The following Skins are only obtainable during the Halloween Hallowed Nights event, and have stopped dropping after November 8.

Halloween Costumes and Disguises (Distinguished)Sửa đổi

Halloween Hats (Elegant)Sửa đổi

Halloween Torches (Elegant)Sửa đổi

Halloween Character-Specific Costumes (Event)Sửa đổi

- The character specific costumes didn't drop normally. Instead, they were wearable by everyone until November 8.

Christmas-themed SkinsSửa đổi

Winter Hat (Spiffy)Sửa đổi

Garland (Spiffy)Sửa đổi

Birdcages (Distinguished)Sửa đổi

Critter SkinsSửa đổi

Broodling (Elegant)Sửa đổi

Glomglom (Elegant)Sửa đổi

Kittykit (Elegant)Sửa đổi

Ewelet (Elegant)Sửa đổi

Vargling (Elegant)Sửa đổi

Christmas Costumes (Event)Sửa đổi

- The following items don't drop normally. Instead, they are useable by everyone until the end of the event.

ClothingSửa đổi

HatsSửa đổi

ChestSửa đổi


OtherSửa đổi

Outfit SetsSửa đổi

Formal SetsSửa đổi

Survivor SetsSửa đổi

Shadow SetsSửa đổi

Costume SetsSửa đổi

Skin-Related ArtSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.