FANDOM


Wilson Portrait
They're promising me... knowledge.

Wilson

Willow Portrait
It feels like they're speaking inside my head!

Willow

Wolfgang Portrait
Wolfgang's brainmeats have never been so mighty!

Wolfgang

Wendy Portrait
I can feel their fear and loneliness.

Wendy

WX-78 Portrait
THE MOON HAS FINALLY COME FOR ME

WX-78

Wickerbottom Portrait
They are the projections of something stronger.

Wickerbottom

Woodie Portrait
We're all connected, eh?

Woodie

Waxwell Portrait
It communes with us through them.

Maxwell

Wigfrid Portrait
Göddess öf the möön, shine thy smile upön me!

Wigfrid

Webber Portrait
They want to talk, but they don't know how!

Webber

Warly Portrait
Can you... get me home to dear Maman?

Warly

Wormwood Portrait
Saying something?

Wormwood

Winona Portrait
I feel like... they've seen my sister.

Winona

Wortox Portrait
Good evening, children!

Wortox

Wurt Portrait
They want to tell story.

Wurt

Vô Định (Gestalt) là một Mob độc quyền cho Don't Starve Together và được giới thiệu trong Return of Them. Nó được tìm thấy trên Đảo Mặt Trăng.

Chúng hiện hình khi người chơi đạt 25% Điểm Điên Cuồng và trở nên thù địch khi điểm vượt qua 85%.

Khi đến gần, chúng sẽ phát giác và bắn về hướng người chơi. Điều này có thể né bằng cách chạy khỏi hướng bắn của nó. Sự tấn công của chúng không gây ra sát thương mà thay vào đó sẽ làm tăng điểm điên cuồng thêm 10 và làm chậm người chơi đi trong một vài giây. Nếu người chơi bị nhiều hơn một Sinh Vật Vô Định tấn công liên tiếp, nhân vật của người chơi sẽ bị Gây Mê trong 6 giây.


PlaceholderBên Lề Sửa đổi

  • Vô Định được giới thiệu trong bản cập nhật Turn of Tides.
  • Gestalt (tên gốc của Vô Định) trong tiếng Đức có nghĩa "figure" (dáng vóc) hoặc "form"(hình dạng). Nó cũng là một thuật ngữ tâm lí dùng để miêu tả một trật tự nhận thức trong thế giới hỗn loạn, thường bằng cách nhóm các đối tượng với nhau và kết nối chúng.

Blueprint Thư Viện ẢnhSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.