FANDOM


Life takes such curious forms! Yet death claims them all.

–Wendy

Sinh Phát QuangMob đứng yên thụ động xuất hiện trong DLC Shipwrecked. Nó đi thành bầy 12 con xuất hiện ở Biển Sâu. Nó giống như là phiên bản đại dương của Đom Đóm, cũng phát sáng trong Đêm. Sinh Phát Quang chỉ xuất hiện khi chiều xuống, và ở đó cho tới sáng. Tất nhiên nó vẫn có vào lúc Trăng Tròn. Có thể bắt Sinh Phát Quang bằng Lưới Rà hoặc Lưới Côn Trùng khi nhìn thấy. Không như Đom Đóm, chúng không biến mất khi người chơi tới gần, do vậy có thể nhờ ánh sáng của nó để tránh Charlie.

Sinh Phát Quang có thể dùng để chế Chai Phát Quang, Phao hay dùng nạp nhiên liệu cho Chai Phát Quang, Mũ Thợ Mỏ, Đèn Thuyền (tăng 35% dung tích). Nó không thay đổi vị trí nên có thể đánh dấu trên Bản Đồ bằng cách đặt các vật có biểu tượng bản đồ như Ba Lô, Bè Gỗ, hoặc là Phao.

Sinh Phát Quang hiện không tái sinh. Nó có một nguồn sinh trong các tệp, nhưng nguồn sinh đó tự loại bỏ sau khi tạo ra thế giới. Khi đặt trên đất liền, Sinh Phát Quang bị phá hủy, tuy vậy có thể đặt nó an toàn ở trên mặt nước.

TabTools Sử dụngSửa đổi

Inventory slot backgroundBioluminescence

×2

Inventory slot background Empty Bottle

×1

Inventory slot backgroundBamboo

×4

Science MachineInventory slot backgroundBuoy

×1

Inventory slot backgroundBioluminescence

×2

Inventory slot background Empty Bottle

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundBottle Lantern

×1

Placeholder Bên lềSửa đổi

  • Sinh Phát Quang thường đề cập đến nguồn sáng sinh ra từ sinh vật sống. Theo sự xuất hiện và nơi sống của Sinh Phát Quang trong game, nó có lẽ là theo mô hình Dinoflagellata, là sinh vật phù du phát quang mà có thể khiến nước phát sáng trong một hiện tượng được biết đến như là Thủy triều Đỏ.

Mosquito LỗiSửa đổi

  • Đôi lúc Sinh Phát Quang không biến mất vào ban Ngày.
  • Sinh Phát Quang ở trong giỏ đồ sẽ biến mất khi dùng Khoai Tây Dịch Chuyển.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.