FANDOMWilson Portrait
It's a... thing.

Wilson

Willow Portrait
I have no idea what that is!

Willow

Wolfgang Portrait
What is this thing?

Wolfgang

Wendy Portrait
Sigh... I don't know.

Wendy

WX-78 Portrait
ERROR: UNKNOWN

WX-78

Wickerbottom Portrait
A rare occurrence. I don't know what that is.

Wickerbottom

Woodie Portrait
What's that, eh?

Woodie

Waxwell Portrait
You tell me.

Maxwell

Wigfrid Portrait
It is an artifact öf this realm.

Wigfrid

Webber Portrait
Can we play with it?

Webber

Warly Portrait
It is what it is...

Warly

Wormwood Portrait
Friend?

Wormwood

Winona Portrait
Incredible! I have no idea what that is.

Winona

Wortox Portrait
Ooo, a mystery!

Wortox

Wurt Portrait
What that?

Wurt


Shell Beach Turf (Nền Vỏ Trai) là một loại Đất độc quyền trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong một bản cập nhật của chuỗi cập nhật Return of Them mang tên She Sells Sea Shells.


Người chơi có thể thu thập được nó bằng cách xúc đất Biển Vỏ Trai trên Đảo Ẩn Sĩ bằng một cây Chĩa. Nó cũng có thể khả chế khi người chơi đổi lấy bản thảo tại Thẻ Đổi Chai với 3 Chai Rỗng. Loại nền này cần 3 Vỏ Bể để chế tạo.

Đất
Bề Mặt Đất RừngĐất CỏĐất Thảo NguyênĐất ĐáĐất Đầm Lầy Reign of Giants icon Đất Lá RụngĐất Cát Shipwrecked icon Đất Nhiệt ĐớiĐất Bãi CỏĐất MácmaĐất Đầm Thủy Triều Hamlet icon Đất Cát SơnĐất Rừng MưaĐất Đồng Bằng HoangĐất Phủ Rêu
Hang Động Đất BùnĐất Phân DơiĐất NhớtĐất NấmĐất Đá Hang Động
Núi Lửa Shipwrecked icon Đất TroĐất Núi Lửa
Nhân Tạo Sàn GỗThảm TrảiNền CaroĐường Đá Cuội Shipwrecked icon Thảm Da Rắn Hamlet icon Đất Canh TácNền CỏĐất Đá PhẳngĐường Lát ĐáNền Tóc RâuNền Rậm Rạp Don't Starve Together icon Gạch Đóng Vảy
Liên quan Mạng DínhĐất Cổ XưaChĩa
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.