FANDOMTôi luôn muốn có một trong những thứ này!

–Wilson

Sao Trời là một vật phẩm có thể tìm thấy ở Hang Động, độc quyền dành cho Don't Starve Together. Khi nhặt lên, Hutch sẽ sinh ra và đi theo người chơi.

Khi người chơi rời khỏi Hang Động, Sao Trời sẽ rơi ra khỏi hành trang của người chơi và rơi xuống ở lối lên mặt đất người chơi sử dụng.

Blueprint Thư viện ảnhSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.