Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Living building material!

–Wilson

Coral là khoáng sản trong Shipwrecked DLC. Nó có thu được sau khi khai thác Rạn San Hô.. Nó cũng thường thu được khi sử dụng một Lưới Rà trên biển.

Icon Tools.png Usage

Coral.png
Coral.png
Coral.png
Alchemy Engine.png
Limestone.png
Venom Gland.png
Seaweed.png
Seaweed.png
Seaweed.png
Coral.png
Coral.png
Science Machine.png
Anti Venom.png
Advertisement