Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Wilson Portrait.png
I hope that thing is waterproof.

Wilson

Rương Bạch Tuộc (hay còn gọi là Rương Tám) là một Kiến Trúc Rương đặc biệt được kéo lên từ dưới biển bởi Yaarctopus sau khi trao đổi với ông ta. Nó có 4 ô chứa đồ. Sau khi người chơi lấy hết đồ bên trong, nó sẽ chìm lại xuống dưới biển. Để biết thêm chi tiết về những món chứa trong Rương Bạch Tuộc, xem Tỷ Giá Yaarctopus.

Placeholder.png Bên lề

  • Khi xuất hiện bằng Console nó sẽ trống không, bởi Yaarctopus chịu trách nhiệm sinh ra những vật dụng trong đó.
  • Rương Bạch Tuộc có thể bị di chuyển bởi Hải Lốc.
  • Rương Bạch Tuộc từng có 9 ô chứ đồ.
Advertisement