FANDOM


Wilson Portrait
I hope that thing is waterproof.

Wilson

Willow Portrait
It's filled with sea treats!

Willow

Wolfgang Portrait
Give Wolfgang your treasures!

Wolfgang

Wendy Portrait
That doesn't look like a reliable place to store things.

Wendy

WX-78 Portrait
HOW DOES HE FILL IT?

WX-78

Wickerbottom Portrait
Looks as though it's been sitting at the bottom of a reef.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Thanks for the stuff, guy!

Woodie

Waxwell Portrait
It looks... rotten.

Maxwell

Wigfrid Portrait
The chest hölds öfferings.

Wigfrid

Webber Portrait
Let's look inside!

Webber

Walani Portrait
Booty-ya!

Walani

Warly Portrait
Any cold drinks in there?

Warly

Woodlegs Portrait
Whut's in thar fer ol'Woodlegs?

Woodlegs

Rương Bạch Tuộc (hay còn gọi là Rương Tám) là một Kiến Trúc Rương đặc biệt được kéo lên từ dưới biển bởi Yaarctopus sau khi trao đổi với ông ta. Nó có 4 ô chứa đồ. Sau khi người chơi lấy hết đồ bên trong, nó sẽ chìm lại xuống dưới biển. Để biết thêm chi tiết về những món chứa trong Rương Bạch Tuộc, xem Tỷ Giá Yaarctopus.

Placeholder Bên lề Sửa đổi

  • Khi xuất hiện bằng Console nó sẽ trống không, bởi Yaarctopus chịu trách nhiệm sinh ra những vật dụng trong đó.
  • Rương Bạch Tuộc có thể bị di chuyển bởi Hải Lốc.
  • Rương Bạch Tuộc từng có 9 ô chứ đồ.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.