FANDOMRâu (Beard) là 1 phần của Tủ Đồ trong Don't Starve Together nơi cho phép người chơi thay đổi skin cho Râu của nhân vật tương ứng.

Xem thêm: Skins

Wilson Sửa đổi

Tủ Đồ
SkinsĐồ DùngBiểu CảmEmoticonsKhung Chân DungBiểu Tượng Hồ SơẢnh Họa Tiết
(Tủ ĐồChỉQuán Mậu DịchKho Báu)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.