FANDOM


Wilson Portrait
Isn't it ironic?

–Wilson

Willow Portrait
I can't burn it.

–Willow

Wolfgang Portrait
Iron is strong like Wolfgang.

–Wolfgang

Wendy Portrait
Iron. Like my heart.

–Wendy

WX-78 Portrait
HELLO FRIEND

–WX-78

Wickerbottom Portrait
Ferrum.

–Wickerbottom

Woodie Portrait
Can't chop this too well.

–Woodie

Waxwell Portrait
A solid mineral.

–Maxwell

Wagstaff Portrait
Marvelous! Iron is invaluable for manufacturing the tools I need!

–Wagstaff

Wigfrid Portrait
'Tis material för metalwörk.

–Wigfrid

Webber Portrait
I bet we could make all kinds of neat stuff with this.

–Webber

Walani Portrait
This has gotta be good for something.

–Walani

Warly Portrait
I wonder what I could cook up with this.

–Warly

Woodlegs Portrait
'Tis not gold, but a treasure nontheless.

–Woodlegs

Wilba Portrait
'TIS METAL O' THE ZAPPY BIRD

–Wilba

Wormwood Portrait
Clinky Rock

–Wormwood

Wheeler Portrait
Well it's not good balloon material.

–Wheeler

Quặng Sắt là một tài nguyên độc quyền cho Hamlet DLC. Nó có thể được tìm thấy nằm rải rác ở Vùng Sơn Màu và trên Tổ Gà Lôi. Nó cũng có thể thu được khi khai thác các Khổng Lồ SắtỤ Muỗi nên được coi là có thể tái tạo. Quặng Sắt là nguyên liệu trong nhiều công thức chế tạo, bao gồm những vật dụng trong Thẻ Săn Kho Báu.

Icon Tools Công dụngSửa đổi

Inventory slot backgroundIron Ore

×4

SmelterInventory slot backgroundAlloy

×1

Inventory slot backgroundIron Ore

×2

Inventory slot background Cut Reeds

×2

Interface arrow rightInventory slot backgroundDisarming Tools

×1

Inventory slot backgroundIron Ore

×2

Inventory slot background Twigs

×2

Science MachineInventory slot backgroundShears

×1

Inventory slot backgroundIron Ore

×2

Inventory slot background Cork

×4

Science MachineInventory slot backgroundCork Candle Hat

×1

Inventory slot backgroundIron Ore

×2

Inventory slot background Twigs

×1

Science MachineInventory slot backgroundBall Pein Hammer

×1

Inventory slot backgroundIron Ore

×2

Inventory slot background Hammer

×1

Science MachineInventory slot backgroundGold Pan

×1

Inventory slot backgroundIron Ore

×1

Inventory slot background Twigs

×1

Inventory slot backgroundBlue Gem

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundMagnifying Glass

×1

Resources
Có thể nhặt không cần công cụ Cỏ CắtCành ConLau CắtCánh Hoa • (Vỏ SòĐồng Vàng Shipwrecked icon)
Có được nhờ dùng Axe GỗGỗ SốngThan • (Lá Dừa Shipwrecked icon) (Cork Hamlet icon)
Có được nhờ dùng Pickaxe ĐáĐá LửaVàng ThỏiTiêu ThạchĐá QuýCẩm Thạch • (ThanSan Hô Shipwrecked icon) (Đá Mặt Trăng Don't Starve Together icon)
Có được nhờ dùng Shovel (ĐáĐá LửaVàng ThỏiTiêu ThạchĐá QuýCát Shipwrecked icon)
Có được nhờ dùng
Machete Shipwrecked iconHamlet icon
(Cành LeoTre Shipwrecked icon) (CỏCủ Dại (Củ Nở Hoa) Hamlet icon)
Có được nhờ đổi. Vàng ThỏiĐá Quý • (Đồng Vàng Shipwrecked icon) (Oinc (Oinc Thập Xu) • Chìa Khóa Bộ Sưu Tập Hoàng Gia Hamlet icon)
Có được nhờ phương pháp khác (Đá Vỏ ChaiDầu Shipwrecked icon)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.