FANDOM


I can hear a tiny tree inside it, trying to get out.

–Wilson

Quả Thông có thể được trồng để phát triển thành Thường Xanh. Mất từ 7.5-10 giờ game để từ hạt giống biến thành cây nhỏ. Ngoài ra cũng có thể dùng làm nhiên liệu.

Không thể trồng trên Nền Caro, Sàn Gỗ, Đường Đá Cuội, Thảm Trải, Đất Đá, Đất Cát, and Đất Đá Hang Động, trừ khi được trồng trước khi Đất được đặt.

Khi chặt cây thì cây lớn cho 2 hạt, cơ trung cho 1 mà cây nhỏ không cho

Trồng hạt sẽ khiến Thần Rừng trở nên bình tĩnh và không truy đuổi bạn nữa với sác xuất là 33% khi trồng gần và giảm dần khi trồng xa

Hamlet icon HamletSửa đổi

Trong Hamlet DLC, Quả Thông bán ở Cửa Hàng Hoa với giá 1 Oinc.

Don't Starve Together icon Don't Starve TogetherSửa đổi

Trong Sự Kiện Lễ Hội Mùa Đông, Quả Thông có thể trồng vào bên trong Chậu Cây Lễ Hội để phát triển thành Cây Lễ Hội Mùa Đông. Giống như Thường Xanh, chúng có 4 giai đoạn phát triển tuy nhiên khi đã đạt giai đoạn cuối cùng, chúng sẽ ngừng vòng đời của mình.

Placeholder Bên lềSửa đổi

  • Trong các phiên bản cũ của trò chơi, khi người chơi trồng hạt đâu tiên sẽ mọc lên như là một cây nhỏ, chứ không phải là một cây non mới..

Gold Nugget Thư viện ảnhSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.