FANDOM


Với những tượng điêu khắc người chơi có thể sửa bằng Cẩm Thạch Khả Nghi, xem Marble Sculptures.
Với Những bức tượng trang trí rơi ra Bản Phác khi được khai thác, xem Marble Statues.
Harp Statue Bài Viết này không hoàn thiện vì thiếu thông tin trong một vài phần. Hãy giúp hoàn thiện nó, hoặc thảo luận với cộng đồng dưới phần bình luận.

Quân Cờ là một vật thể khả chế độc quyền trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong A New Reign. Có 8 biến thể khác nhau có thể chế tạo tại Bàn Thợ Gốm và phần lớn mục đích là để trang trí. Gần như tất cả chúng đều được mở khóa bằng cách đưa Bản Phác vào Bàn Thợ Gốm, chỉ trừ Tẩu Bong Bóng và Sừng Điêu Khắc, hai thứ này luôn luôn khả chế. Người chơi có thể khắc các Quân Cờ bằng 2 Đá và một Cẩm Thạch, Đá Mài hoặc Đá Vụn Trăng. Nguyên liệu được lựa chọn sẽ quyết định màu của Quân Cờ được điêu khắc

Các quân cờ có thể được người chơi mang theo trong chỗ trống cờ, giống như Cẩm Thạch Khả Nghi, làm chậm tốc độ di chuyển của người chơi và người chơi không thể thao tác trong ô đồ của mình, cũng như sử dụng các trang bị cầm tay.

Quân Xe, Mã, Tượng (dạng Cẩm Thạch và Đá Mài) sẽ triệu hồi các Quân Cờ Ảo Ảnh khi bị phá hủy vào đêm Không Trăng.
Tẩu Bong Bóng Sửa đổi

Wilson Portrait
That was never really my thing.

Wilson

Willow Portrait
I prefer smokey fires.

Willow

Wolfgang Portrait
Might be good for lifting!

Wolfgang

Wendy Portrait
A bubble, frozen in time, can never pop.

Wendy

WX-78 Portrait
IT HAS NO PERCEIVABLE PURPOSE

WX-78

Wickerbottom Portrait
I hope this does not have a bad influence on the children.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Kitschy. Just how Lucy and I like it.

Woodie

Waxwell Portrait
Ceci n'est pas une pipe. Pity.

Maxwell

Wigfrid Portrait
Tis but a jest.

Wigfrid

Webber Portrait
Bubbles!

Webber

Warly Portrait
I hope it doesn't set a bad example for the little ones.

Warly

Wormwood Portrait
Bubbles!

Wormwood

Winona Portrait
It's got bubbles coming out the top.

Winona

Wortox Portrait
Bubble, bubble, no such trouble.

Wortox

Wurt Portrait
Scale-less are weird, florp.

Wurt

Bức tượng này mô phỏng một Ống Thổi Bong Bóng , một đồ chơi có hình hoạt động tương tự như một cây thổi bong bóng ngoại trừ việc nó có hình dạng như một cái tẩu thuốc. Bức tượng này có thể đã tham khảo tác phẩm điêu khắc ống của Markus Raetz có thể được hiểu là một ống thuốc lá hay một giọt kim loại lỏng hình thù kì quái.


Sừng Điêu Khắc Sửa đổi

Wilson Portrait
Makes my stomach rumble just looking at it.

Wilson

Willow Portrait
Ouchhh! I think I chipped a tooth.

Willow

Wolfgang Portrait
Why stone food hurt mouth?

Wolfgang

Wendy Portrait
A cold mockery.

Wendy

WX-78 Portrait
THIS PIECE IS FOR TORTURING HUNGRY FLESHLINGS

WX-78

Wickerbottom Portrait
It is a commonly held belief that art imitates life.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Well, I did say I had a hankering for "stone fruit".

Woodie

Waxwell Portrait
This seems cruel.

Maxwell

Wigfrid Portrait
Feasts, feasts, everywhere, and nöt a ham tö eat.

Wigfrid

Webber Portrait
Boy, I wish we could eat it.

Webber

Warly Portrait
One can dream.

Warly

Wormwood Portrait
Not for belly

Wormwood

Winona Portrait
Ugh, don't remind me of food.

Winona

Wortox Portrait
What a funny use for a horn!

Wortox

Wurt Portrait
Full of yummies, florp!

Wurt

Bức tượng này mô phỏng một Cornucopia, một loại sừng được mô tả như chiếc bánh mì rỗng hình cái sừng, được lấp đầy bằng thức ăn. Hình dạn chiếc sừng này giống như Sừng Bò Lai. Bức tượng này có lẽ liên quan đến thực tế rằng một Cornucopian là một ví dụ trong việc lạm dụng đồ gốm.


Quân Cờ Xe Sửa đổi

Wilson Portrait
It's even heavier than it looks.

Wilson

Willow Portrait
That one looks like it could do some damage.

Willow

Wolfgang Portrait
Does not look like castle to Wolfgang.

Wolfgang

Wendy Portrait
A mere minion to something greater.

Wendy

WX-78 Portrait
WHY ARE HUMANS SO COMPELLED TO "DECORATE"?

WX-78

Wickerbottom Portrait
Represents the protective walls of the king's castle.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Pfft, tacky.

Woodie

Waxwell Portrait
It's nice, but where's the rust? The exhaust pipes?

Maxwell

Wigfrid Portrait
A castle fit för a queen.

Wigfrid

Webber Portrait
Where's the king of the castle?

Webber

Warly Portrait
It looks a bit like a rook.

Warly

Wormwood Portrait
Home? Not home

Wormwood

Winona Portrait
Looks heavy.

Winona

Wortox Portrait
We carved this from the rock ourselves.

Wortox

Wurt Portrait
This castle too small.

Wurt

Bức tượng này mô phỏng một quân xe trong bàn Cờ Vua. Nó cũng giống với mũi của Đồng Hồ Xe, phá hủy nó vào đêm Không Trăng sẽ triệu hồi một Phiên Bản Ảo Ảnh của chính nó (chỉ áp dụng với tượng bằng Cẩm ThạchĐá Mài). Nó có thể là một tài liệu tham khảo các quân cờ khổng lồ.


Quân Cờ Mã Sửa đổi

Wilson Portrait
It's a horse, of course.

Wilson

Willow Portrait
A horse with no butt.

Willow

Wolfgang Portrait
Is good horsey, Wolfgang thinks.

Wolfgang

Wendy Portrait
Oh, if I could ride away into the night.

Wendy

WX-78 Portrait
A METICULOUSLY CRAFTED OBJECT OF OBSOLESCENCE

WX-78

Wickerbottom Portrait
A knight, in service to the king. Or perhaps the queen.

Wickerbottom

Woodie Portrait
I miss horses.

Woodie

Waxwell Portrait
A dreadful lack of accordions.

Maxwell

Wigfrid Portrait
The figure öf a fellöw warriör!

Wigfrid

Webber Portrait
We could sculpt a stallion battalion!

Webber

Warly Portrait
It looks a bit like a knight.

Warly

Wormwood Portrait
Stone Neigher!

Wormwood

Winona Portrait
Why the long face?

Winona

Wortox Portrait
Let's play a game, you and I!

Wortox

Wurt Portrait
It look like an Ironfolk.

Wurt

Bức tượng này mô phỏng một quân mã trên bàn Cờ Vua. Nó cũng giống với đầu của một Đồng Hồ Mã, phá hủy nó vào đêm Không Trăng sẽ triệu hồi phiên bản Ảo Ảnh của chính nó (chỉ dạng Cẩm ThạchĐá Mài). Nó có thể là tài liệu tham khảo cho các quân cờ khổng lồ.


Quân Cờ Tượng Sửa đổi

Wilson Portrait
It's a stone bishop.

Wilson

Willow Portrait
Just some dumb bishop piece.

Willow

Wolfgang Portrait
Weak little rock man looks nice.

Wolfgang

Wendy Portrait
A piece, constrained to the board.

Wendy

WX-78 Portrait
A USELESS HUNK OF ROCK WITH NO APPARENT FUNCTION

WX-78

Wickerbottom Portrait
A decorative stone carving of a bishop chess piece.

Wickerbottom

Woodie Portrait
That's not really my sort of thing, eh?

Woodie

Waxwell Portrait
Could use a few more mechanical bits in my opinion.

Maxwell

Wigfrid Portrait
This warriör döes battle in the mind.

Wigfrid

Webber Portrait
We've never seen toys so big.

Webber

Warly Portrait
It looks a bit like a bishop.

Warly

Wormwood Portrait
Like Pointy Head thing

Wormwood

Winona Portrait
I'm not big on headgames.

Winona

Wortox Portrait
Bishop made of polished stone.

Wortox

Wurt Portrait
Pointy.

Wurt

Bức tượng mô phỏng một quân tượng trong môn Cờ Vua. Nó cũng giống với đầu của một Đồng Hồ Tượng, phá hủy nó vào đêm Không Trăng sẽ triệu hồi phiên bản Ảo Ảnh của chính nó (chỉ Cẩm ThạchĐá Mài). Nó có thể là tài liệu tham khảo cho các quân cờ khổng lồ.


Quân Cờ Vua Sửa đổi

Wilson Portrait
Doesn't seem very "kingly" to me.

Wilson

Willow Portrait
I'm not afraid of that guy. He doesn't even have arms!

Willow

Wolfgang Portrait
Looks very not-mighty.

Wolfgang

Wendy Portrait
Alas, the king is but a figurehead, at best.

Wendy

WX-78 Portrait
WHY IS NO ONE ACKNOWLEDGING IT LOOKS LIKE THE FRAIL HUMAN

WX-78

Wickerbottom Portrait
The king is, by all measures, a liability to everyone on the board.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Looks like a bit of a hoser.

Woodie

Waxwell Portrait
What a well-dressed figure!

Maxwell

Wigfrid Portrait
Nöt a man fit för battle.

Wigfrid

Webber Portrait
Reminds me of grandpa.

Webber

Warly Portrait
This must be the king?

Warly

Wormwood Portrait
Where head?

Wormwood

Winona Portrait
It's BUSTed. Ha!

Winona

Wortox Portrait
You've much too competitive spirit, sir.

Wortox

Wurt Portrait
Why everyone act weird around this one.

Wurt

Bức tượng mô phỏng quân Vua trên bàn Cờ Vua. Mặc dù vẻ ngoài của nó giống một người đàn ông mặc vest hơn. Thực tế nó không có cánh tay có thể là tham khảo tác phẩm Venus de Milo.


Quân Cờ Hậu Sửa đổi

Wilson Portrait
Hmm... Looks familiar.

Wilson

Willow Portrait
Ewww, she doesn't have a head!

Willow

Wolfgang Portrait
Faceless lady make Wolfgang uncomfortable.

Wolfgang

Wendy Portrait
She holds the true power, here.

Wendy

WX-78 Portrait
I DO NOT UNDERSTAND THE AESTHETIC APPEAL

WX-78

Wickerbottom Portrait
In chess, the queen is by far the most strategically formidable.

Wickerbottom

Woodie Portrait
I don't tend to trust anyone without a face. Lucy excluded, of course.

Woodie

Waxwell Portrait
Must everything be about my shortcomings?

Maxwell

Wigfrid Portrait
A Valkyrie's spirit dwells within.

Wigfrid

Webber Portrait
We're sure she's nicer than she looks.

Webber

Warly Portrait
This one looks like a queen.

Warly

Wormwood Portrait
Pretty Stone

Wormwood

Winona Portrait
I've got a bad feeling about this one.

Winona

Wortox Portrait
How whimsically elegant.

Wortox

Wurt Portrait
Scary lady.

Wurt

Bức tượng mô phỏng một quân hậu trong bàn Cờ Vua, mặc dù hình dáng của nó giống một diễn viên kịch Hy Lạp hơn. Phong cách tổng thể của nó cùng với việc nó đang cầm một chiếc mặt nạ có thể đã tham khảo the Greek Muse of Tragedy, Melpomene.

Quân Cờ TốtSửa đổi

Wilson Portrait
I can relate.

Wilson

Willow Portrait
What sort of peasant doesn't have a torch?!

Willow

Wolfgang Portrait
Little man is wearing little hat!

Wolfgang

Wendy Portrait
We are all but pawns in this game called "life".

Wendy

WX-78 Portrait
SUPERIOR ART DEPICTING A DISPOSABLE UNDERLING

WX-78

Wickerbottom Portrait
Pawns that journey to the seat of power can be quite dangerous.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Just a humble peasant, really.

Woodie

Waxwell Portrait
I have no idea what that is.

Maxwell

Wigfrid Portrait
Tis a nöble fööt söldier.

Wigfrid

Webber Portrait
Pawns are just as important as the rest of the pieces.

Webber

Warly Portrait
It looks a bit like a pawn.

Warly

Wormwood Portrait
Nice head thing!

Wormwood

Winona Portrait
Nice hat.

Winona

Wortox Portrait
Would you like to play?

Wortox

Wurt Portrait
It littlest of its kin...

Wurt

Bức tượng mô phỏng một quân tốt trong bàn Cờ Vua. Nó có thể là một tài liệu tham khảo cho các quân cờ khổng lồ.

Tượng DeerclopsSửa đổi

Wilson Portrait
It feels like its eye follows you.

Wilson

Willow Portrait
We kicked its butt.

Willow

Wolfgang Portrait
Is scary monster statue.

Wolfgang

Wendy Portrait
What terrible beast.

Wendy

WX-78 Portrait
ANOTHER ORGANIC I AM STRONGER THAN

WX-78

Wickerbottom Portrait
An anatomical study of those strange beasts.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Fine detail on that base.

Woodie

Waxwell Portrait
I don't like winters.

Maxwell

Wigfrid Portrait
Öur fight shall be made ballad.

Wigfrid

Webber Portrait
This is a really good sculpture.

Webber

Warly Portrait
It was much scarier in the flesh.

Warly

Wormwood Portrait
Oh. Where legs?

Wormwood

Winona Portrait
Ha. It looks kinda surprised, don't it?

Winona

Wortox Portrait
That was such a fun day!

Wortox

Wurt Portrait
Won't bother us again.

Wurt


Tượng BeargerSửa đổi

Wilson Portrait
It was a lot bigger up close.

Wilson

Willow Portrait
Those are some pointy teeth.

Willow

Wolfgang Portrait
Terrifying beast statue!

Wolfgang

Wendy Portrait
Ashes to ashes, bust to bust. Oh.

Wendy

WX-78 Portrait
IT IS MY DECORATION NOW

WX-78

Wickerbottom Portrait
Quite expressive!

Wickerbottom

Woodie Portrait
Good use of stone.

Woodie

Waxwell Portrait
A brute.

Maxwell

Wigfrid Portrait
Twas a battle tö sing öf.

Wigfrid

Webber Portrait
The fur looks so real!

Webber

Warly Portrait
I can't believe we survived that beast!

Warly

Wormwood Portrait
Not so smelly now

Wormwood

Winona Portrait
Y'got a mean mug there, buddy.

Winona

Wortox Portrait
I'll say a prayer for this slain bear.

Wortox

Wurt Portrait
Grrrr!

Wurt

Tượng Moose/GooseSửa đổi

Wilson Portrait
Eurgh. It's so lifelike.

Wilson

Willow Portrait
Looks as dumb as the real thing.

Willow

Wolfgang Portrait
Bad monster made of stone.

Wolfgang

Wendy Portrait
Such expression in her eyes.

Wendy

WX-78 Portrait
AN ORGANIC I VANQUISHED

WX-78

Wickerbottom Portrait
Bust of Alces canadensis.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Looks sturdy.

Woodie

Waxwell Portrait
What an imbecilic expression.

Maxwell

Wigfrid Portrait
Twas an hönör tö fight thee.

Wigfrid

Webber Portrait
She doesn't look so mean.

Webber

Warly Portrait
I should whip up some roast goose with cranberry sauce.

Warly

Wormwood Portrait
Oh. Tweeter can't tweet now

Wormwood

Winona Portrait
It looks like it's hollerin'.

Winona

Wortox Portrait
We've established a stone goose truce.

Wortox

Wurt Portrait
Ha ha! Her face!

Wurt

Khi nhận xét Tượng Moose/Goose, có 50% hiển thị lời nói là Tượng Moose và 50% hiển thị lời nói là Tượng Goose.

Wortox's thay vì có 50% nói Moose, cậu nói Goose.

Tượng DragonflySửa đổi

Wilson Portrait
Ah, that brings back memories. Bad ones.

Wilson

Willow Portrait
I think... I think I understand art.

Willow

Wolfgang Portrait
Is fiery killbeast, but stone.

Wolfgang

Wendy Portrait
She now lies, cold as stone.

Wendy

WX-78 Portrait
A REMINDER OF THE TIME I WON

WX-78

Wickerbottom Portrait
Artist's interpretation of mythical Diptera.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Good stonework.

Woodie

Waxwell Portrait
It never stood a chance.

Maxwell

Wigfrid Portrait
Tis the tröphy of gloriöus battle!

Wigfrid

Webber Portrait
We can practically feel the fire!

Webber

Warly Portrait
I was afraid I was going to be broiled alive!

Warly

Wormwood Portrait
Only stone fire now

Wormwood

Winona Portrait
My pals and I can't be beat.

Winona

Wortox Portrait
Bye bye, dear dragonfly.

Wortox

Wurt Portrait
It all buggy-eyed.

Wurt

Tượng Bướm ĐêmSửa đổi

Wilson Portrait
It looks nice, doesn't it?

Wilson

Willow Portrait
Meh. I can't even burn it.

Willow

Wolfgang Portrait
Is look like little flutterby, but bigger!

Wolfgang

Wendy Portrait
But a simulacrum of life. Sigh.

Wendy

WX-78 Portrait
"ART" IS JUST RECREATING STUFF YOU SEE LYING AROUND

WX-78

Wickerbottom Portrait
Carved in the lunar moth's likeness.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Reminds me of nature.

Woodie

Waxwell Portrait
Rather elegant, I'd say.

Maxwell

Wigfrid Portrait
Tö celebrate the möön's messenger!

Wigfrid

Webber Portrait
It looks kinda yummy, doesn't it?

Webber

Warly Portrait
How lovely!

Warly

Winona Portrait
I feel like it's lookin' at me.

Winona

Wortox Portrait
It does not float, nor does it sting.

Wortox

Wurt Portrait
It so ugly.

Wurt

Tượng Mỏ NeoSửa đổi

Wilson Portrait
It's as heavy as it looks.

Wilson

Willow Portrait
It's hard to burn stuff at sea.

Willow

Wolfgang Portrait
Is big. And heavy. Wolfgang would like to lift.

Wolfgang

Wendy Portrait
Why did we sculpt an anchor.

Wendy

WX-78 Portrait
AS HEAVY AS THE REAL THING, BUT LESS USEFUL

WX-78

Wickerbottom Portrait
Artists tend to reference what they're familiar with.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Looks good to me.

Woodie

Waxwell Portrait
How kitsch.

Maxwell

Wigfrid Portrait
'Twas made in hönör öf öur stalwart vessel!

Wigfrid

Webber Portrait
Anchors away!

Webber

Warly Portrait
I think Maman would like this.

Warly

Winona Portrait
I'm fond'a this one.

Winona

Wortox Portrait
So heavy, heavy, dreary, dreary.

Wortox

Wurt Portrait
Why made anchor for land, florpt?

Wurt

Tượng Trăng VỡSửa đổi

Wilson Portrait
I've been feeling pretty inspired lately.

Wilson

Willow Portrait
I guess it's nice.

Willow

Wolfgang Portrait
Is look just like sky cheese!

Wolfgang

Wendy Portrait
I'd prefer to look at this over the real thing.

Wendy

WX-78 Portrait
SOME ART IS OKAY

WX-78

Wickerbottom Portrait
The missing chunk is a recent development.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Someone did a good job on this.

Woodie

Waxwell Portrait
I'm fairly partial to this one.

Maxwell

Wigfrid Portrait
Öffered in hönör öf öur beauteöus möön!

Wigfrid

Webber Portrait
Almost as pretty as the real thing.

Webber

Warly Portrait
Hits my eye like a big pizza pie.

Warly

Wormwood Portrait
Night Ball broken.

Wormwood

Winona Portrait
That statue's moonin' me! HA!

Winona

Wortox Portrait
The mortals thought it was made of cheese! Hyuyu!

Wortox

Wurt Portrait
It look just like real thing!

Wurt

Tượng MalbatrossSửa đổi

Wilson Portrait
It's a... thing.

Wilson

Willow Portrait
I have no idea what that is!

Willow

Wolfgang Portrait
What is this thing?

Wolfgang

Wendy Portrait
Sigh... I don't know.

Wendy

WX-78 Portrait
ERROR: UNKNOWN

WX-78

Wickerbottom Portrait
A rare occurrence. I don't know what that is.

Wickerbottom

Woodie Portrait
What's that, eh?

Woodie

Waxwell Portrait
You tell me.

Maxwell

Wigfrid Portrait
It is an artifact öf this realm.

Wigfrid

Webber Portrait
Can we play with it?

Webber

Warly Portrait
It is what it is...

Warly

Wormwood Portrait
Friend?

Wormwood

Winona Portrait
Incredible! I have no idea what that is.

Winona

Wortox Portrait
Ooo, a mystery!

Wortox

Wurt Portrait
What that?

Wurt

Tượng Cua Hoàng ĐếSửa đổi

Wilson Portrait
It's a... thing.

Wilson

Willow Portrait
I have no idea what that is!

Willow

Wolfgang Portrait
What is this thing?

Wolfgang

Wendy Portrait
Sigh... I don't know.

Wendy

WX-78 Portrait
ERROR: UNKNOWN

WX-78

Wickerbottom Portrait
A rare occurrence. I don't know what that is.

Wickerbottom

Woodie Portrait
What's that, eh?

Woodie

Waxwell Portrait
You tell me.

Maxwell

Wigfrid Portrait
It is an artifact öf this realm.

Wigfrid

Webber Portrait
Can we play with it?

Webber

Warly Portrait
It is what it is...

Warly

Wormwood Portrait
Friend?

Wormwood

Winona Portrait
Incredible! I have no idea what that is.

Winona

Wortox Portrait
Ooo, a mystery!

Wortox

Wurt Portrait
What that?

Wurt

Tượng Cóc NấmSửa đổi

Wilson Portrait
Not really a great stool though, is it?

Wilson

Willow Portrait
What are you looking at?

Willow

Wolfgang Portrait
Wolfgang more handsome than ugly froggy.

Wolfgang

Wendy Portrait
A monument to fungal decay.

Wendy

WX-78 Portrait
EXACTLY THE RIGHT AMOUNT OF FLESH

WX-78

Wickerbottom Portrait
The artist captured the parasitic relationship beautifully.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Structurally sound.

Woodie

Waxwell Portrait
At least the statue doesn't smell as bad as the original.

Maxwell

Wigfrid Portrait
An hönörable yet ödiöus creature!

Wigfrid

Webber Portrait
Now we can play leap frog with it!

Webber

Warly Portrait
Stone mushroom soup anyone?

Warly

Wormwood Portrait
Alive? Nope

Wormwood

Winona Portrait
I built a stool once but it didn't look like that.

Winona

Wortox Portrait
A fine piece of art, especially the warts.

Wortox

Wurt Portrait
No more glurp-glurping.

Wurt

Tượng Thượng Cổ Hắc ÁmSửa đổi

Wilson Portrait
Exactly as stationary as a skeleton should be.

Wilson

Willow Portrait
Not so tough now, are you?

Willow

Wolfgang Portrait
Ha! Wolfgang more mighty than statue.

Wolfgang

Wendy Portrait
Dark and cold, like my soul.

Wendy

WX-78 Portrait
A DEFLESHED FLESH SACK

WX-78

Wickerbottom Portrait
The artist faithfully replicated its skeletal structure.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Nothin' wrong with it now.

Woodie

Waxwell Portrait
I do like this one.

Maxwell

Wigfrid Portrait
A hard stöne mönument tö a hard föught battle.

Wigfrid

Webber Portrait
Still kind of spooky.

Webber

Warly Portrait
If only I could use those bones in a broth.

Warly

Wormwood Portrait
Hello? Hello?

Wormwood

Winona Portrait
I like 'em better when he's not stalkin' me.

Winona

Wortox Portrait
No more rattlin' bones.

Wortox

Wurt Portrait
Not so spooky now.

Wurt

Tượng KlausSửa đổi

Wilson Portrait
Can I invoke the "no holiday decorations" Klaus?

Wilson

Willow Portrait
Haha, you can't get me now.

Willow

Wolfgang Portrait
Is that time of year already?

Wolfgang

Wendy Portrait
No more life in this festive spirit.

Wendy

WX-78 Portrait
IT HAS EVOLVED INTO ITS SUPERIOR STATIC FORM

WX-78

Wickerbottom Portrait
A wonderfully seasonal simulacrum.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Can't complain about that worksmanship.

Woodie

Waxwell Portrait
Why bother?

Maxwell

Wigfrid Portrait
A tribute tö the festive warriör spirit.

Wigfrid

Webber Portrait
Can we decorate it?

Webber

Warly Portrait
A table centerpiece fit for a holiday feast.

Warly

Wormwood Portrait
Not squishy

Wormwood

Winona Portrait
Kinda makes me nostalgic.

Winona

Wortox Portrait
A stagnant stag.

Wortox

Wurt Portrait
Can't chase me anymore!

Wurt

Tượng Ong ChúaSửa đổi

Wilson Portrait
Very statuesque.

Wilson

Willow Portrait
Took the sting out of her stinger.

Willow

Wolfgang Portrait
Mighty statue stays mighty still.

Wolfgang

Wendy Portrait
She once had a sweet life.

Wendy

WX-78 Portrait
AS USELESS NOW AS IT WAS WHEN IT WAS MOVING

WX-78

Wickerbottom Portrait
A queenly tribute to the Apis mellifera.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Some nice detail on that.

Woodie

Waxwell Portrait
Does she really need a statue?

Maxwell

Wigfrid Portrait
I hönör this warriör queen!

Wigfrid

Webber Portrait
Sweet!

Webber

Warly Portrait
Muse for my new honey glaze!

Warly

Wormwood Portrait
No more buzz-buzz

Wormwood

Winona Portrait
I wonder if I could sculpt a hat like that.

Winona

Wortox Portrait
Stationary majesty. Static insect.

Wortox

Wurt Portrait
That's what you get, stingy lady!

Wurt

Tượng Kiến Sư TửSửa đổi

Wilson Portrait
A stagn-antlion.

Wilson

Willow Portrait
Can't shake anything up like that.

Willow

Wolfgang Portrait
Wolfgang will not battle it in staring contest.

Wolfgang

Wendy Portrait
Still and lifeless.

Wendy

WX-78 Portrait
NO LONGER CURSED WITH FLESH

WX-78

Wickerbottom Portrait
A stately statuary of the Panthera auropunctata.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Looks almost real, eh?

Woodie

Waxwell Portrait
Is there a sinkhole I can bury this in?

Maxwell

Wigfrid Portrait
The artist hath captured her nöble mane perfectly.

Wigfrid

Webber Portrait
It's so life-like the mane looks fluffy!

Webber

Warly Portrait
I do like him better like this.

Warly

Wormwood Portrait
Not moving

Wormwood

Winona Portrait
Looks so real, I can almost feel the earth rumblin'.

Winona