Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki
Với những tượng điêu khắc người chơi có thể sửa bằng Cẩm Thạch Khả Nghi, xem Marble Sculptures.
Với Những bức tượng trang trí rơi ra Bản Phác khi được khai thác, xem Marble Statues.
Harp Statue.png Bài Viết này không hoàn thiện vì thiếu thông tin trong một vài phần. Hãy giúp hoàn thiện nó, hoặc thảo luận với cộng đồng dưới phần bình luận.

Quân Cờ là một vật thể khả chế độc quyền trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong A New Reign. Có 8 biến thể khác nhau có thể chế tạo tại Bàn Thợ Gốm và phần lớn mục đích là để trang trí. Gần như tất cả chúng đều được mở khóa bằng cách đưa Bản Phác vào Bàn Thợ Gốm, chỉ trừ Tẩu Bong Bóng và Sừng Điêu Khắc, hai thứ này luôn luôn khả chế. Người chơi có thể khắc các Quân Cờ bằng 2 Đá và một Cẩm Thạch, Đá Mài hoặc Đá Vụn Trăng. Nguyên liệu được lựa chọn sẽ quyết định màu của Quân Cờ được điêu khắc

Các quân cờ có thể được người chơi mang theo trong chỗ trống cờ, giống như Cẩm Thạch Khả Nghi, làm chậm tốc độ di chuyển của người chơi và người chơi không thể thao tác trong ô đồ của mình, cũng như sử dụng các trang bị cầm tay.

Quân Xe, Mã, Tượng (dạng Cẩm Thạch và Đá Mài) sẽ triệu hồi các Quân Cờ Ảo Ảnh khi bị phá hủy vào đêm Không Trăng.
Tẩu Bong Bóng


Waxwell Portrait.png
Ceci n'est pas une pipe. Pity.

Maxwell

Bức tượng này mô phỏng một Ống Thổi Bong Bóng , một đồ chơi có hình hoạt động tương tự như một cây thổi bong bóng ngoại trừ việc nó có hình dạng như một cái tẩu thuốc. Bức tượng này có thể đã tham khảo tác phẩm điêu khắc ống của Markus Raetz có thể được hiểu là một ống thuốc lá hay một giọt kim loại lỏng hình thù kì quái.


Sừng Điêu Khắc


WX-78 Portrait.png
THIS PIECE IS FOR TORTURING HUNGRY FLESHLINGS

WX-78

Bức tượng này mô phỏng một Cornucopia, một loại sừng được mô tả như chiếc bánh mì rỗng hình cái sừng, được lấp đầy bằng thức ăn. Hình dạn chiếc sừng này giống như Sừng Bò Lai. Bức tượng này có lẽ liên quan đến thực tế rằng một Cornucopian là một ví dụ trong việc lạm dụng đồ gốm.


Quân Cờ Xe


Wickerbottom Portrait.png
Represents the protective walls of the king's castle.

Wickerbottom

Bức tượng này mô phỏng một quân xe trong bàn Cờ Vua. Nó cũng giống với mũi của Đồng Hồ Xe, phá hủy nó vào đêm Không Trăng sẽ triệu hồi một Phiên Bản Ảo Ảnh của chính nó (chỉ áp dụng với tượng bằng Cẩm ThạchĐá Mài). Nó có thể là một tài liệu tham khảo các quân cờ khổng lồ.


Quân Cờ Mã


Wolfgang Portrait.png
Is good horsey, Wolfgang thinks.

Wolfgang

Bức tượng này mô phỏng một quân mã trên bàn Cờ Vua. Nó cũng giống với đầu của một Đồng Hồ Mã, phá hủy nó vào đêm Không Trăng sẽ triệu hồi phiên bản Ảo Ảnh của chính nó (chỉ dạng Cẩm ThạchĐá Mài). Nó có thể là tài liệu tham khảo cho các quân cờ khổng lồ.


Quân Cờ Tượng


Webber Portrait.png
We've never seen toys so big.

Webber

Bức tượng mô phỏng một quân tượng trong môn Cờ Vua. Nó cũng giống với đầu của một Đồng Hồ Tượng, phá hủy nó vào đêm Không Trăng sẽ triệu hồi phiên bản Ảo Ảnh của chính nó (chỉ Cẩm ThạchĐá Mài). Nó có thể là tài liệu tham khảo cho các quân cờ khổng lồ.


Tượng Hoàng Đế


Willow Portrait.png
I'm not afraid of that guy. He doesn't even have arms!

Willow

Bức tượng mô phỏng quân Vua trên bàn Cờ Vua. Mặc dù vẻ ngoài của nó giống một người đàn ông mặc vest hơn. Thực tế nó không có cánh tay có thể là tham khảo tác phẩm Venus de Milo.


Tượng Nữ Hoàng


Wendy Portrait.png
She holds the true power, here.

Wendy

Bức tượng mô phỏng một quân hậu trong bàn Cờ Vua, mặc dù hình dáng của nó giống một diễn viên kịch Hy Lạp hơn. Phong cách tổng thể của nó cùng với việc nó đang cầm một chiếc mặt nạ có thể đã tham khảo the Greek Muse of Tragedy, Melpomene.

Quân Cờ Tốt

Wigfrid Portrait.png
Tis a nöble fööt söldier.

Wigfrid

Bức tượng mô phỏng một quân tốt trong bàn Cờ Vua. Nó có thể là một tài liệu tham khảo cho các quân cờ khổng lồ.

Tượng Deerclops

Willow Portrait.png
We kicked its butt.

Willow


Tượng Bearger

Webber Portrait.png
The fur looks so real!

Webber

Tượng Moose/Goose

WX-78 Portrait.png
AN ORGANIC I VANQUISHED

WX-78

Khi nhận xét Tượng Moose/Goose, có 50% hiển thị lời nói là Tượng Moose và 50% hiển thị lời nói là Tượng Goose.

Wortox's thay vì có 50% nói Moose, cậu nói Goose.

Tượng Dragonfly

Wilson Portrait.png
Ah, that brings back memories. Bad ones.

Wilson

Tượng Bướm Đêm

Wolfgang Portrait.png
Is look like little flutterby, but bigger!

Wolfgang

Tượng Mỏ Neo

Wendy Portrait.png
Why did we sculpt an anchor.

Wendy

Tượng Trăng Vỡ

WX-78 Portrait.png
SOME ART IS OKAY

WX-78

Tượng Malbatross

Webber Portrait.png
Can we play with it?

Webber

Tượng Cua Hoàng Đế

Webber Portrait.png
Can we play with it?

Webber

Tượng Cóc Nấm

Wilson Portrait.png
Not really a great stool though, is it?

Wilson

Tượng Thượng Cổ Hắc Ám

Woodie Portrait.png
Nothin' wrong with it now.

Woodie

Tượng Klaus

WX-78 Portrait.png
IT HAS EVOLVED INTO ITS SUPERIOR STATIC FORM

WX-78

Tượng Ong Chúa

Wortox Portrait.png
Stationary majesty. Static insect.

Wortox

Tượng Kiến Sư Tử