Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki
Định hướng: ItemsFoodFarmablesVegetables

IT HAS A PLEASING SHAPE.

–WX-78

Bí Ngô (Pumpkin) là loại Rau Quả ít phổ biến, trồng được trên Ruộng với tỉ lệ 11.6% khi gieo Hạt Giống hoặc dùng Hạt Bí Ngô. Có thể dùng làm nguyên liệu cho nhiều món nấu, điển hình là Bánh Quy Bí Ngô. Mỗi con Chim trong Lồng Chim ăn 1 Bí Ngô nhả ra từ 1-2 Hạt Bí Ngô và cùng với 50% rơi ra một Hạt Giống thông thường. Còn trong Don't Starve Together sẽ luôn nhận được 1 Hạt Bí Ngô. Có thể kết hợp với Đom Đóm (bắt bằng vợt) để tạo thành Đèn Bí Ngô.

Bí Ngô Nóng

.Bí Ngô Nóng (Hot Pumpkin) là Thực Phẩm rau quả thu được sau khi nướng bí ngô trên Lửa TrạiLò Lửa hoặc Sao Lùn. Tăng hơn gấp đôi máu so với ăn sống. Dùng làm nguyên liệu cho nhiều món nấu.

Hamlet icon.png Hamlet

Trong Hamlet DLC, Bí Ngô có thể mua ở Tiệm Tạp Hóa với giá 3 Oinc.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Bí Ngô dùng để chế tạo Bù Nhìn Thân Thiện.

Icon Tools.png Sử dụng

Pumpkin.pngFire Pit.pngHot Pumpkin.png
Pumpkin.pngBirdcage.pngPumpkin Seeds.png
Pumpkin.pngBirdcage.pngSharp Seeds.png
Pumpkins.pngPig Icon.pngManure.png
Pumpkin.pngFireflies.pngAlchemy Engine.pngPumpkin Lantern.png
Pumpkin.pngBoards.pngBoards.pngBoards.pngCut Grass.pngCut Grass.pngCut Grass.pngScience Machine.pngFriendly Scarecrow.png

Icon Science.png Công thức

Pumpkins.pngSweetener.pngSweetener.pngFiller.pngCrock Pot.pngPumpkin Cookie.png
Advertisement