FANDOM


Xem thêm: Mộ
Is junk, I think.

–Wolfgang

Phục SứcVật Dụng xuất hiện sau khi đào Mộ bằng Xẻng, mỗi lần đào Mộ làm giảm 10 Tinh Thần.

Mọi Phục Sức chỉ có thể dùng để trao đổi với Vua Lợn để lấy Vàng Thỏi hoặc với Wolly ở Tàu Đắm để kiếm các món khác. Trái lại, vài người chơi thích dùng Phục Sức làm vật trang trí. Dưới đây là những Phục Sức người chơi có thể tìm thấy

Ball and Cup Bóng và CúpSửa đổi

Kendama là một loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí.

Xuất hiện với tỉ lệ 4.17%. Trao đổi được 4 Vàng Thỏi.

Phục Sức này được gọi là "trinket_7" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundBall and CupPig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×4

Inventory slot backgroundBall and CupWolly IconInventory slot backgroundGold Nugget

×4

Inventory slot backgroundCrimson Feather
Inventory slot backgroundBall and CupWolly IconInventory slot backgroundFlint

×4

Inventory slot backgroundCrimson Feather
Inventory slot backgroundBall and CupWolly IconInventory slot backgroundDark Petals

×4

Inventory slot backgroundCrimson Feather

Dessicated Tentacle Xúc Tua Sấy KhôSửa đổi

Xúc Tua Sấy là loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí. Nó không giống như các loại Xúc Tua là sinh vật trong game có ở Đầm Lầy.

Rớt với tỉ lệ 4.17% khi đào mộ. Trao đổi với Vua Lợn được 8 Vàng Thỏi, bằng với Nút Cao Su Cứng.

Phục Sức này được gọi là "trinket_12" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundDessicated TentaclePig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×8

Inventory slot backgroundDessicated TentacleWolly IconInventory slot backgroundGold Nugget

×8

Inventory slot backgroundCrimson Feather
Inventory slot backgroundDessicated TentacleWolly IconInventory slot backgroundFlint

×8

Inventory slot backgroundCrimson Feather
Inventory slot backgroundDessicated TentacleWolly IconInventory slot backgroundDark Petals

×8

Inventory slot backgroundCrimson Feather

Fake Kazoo Kèn KazooSửa đổi

Kèn Kazoo là một loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí.Không như Sáo Thần Pan, Kèn Kazoo không thổi được.

Xuất hiện với tỉ lệ 4.17%. Trao đổi được 6 Vàng Thỏi.

Phục Sức này được gọi là "trinket_2" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundFake KazooPig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×6

Inventory slot backgroundFake KazooWolly IconInventory slot backgroundGold Nugget

×6

Inventory slot backgroundCrimson Feather
Inventory slot backgroundFake KazooWolly IconInventory slot backgroundFlint

×6

Inventory slot backgroundCrimson Feather
Inventory slot backgroundFake KazooWolly IconInventory slot backgroundDark Petals

×6

Inventory slot backgroundCrimson Feather

Frazzled Wires Dây Điện MònSửa đổi

Dây Điện Mòn là một loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí. Dây Điện Mòn không thu hút được Sét, hoặc nối với Cột Thu Lôi.

Rớt với tỉ lệ 4.17% khi đào mộ, và 0.5% khi gỡ Cây Cỏ Lăn. Cũng có khi đập Máy Đồng Hồ Hỏng. Trao đổi với Vua Lợn được 5 Vàng Thỏi.

Phục Sức này được gọi là "trinket_6" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundFrazzled WiresPig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×5

Inventory slot backgroundFrazzled WiresWolly IconInventory slot backgroundGold Nugget

×5

Inventory slot backgroundCrimson Feather
Inventory slot backgroundFrazzled WiresWolly IconInventory slot backgroundFlint

×5

Inventory slot backgroundCrimson Feather
Inventory slot backgroundFrazzled WiresWolly IconInventory slot backgroundDark Petals

×5

Inventory slot backgroundCrimson Feather

Gord's Knot Nút Thắt GordSửa đổi

Nút Thắt Của Gordian là loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí.

Alexander Đại Đế từng nói ai giải được bài toán hóc búa là gỡ được Nút Thắt Của Gordian và mở được hàm ngựa sẽ là bá chủ cả Châu Á. Alexander Đại Đế đã cắt Nút Thắt bằng dao, rồi sau đó làm chủ cả vùng Tiểu Á, trước khi bị quân đội làm phản. Đây là điển hình về cách giải quyết vấn đề phức tạp bằng biện pháp đơn giản bằng cách nghĩ rộng bao quát.

Xuất hiện với tỉ lệ 4.17% khi đào mộ, và 1% khi gỡ Cây Cỏ Lăn. Trao đổi với Vua Lợn được 4 Vàng Thỏi.

Phục Sức này được gọi là "trinket_3" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundGord's KnotPig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×4

Inventory slot backgroundGord's KnotWolly IconInventory slot backgroundGold Nugget

×4

Inventory slot backgroundCrimson Feather
Inventory slot backgroundGord's KnotWolly IconInventory slot backgroundFlint

×4

Inventory slot backgroundCrimson Feather
Inventory slot backgroundGord's KnotWolly IconInventory slot backgroundDark Petals

×4

Inventory slot backgroundCrimson Feather

Gnome Quỷ LùnSửa đổi

Quỷ Lùn là loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí. Thường là vật trang trí thông dụng. Hay gặp ở ngoài Mộ ở Đồ Hộp, và 0.5% khi gỡ Cây Cỏ Lăn. Rớt với tỉ lệ 1% từ Kén Khỉ. Trái ngược với lời đồn đoán, đặt Quỷ Lùn cạnh Ao chúng sẽ không lấy ra Cần Câu và câu.

Xuất hiện với tỉ lệ 4.17% khi đào mộ. Trao đổi với Vua Lợn được 5 Vàng Thỏi.

Phục Sức này được gọi là "trinket_4" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundGnomePig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×5

Inventory slot backgroundGnomeWolly IconInventory slot backgroundGold Nugget

×5

Inventory slot backgroundCrimson Feather
Inventory slot backgroundGnomeWolly IconInventory slot backgroundFlint

×5

Inventory slot backgroundCrimson Feather
Inventory slot backgroundGnomeWolly IconInventory slot backgroundDark Petals

×5

Inventory slot backgroundCrimson Feather

Hardened Rubber Bung Nút Cao Su CứngSửa đổi

Nút Cao Su Cứng là loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí. Thường gọi là Nút Bồn. Xuất hiện với tỉ lệ 4.17% khi đào mộ, và 1% khi gỡ Cây Cỏ Lăn. Trao đổi với Vua Lợn được 8 Vàng Thỏi, bằng với Xúc Tua Sấy.

Phục Sức này được gọi là "trinket_8" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundHardened Rubber BungPig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×8

Inventory slot backgroundHardened Rubber BungWolly IconInventory slot backgroundGold Nugget

×8

Inventory slot backgroundCrimson Feather
Inventory slot backgroundHardened Rubber BungWolly IconInventory slot backgroundFlint

×8

Inventory slot backgroundCrimson Feather
Inventory slot backgroundHardened Rubber BungWolly IconInventory slot backgroundDark Petals

×8

Inventory slot backgroundCrimson Feather

Lying Robot Robot LườiSửa đổi

Robot Lười là loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí. Nó giống đồ chơi cho trẻ con. WX-78 bảo tên của nó là 'HAL', và là bạn, cái tên 'HAL' lấy từ phim 2001: A Space Odyssey, trong đó có một siêu máy tính phản diện tên HAL 9000.

Xuất hiện với tỉ lệ 4.17% khi đào mộ. Trao đổi với Vua Lợn được 5 Vàng Thỏi.

Phục Sức này được gọi là "trinket_11" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundLying RobotPig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×5

Inventory slot backgroundLying RobotWolly IconInventory slot backgroundGold Nugget

×5

Inventory slot backgroundCrimson Feather
Inventory slot backgroundLying RobotWolly IconInventory slot backgroundFlint

×5

Inventory slot backgroundCrimson Feather
Inventory slot backgroundLying RobotWolly IconInventory slot backgroundDark Petals

×5

Inventory slot backgroundCrimson Feather

Melty Marbles Bi Nóng ChảySửa đổi

Bi Ve là loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí. Là đồ chơi cho trẻ con, nhưng tương tự phục sức khác, chúng vô dụng do đã tan vào nhau.

Xuất hiện với tỉ lệ 4.17% khi đào mộ. Cũng có khi đập Máy Đồng Hồ Hỏng. Trao đổi với Vua Lợn được 4 Vàng Thỏi.

Phục Sức này được gọi là "trinket_1" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundMelty MarblesPig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×4

Inventory slot backgroundMelty MarblesWolly IconInventory slot backgroundGold Nugget

×4

Inventory slot backgroundCrimson Feather
Inventory slot backgroundMelty MarblesWolly IconInventory slot backgroundFlint

×4

Inventory slot backgroundCrimson Feather
Inventory slot backgroundMelty MarblesWolly IconInventory slot backgroundDark Petals

×4

Inventory slot backgroundCrimson Feather

Mismatched Buttons Nút Áo ThừaSửa đổi

Nút Áo Thừa là loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí. Thực tế là nút áo thường nằm loanh quanh thừa thãi, đặc biệt trong con lợn đất.

Xuất hiện với tỉ lệ 4.17% khi đào mộ. Trao đổi với Vua Lợn được 7 Vàng Thỏi.

Phục Sức này được gọi là "trinket_9" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundMismatched ButtonsPig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×7

Inventory slot backgroundMismatched ButtonsWolly IconInventory slot backgroundGold Nugget

×7

Inventory slot backgroundCrimson Feather
Inventory slot backgroundMismatched ButtonsWolly IconInventory slot backgroundFlint

×7

Inventory slot backgroundCrimson Feather
Inventory slot backgroundMismatched ButtonsWolly IconInventory slot backgroundDark Petals

×7

Inventory slot backgroundCrimson Feather

Second-hand Dentures Hàm Răng Giả CũSửa đổi

Hàm Răng Giả Cũ là loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí. Ám chỉ ngôi mộ vừa đào thuộc về một người cao tuổi.

Xuất hiện với tỉ lệ 4.17% khi đào mộ. Trao đổi với Vua Lợn được 2 Vàng Thỏi. Là vật dụng ít giá trị nhất khi trao đổi với Vua Lợn, chỉ được 2 Vàng Thỏi.

Phục Sức này được gọi là "trinket_10" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundSecond-hand DenturesPig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×2

Inventory slot backgroundSecond-hand DenturesWolly IconInventory slot backgroundGold Nugget

×2

Inventory slot backgroundCrimson Feather
Inventory slot backgroundSecond-hand DenturesWolly IconInventory slot backgroundFlint

×2

Inventory slot backgroundCrimson Feather
Inventory slot backgroundSecond-hand DenturesWolly IconInventory slot backgroundDark Petals

×2

Inventory slot backgroundCrimson Feather

Tiny Rocketship Tên Lửa Tí HonSửa đổi

Tên Lửa Tí Hon là một 'phục sức' chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí. Mặc dù Wilson nói "Sadly, it's too small for me to escape on..." (Quá nhỏ để tôi thoát được khỏi đây...), nhưng thực tế nó không bay được. Cùng với Quỷ Lùn, chúng là những vật dụng đào mộ dùng để trang trí nhiều nhất. Thực tế xuất hiện trong truyện tranh Destination Moon (Tintin) nhưng nhỏ hơn.

Xuất hiện với tỉ lệ 4.17% khi đào mộ. Trao đổi với Vua Lợn được 4 Vàng Thỏi. Khi đưa cho Wolly, nó sẽ rơi ra 1 Lông Đỏ Thẫm, và một trong 4 Vàng Thỏi, 4 Đá Lửa hoặc 4 Cánh Hoa Đen nói một phần lời thoại khó hiểu và sau đó bay đi.

Phục Sức này được gọi là "trinket_5" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundTiny RocketshipPig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×4

Inventory slot backgroundTiny RocketshipWolly IconInventory slot backgroundGold Nugget

×4

Inventory slot backgroundCrimson Feather
Inventory slot backgroundTiny RocketshipWolly IconInventory slot backgroundFlint

×4

Inventory slot backgroundCrimson Feather
Inventory slot backgroundTiny RocketshipWolly IconInventory slot backgroundDark Petals

×4

Inventory slot backgroundCrimson Feather

Toy Boat Thuyền Đồ ChơiSửa đổi

Thuyền Đồ Chơi có thể lấy được từ Phế Liệu bằng cách sử dụng một Cần Câu. Nó có thể đưa cho Vua Lợn để đổi lấy 2 Vàng Thỏi. Khi đưa cho Wolly, nó sẽ rơi ra Ngọc Lam và 2 Lông Đỏ Thẫm, nói một phần lời thoại khó hiểu và sau đó bay đi.

Phục Sức này được gọi là "sunken_boat_trinket_2" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundToy BoatPig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×2

Inventory slot backgroundToy BoatWolly IconInventory slot backgroundBlue Gem

×2

Inventory slot backgroundCrimson Feather

Boot Ủng CũSửa đổi

Ủng Cũ có thể lấy được từ Phế Liệu bằng cách sử dụng một Cần Câu. Nó có thể đưa có thể đưa cho Vua Lợn để đổi lấy 4 Vàng Thỏi. Khi đưa cho Wolly, nó sẽ rơi ra 5 Lông Đỏ Thẫm, nói một phần lời thoại khó hiểu và sau đó bay đi.

Phục Sức này được gọi là "sunken_boat_trinket_5" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundBootPig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×4

Inventory slot backgroundBootWolly IconInventory slot backgroundCrimson Feather

×5

Sea Worther Ăng-ten BiểnSửa đổi

Ăng-ten Biển có thể lấy được từ Phế Liệu bằng cách sử dụng một Cần Câu. Nó có thể đưa có thể đưa cho Vua Lợn để đổi lấy 1 Vàng Thỏi. Khi đưa cho Wolly, nó sẽ rơi ra Ngọc Tím và 1 Lông Đỏ Thẫm, nói một phần lời thoại khó hiểu và sau đó bay đi.

Ăng-ten Biển có thể dùng để chế Vượt Biển Được.

Phục Sức này được gọi là "sunken_boat_trinket_4" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundSea WortherPig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot backgroundSea WortherWolly IconInventory slot backgroundPurple GemInventory slot backgroundCrimson Feather

Sextant Kính Lục PhânSửa đổi

Kính Lục Phân có thể lấy được từ Phế Liệu bằng cách sử dụng một Cần Câu. Nó có thể đưa có thể đưa cho Vua Lợn để đổi lấy 2 Vàng Thỏi. Khi đưa cho Wolly, nó sẽ rơi ra 2 Ngọc Đỏ và 1 Lông Đỏ Thẫm, nói một phần lời thoại khó hiểu và sau đó bay đi.

Phục Sức này được gọi là "sunken_boat_trinket_1" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundSextantPig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×2

Inventory slot backgroundSextantWolly IconInventory slot backgroundRed Gem

×2

Inventory slot backgroundCrimson Feather

Soaked Candle Nến Ngấm NướcSửa đổi

Nến Ngầm Nước có thể lấy được từ Phế Liệu bằng cách sử dụng một Cần Câu. Nó có thể đưa có thể đưa cho Vua Lợn để đổi lấy 7 Vàng Thỏi. Khi đưa cho Wolly, nó sẽ rơi ra 7 Vàng Thỏi và 1 Lông Đỏ Thẫm, nói một phần lời thoại khó hiểu và sau đó bay đi.

Phục Sức này được gọi là "sunken_boat_trinket_3" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundSoaked CandlePig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×7

Inventory slot backgroundSoaked CandleWolly IconInventory slot backgroundGold Nugget

×7

Inventory slot backgroundCrimson Feather

Reign of Giants icon Reign of GiantsSửa đổi

Trong bản mở rộng Reign of Giants, vài phục sức có ở Cây Cỏ Lăn hoặc từ Mèo Trúc. Cũng dùng để kết thân với Mèo Trúc. Chũi Trùng sẽ lấy Phục Sức để trên đất tuy nhiên ta có thể giết nó hoặc đào hang của nó để lấy lại.

Don't Starve Together icon Don't Starve TogetherSửa đổi

Gnomette Quỷ Lùn BàSửa đổi

Phục Sức này được gọi là "trinket_13" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundGnomettePig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×5

Leaky Teacup Cốc Trà MẻSửa đổi

Phục Sức này được gọi là "trinket_14" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundLeaky TeacupPig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×3

While Bishop Tượng TrắngSửa đổi

Phục Sức này được gọi là "trinket_15" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundWhile BishopPig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×4

Black Bishop Tượng ĐenSửa đổi

Phục Sức này được gọi là "trinket_16" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundBlack BishopPig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×4

Bent Spork Nĩa CongSửa đổi

Phục Sức này được gọi là "trinket_17" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundBent SporkPig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×2

Toy Trojan Horse Ngựa Trojan Đồ ChơiSửa đổi

Phục Sức này được gọi là "trinket_18" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundToy Trojan HorsePig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×6

Unbalanced Top Con Quay NghiêngSửa đổi

Phục Sức này được gọi là "trinket_19" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundUnbalanced TopPig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×6

Back Scratcher Cây Gãi LưngSửa đổi

Phục Sức này được gọi là "trinket_20" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundBack ScratcherPig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×7

Beaten Beater Beaten BeaterSửa đổi

Phục Sức này được gọi là "trinket_21" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundBeaten BeaterPig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×5

Frayed Yarn Cuộn Len SờnSửa đổi

Phục Sức này được gọi là "trinket_22" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundFrayed YarnPig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×4

Shoe Horn Bót GiầySửa đổi

Phục Sức này được gọi là "trinket_23" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundShoe HornPig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×3

Lucky Cat Jar Bình Mèo May MắnSửa đổi

Phục Sức này được gọi là "trinket_24" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundLucky Cat JarPig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×8

Air Unfreshener Móc Chìa KhóaSửa đổi

Phục Sức này được gọi là "trinket_25 trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundAir UnfreshenerPig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×2

Potato Cup Cốc Khoai TâySửa đổi

Phục Sức này được gọi là "trinket_26" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundPotato CupPig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×9

Wire Hanger Móc Áo ThépSửa đổi

Phục Sức này được gọi là "trinket_27" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundWire HangerPig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×4

Shipwrecked icon ShipwreckedSửa đổi

Trong bản mở rộng Shipwrecked vài Phục Sức đã được thay thế bởi các món hoàn toàn khác.

Orange Soda Soda CamSửa đổi

Tìm được trong Thùng Hơi Nước.

Phục Sức này được gọi là "trinket_13" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundOrange SodaYaarctopus IconInventory slot backgroundDubloons

Voodoo Doll Búp Bê VoodooSửa đổi

Tìm được trong Thùng Hơi Nước.

Phục Sức này được gọi là "trinket_14" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundVoodoo DollYaarctopus IconInventory slot backgroundDubloons

Ukulele Đàn UkuleleSửa đổi

Tìm được trong Thùng Hơi Nước.

Phục Sức này được gọi là "trinket_15" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundUkuleleYaarctopus IconInventory slot backgroundDubloons

License Plate Biển SốSửa đổi

Có thể đánh bắt bằng Lưới Rà.

Phục Sức này được gọi là "trinket_16" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundLicense PlateYaarctopus IconInventory slot backgroundDubloons

Ancient Vase Bình CổSửa đổi

Có thể đánh bắt bằng Lưới Rà.

Phục Sức này được gọi là "trinket_18" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundAncient VaseYaarctopus IconInventory slot backgroundDubloons

Brain Cloud Pill Thuốc Điện Toán NãoSửa đổi

Tìm được trong Thùng Hơi Nước.

Phục Sức này được gọi là "trinket_19" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundBrain Cloud PillYaarctopus IconInventory slot backgroundDubloons

Wine Bottle Candle Nến Chai RượuSửa đổi

Trông giống với Nến Ngấm Nước.

Có thể câu được từ Mộ Ngập Nước.

Phục Sức này được gọi là "trinket_22" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundWine Bottle CandleYaarctopus IconInventory slot backgroundDubloons

Broken AAC Device Thiết Bị AAC HỏngSửa đổi

AAC là viết tắt của "Augmentative and Alternative Communication"

Phục Sức này được gọi là "trinket_23" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundBroken AAC DeviceYaarctopus IconInventory slot backgroundDubloons

One True Earring Bông Tai Chân ThậtSửa đổi

Có thể tìm thấy ở RươngĐiểm Đánh Dấu X.

Phục Sức này được gọi là "earring" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundOne True EarringYaarctopus IconInventory slot backgroundDubloons

Placeholder Bên lềSửa đổi

  • Trong phương thức nghiên cứu cũ, Vật Dụng Đào Mộ là cách tốt nhất để kiếm điểm nghiên cứu (80 điểm).
  • Các vật dụng gọi là "Phục Sức" (trinkets) do tên tệp của chúng (trinket1, trinket2 vv.)