FANDOM


Xem thêm: Mộ
Is junk, I think.

–Wolfgang

Phục SứcVật Dụng xuất hiện sau khi đào Mộ bằng Xẻng, mỗi lần đào Mộ làm giảm 10 Tinh Thần.

Mọi Phục Sức chỉ có thể dùng để trao đổi với Vua Lợn để lấy Vàng Thỏi hoặc với Wolly ở Tàu Đắm để kiếm các món khác. Trái lại, vài người chơi thích dùng Phục Sức làm vật trang trí. Dưới đây là những Phục Sức người chơi có thể tìm thấy

Ball and Cup Bóng và CúpSửa đổi

Kendama là một loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí.

Xuất hiện với tỉ lệ 4.17%. Trao đổi được 4 Vàng Thỏi.

Phục Sức này được gọi là "trinket_7" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundBall and Cup

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot backgroundBall and Cup

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot backgroundBall and Cup

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundFlint

×1

Inventory slot backgroundBall and Cup

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundDark Petals

×1

Dessicated Tentacle Xúc Tua Sấy KhôSửa đổi

Xúc Tua Sấy là loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí. Nó không giống như các loại Xúc Tua là sinh vật trong game có ở Đầm Lầy.

Rớt với tỉ lệ 4.17% khi đào mộ. Trao đổi với Vua Lợn được 8 Vàng Thỏi, bằng với Nút Cao Su Cứng.

Phục Sức này được gọi là "trinket_12" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundDessicated Tentacle

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot backgroundDessicated Tentacle

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot backgroundDessicated Tentacle

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundFlint

×1

Inventory slot backgroundDessicated Tentacle

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundDark Petals

×1

Fake Kazoo Kèn KazooSửa đổi

Kèn Kazoo là một loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí.Không như Sáo Thần Pan, Kèn Kazoo không thổi được.

Xuất hiện với tỉ lệ 4.17%. Trao đổi được 6 Vàng Thỏi.

Phục Sức này được gọi là "trinket_2" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundFake Kazoo

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot backgroundFake Kazoo

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot backgroundFake Kazoo

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundFlint

×1

Inventory slot backgroundFake Kazoo

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundDark Petals

×1

Frazzled Wires Dây Điện MònSửa đổi

Dây Điện Mòn là một loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí. Dây Điện Mòn không thu hút được Sét, hoặc nối với Cột Thu Lôi.

Rớt với tỉ lệ 4.17% khi đào mộ, và 0.5% khi gỡ Cây Cỏ Lăn. Cũng có khi đập Máy Đồng Hồ Hỏng. Trao đổi với Vua Lợn được 5 Vàng Thỏi.

Phục Sức này được gọi là "trinket_6" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundFrazzled Wires

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot backgroundFrazzled Wires

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot backgroundFrazzled Wires

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundFlint

×1

Inventory slot backgroundFrazzled Wires

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundDark Petals

×1

Gord's Knot Nút Thắt GordSửa đổi

Nút Thắt Của Gordian là loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí.

Alexander Đại Đế từng nói ai giải được bài toán hóc búa là gỡ được Nút Thắt Của Gordian và mở được hàm ngựa sẽ là bá chủ cả Châu Á. Alexander Đại Đế đã cắt Nút Thắt bằng dao, rồi sau đó làm chủ cả vùng Tiểu Á, trước khi bị quân đội làm phản. Đây là điển hình về cách giải quyết vấn đề phức tạp bằng biện pháp đơn giản bằng cách nghĩ rộng bao quát.

Xuất hiện với tỉ lệ 4.17% khi đào mộ, và 1% khi gỡ Cây Cỏ Lăn. Trao đổi với Vua Lợn được 4 Vàng Thỏi.

Phục Sức này được gọi là "trinket_3" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundGord's Knot

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot backgroundGord's Knot

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot backgroundGord's Knot

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundFlint

×1

Inventory slot backgroundGord's Knot

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundDark Petals

×1

Gnome Quỷ LùnSửa đổi

Quỷ Lùn là loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí. Thường là vật trang trí thông dụng. Hay gặp ở ngoài Mộ ở Đồ Hộp, và 0.5% khi gỡ Cây Cỏ Lăn. Rớt với tỉ lệ 1% từ Kén Khỉ. Trái ngược với lời đồn đoán, đặt Quỷ Lùn cạnh Ao chúng sẽ không lấy ra Cần Câu và câu.

Xuất hiện với tỉ lệ 4.17% khi đào mộ. Trao đổi với Vua Lợn được 5 Vàng Thỏi.

Phục Sức này được gọi là "trinket_4" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundGnome

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot backgroundGnome

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot backgroundGnome

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundFlint

×1

Inventory slot backgroundGnome

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundDark Petals

×1

Hardened Rubber Bung Nút Cao Su CứngSửa đổi

Nút Cao Su Cứng là loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí. Thường gọi là Nút Bồn. Xuất hiện với tỉ lệ 4.17% khi đào mộ, và 1% khi gỡ Cây Cỏ Lăn. Trao đổi với Vua Lợn được 8 Vàng Thỏi, bằng với Xúc Tua Sấy.

Phục Sức này được gọi là "trinket_8" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundHardened Rubber Bung

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot backgroundHardened Rubber Bung

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot backgroundHardened Rubber Bung

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundFlint

×1

Inventory slot backgroundHardened Rubber Bung

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundDark Petals

×1

Lying Robot Robot LườiSửa đổi

Robot Lười là loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí. Nó giống đồ chơi cho trẻ con. WX-78 bảo tên của nó là 'HAL', và là bạn, cái tên 'HAL' lấy từ phim 2001: A Space Odyssey, trong đó có một siêu máy tính phản diện tên HAL 9000.

Xuất hiện với tỉ lệ 4.17% khi đào mộ. Trao đổi với Vua Lợn được 5 Vàng Thỏi.

Phục Sức này được gọi là "trinket_11" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundLying Robot

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot backgroundLying Robot

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot backgroundLying Robot

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundFlint

×1

Inventory slot backgroundLying Robot

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundDark Petals

×1

Melty Marbles Bi Nóng ChảySửa đổi

Bi Ve là loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí. Là đồ chơi cho trẻ con, nhưng tương tự phục sức khác, chúng vô dụng do đã tan vào nhau.

Xuất hiện với tỉ lệ 4.17% khi đào mộ. Cũng có khi đập Máy Đồng Hồ Hỏng. Trao đổi với Vua Lợn được 4 Vàng Thỏi.

Phục Sức này được gọi là "trinket_1" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundMelty Marbles

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot backgroundMelty Marbles

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot backgroundMelty Marbles

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundFlint

×1

Inventory slot backgroundMelty Marbles

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundDark Petals

×1

Mismatched Buttons Nút Áo ThừaSửa đổi

Nút Áo Thừa là loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí. Thực tế là nút áo thường nằm loanh quanh thừa thãi, đặc biệt trong con lợn đất.

Xuất hiện với tỉ lệ 4.17% khi đào mộ. Trao đổi với Vua Lợn được 7 Vàng Thỏi.

Phục Sức này được gọi là "trinket_9" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundMismatched Buttons

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot backgroundMismatched Buttons

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot backgroundMismatched Buttons

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundFlint

×1

Inventory slot backgroundMismatched Buttons

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundDark Petals

×1

Second-hand Dentures Hàm Răng Giả CũSửa đổi

Hàm Răng Giả Cũ là loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí. Ám chỉ ngôi mộ vừa đào thuộc về một người cao tuổi.

Xuất hiện với tỉ lệ 4.17% khi đào mộ. Trao đổi với Vua Lợn được 2 Vàng Thỏi. Là vật dụng ít giá trị nhất khi trao đổi với Vua Lợn, chỉ được 2 Vàng Thỏi.

Phục Sức này được gọi là "trinket_10" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundSecond-hand Dentures

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot backgroundSecond-hand Dentures

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot backgroundSecond-hand Dentures

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundFlint

×1

Inventory slot backgroundSecond-hand Dentures

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundDark Petals

×1

Tiny Rocketship Tên Lửa Tí HonSửa đổi

Tên Lửa Tí Hon là một 'phục sức' chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí. Mặc dù Wilson nói "Sadly, it's too small for me to escape on..." (Quá nhỏ để tôi thoát được khỏi đây...), nhưng thực tế nó không bay được. Cùng với Quỷ Lùn, chúng là những vật dụng đào mộ dùng để trang trí nhiều nhất. Thực tế xuất hiện trong truyện tranh Destination Moon (Tintin) nhưng nhỏ hơn.

Xuất hiện với tỉ lệ 4.17% khi đào mộ. Trao đổi với Vua Lợn được 4 Vàng Thỏi. Khi đưa cho Wolly, nó sẽ rơi ra 1 Lông Đỏ Thẫm, và một trong 4 Vàng Thỏi, 4 Đá Lửa hoặc 4 Cánh Hoa Đen nói một phần lời thoại khó hiểu và sau đó bay đi.

Phục Sức này được gọi là "trinket_5" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundTiny Rocketship

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot backgroundTiny Rocketship

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot backgroundTiny Rocketship

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundFlint

×1

Inventory slot backgroundTiny Rocketship

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundDark Petals

×1

Toy Boat Thuyền Đồ ChơiSửa đổi

Thuyền Đồ Chơi có thể lấy được từ Phế Liệu bằng cách sử dụng một Cần Câu. Nó có thể đưa cho Vua Lợn để đổi lấy 2 Vàng Thỏi. Khi đưa cho Wolly, nó sẽ rơi ra Ngọc Lam và 2 Lông Đỏ Thẫm, nói một phần lời thoại khó hiểu và sau đó bay đi.

Phục Sức này được gọi là "sunken_boat_trinket_2" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundToy Boat

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot backgroundToy Boat

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundBlue Gem

×1

Boot Ủng CũSửa đổi

Ủng Cũ có thể lấy được từ Phế Liệu bằng cách sử dụng một Cần Câu. Nó có thể đưa có thể đưa cho Vua Lợn để đổi lấy 4 Vàng Thỏi. Khi đưa cho Wolly, nó sẽ rơi ra 5 Lông Đỏ Thẫm, nói một phần lời thoại khó hiểu và sau đó bay đi.

Phục Sức này được gọi là "sunken_boat_trinket_5" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundBoot

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot backgroundBoot

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundCrimson Feather

×1

Sea Worther Ăng-ten BiểnSửa đổi

Ăng-ten Biển có thể lấy được từ Phế Liệu bằng cách sử dụng một Cần Câu. Nó có thể đưa có thể đưa cho Vua Lợn để đổi lấy 1 Vàng Thỏi. Khi đưa cho Wolly, nó sẽ rơi ra Ngọc Tím và 1 Lông Đỏ Thẫm, nói một phần lời thoại khó hiểu và sau đó bay đi.

Ăng-ten Biển có thể dùng để chế Vượt Biển Được.

Phục Sức này được gọi là "sunken_boat_trinket_4" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundSea Worther

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot backgroundSea Worther

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundPurple Gem

×1

Sextant Kính Lục PhânSửa đổi

Kính Lục Phân có thể lấy được từ Phế Liệu bằng cách sử dụng một Cần Câu. Nó có thể đưa có thể đưa cho Vua Lợn để đổi lấy 2 Vàng Thỏi. Khi đưa cho Wolly, nó sẽ rơi ra 2 Ngọc Đỏ và 1 Lông Đỏ Thẫm, nói một phần lời thoại khó hiểu và sau đó bay đi.

Phục Sức này được gọi là "sunken_boat_trinket_1" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundSextant

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot backgroundSextant

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundRed Gem

×1

Soaked Candle Nến Ngấm NướcSửa đổi

Nến Ngầm Nước có thể lấy được từ Phế Liệu bằng cách sử dụng một Cần Câu. Nó có thể đưa có thể đưa cho Vua Lợn để đổi lấy 7 Vàng Thỏi. Khi đưa cho Wolly, nó sẽ rơi ra 7 Vàng Thỏi và 1 Lông Đỏ Thẫm, nói một phần lời thoại khó hiểu và sau đó bay đi.

Phục Sức này được gọi là "sunken_boat_trinket_3" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundSoaked Candle

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot backgroundSoaked Candle

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Hamlet icon Hamlet Sửa đổi

Hamlet DLC thêm 3 Phục Sức mới.

Queen Malfalfa Nữ Hoàng Malfalfa Sửa đổi

Wilson Portrait
Maybe I can trade it for something.

Wilson

Willow Portrait
Looks kinda bossy.

Willow

Wolfgang Portrait
Is pretty pig lady.

Wolfgang

Wendy Portrait
A tribute to life.

Wendy

WX-78 Portrait
I DO NOT REQUIRE THIS

WX-78

Wickerbottom Portrait
A statuette of some sort.

Wickerbottom

Woodie Portrait
That's nice.

Woodie

Waxwell Portrait
Why would I want this horrible looking thing?

Maxwell

Wagstaff Portrait
A stone replication of royalty. Theoretically, it's worth something.

Wagstaff

Wigfrid Portrait
An idöl, thöugh nöt tö mine Göds.

Wigfrid

Webber Portrait
Neat! Bet someone would trade us for this.

Webber

Walani Portrait
I should give this to someone.

Walani

Warly Portrait
A centerpiece?

Warly

Woodlegs Portrait
Avast ye!

Woodlegs

Wilba Portrait
DOST HAST A CERTAIN LIKENESS

Wilba

Wormwood Portrait
Rock. Pretty rock

Wormwood

Wheeler Portrait
Swell. A stone dolly.

Wheeler

Phục Sức Nữ Hoàng Malfalfa có thể được tìm thấy ở các tủ kính trưng bày trong Căn Phòng Lưu Niệm của Cung Điện. Dù việc lấy vật phẩm này được ghi là 'ăn cắp' nhưng nó không làm tăng Điểm Man Rợn. Nó có thể được spawn trong game với mã "trinket_giftshop_1".
Inventory slot backgroundQueen Malfalfa

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×4

Inventory slot backgroundQueen Malfalfa

×1

Yaarctopus IconInventory slot backgroundDubloons

×9

Post Card of the Royal Palace Bưu Thiếp Điện Hoàng Gia Sửa đổi

Wilson Portrait
Says "Wish-eth thou were'st here."

Wilson

Willow Portrait
Who would want that?

Willow

Wolfgang Portrait
Wolfgang write home?

Wolfgang

Wendy Portrait
Wish I wasn't here.

Wendy

WX-78 Portrait
WALLPAPER

WX-78

Wickerbottom Portrait
If only there were someone to send this to.

Wickerbottom

Woodie Portrait
It's no Vancouver.

Woodie

Waxwell Portrait
A keepsake for the Boar-geoisie.

Maxwell

Wagstaff Portrait
A memento of my most enjoyable vacation.

Wagstaff

Wigfrid Portrait
För tö chrönicle mine adventures.

Wigfrid

Webber Portrait
Do we have anyone we could send this to?

Webber

Walani Portrait
Could I send this back home?

Walani

Warly Portrait
Perhaps it can be used as a placemat.

Warly

Woodlegs Portrait
Woodlegs wish he wer'nt here.

Woodlegs

Wilba Portrait
IT SING-ETH THE PRAISES O' THE CITY

Wilba

Wormwood Portrait
Ooohh... nice place

Wormwood

Wheeler Portrait
Do they have mail service around here?

Wheeler

Bưu Thiếp Điện Hoàng Gia có thể mua được ở các tủ kính trưng bài trong Phòng Lưu Niệm của Cung Điện. Dù việc lấy vật phẩm này được viết là "ăn cắp", nhưng nó không làm tăng Điểm Man Rợn. Nó có thể được spawn trong game với mã "trinket_giftshop_3".
Inventory slot backgroundPost Card of the Royal Palace

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×4

Inventory slot backgroundPost Card of the Royal Palace

×1

Yaarctopus IconInventory slot backgroundDubloons

×9

Can of Silly String Lon Ngớ Ngẩn Sửa đổi

Wilson Portrait
Comedy in a can.

Wilson

Willow Portrait
Hehe. It's so silly.

Willow

Wolfgang Portrait
Wolfgang can play with it?

Wolfgang

Wendy Portrait
I can no longer be amused by childish things.

Wendy

WX-78 Portrait
'SILLY' DOES NOT COMPUTE

WX-78

Wickerbottom Portrait
Preposterous!

Wickerbottom

Woodie Portrait
Pretty silly.

Woodie

Waxwell Portrait
Really. Is that necessary?

Maxwell

Wagstaff Portrait
Incredible! I suspect this canister contains many surprises.

Wagstaff

Wigfrid Portrait
A tööl öf Löki!

Wigfrid

Webber Portrait
Haha! Fun!

Webber

Walani Portrait
Ha!

Walani

Warly Portrait
Is this really so precious?

Warly

Woodlegs Portrait
'tis na'tha' hempen rope.

Woodlegs

Wilba Portrait
HA! IT MAKE WILBA LAUGH'DED

Wilba

Wormwood Portrait
Twirly Tail Can

Wormwood

Wheeler Portrait
It's an inferior Pew-matic.

Wheeler

Lon Ngớ Ngẩn có thể được mua bằng một Chìa Khóa BST Hoàng Gia trên kệ trưng bày của Phòng Trưng Bày Hoàng Gia hoặc phá hủy một Giỏ Đan ở thế giới tương hợp Hamlet.

Phục Sức này dùng để chế tạo Vượt Bầu Trời, thứ cho phép người chơi xuyên không từ Hamlet tới thế giới bình thường hoặc thế giới Shipwrecked

Nó có thể được spawn trong game với mã "trinket_giftshop_4".

Inventory slot backgroundCan of Silly String

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×5

Inventory slot backgroundCan of Silly String

×1

Yaarctopus IconInventory slot backgroundDubloons

×10

Inventory slot backgroundNightmare Fuel

×4

Inventory slot background Living Log

×4

Inventory slot backgroundCan of Silly String

×1

Shadow ManipulatorInventory slot backgroundSkyworthy

×1

Chỉ khả dụng với những thế giới liên kết với thế giới Hamlet

Don't Starve Together icon Don't Starve TogetherSửa đổi

Gnomette Quỷ Lùn BàSửa đổi

Phục Sức này được gọi là "trinket_13" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundGnomette

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Leaky Teacup Cốc Trà MẻSửa đổi

Phục Sức này được gọi là "trinket_14" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundLeaky Teacup

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

While BishopQuân Tượng TrắngSửa đổi

Đưa một Quân Tượng Trắng cho Vua Lợn sẽ mang lại 4 Vàng Thỏi và một Bản Phác cho Quân Cờ Tượng Phục Sức này được gọi là "trinket_15" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundWhite Bishop

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Black BishopQuân Tượng ĐenSửa đổi

Đưa một Quân Tượng Đen cho Vua Lợn sẽ mang lại 4 Vàng Thỏi và một Bản Phác cho Quân Cờ Tượng Phục Sức này được gọi là "trinket_16" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundBlack Bishop

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

White KnightQuân Mã TrắngSửa đổi

Đưa một Quân Mã Trắng cho Vua Lợn sẽ mang lại 4 Vàng Thỏi và một Bản Phác cho Quân Cờ Mã

Quân Mã Trắng có thể được spawn trong game với mã "trinket_30".

Inventory slot backgroundWhite Knight

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×4

Black KnightQuân Mã ĐenSửa đổi

Đưa một Quân Mã Đen cho Vua Lợn sẽ mang lại 4 Vàng Thỏi và một Bản Phác cho Quân Cờ Mã

Quân Mã Đen có thể được spawn trong game với mã "trinket_31".

Inventory slot backgroundBlack Knight

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×4

White RookQuân Xe Trắng Sửa đổi

Đưa một Quân Xe Trắng cho Vua Lợn sẽ mang lại 4 Vàng Thỏi và một Bản Phác cho Quân Cờ Xe

Quân Xe Trắng có thể được spawn trong game với mã "trinket_28".

Inventory slot backgroundWhite Rook

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×4

Black RookQuân Xe ĐenSửa đổi

Đưa một Quân Xe Đen cho Vua Lợn sẽ mang lại 4 Vàng Thỏi và một Bản Phác cho Quân Cờ Xe

Quân Xe Đen có thể được spawn trong game với mã "trinket_29".

Inventory slot backgroundBlack Rook

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×4

Beach Toy Xô Cát Sửa đổi

Xô Cát có thể có được từ một Túi Nhàu Nát tìm được khi câu cá tại Ốc Đảo ở Xa Mạc, hoặc khi giết Kiến Sư Tử. Đưa một Xô Cát cho Kiến Sư Tử sẽ làm cho nó nhả ra Bản Thảo hiếm có cho Tên Đào Tẩu Lười Biếng.

Xô Cát có thể được spawn trong game với mã "antliontrinket".

Inventory slot backgroundBeach Toy

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot backgroundBeach Toy

×1

AntlionInventory slot backgroundBlueprint (rare)

×1

Bent Spork Nĩa CongSửa đổi

Phục Sức này được gọi là "trinket_17" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundBent Spork

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Toy Trojan Horse Ngựa Trojan Đồ ChơiSửa đổi

Phục Sức này được gọi là "trinket_18" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundToy Trojan Horse

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Unbalanced Top Con Quay NghiêngSửa đổi

Phục Sức này được gọi là "trinket_19" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundUnbalanced Top

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Back Scratcher Cây Gãi LưngSửa đổi

Phục Sức này được gọi là "trinket_20" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundBack Scratcher

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Beaten Beater Thanh Gõ NhịpSửa đổi

Phục Sức này được gọi là "trinket_21" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundBeaten Beater

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Frayed Yarn Cuộn Len SờnSửa đổi

Phục Sức này được gọi là "trinket_22" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundFrayed Yarn

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Shoe Horn Bót GiầySửa đổi

Phục Sức này được gọi là "trinket_23" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundShoe Horn

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Lucky Cat Jar Bình Mèo May MắnSửa đổi

Phục Sức này được gọi là "trinket_24" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundLucky Cat Jar

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Air Unfreshener Móc Chìa KhóaSửa đổi

Phục Sức này được gọi là "trinket_25 trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundAir Unfreshener

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Potato Cup Cốc Khoai TâySửa đổi

Phục Sức này được gọi là "trinket_26" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundPotato Cup

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Wire Hanger Móc Áo ThépSửa đổi

Phục Sức này được gọi là "trinket_27" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundWire Hanger

×1

Pig King IconInventory slot backgroundGold Nugget

×1

Shipwrecked icon ShipwreckedSửa đổi

Trong bản mở rộng Shipwrecked vài Phục Sức đã được thay thế bởi các món hoàn toàn khác.

Orange Soda Soda CamSửa đổi

Tìm được trong Thùng Hơi Nước.

Phục Sức này được gọi là "trinket_13" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundOrange Soda

×1

Yaarctopus IconInventory slot backgroundDubloons

×4

Voodoo Doll Búp Bê VoodooSửa đổi

Tìm được trong Thùng Hơi Nước.

Phục Sức này được gọi là "trinket_14" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundVoodoo Doll

×1

Yaarctopus IconInventory slot backgroundDubloons

×4

Ukulele Đàn UkuleleSửa đổi

Tìm được trong Thùng Hơi Nước.

Phục Sức này được gọi là "trinket_15" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundUkulele

×1

Yaarctopus IconInventory slot backgroundDubloons

×5

License Plate Biển SốSửa đổi

Có thể đánh bắt bằng Lưới Rà.

Phục Sức này được gọi là "trinket_16" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundLicense Plate

×1

Yaarctopus IconInventory slot backgroundDubloons

×2

Ancient Vase Bình CổSửa đổi

Có thể đánh bắt bằng Lưới Rà.

Phục Sức này được gọi là "trinket_18" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundAncient Vase

×1

Yaarctopus IconInventory slot backgroundDubloons

×8

Brain Cloud Pill Thuốc Điện Toán NãoSửa đổi

Tìm được trong Thùng Hơi Nước.

Phục Sức này được gọi là "trinket_19" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundBrain Cloud Pill

×1

Yaarctopus IconInventory slot backgroundDubloons

×5

Wine Bottle Candle Nến Chai RượuSửa đổi

Trông giống với Nến Ngấm Nước.

Có thể câu được từ Mộ Ngập Nước.

Phục Sức này được gọi là "trinket_22" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundWine Bottle Candle

×1

Yaarctopus IconInventory slot backgroundDubloons

×2

Broken AAC Device Thiết Bị AAC HỏngSửa đổi

AAC là viết tắt của "Augmentative and Alternative Communication"

Phục Sức này được gọi là "trinket_23" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundBroken AAC Device

×1

Yaarctopus IconInventory slot backgroundDubloons

×8

One True Earring Bông Tai Chân ThậtSửa đổi

Có thể tìm thấy ở RươngĐiểm Đánh Dấu X.

Phục Sức này được gọi là "earring" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot backgroundOne True Earring

×1

Yaarctopus IconInventory slot backgroundDubloons

×9

Placeholder Bên lềSửa đổi

  • Trong phương thức nghiên cứu cũ, Vật Dụng Đào Mộ là cách tốt nhất để kiếm điểm nghiên cứu (80 điểm).
  • Các vật dụng gọi là "Phục Sức" (trinkets) do tên tệp của chúng (trinket1, trinket2 vv.)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.