FANDOM


Dùng để làm xiên nướng, có lẽ thế?

–Warly

Trong Don't Starve, chỉ có một Phụ gia không ăn được tuy nhiên có thể sử dụng để nấu ăn trong Nồi Hầm. Cành Cây (Có 1 được thêm vào Shipwrecked DLC, 1 trong Hamlet DLC và 3 trong Don't Starve Together). Nhiều công thức nấu chậm trong Nồi Hầm có sự hạn chế về số lượng phụ gia này mà chúng nhận, trong khi yêu cầu một số cụ thể để làm thành phần.


Crock Pot Món ăn trong Nồi Hầm yêu cầu Phụ gia không ăn đượcSửa đổi

Lương Thực Tên DLC HealthMeter Hunger Meter SanityMeter Rot Crock Pot Priority Công Thức
Yêu Cầu Phụ gia hạn chế
Banana PopQue ChuốiShipwrecked icon/Don't Starve Together icon +20 +12.5 +33101020Banana(Cave BananasDon't Starve Together icon)×1 Ice×1 Twigs×1Không MeatsFishes
Fancy Spiralled TubersKhoai Tây

Xiên

Don't Starve Together icon +3 +37.5 +15101510Potatoes×1 Twigs×1

Không Meats Monster Foods

Tối đa Inedible×1

FishsticksCá Que +40 +37.5 +5104010Fishes×0.5 Twigs×1Tối đa Inedible×1
Hard Shell TacosTacos Vỏ CứngHamlet icon +20 +37.5 +515201Weevole Carapace×2 Vegetables×0.5
Jelly-O PopQue ThạchShipwrecked icon +20 +12.5031020Jellyfish×1 Ice×1 Twigs×1
KabobsThịt Xiên +3 +37.5 +515405Meats×0.5 Twigs×1Không Inedible,

Monster Foods×1

MelonsicleKem Dưa HấuReign of Giants icon +3 +12.5 +2031010Watermelon×1 Ice×1 Twigs×1Không Meats All Eggs Vegetables
PowdercakeBánh Bột -300187501010Corns×1 Honey×1 Twigs×1

Portable Crock Pot Món ăn trong Nồi Hầm Di Động yêu cầu Phụ gia không ăn đượcSửa đổi

Lương Thực Tên DLC HealthMeter HungerMeter SanityMeter Rot Crock Pot Priority Công Thức Hiệu ứng đặc biệt
Yêu Cầu Phụ gia

hạn chế

Bone BouillonCanh Xương HầmDon't Starve Together icon +32 +150 +5104030 Bone Shardsx2 Onions×1 Không Inedible Không
Grim GaletteBánh Dẹt Hung TợnDon't Starve Together icon +1 +25 +5104030 Nightmare Fuel×2 Potatoes×1Onions×1 Trao đổi chỉ số SanityMeterHealthMeter hiện tại
Volt Goat Chaud-FroidChaud-Froid Vôn DươngDon't Starve Together icon +3 +37.5 +10104030 Volt Goat Horn×1 Sweetener×2 Không Meats Áp dụng hiệu ứng điện vào đòn đánh của người chơi trong 5 phút
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.