FANDOM


Someone has made a mess of the ocean.

–Maxwell

Phế Liệu được tìm thấy trên Biển, là các mảnh vụ từ một con tàu bị đắm. Cần Câu] có thể câu phế liệu, và thu được Ván Ép, Gỗ, Cỏ Cắt, Dây Thừng, Cành Cây, và các đồ khác như: a Nến Ngấm Nước, Ủng Cũ, Kính Lục Phân, Thuyền Đồ Chơi hay Ăng-ten Biển. Có thể đưa cho Vua Lợn để đổi lấy Vàng Thỏi, hay trao đổi với Wolly.

Có thể tìm thấy ở Chế độ Phiêu Lưu.

Placeholder Bên lềSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.