Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki
Thịt của biển cả!

–Wigfrid

Có 2 loại cơ bản trong Don't Starve; Lươn, 16 loại được thêm vào trong Shipwrecked DLC và 13 loại được thêm vào trong Don't Starve Together. Cá có thể thu được bằng cách Câu trong AoThế Giới Bề Mặt hoặc ở trong Hang Động, rơi ra bởi Người Cá/ Đầu Người Cá. Lươn thì chỉ có thể câu được ở ao trong Tàn Tích. Tất cả những loại cá đều có thể được sử dụng giống như Phẩm Thịt, và như vậy là có thể thay thế cho Thịt trong Nồi Hầm. Trong Don't Starve Toghether, Cá Biển có thể câu từ Biển bằng Cần Câu Biển

Mobs như Lợn, Nhện hoặc Chó Săn sẽ ăn cá rơi trên mặt đất. Ngoài ra, Thỏ Người sẽ tấn công người chơi nếu người chơi mang theo bất cứ loại cá nào trong danh sách dưới đây trên người.

Icon Tools.png Sử dụng

  • Có 3 công thức nấu ăn yêu cầu Cá. 2 công thức là Tacos CáCá Que sẽ yêu cầu Cá hoặc Lươn, trong khi đó Lươn Nướng chỉ được dùng Lươn (Có thêm 12 công thức mới được thêm vào Shipwrecked DLC.)
  • Tất cả Cá có thể phơi trên Giá Phơi, trở thành Thịt Khô, một thực phẩm lâu hỏng hơn với Sức Đói, Tinh ThầnMáu tăng thêm. Hầu hết tất cá các loại cá đều được dùng trong công thức của Nồi Hầm.
  • Nhiều loại cá có cả Giá Trị Cá lẫn Giá Trị Thịt khi được sử dụng trong Nồi Hầm, làm chúng trở thành những nguyên liệu tiềm năng.
  • Trong Shipwrecked DLC, mọi loại cá (cà những công thức Cá trong Nồi Hầm) có thể trao đổi với Yaarctopus để nhận Rương Bạch Tuộc (trừ Vây Cá Mập).

Sống Chết Nướng Phơi Khô DLC Giá Trị Cá/Hải Sản Nồi Hầm
N/A N/A Fish.png Cooked Fish Morsel.png Thịt Cá Nhỏ Nướng Small Jerky.png Thịt Khô Nhỏ Don't Starve icon.png 1.0
Freshwater Fish.png Cá Nước Ngọt Fish Morsel.png Thịt Cá Nhỏ Cooked Fish Morsel.png Thịt Cá Nhỏ Nướng Small Jerky.png Thịt Khô Nhỏ Don't Starve Together icon.png 0.5
Live Eel.png Lươn Sống Don't Starve Together icon.png Eel.png Lươn Cooked Eel.png Lươn Nướng Small Jerky.png Thịt Khô Nhỏ 1.0 / 0.5Don't Starve Together icon.png
Crabbit.png Cua Thỏ Fish Morsel.png Thịt Cá Nhỏ Cooked Fish Morsel.png Thịt Cá Nhỏ Nướng N/A N/A Shipwrecked icon.png 0.5
N/A N/A Dead Dogfish.png Cá Nhám Chó Chết Fish Steak.png Cá Hầm Jerky.png Thịt Khô Shipwrecked icon.png 1.0
N/A N/A Dead Swordfish.png Cá Kiếm Chết Fish Steak.png Cá Hầm Jerky.png Thịt Khô Shipwrecked icon.png N/A Không
N/A N/A Fish Morsel.png Thịt Cá Nhỏ Cooked Fish Morsel.png Thịt Cá Nhỏ Nướng Small Jerky.png Thịt Khô Nhỏ Shipwrecked icon.png 0.5
Jellyfish.png Sứa Dead Jellyfish.png Sứa Chết Cooked Jellyfish.png Sứa Chín Dried Jellyfish.png Sứa Khô Shipwrecked icon.png 1.0
Limpets.png Ốc Đá N/A N/A Cooked Limpets.png Ốc Đá Nướng N/A N/A Shipwrecked icon.png 0.5
Mussel.png Vẹm N/A N/A Cooked Mussel.png Vẹm Chín N/A N/A Shipwrecked icon.png 0.5
N/A N/A Neon Quattro.png Cá Nê-on Cooked Neon Quattro.png Cá Nê-on Nướng N/A N/A Shipwrecked icon.png 1.0
N/A N/A Pierrot Fish.png Cá Hề Cooked Pierrot Fish.png Cá Hề Nướng N/A N/A Shipwrecked icon.png 1.0
N/A N/A Purple Grouper.png Cá Mú Tím Cooked Purple Grouper.png Cá Mú Tím Nướng N/A N/A Shipwrecked icon.png 1.0
Rainbow Jellyfish.png Sứa Cầu Vồng Dead Rainbow Jellyfish.png Sứa Cầu Vồng Chết Cooked Rainbow Jellyfish.png Sứa Cầu Vồng Chín Dried Jellyfish.png

Sứa Khô

Shipwrecked icon.png N/A Không
N/A N/A Raw Fish.png Cá Sống Fish Steak.png Cá Hầm Jerky.png Thịt Khô Shipwrecked icon.png 1.0
Roe.png Trứng Cá N/A N/A Cooked Roe.png Trứng Cá Chín N/A N/A Shipwrecked icon.png 1.0
Shark Fin.png Vây Cá Mập N/A N/A N/A N/A N/A N/A Shipwrecked icon.png 1.0
N/A N/A Tropical Fish.png Cá Nhiệt Đới Cooked Fish Morsel.png

Thịt Cá Nhỏ Nướng

Small Jerky.png

Thịt Khô Nhỏ

Shipwrecked icon.png 1.0 / 0.5 nướng
Wobster.png Tôm Hùm Biển Dead Wobster.png Tôm Hùm Chết Cooked Wobster.png Tôm Hùm Thơm Ngon N/A N/A Shipwrecked icon.png 2.0
Runty Guppy.png Cá Bảy Màu Fish Morsel.png

Thịt Cá Nhỏ

Cooked Fish Morsel.png

Thịt Cá Nhỏ Nướng

N/A N/A Don't Starve Together icon.png 0.5
Needlenosed Squirt.png Cá Mũi Kim Fish Morsel.png

Thịt Cá Nhỏ

Cooked Fish Morsel.png

Thịt Cá Nhỏ Nướng

N/A N/A Don't Starve Together icon.png 0.5
Bitty Baitfish.png Cá Ba Sa Fish Morsel.png

Thịt Cá Nhỏ

Cooked Fish Morsel.png

Thịt Cá Nhỏ Nướng

N/A N/A Don't Starve Together icon.png 0.5
Smolt Fry.png Cá Hồi Con Fish Morsel.png

Thịt Cá Nhỏ

Cooked Fish Morsel.png

Thịt Cá Nhỏ Nướng

N/A N/A Don't Starve Together icon.png 0.5
Scorching Sunfish.png Cá Mặt Trời Cooked Fish Morsel.png Thịt Cá Nhỏ Nướng Cooked Fish Morsel.png Thịt Cá Nhỏ Nướng N/A N/A Don't Starve Together icon.png 0.5
Spittlefish.png Cá Nước Bọt Fish Morsel.png Thịt Cá Nhỏ Cooked Fish Morsel.png Thịt Cá Nhỏ Nướng N/A N/A Don't Starve Together icon.png 0.5
Mudfish.png Cá Bùn Fish Meat.png Thịt Cá Fish Steak.png Cá Hầm N/A N/A Don't Starve Together icon.png 1.0
Deep Bass.png Cá Vược Fish Meat.png Thịt Cá Fish Steak.png Cá Hầm N/A N/A Don't Starve Together icon.png 1.0
Dandy Lionfish.png Cá Sư Tử Fish Meat.png Thịt Cá Fish Steak.png Cá Hầm N/A N/A Don't Starve Together icon.png 1.0
Black Catfish.png Cá Trê Đen Fish Meat.png Thịt Cá Fish Steak.png Cá Hầm N/A N/A Don't Starve Together icon.png 1.0
Ice Bream.png Cá Vền Băng Fish Meat.png

Thịt Cá

Fish Steak.png

Cá Hầm

N/A N/A Don't Starve Together icon.png 1.0
N/A N/A Barnacles.png Hà Biển Cooked Barnacles.png Hà Biển Nướng N/A N/A Don't Starve Together icon.png 0.25
Glommer.png Xem thêm: Cá Biển

Các món trong Nồi Hầm yêu cầu Cá

Với những công thức đặc biệt của Warly, xem tại: Nồi Hầm Di Động.

Lương Thực Tên Máu Sức Đói Tinh Thần Perish time (days) Thời gian nấu (giây) Ưu tiên Công Thức
DLC Nguyên Liệu

Yêu Cầu

Phụ Gia

Hạn Chế

Barnacle Linguine.png Linguine Hà Biển Don't Starve Together icon.png +10 +75 +20 6 40 25 Barnacle.png×2 Vegetables.png×2.0
Barnacle Nigiri.png Nigiri Hà Biển Don't Starve Together icon.png +40 +37.5 +5 10 10 30 Barnacle.png x1 Kelp Frond.pngx1

Eggs.pngx1

Barnacle Pita.png Bánh Cuộn Hà Biển Don't Starve Together icon.png +20 +37.5 +5 15 40 25 Barnacle.png + Vegetables.png×1.0
Bisque.png Súp Cua Shipwrecked icon.png +60 +18.75 +5 10 20 30 Limpets.png×3 Ice.png
California Roll.png Cơm Cuộn California Shipwrecked icon.pngDon't Starve Together icon.png +20 +37.5 +10 10 10 20 Seaweed.png×2 Fishes.png×1
Caviar.png Trứng Cá Muối Shipwrecked icon.png +3 +12.5 +33 10 40 20 Roe.png×1 / Cooked Roe.png×3
Vegetables.png×1
Ceviche.png Gỏi Hải Sản Shipwrecked icon.pngDon't Starve Together icon.png +20 +25 +5 10 10 20 Fishes.png×2 Ice.png
Fish Tacos.png Tacos Cá +20 +37.5 +5 6 10 10 Fishes.png×0.5 Corns.png×1
Fishsticks.png Cá Que +40 +37.5 +5 10 40 10 Fishes.png×0.5 Twigs.png×1 Tối đa
Twigs.png×1
Jelly-O Pop.png Que Thạch Shipwrecked icon.png +20 +12.5 0 3 10 20 Jellyfish.png Ice.png Twigs.png
Lobster Bisque.png Súp Tôm Hùm Shipwrecked icon.png +60 +25 +10 10 10 30 Wobster.png Ice.png
Lobster Dinner.png Tiệc Tôm Hùm Shipwrecked icon.pngDon't Starve Together icon.png +60 +25 +50 10 10 30 Wobster.png Butter.png Không Meats.png Ice.png
Mussel Bouillabaise.png Súp Vẹm Hải Sản Shipwrecked icon.png +20 +37.5 +15 10 20 30 Mussel.png×2 Vegetables.pngx2.0 Nấu trong Portable Crock Pot.png
Seafood Gumbo.png Súp Mướp Tây Hải Sản Shipwrecked icon.pngDon't Starve Together icon.png +40 +37.5 +20 10 20 10 Fishes.png×2.5
Shark Fin Soup.png Súp Vây Cá Mập Shipwrecked icon.png +40 +12.5 -10 10 10 20 Shark Fin.png
Stuffed Fish Heads.png Đầu Cá Nhồi Don't Starve Together icon.png +20 +75 0 3 40 25 Barnacle.png x1 Fishes.png×1.0
Surf 'n' Turf.png Surf 'n' Turf Shipwrecked icon.pngDon't Starve Together icon.png +60 +37.5 +33 10 10 30 Meats.png×2.5

Fishes.png×1.5

Không Ice.png
Tropical Bouillabaisse.png Súp Cá Nhiệt Đới Shipwrecked icon.png +20 +37.5 +15 10 40 35 Purple Groupers.png×1 Pierrot Fishes.png×1
Neon Quattros.png×1 Vegetables.png×1
Unagi.png Lươn Nướng +20 +18.75 +5 10 10 20 Eel ava.png×1 Lichen.png×1
Lương Thực và những Món Ăn Được khác
Phẩm Thịt Thịt Nhỏ (Thịt Nhỏ Chín) • Thịt (Thịt Chín) • Thịt Quái (Thịt Quái Chín) • Thịt Lá (Thịt Lá Chín) • Cầu Mắt DeerclopsThịt Đùi (Thịt Đùi Rán) • (Cá Chín) • Lươn (Lươn Chín) • Đùi Ếch (Đùi Ếch Chín) • Vòi Voi Túi (Vòi Voi Bít TếtVòi Voi Túi Đông) • Thịt Khô (Thịt Khô NhỏThịt Quái Khô) • Cánh Dơi Tử Xà (Cánh Dơi Tử Xà Chín) • Sừng Quản Thần
(Tim Bồ Câu RồngMắt Cá Mập Hổ Shipwrecked icon.png)
Phẩm Cá (Cá Chín) • Lươn (Lươn Chín)
(Cua ThỏCá Nhám Chó ChếtCá Kiếm ChếtThịt Cá Nhỏ (Thịt Cá Nhỏ Nướng) • Sứa Chết (Sứa ChínSứa Khô) • Ốc Đá (Ốc Đá Nướng) • Vẹm (Vẹm Chín) • Cá Nê-on (Cá Nê-ôn Nướng) • Cá Hề (Cá Hề Nướng) • Cá Mú Tím (Cá Mú Tím Nướng) • Sứa Cầu Vồng Chết (Sứa Cầu Vồng Chín) • Cá Sống (Cá Hầm) • Trứng Cá (Trứng Cá Chín) • Vây Cá MậpCá Nhiệt ĐớiTôm Hùm Biển (Tôm Hùm ChếtTôm Hùm Thơm Ngon) Shipwrecked icon.png)
Phẩm Quái Sầu Riêng (Sầu Riêng Nặng Mùi) • Thịt Quái (Thịt Quái Chín)
Sứa Chết (Sứa ChínSứa Khô)Shipwrecked icon.png)
Rơi từ Mob Cánh BướmTrứng (Trứng Chín) • Mật OngĐờmTrứng Chân Cao (Trứng Chân Cao ChiênTrứng Chân Cao Sắp Nở)
(Sữa ĐiệnDịch Glommer Reign of Giants icon.png) (Trứng Doydoy (Trứng Doydoy Chiên) Shipwrecked icon.png) (Thân Hoa Săn MồiMật Hoa Hamlet icon.png) (Cánh Bướm ĐêmSữa Ong Chúa Don't Starve Together icon.png)
Rau Củ Cà Rốt (Cà Rốt Rang) • Bắp (Bắp Rang) • Cà Tím (Cà Tím Hầm) • Dương XỉQuả Phát SángĐịa YNhân Sâm (Nhân Sâm Chín) • Bí Ngô (Bí Ngô Nóng) • Mũ Nấm Đỏ (Mũ Nấm Đỏ Chín) • Mũ Nấm Lục (Mũ Nấm Lục Chín) • Mũ Nấm Lam (Mũ Nấm Lam Chín) • Cánh Hoa (Cánh Hoa Đen)
(Xác Xương Rồng (Xác Xương Rồng Chín) • Hoa Xương Rồng Reign of Giants icon.png) (Rong Biển (Rong Biển RangRong Biển Khô) • Khoai Lang (Khoai Lang Nướng) Shipwrecked icon.png) (Lô Hội (Lô Hội Xào) • Lá Tầm MaCủ Cải (Củ Cải Nướng) • Củ Dại (Củ Dại ChiênCủ Nở HoaCủ Nở Hoa Chiên) Hamlet icon.png) (Măng Tây (Măng Tây Nướng) Hamlet icon.pngDon't Starve Together icon.png) (Tỏi (Tỏi Nướng) • Tảo Bẹ (Tảo Bẹ ChínTảo Bẹ Khô) • Quả Phát Sáng NhỏHành Tây (Hành Tây Nướng) • Ớt Chuông (Ớt Chuông Xào) • Khoai Tây (Khoai Tây Nướng) • Trái Cây Đá Chín (Trái Cây Đá Nướng) • Lá Mọng NướcCà Chua (Cà Chua Nướng) Don't Starve Together icon.png)
Trái Cây Dâu Rừng (Dâu Rừng Rang) • Thanh Long (Thanh Long Xắt Lát) • Sầu Riêng (Sầu Riêng Nặng Mùi) • Thạch Lựu (Thạch Lựu Cắt Lát) • Chuối Hang (Chuối Chín)
(Dưa Hấu (Dưa Hấu Nướng) Reign of Giants icon.png) (Dừa Bổ ĐôiDừa NướngHạt Cà Phê (Hạt Cà Phê Rang) Shipwrecked icon.png) (Dâu Mọng (Dâu Mọng Rang) Don't Starve Together icon.png)
Phẩm Sữa
(Sữa Điện Reign of Giants icon.png)
Côn Trùng Hamlet icon.png (Bọ Đậu (Bọ Đậu Nướng) • Sên Dẻo (Sên Dẻo Nướng) Hamlet icon.png)
Nồi Hầm Trứng Thịt Xông KhóiMuffin BơBánh Thanh LongTacos CáCá QueBunwich Đùi ẾchNắm Mứt ĐầyTrái Cây TrộnGiăm Bông Mật OngBánh Cốm Mật OngThịt XiênSúp Nhân SâmThịt ViênThịt HầmLasagna Thịt QuáiSủi CảoBánh BộtBánh Quy Bí NgôRau Củ HầmCà Tím NhồiKẹo Bơ CứngTiệc Gà TâyLươn NướngBánh QuếDịch Ướt

(Gỏi HoaSốt BơKemKem Dưa HấuTương CayQuả Hạt Trộn Reign of Giants icon.png)
(Que ChuốiSúp CuaCơm Cuộn CaliforniaTrứng Cá MuốiGỏi Hải SảnCà Phê • (Bánh Kếp Trái Cây TươiThịt Quái Xốt TacteSúp Vẹm Hải SảnBánh Phồng Khoai Lang Portable Crock Pot.png) • Que ThạchSúp Tôm HùmTiệc Tôm HùmSúp Mướp Tây Hải SảnSúp Vi Cá MậpSurf 'n' TurfSúp Cá Nhiệt Đới Shipwrecked icon.png)
(Súp Măng TâyĐậu Thịt HầmBánh DẻoTacos Vỏ CứngTrà ĐáTầm Ma CuộnSúp Hầm Xương RắnNước Ép Rau Củ CaySandwich HấpTrà Hamlet icon.png)

(Bánh Kem Khoai TâyKhoai Tây XiênKẹo DẻoNước Sốt TươiỚt Nhồi ThịtNigiri Hà BiểnBánh Cuộn Hà BiểnLinguine Hà BiểnĐầu Cá NhồiBít Tết Rau TươiBánh Mì Kẹp RauBánh Mì Thịt LáThạch Rau CâuMũ Truyền SữaBánh Kem NấmTrà Dịu (Nước Ép Măng TâyCanh Xương HầmCá Cuộn HamBánh Kem Phát QuangBánh Dẹt Hung TợnSa-lát Thanh Long NóngCanh Cá HầmBánh Phồng Khoai TâyChaud-Froid Vôn Dương Portable Crock Pot.png) Don't Starve Together icon.png)
Khác ThốiTrứng ThốiHạt Giống (Hạt Giống NướngGiống Quả)
(Dẻ Bulô (Dẻ Bulô Nướng) • Nước Đá Reign of Giants icon.png) (Mỡ Cá VoiMầm Thông MinhBã Bọc Dịch Mật Shipwrecked icon.png) (Củ Mâm XôiLá XénGiọt Nước Ma ThuậtHạt Bình (Hạt Bình Nướng) Hamlet icon.png) (Hoa Nguyệt Phong Don't Starve Together icon.png)
Advertisement