FANDOM


Thịt của biển cả!

–Wigfrid

Có 2 loại cơ bản trong Don't Starve; Lươn, 16 loại được thêm vào trong Shipwrecked DLC và 13 loại được thêm vào trong Don't Starve Together. Cá có thể thu được bằng cách Câu trong AoThế Giới Bề Mặt hoặc ở trong Hang Động, rơi ra bởi Người Cá/ Đầu Người Cá. Lươn thì chỉ có thể câu được ở ao trong Tàn Tích. Tất cả những loại cá đều có thể được sử dụng giống như Phẩm Thịt, và như vậy là có thể thay thế cho Thịt trong Nồi Hầm. Trong Don't Starve Toghether, Cá Biển có thể câu từ Biển bằng Cần Câu Biển

Mobs như Lợn, Nhện hoặc Chó Săn sẽ ăn cá rơi trên mặt đất. Ngoài ra, Thỏ Người sẽ tấn công người chơi nếu người chơi mang theo bất cứ loại cá nào trong danh sách dưới đây trên người.

Icon Tools Sử dụng Sửa đổi

  • Có 3 công thức nấu ăn yêu cầu Cá. 2 công thức là Tacos CáCá Que sẽ yêu cầu Cá hoặc Lươn, trong khi đó Lươn Nướng chỉ được dùng Lươn (Có thêm 12 công thức mới được thêm vào Shipwrecked DLC.)
  • Tất cả Cá có thể phơi trên Giá Phơi, trở thành Thịt Khô, một thực phẩm lâu hỏng hơn với Sức Đói, Tinh ThầnMáu tăng thêm. Hầu hết tất cá các loại cá đều được dùng trong công thức của Nồi Hầm.
  • Nhiều loại cá có cả Giá Trị Cá lẫn Giá Trị Thịt khi được sử dụng trong Nồi Hầm, làm chúng trở thành những nguyên liệu tiềm năng.
  • Trong Shipwrecked DLC, mọi loại cá (cà những công thức Cá trong Nồi Hầm) có thể trao đổi với Yaarctopus để nhận Rương Bạch Tuộc (trừ Vây Cá Mập).

Sống Chết Nướng Phơi Khô DLC Giá Trị Cá/Hải Sản Nồi Hầm
N/A N/A Fish Cooked Fish Morsel Thịt Cá Nhỏ Nướng Small Jerky Thịt Khô Nhỏ Don't Starve icon 1.0
Freshwater FishCá Nước NgọtFish MorselThịt Cá NhỏCooked Fish MorselThịt Cá Nhỏ NướngSmall JerkyThịt Khô NhỏDon't Starve Together icon0.5
Live EelLươn Sống Don't Starve Together iconEelLươnCooked EelLươn NướngSmall JerkyThịt Khô Nhỏ1.0 / 0.5Don't Starve Together icon
Crabbit Cua ThỏFish Morsel Thịt Cá NhỏCooked Fish MorselThịt Cá Nhỏ NướngN/AN/AShipwrecked icon0.5
N/AN/ADead DogfishCá Nhám Chó ChếtFish SteakCá HầmJerkyThịt KhôShipwrecked icon1.0
N/AN/ADead SwordfishCá Kiếm ChếtFish SteakCá HầmJerkyThịt KhôShipwrecked iconN/AKhông
N/A N/A Fish Morsel Thịt Cá Nhỏ Cooked Fish Morsel Thịt Cá Nhỏ Nướng Small Jerky Thịt Khô Nhỏ Shipwrecked icon 0.5
JellyfishSứaDead JellyfishSứa ChếtCooked JellyfishSứa ChínDried JellyfishSứa KhôShipwrecked icon1.0
LimpetsỐc ĐáN/AN/ACooked LimpetsỐc Đá NướngN/AN/AShipwrecked icon0.5
MusselVẹmN/AN/ACooked MusselVẹm ChínN/AN/AShipwrecked icon0.5
N/AN/ANeon QuattroCá Nê-onCooked Neon QuattroCá Nê-on NướngN/AN/AShipwrecked icon1.0
N/AN/APierrot FishCá HềCooked Pierrot FishCá Hề NướngN/AN/AShipwrecked icon1.0
N/AN/APurple GrouperCá Mú TímCooked Purple GrouperCá Mú Tím NướngN/AN/AShipwrecked icon1.0
Rainbow JellyfishSứa Cầu VồngDead Rainbow JellyfishSứa Cầu Vồng ChếtCooked Rainbow JellyfishSứa Cầu Vồng ChínDried Jellyfish

Sứa Khô

Shipwrecked iconN/AKhông
N/AN/ARaw FishCá SốngFish SteakCá HầmJerkyThịt KhôShipwrecked icon1.0
RoeTrứng CáN/AN/ACooked RoeTrứng Cá ChínN/AN/AShipwrecked icon1.0
Shark FinVây Cá MậpN/AN/AN/AN/AN/AN/AShipwrecked icon1.0
N/AN/ATropical FishCá Nhiệt ĐớiCooked Fish Morsel

Thịt Cá Nhỏ Nướng

Small Jerky

Thịt Khô Nhỏ

Shipwrecked icon1.0 / 0.5 nướng
WobsterTôm Hùm BiểnDead WobsterTôm Hùm ChếtCooked WobsterTôm Hùm Thơm NgonN/AN/AShipwrecked icon2.0
Runty Guppy Cá Bảy Màu Fish Morsel

Thịt Cá Nhỏ

Cooked Fish Morsel

Thịt Cá Nhỏ Nướng

N/A N/A Don't Starve Together icon 0.5
Needlenosed Squirt Cá Mũi Kim Fish Morsel

Thịt Cá Nhỏ

Cooked Fish Morsel

Thịt Cá Nhỏ Nướng

N/A N/A Don't Starve Together icon 0.5
Bitty Baitfish Cá Ba Sa Fish Morsel

Thịt Cá Nhỏ

Cooked Fish Morsel

Thịt Cá Nhỏ Nướng

N/A N/A Don't Starve Together icon 0.5
Smolt Fry Cá Hồi Con Fish Morsel

Thịt Cá Nhỏ

Cooked Fish Morsel

Thịt Cá Nhỏ Nướng

N/A N/A Don't Starve Together icon 0.5
Scorching Sunfish Cá Mặt Trời Cooked Fish Morsel Thịt Cá Nhỏ Nướng Cooked Fish Morsel Thịt Cá Nhỏ Nướng N/A N/A Don't Starve Together icon 0.5
Spittlefish Cá Nước Bọt Fish Morsel Thịt Cá Nhỏ Cooked Fish Morsel Thịt Cá Nhỏ Nướng N/A N/A Don't Starve Together icon 0.5
Mudfish Cá Bùn Fish Meat Thịt Cá Fish Steak Cá Hầm N/A N/A Don't Starve Together icon 1.0
Deep Bass Cá Vược Fish Meat Thịt Cá Fish Steak Cá Hầm N/A N/A Don't Starve Together icon 1.0
Dandy Lionfish Cá Sư Tử Fish Meat Thịt Cá Fish Steak Cá Hầm N/A N/A Don't Starve Together icon 1.0
Black Catfish Cá Trê Đen Fish Meat Thịt Cá Fish Steak Cá Hầm N/A N/A Don't Starve Together icon 1.0
Ice Bream Cá Vền Băng Fish Meat

Thịt Cá

Fish Steak

Cá Hầm

N/A N/A Don't Starve Together icon 1.0
N/A N/A Barnacles Hà Biển Cooked Barnacles Hà Biển Nướng N/A N/A Don't Starve Together icon 0.25
Xem thêm: Cá Biển

Các món trong Nồi Hầm yêu cầu Cá Sửa đổi

Với những công thức đặc biệt của Warly, xem tại: Nồi Hầm Di Động.

Lương Thực Tên Health Meter Hunger Meter Sanity Rot Crock Pot Priority Công Thức
DLC Nguyên Liệu

Yêu Cầu

Phụ Gia

Hạn Chế

Barnacle Linguine Linguine Hà Biển Don't Starve Together icon +10 +75 +20 6 40 25 Barnacle×2 Vegetables×2.0
Barnacle Nigiri Nigiri Hà Biển Don't Starve Together icon +40 +37.5 +5 10 10 30 Barnacle x1 Kelp Frondx1

Eggsx1

Barnacle Pita Bánh Cuộn Hà Biển Don't Starve Together icon +20 +37.5 +5 15 40 25 Barnacle + Vegetables×1.0
BisqueSúp Cua Shipwrecked icon +60 +18.75 +5102030Limpets×3 Ice
California RollCơm Cuộn California Shipwrecked iconDon't Starve Together icon +20 +37.5 +10101020 Seaweed×2 Fishes×1
CaviarTrứng Cá Muối Shipwrecked icon +3 +12.5 +33104020 Roe×1 / Cooked Roe×3
Vegetables×1
CevicheGỏi Hải Sản Shipwrecked iconDon't Starve Together icon +20 +25 +5101020 Fishes×2 Ice
Fish TacosTacos Cá +20 +37.5 +561010 Fishes×0.5 Corns×1
FishsticksCá Que +40 +37.5 +5104010 Fishes×0.5 Twigs×1 Tối đa
Twigs×1
Jelly-O PopQue Thạch Shipwrecked icon +20 +12.5031020 Jellyfish Ice Twigs
Lobster BisqueSúp Tôm Hùm Shipwrecked icon +60 +25 +10101030 Wobster Ice
Lobster DinnerTiệc Tôm Hùm Shipwrecked iconDon't Starve Together icon +60 +25 +50101030 Wobster Butter Không Meats Ice
Mussel BouillabaiseSúp Vẹm Hải Sản Shipwrecked icon +20 +37.5 +15102030 Mussel×2 Vegetablesx2.0 Nấu trong Portable Crock Pot
Seafood GumboSúp Mướp Tây Hải Sản Shipwrecked iconDon't Starve Together icon +40 +37.5 +20102010 Fishes×2.5
Shark Fin SoupSúp Vây Cá Mập Shipwrecked icon +40 +12.5 -10101020 Shark Fin
Stuffed Fish Heads Đầu Cá Nhồi Don't Starve Together icon +20 +75 0 3 40 25 Barnacle x1 Fishes×1.0
Surf 'n' TurfSurf 'n' Turf Shipwrecked iconDon't Starve Together icon +60 +37.5 +33101030 Meats×2.5

Fishes×1.5

Không Ice
Tropical BouillabaisseSúp Cá Nhiệt Đới Shipwrecked icon +20 +37.5 +15104035 Purple Groupers×1 Pierrot Fishes×1
Neon Quattros×1 Vegetables×1
UnagiLươn Nướng +20 +18.75 +5101020 Eel ava×1 Lichen×1
Lương Thực và những Món Ăn Được khác
Phẩm Thịt Thịt Nhỏ (Thịt Nhỏ Chín) • Thịt (Thịt Chín) • Thịt Quái (Thịt Quái Chín) • Thịt Lá (Thịt Lá Chín) • Cầu Mắt DeerclopsThịt Đùi (Thịt Đùi Rán) • (Cá Chín) • Lươn (Lươn Chín) • Đùi Ếch (Đùi Ếch Chín) • Vòi Voi Túi (Vòi Voi Bít TếtVòi Voi Túi Đông) • Thịt Khô (Thịt Khô NhỏThịt Quái Khô) • Cánh Dơi Tử Xà (Cánh Dơi Tử Xà Chín) • Sừng Quản Thần
(Tim Bồ Câu RồngMắt Cá Mập Hổ Shipwrecked icon)
Phẩm Cá (Cá Chín) • Lươn (Lươn Chín)
(Cua ThỏCá Nhám Chó ChếtCá Kiếm ChếtThịt Cá Nhỏ (Thịt Cá Nhỏ Nướng) • Sứa Chết (Sứa ChínSứa Khô) • Ốc Đá (Ốc Đá Nướng) • Vẹm (Vẹm Chín) • Cá Nê-on (Cá Nê-ôn Nướng) • Cá Hề (Cá Hề Nướng) • Cá Mú Tím (Cá Mú Tím Nướng) • Sứa Cầu Vồng Chết (Sứa Cầu Vồng Chín) • Cá Sống (Cá Hầm) • Trứng Cá (Trứng Cá Chín) • Vây Cá MậpCá Nhiệt ĐớiTôm Hùm Biển (Tôm Hùm ChếtTôm Hùm Thơm Ngon) Shipwrecked icon)
Phẩm Quái Sầu Riêng (Sầu Riêng Nặng Mùi) • Thịt Quái (Thịt Quái Chín)
Sứa Chết (Sứa ChínSứa Khô)Shipwrecked icon)
Rơi từ Mob Cánh BướmTrứng (Trứng Chín) • Mật OngĐờmTrứng Chân Cao (Trứng Chân Cao ChiênTrứng Chân Cao Sắp Nở)
(Sữa ĐiệnDịch Glommer Reign of Giants icon) (Trứng Doydoy (Trứng Doydoy Chiên) Shipwrecked icon) (Thân Hoa Săn MồiMật Hoa Hamlet icon) (Cánh Bướm ĐêmSữa Ong Chúa Don't Starve Together icon)
Rau Củ Cà Rốt (Cà Rốt Rang) • Bắp (Bắp Rang) • Cà Tím (Cà Tím Hầm) • Dương XỉQuả Phát SángĐịa YNhân Sâm (Nhân Sâm Chín) • Bí Ngô (Bí Ngô Nóng) • Mũ Nấm Đỏ (Mũ Nấm Đỏ Chín) • Mũ Nấm Lục (Mũ Nấm Lục Chín) • Mũ Nấm Lam (Mũ Nấm Lam Chín) • Cánh Hoa (Cánh Hoa Đen)
(Xác Xương Rồng (Xác Xương Rồng Chín) • Hoa Xương Rồng Reign of Giants icon) (Rong Biển (Rong Biển RangRong Biển Khô) • Khoai Lang (Khoai Lang Nướng) Shipwrecked icon) (Lô Hội (Lô Hội Xào) • Lá Tầm MaCủ Cải (Củ Cải Nướng) • Củ Dại (Củ Dại ChiênCủ Nở HoaCủ Nở Hoa Chiên) Hamlet icon) (Măng Tây (Măng Tây Nướng) Hamlet iconDon't Starve Together icon) (Tỏi (Tỏi Nướng) • Tảo Bẹ (Tảo Bẹ ChínTảo Bẹ Khô) • Quả Phát Sáng NhỏHành Tây (Hành Tây Nướng) • Ớt Chuông (Ớt Chuông Xào) • Khoai Tây (Khoai Tây Nướng) • Trái Cây Đá Chín (Trái Cây Đá Nướng) • Lá Mọng NướcCà Chua (Cà Chua Nướng) Don't Starve Together icon)
Trái Cây Dâu Rừng (Dâu Rừng Rang) • Thanh Long (Thanh Long Xắt Lát) • Sầu Riêng (Sầu Riêng Nặng Mùi) • Thạch Lựu (Thạch Lựu Cắt Lát) • Chuối Hang (Chuối Chín)
(Dưa Hấu (Dưa Hấu Nướng) Reign of Giants icon) (Dừa Bổ ĐôiDừa NướngHạt Cà Phê (Hạt Cà Phê Rang) Shipwrecked icon) (Dâu Mọng (Dâu Mọng Rang) Don't Starve Together icon)
Phẩm Sữa
(Sữa Điện Reign of Giants icon)
Côn Trùng Hamlet icon (Bọ Đậu (Bọ Đậu Nướng) • Sên Dẻo (Sên Dẻo Nướng) Hamlet icon)
Nồi Hầm Thịt Xông Khói và TrứngMuffin BơBánh Thanh LongTacos CáCá QueBunwich Đùi ẾchNắm Mứt ĐầyTrái Cây TrộnGiăm Bông Mật OngBánh Cốm Mật OngThịt XiênSúp Nhân SâmThịt ViênThịt HầmLasagna Thịt QuáiSủi CảoBánh BộtBánh Quy Bí NgôRau Củ HầmCà Tím NhồiKẹo Bơ CứngTiệc Gà TâyLươn NướngBánh QuếDịch Ướt
(Gỏi HoaSốt BơKem ĐáKem Dưa HấuTương CayQuả Hạt Trộn Reign of Giants icon) (Que ChuốiSúp CuaCơm Cuộn CaliforniaTrứng Cá MuốiGỏi Hải SảnCà Phê • (Bánh Kếp Trái Cây TươiThịt Quái Xốt TacteSúp Vẹm Hải SảnBánh Phồng Khoai Lang Portable Crock Pot) • Que ThạchSúp Tôm HùmTiệc Tôm HùmSúp Mướp Tây Hải SảnSúp Vi Cá MậpSurf 'n' TurfSúp Cá Nhiệt Đới Shipwrecked icon) (Súp Măng TâyĐậu Thịt HầmBánh DẻoTacos Vỏ CứngTrà ĐáTầm Ma CuộnSúp Hầm Xương RắnNước Ép Rau Củ CaySandwich HấpTrà Hamlet icon) (Bánh Kem Khoai TâyKhoai Tây XiênKẹo DẻoNước Sốt TươiỚt Nhồi ThịtNigiri Hà BiểnBánh Cuộn Hà BiểnLinguine Hà BiểnĐầu Cá NhồiBít Tết Rau TươiBánh Mì Kẹp RauBánh Mì Thịt LáThạch Rau Câu (Nước Ép Măng TâyCanh Xương HầmCá Cuộn HamBánh Kem Phát QuangBánh Dẹt Hung TợnSa-lát Thanh Long NóngCanh Cá HầmBánh Phồng Khoai TâyChaud-Froid Vôn Dương Portable Crock Pot) Don't Starve Together icon)
Khác ThốiTrứng ThốiHạt Giống (Hạt Giống NướngGiống Quả)
(Dẻ Bulô (Dẻ Bulô Nướng) • Nước Đá Reign of Giants icon) (Mỡ Cá VoiMầm Thông MinhBã Bọc Dịch Mật Shipwrecked icon) (Củ Mâm XôiLá XénGiọt Nước Ma ThuậtHạt Bình (Hạt Bình Nướng) Hamlet icon) (Hoa Nguyệt Phong Don't Starve Together icon)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.