FANDOMOng Sát Thủ là một loại quái có hại trong Don't Starve Together,

được giới thiệu trong A New Reign. Họ được triệu hồi bởi Ong Chúa

để giúp cô trong cuộc chiến. Họ có đôi cánh nhỏ và một cái gậy lớn,

bụng màu đen và vàng, và lông màu nâu quanh đầu.

Nữ hoàng Bee sẽ sinh ra chúng trong các nhóm ba hoặc bốn, và họ  

sẽ tấn công mục tiêu của Nữ hoàng bên cạnh cô ấy. Rumble Bees thả một Stinger khi bị giết.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.