Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Walani Portrait.png
Heads I take a nap, tails I go to bed.

Walani, when examining an Oinc.

Oinc là loại đơn vị tiền tệ sử dụng trong Hamlet DLC để mua sắm những Vật Dụng từ những Cửa Hàng Lợn. Người chơi có thể kiếm được Oinc thông qua việc trao đổi với những Lợn Thương Gia (xem trang chính để rõ về tỉ lệ trao đổi).

Ngời chơi cũng sẽ nhận được Oinc thông qua việc nhặt Phân trong thành phố, khi lợn làm rơi nó ở gần. Coi chừng khi nhặt Phân để Lợn ở cạnh đó thấy được. Sau khi đã trả tiền, hành động này cần thời gian hồi lại. Thời gian hồi này có thể được nhìn thấy, vì con lợn trả tiền cho người chơi sẽ không di chuyển cho đến khi thời gian hồi chiêu kết thúc. Khi lợn trả tiền di chuyển, người chơi có thể được trả tiền để nhặt một Phân khác.

Tenpiece Oinc.png Oinc Thập Xu

Wilson Portrait.png
I'm rich!

Wilson, when examining a Tenpiece Oinc.

Oinc Thập Xu là một động tiền đặc biệt với giá trị tương đương 10 Oinc. Oinc Thập Xu có thể kiếm được từ việc trao đổi Di Tích Mất CắpĐá Quý với một vài Lợn Thương Gia hoặc đổi tiền ở Sàn Giao Dịch Khoáng Sản.

Centapiece Oinc.png Oinc Bách Xu

Wilson Portrait.png
A coin worth my gentlemanly stature.

Wilson, when examining a Centapiece Oinc.

Oinc Bách Xu là một động tiền đặc biệt với giá trị tương đương 100 Oinc. Oinc Bách Xu chỉ có thể kiếm được từ việc đổi tiền ở Sàn Giao Dịch Khoáng Sản.

Icon Tools.png Sử dụng

Oinc.png

×10

Key to the City.pngSecurity Contract.png
Oinc.png

×30

Boards.png

×4

Cut Stone.pngCut Stone.pngCut Stone.pngKey to the City.pngSlanty Shanty.png
Oinc.png

×10

Key to the City.pngLayer Tree.png
Oinc.png

×10

Key to the City.pngIrregular Tree.png
Oinc.png

×10

Key to the City.pngUmbrella Tree.png
Oinc.png

×10

Key to the City.pngFloopy Tree.png
Oinc.png

×10

Key to the City.pngFunbrella Tree.png
Oinc.png

×10

Key to the City.pngFlowering Tree.png
Oinc.png

×10

Key to the City.pngSpiral Tree.png
Tenpiece Oinc.pngBoards.pngBoards.pngGears.pngAlchemy Engine.pngBlunderbuss.png

Placeholder.png Bên lề

Nấm Cục trong phác thảo sớm của Don't Starve.

  • Từ Oinc là tham chiếu của một từ tượng thanh "oink" (tiếng kêu của lợn) và cũng là một đảo ngữ từ "coin" (đồng xu).
  • Oincay hay oinc-ay là từ "đồng xu" của Pig Latin .
  • Biểu tượng trên cả 3 phiên bản Oinc, Thập và Bách Xu là một nấm cục. Đây có thể là một tài liệu tham khảo về cách lợn được huấn luyện để tìm nấm cục. Nó cũng có thể là một tham chiếu đến khái niệm alpha Don't Starve đầu tiên về việc sử dụng nấm cục làm tiền tệ giao dịch.
  • Trong các tập tin trò chơi, Oinc Thập Xu được đặt tên là Silver Coin, Oinc Bách Xu được đặt tên là Jade Coin và Oinc được đặt tên là Coin.
  • Trước bản cập nhật Hamlet 309895, một cách dễ dàng để có được Oinc trong giai đoạn sau của trò chơi là tìm Giếng Tận Cùng bên trong Tàn Tích Lợn Cổ có chứa Lịch Tận Thế. Tại Giếng Tận Cùng, người chơi có thể dùng Nhiên Liệu Ác Mộng và đưa nó cho giếng để đổi lấy Ngọc Tím. Những viên đá quý này sau đó có thể được trao cho Nhân Viên Ngân Hàng tại Sàn Giao Dịch Khoáng Sản để lấy Oinc Thập Xu mỗi lần, không giới hạn số lần, tạo ra một cách cực kỳ dễ dàng và hiệu quả để kiếm Oinc.
Advertisement