FANDOM


Don't starve soundtrack - Caves Extended

Don't starve soundtrack - Caves Extended

Nhạc Nền Don't Starve được soạn bởi Vince de Vera và Jason Garner.

Nhạc nền có thể tìm thấy trên:

Dánh sách nhạc

Placeholder Bên Lề

  • Bài #21 bị đánh vần sai, ghi là "Sumertime" (thời đại Sumer) thay vì "Summertime" (Khoảnh khắc mùa Hạ).
  • Từ EFS (hoặc E.F.S) là viết tắt của "Epic Fight Song" (Bản Hùng Ca Chiến Đấu)[1]
  • Từ D.R có thể là tên của Django Reinhardt.[2]
  • Trong Don't Starve Together, menu chính có một phiên bản rùng rợn hơn của Bài #1, "Don't Starve Theme."

Tham khảo

  1. Bình luận về Nhạc nền có tên "EFS" trên Youtube
  2. Bình luận về Nhạc nền có tên "D.R" trên Youtube