FANDOM


Wilson Portrait
I should break that. For science.

Wilson

Willow Portrait
There's stuff in there I can steal.

Willow

Wolfgang Portrait
Stuff hiding in there.

Wolfgang

Wendy Portrait
There are mysteries hidden within there.

Wendy

WX-78 Portrait
CONTAINS VALUABLE MINERALS

WX-78

Wickerbottom Portrait
I should like to examine that a little closer.

Wickerbottom

Woodie Portrait
There's stuff in there, eh?

Woodie

Waxwell Portrait
Might be something interesting in there.

Maxwell

Wagstaff Portrait
Theoretically, the queen would be sitting on a reserve of valuables.

Wagstaff

Wigfrid Portrait
It will be plundered!

Wigfrid

Webber Portrait
There's stuff stuck in there.

Webber

Walani Portrait
I think there's stuff stuck in there.

Walani

Warly Portrait
There are many cherries hidden in that fruit salad.

Warly

Woodlegs Portrait
Thar be treas're within.

Woodlegs

Wilba Portrait
WILBA CAN'ST SMASHIES TO GET-ETH THE STUFFS

Wilba

Wormwood Portrait
Looks comfy

Wormwood

Wheeler Portrait
I bet she was guarding some kind of treasure.

Wheeler

Ngai Thạch Nhũ là một kiến trúc tự sản trong Hamlet DLC, được tìm thấy bên trong Gò Kiến. Chiếc ngai là nơi mà Kiến Chúa nằm ở bên trên.

Sau khi tiêu diệt Kiến Chúa, người chơi có thể khai thác chiếc ngai bằng Cuốc để thu được một lượng ĐáĐá Lửa.

Placeholder Bên lề Sửa đổi

  • Một số đồ rơi ra từ Kiến Chúa có thể sẽ bị kẹt trên chiếc ngai, dùng cuốc đập chiếc ngai để lấy được chúng.
  • Nếu người chơi sử dụng Gậy Dịch Chuyển lên Kiến Chúa, chiếc ngai cũng sẽ được dịch chuyển theo.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.