FANDOM


I can feel the magic in this.

–Maxwell

Ngọc Vàng chỉ có ở Tàn Tích. Dùng để tạo Gậy Gọi SaoBùa Phát Quang.


Reign of Giants icon Reign of GiantsSửa đổi

Trong bản mở rộng Reign of Giants còn 1 cách nữa để thu thập là gỡ Cây Cỏ Lăn với tỉ lệ 0.01%

Shipwrecked icon Shipwrecked Sửa đổi

Trong Shipwrecked DLC, Ngọc Cam có thể tìm thấy trong Kho Báu Hải Tặc ở Điểm Đánh Dấu X.

Hamlet iconHamlet Sửa đổi

Trong Hamlet DLC, Ngọc Cam có thể tìm thấy thông qua việc đập Vại Cũ.

Don't Starve Together icon Don't Starve Together Sửa đổi

Trong Don't Starve Together chỉ có một Tàn Tích duy nhất nên Ngọc Cam có thể thu được từ Chuồn Chuồn.

Icon Tools Cách dùngSửa đổi

Inventory slot backgroundThulecite

×2

Inventory slot background Nightmare Fuel

×3

Inventory slot backgroundYellow Gem

×1

Broken Pseudoscience StationInventory slot backgroundMagiluminescence

×1

Inventory slot backgroundNightmare Fuel

×4

Inventory slot background Living Log

×2

Inventory slot backgroundYellow Gem

×2

Broken Pseudoscience StationInventory slot backgroundStar Caller's Staff

×1

Inventory slot backgroundYellow Gem

×1

Inventory slot background Cratered Moonrock

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundYellow Moonlens

×1

Don't Starve Together iconĐặt Ngọc Vàng vào Ngọc Đá Mặt Trăng

Placeholder Bên lề Sửa đổi

  • Thuộc tính của nó là ánh sáng, đối ngược với Ngọc Tím.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.