Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

I can feel the magic in this.

–Maxwell

Ngọc Vàng chỉ có ở Tàn Tích. Dùng để tạo Gậy Gọi SaoBùa Phát Quang.


Reign of Giants icon.png Reign of Giants

Trong bản mở rộng Reign of Giants còn 1 cách nữa để thu thập là gỡ Cây Cỏ Lăn với tỉ lệ 0.01%

Shipwrecked icon.png Shipwrecked

Trong Shipwrecked DLC, Ngọc Cam có thể tìm thấy trong Kho Báu Hải Tặc ở Điểm Đánh Dấu X.

Hamlet icon.pngHamlet

Trong Hamlet DLC, Ngọc Cam có thể tìm thấy thông qua việc đập Vại Cũ.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together chỉ có một Tàn Tích duy nhất nên Ngọc Cam có thể thu được từ Chuồn Chuồn.

Icon Tools.png Cách dùng

Thulecite.png
Thulecite.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Yellow Gem.png
Broken Pseudoscience Station.png
Magiluminescence.png
Nightmare Fuel.png

×4

Living Log.png
Living Log.png
Yellow Gem.png
Yellow Gem.png
Broken Pseudoscience Station.png
Star Caller's Staff.png
Yellow Gem.png
Cratered Moonrock.png
Interface arrow right.png
Yellow Moonlens.png
Don't Starve Together icon.pngĐặt Ngọc Vàng vào Ngọc Đá Mặt Trăng

Placeholder.png Bên lề

  • Thuộc tính của nó là ánh sáng, đối ngược với Ngọc Tím.
Advertisement