FANDOM


Nó màu lục và lóng lánh.

–Wilson

Ngọc Lục được dùng để tạo nên nhiều Đồ Ma Thuật. Như Bùa Kết Cấu giúp tăng Tinh Thần cũng như làm giảm một nữa tài nguyên cần dùng để chế tạo đồ, và tạo Gậy Giải Cấu Trúc được sử dụng để phá hủy các cấu trúc hoặc món đồ và nhận lại mọi tài nguyễn đã được dùng để tạo nên trước đó (trừ các viên Đá Quý ra).

Reign of Giants icon Reign of GiantsSửa đổi

Trong bản mở rộng Reign of Giants còn 1 cách nữa để thu thập là gỡ Cây Cỏ Lăn với tỉ lệ 0.02%.

Shipwrecked icon Shipwrecked Sửa đổi

Trong Shipwrecked DLC, Ngọc Cam có thể tìm thấy trong Kho Báu Hải Tặc ở Điểm Đánh Dấu X.

Hamlet iconHamlet Sửa đổi

Trong Hamlet DLC, Ngọc Lục có thể tìm thấy thông qua việc đập Vại Cũ.

Don't Starve Together icon Don't Starve Together Sửa đổi

Trong Don't Starve Together chỉ có một Tàn Tích duy nhất nên Ngọc Cam có thể thu được từ Chuồn Chuồn.

Icon Tools Sử dụngSửa đổi

Inventory slot backgroundThulecite

×2

Inventory slot background Nightmare Fuel

×3

Inventory slot backgroundGreen Gem

×1

Broken Pseudoscience StationInventory slot backgroundConstruction Amulet

×1

Inventory slot backgroundNightmare Fuel

×4

Inventory slot background Living Log

×2

Inventory slot backgroundGreen Gem

×2

Broken Pseudoscience StationInventory slot backgroundDeconstruction Staff

×1

Inventory slot backgroundGreen Gem

×1

Inventory slot background Cratered Moonrock

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundGreen Moonlens

×1

Don't Starve Together iconĐặt Ngọc Lục vào Ngọc Đá Mặt Trăng
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.