FANDOM


Những thứ như vậy được sử dụng để
mang lại cho tôi hạnh phúc.

–Wendy

Ngọc Cam chỉ có ở Tàn Tích. Dùng để tạo Bùa Lười Biếng giúp tự thu nhặt vật dụng, và Gậy Biếng giúp dịch chuyển người chơi ở khoảng cách gần.

Reign of Giants icon Reign of GiantsSửa đổi

Trong Reign of Giants DLC, Ngọc Cam có 0.02% cơ hội rơi từ Cây Cỏ Lăn.

Shipwrecked icon Shipwrecked Sửa đổi

Trong Shipwrecked DLC, Ngọc Cam có thể tìm thấy trong Kho Báu Hải Tặc ở Điểm Đánh Dấu X.

Hamlet iconHamlet Sửa đổi

Trong Hamlet DLC, Ngọc Cam có thể tìm thấy thông qua việc đập Vại Cũ.

Don't Starve Together icon Don't Starve Together Sửa đổi

Trong Don't Starve Together chỉ có một Tàn Tích duy nhất nên Ngọc Cam có thể thu được từ Chuồn Chuồn.

Icon Tools Sử dụngSửa đổi

Inventory slot backgroundThulecite

×2

Inventory slot background Nightmare Fuel

×3

Inventory slot backgroundOrange Gem

×1

Ancient Pseudoscience StationInventory slot backgroundThe Lazy Forager

×1

Inventory slot backgroundNightmare Fuel

×2

Inventory slot background Walking Cane

×1

Inventory slot backgroundOrange Gem

×2

Ancient Pseudoscience StationInventory slot backgroundThe Lazy Explorer

×1

Inventory slot backgroundOrange Gem

×1

Inventory slot background Cratered Moonrock

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundOrange Moonlens

×1

Don't Starve Together iconĐặt Ngọc Lam vào Ngọc Đá Mặt Trăng

Placeholder Bên lề Sửa đổi

  • Ngọc Cam dường như đại diện cho sự lười biếng đối lập với Ngọc Lục.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.