Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Những thứ như vậy được sử dụng để
mang lại cho tôi hạnh phúc.

–Wendy

Ngọc Cam chỉ có ở Tàn Tích. Dùng để tạo Bùa Lười Biếng giúp tự thu nhặt vật dụng, và Gậy Biếng giúp dịch chuyển người chơi ở khoảng cách gần.

Reign of Giants icon.png Reign of Giants

Trong Reign of Giants DLC, Ngọc Cam có 0.02% cơ hội rơi từ Cây Cỏ Lăn.

Shipwrecked icon.png Shipwrecked

Trong Shipwrecked DLC, Ngọc Cam có thể tìm thấy trong Kho Báu Hải Tặc ở Điểm Đánh Dấu X.

Hamlet icon.pngHamlet

Trong Hamlet DLC, Ngọc Cam có thể tìm thấy thông qua việc đập Vại Cũ.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together chỉ có một Tàn Tích duy nhất nên Ngọc Cam có thể thu được từ Chuồn Chuồn hoặc rương đắm ( với một tỷ lệ nhỏ ).

Icon Tools.png Sử dụng

Thulecite.png
Thulecite.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Orange Gem.png
Ancient Pseudoscience Station.png
The Lazy Forager.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Walking Cane.png
Orange Gem.png
Orange Gem.png
Ancient Pseudoscience Station.png
The Lazy Explorer.png
Orange Gem.png
Cratered Moonrock.png
Interface arrow right.png
Orange Moonlens.png
Don't Starve Together icon.pngĐặt Ngọc Lam vào Ngọc Đá Mặt Trăng

Placeholder.png Bên lề

  • Ngọc Cam dường như đại diện cho sự lười biếng đối lập với Ngọc Lục.
Advertisement