FANDOM


Wilson Portrait
It's plugging up something.

Wilson

Willow Portrait
I should wreck that.

Willow

Wolfgang Portrait
Wolfgang smash it!

Wolfgang

Wendy Portrait
The way to freedom is once again blocked to us.

Wendy

WX-78 Portrait
A STONE FIREWALL

WX-78

Wickerbottom Portrait
There's something under that rock.

Wickerbottom

Woodie Portrait
There's something under there, eh.

Woodie

Waxwell Portrait
Those rocks are hiding something.

Maxwell

Wagstaff Portrait
An egress to the outside world.

Wagstaff

Wigfrid Portrait
I will cönquer this stöne.

Wigfrid

Webber Portrait
There's something under there!

Webber

Walani Portrait
I bet it's a way out.

Walani

Warly Portrait
It's like when the icing dries in my decorating tips.

Warly

Woodlegs Portrait
Thar be a way out!

Woodlegs

Wilba Portrait
WHATFORE UNDER THERE?

Wilba

Wormwood Portrait
Goes away from here

Wormwood

Wheeler Portrait
Time to get back to 'reality'.

Wheeler

Nút Đá là một Kiến Trúc tự sản trong Hamlet DLC. Nó là một đối tượng độc đáo mà chỉ có thể tìm thấy ở trong hang động của BFB. Nó hoạt động như là một chướng ngại vật và có thể khai thác bằng Cuốc để thoát khỏi hang động.

Khi người chơi bị bắt đến Tổ BFB, chỉ có 1 cách duy nhất để trốn thoát là đập Hố Bịt ở trên bề mặt và tiến vào hang động bên dưới. Hang động có nhiều phòng nối nhau và một Nút Đá sẽ xuất hiện ở bước tường phía trên của 1 trong số chúng, khi người chơi khai thác bằng Cuốc sẽ tạo ra một lối đi để thoát ra một Khe Đá ở 1 trên 3 hòn đảo và sau đó trở lại mặt đất.

Nó cần 6 cú đập để khai thác và sẽ rơi ra Đá, Đá Lửa, Tiêu Thạch.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.