FANDOM


Boney bits.

–Webber

Mảnh Xương là đồ vật có ở bản mở rộng Reign of Giants. Thu được từ đập XươngHài Cốt, khi gỡ Cây Cỏ Lăn, khi tấn công Gò Chó Săn, hoặc quà từ miệng Mèo Trúc. Mảnh Xương dùng để tạo nên nhiều đồ vật.

Sau khi Xương, Hài Cốt và Gò Chó Săn phá hủy hết, cách duy nhất có Mảnh Xương 100% là đập hài cốt của chính người chơi.


In the Shipwrecked DLC, Bone Shards can be obtained by digging up X Marks the Spot treasure chests and by Hammering Spoiled Fish. Using a Trawl Net in the Deep Ocean also has a chance to yield Bone Shards. They are used in a variety of additional crafting recipes such as the Snakeskin Hat, the Snakeskin Jacket, the Captain Hat and the Pirate Hat.

In the Hamlet DLC, Bone Shards can be obtained by digging through Dung Piles. Pugalisks drop between 22-46 bone shards, between 42-55 Snake Bones and between 1-4 Spoiled Fishs which can be hammered into 2 bone shards each.

Don't Starve Together icon Don't Starve TogetherSửa đổi

In Don't Starve Together, Bone Shards are dropped after attempting to open the Loot Stash with the Deer Antler, causing Klaus and his two Gem Deer to spawn. Killing a No-Eyed Deer with an Antler has a 50% probability to drop a Bone Shard. Hammering Sea Bones will drop two Bone Shards with a 50% probability for an additional third Bone Shard to drop. In addition, hammering a Spoiled Fish and a Spoiled Fish Morsel will result in a 50% and 25% chance of dropping Bone Shards, respectively.

Icon Tools Sử dụngSửa đổi

Inventory slot backgroundBone Shards

×2

Inventory slot background Twigs

×2

Inventory slot backgroundJet Feather

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundSaddlehorn

×1

Inventory slot backgroundMoleworm

×2

Inventory slot background Straw Hat

×1

Inventory slot backgroundBone Shards

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundRain Hat

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundDeerclops Eyeball

×1

Inventory slot background Twigs

×15

Inventory slot backgroundBone Shards

×4

Alchemy EngineInventory slot backgroundEyebrella

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundTentacle Spots

×2

Inventory slot background Rope

×2

Inventory slot backgroundBone Shards

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundRain Coat

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundManure

×3

Inventory slot background Bone Shards

×2

Inventory slot backgroundLog

×4

Alchemy EngineInventory slot backgroundBucket-o-poop

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundBone Shards

×1

Inventory slot background Straw Hat

×1

Inventory slot backgroundSnakeskin

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundSnakeskin Hat

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundBone Shards

×2

Inventory slot background Vine

×2

Inventory slot backgroundSnakeskin

×2

Science MachineInventory slot backgroundSnakeskin Jacket

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundBone Shards

×2

Inventory slot background Rope

×1

Inventory slot backgroundSilk

×2

Science MachineInventory slot backgroundPirate Hat

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundBone Shards

×1

Inventory slot background Seaweed

×1

Inventory slot backgroundStraw Hat

×1

Science MachineInventory slot backgroundCaptain Hat

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundBone Shards

×4

Inventory slot background Dubloons

×10

Inventory slot backgroundCloth

×3

Interface arrow rightInventory slot backgroundLucky Hat

×1

Shipwrecked iconWoodlegs Portrait
Inventory slot backgroundBone Shards

×1

Inventory slot background Nightmare Fuel

×2

Inventory slot backgroundPugalisk Skull

×1

Shadow ManipulatorInventory slot backgroundPugalisk Wand

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundBone Shards

×4

Inventory slot background Living Log

×2

Interface arrow rightInventory slot backgroundBramble Husk

×1

Hamlet iconWormwood Portrait
Inventory slot backgroundBone Shards

×1

Inventory slot background Bone Shards

×1

Inventory slot backgroundOnion

×1

Inventory slot backgroundFiller

×1

Portable Crock PotInventory slot backgroundBone Bouillon

×1

Filler cannot be Inedibles.

Placeholder TriviaSửa đổi

  • Bone Shards were first introduced in the Reign of Giants DLC. In the Quality of Life update, they were retroactively added to the base game.

Blueprint Gallery Sửa đổi

Resources
Có thể nhặt không cần công cụ Cỏ CắtCành ConLau CắtCánh Hoa • (Vỏ SòĐồng Vàng Shipwrecked icon)
Có được nhờ dùng Axe GỗGỗ SốngThan • (Lá Dừa Shipwrecked icon) (Cork Hamlet icon)
Có được nhờ dùng Pickaxe ĐáĐá LửaVàng ThỏiTiêu ThạchĐá QuýCẩm Thạch • (ThanSan Hô Shipwrecked icon) (Đá Mặt Trăng Don't Starve Together icon)
Có được nhờ dùng Shovel (ĐáĐá LửaVàng ThỏiTiêu ThạchĐá QuýCát Shipwrecked icon)
Có được nhờ dùng
Machete Shipwrecked iconHamlet icon
(Cành LeoTre Shipwrecked icon) (CỏCủ Dại (Củ Nở Hoa) Hamlet icon)
Có được nhờ đổi. Vàng ThỏiĐá Quý • (Đồng Vàng Shipwrecked icon) (Oinc (Oinc Thập Xu) • Chìa Khóa Bộ Sưu Tập Hoàng Gia Hamlet icon)
Có được nhờ phương pháp khác (Đá Vỏ ChaiDầu Shipwrecked icon)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.