Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Boney bits.

–Webber

Mảnh Xương là đồ vật có ở bản mở rộng Reign of Giants. Thu được từ đập XươngHài Cốt, khi gỡ Cây Cỏ Lăn, khi tấn công Gò Chó Săn, hoặc quà từ miệng Mèo Trúc. Mảnh Xương dùng để tạo nên nhiều đồ vật.

Sau khi Xương, Hài Cốt và Gò Chó Săn phá hủy hết, cách duy nhất có Mảnh Xương 100% là đập hài cốt của chính người chơi.


Trong Shipwrecked DLC, Mảnh Xương có thể lấy được từ rương kho báu trong Điểm Đánh Dấu X hoặc dùng Búa đập Cá Thối. Sử dụng Lưới Rà trong vùng Biển Sâu cũng có cơ hội nhận được Mảnh Xương. Chúng được sử dụng để chế tạo Mũ Da Rắn, Áo Khoác Da Rắn, Mũ Thuyền TrưởngMũ Cướp Biển.

Trong Hamlet DLC, Mảnh Xương có thể lấy được từ việc đào những Đống Phân. Pugalisk sẽ rớt ra từ 22-46 mảnh xương, 42-55 Xương Rắn và 1-4 Cá Thối và có thể dùng Búa để đập lấy 2 mảnh.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Mảnh Xương sẽ rơi ra khi mở Túi Chiến Lợi Phẩm bằng Nhung Hươu, khiến cho Klaus cùng 2 Hươu Ngọc xuất hiện. Giết 1 Hươu Không Mắt không có Sừng sẽ có 50% cơ hội rơi ra 1 Mảnh Xương. Dùng Búa đập Hài Cốt Biển sẽ nhận được 2 Mảnh Xương cùng 50% cơ hội rơi ra mảnh thứ 3. Ngoài ra, đập Cá ThốiMiếng Cá Thối có 50% và 25% cơ hội rơi ra Mảnh Xương tương ứng.

Icon Tools.png Sử dụng

Bone Shards.png
Bone Shards.png
Twigs.png
Twigs.png
Jet Feather.png
Alchemy Engine.png
Saddlehorn.png
Moleworm.png
Moleworm.png
Straw Hat.png
Bone Shards.png
Alchemy Engine.png
Rain Hat.png
Reign of Giants icon.png
Deerclops Eyeball.png
Twigs.png

×15

Bone Shards.png

×4

Alchemy Engine.png
Eyebrella.png
Reign of Giants icon.png
Tentacle Spots.png
Tentacle Spots.png
Rope.png
Rope.png
Bone Shards.png
Bone Shards.png
Alchemy Engine.png
Rain Coat.png
Reign of Giants icon.png
Manure.png
Manure.png
Manure.png
Bone Shards.png
Bone Shards.png
Log.png

×4

Alchemy Engine.png
Bucket-o-poop.png
Reign of Giants icon.png
Bone Shards.png
Straw Hat.png
Snakeskin.png
Alchemy Engine.png
Snakeskin Hat.png
Shipwrecked icon.png
Bone Shards.png
Bone Shards.png
Vine.png
Vine.png
Snakeskin.png
Snakeskin.png
Science Machine.png
Snakeskin Jacket.png
Shipwrecked icon.png
Bone Shards.png
Bone Shards.png
Rope.png
Silk.png
Silk.png
Science Machine.png
Pirate Hat.png
Shipwrecked icon.png
Bone Shards.png
Seaweed.png
Straw Hat.png
Science Machine.png
Captain Hat.png
Shipwrecked icon.png
Bone Shards.png

×4

Dubloons.png

×10

Cloth.png
Cloth.png
Cloth.png
Interface arrow right.png
Lucky Hat.png
Shipwrecked icon.pngWoodlegs Portrait.png
Bone Shards.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Pugalisk Skull.png
Shadow Manipulator.png
Pugalisk Wand.png
Hamlet icon.png
Bone Shards.png

×4

Living Log.png
Living Log.png
Interface arrow right.png
Bramble Husk.png
Hamlet icon.pngWormwood Portrait.png
Bone Shards.png
Bone Shards.png
Onion.png
Filler.png
Portable Crock Pot.png
Bone Bouillon.png
Phụ gia không thể là Phụ gia không ăn được.

Placeholder.png Bên lề

  • Mảnh Xương lần đầu tiên được giới thiệu trong Reign of Giants DLC. Trong bản cập nhật Quality of Life, chúng được thêm vào trò chơi gốc.

Blueprint.png Thư viện ảnh

Resources
Có thể nhặt không cần công cụ Cỏ CắtCành ConLau CắtCánh Hoa • (Vỏ SòĐồng Vàng Shipwrecked icon.png)
Có được nhờ dùng Axe.png GỗGỗ SốngThan • (Lá Dừa Shipwrecked icon.png) (Cork Hamlet icon.png)
Có được nhờ dùng Pickaxe.png ĐáĐá LửaVàng ThỏiTiêu ThạchĐá QuýCẩm Thạch • (ThanSan Hô Shipwrecked icon.png) (Đá Mặt Trăng Don't Starve Together icon.png)
Có được nhờ dùng Shovel.png (ĐáĐá LửaVàng ThỏiTiêu ThạchĐá QuýCát Shipwrecked icon.png)
Có được nhờ dùng
Machete.png Shipwrecked icon.pngHamlet icon.png
(Cành LeoTre Shipwrecked icon.png) (CỏCủ Dại (Củ Nở Hoa) Hamlet icon.png)
Có được nhờ đổi. Vàng ThỏiĐá Quý • (Đồng Vàng Shipwrecked icon.png) (Oinc (Oinc Thập Xu) • Chìa Khóa Bộ Sưu Tập Hoàng Gia Hamlet icon.png)
Có được nhờ phương pháp khác (Đá Vỏ ChaiDầu Shipwrecked icon.png)
Advertisement