FANDOM


Wilson Portrait
Not much left of it.

Wilson

Willow Portrait
Welp, there goes that.

Willow

Wolfgang Portrait
Weak boat is woodchips now!

Wolfgang

Wendy Portrait
Wreckage is all that remains.

Wendy

WX-78 Portrait
IT'S BEEN OBLITERATED

WX-78

Wickerbottom Portrait
What a pity.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Waste of good wood.

Woodie

Waxwell Portrait
Merely smithereens.

Maxwell

Wigfrid Portrait
The ship hath met a valiant end.

Wigfrid

Webber Portrait
Oh no, someone had an accident!

Webber

Warly Portrait
Ah non! She is in pieces!

Warly

Wormwood Portrait
Floaty got broken

Wormwood

Winona Portrait
Busted right up, hey?

Winona

Wortox Portrait
Flotsam and jetsam, bits and bobs.

Wortox

Wurt Portrait
Bye-bye boat.

Wurt

Mảnh Vỡ Thuyền là các đối tượng độc quyền của Don't Starve Together, được giới thiệu trong Return of Them. Chúng có thể được tìm thấy tự nhiên ở Vùng Biển Nguy Hiểm, một số ít cũng sẽ xuất hiện thường xuyên gần người chơi ngoài đại dương khiến chúng có thể tái tạo.

Mảnh Thuyền Vỡ có thể bị phá hủy cho một Ván Ép.

PlaceholderBên Lề Sửa đổi

  • Mảnh Thuyền Vỡ được giới thiệu trong bản cập nhật Turn of Tides.
  • Mảnh vỡ loại 1 và 2 đã không được sử dụng và xóa khỏi game.

Blueprint Thư Viện ẢnhSửa đổi

</div></div>
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.