FANDOM


Wilson Portrait
Science bones! We should put them back together.

Wilson

Willow Portrait
It's just nasty old bits of bones!

Willow

Wolfgang Portrait
Is tiny bone!

Wolfgang

Wendy Portrait
It is death, preserved.

Wendy

WX-78 Portrait
PURPOSE: ORGANIC STRUCTURAL INTEGRITY

WX-78

Wickerbottom Portrait
Hardened remains preserved by taphonomic processes.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Brittle.

Woodie

Waxwell Portrait
Perhaps it is best left in pieces.

Maxwell

Wigfrid Portrait
Bönes öf a dark and ancient föe.

Wigfrid

Webber Portrait
We want to play archaeologist!

Webber

Warly Portrait
No marrow left in it.

Warly

Wormwood Portrait
Where the rest?

Wormwood

Winona Portrait
No bones about it, that's a fossil. Ha!

Winona

Wortox Portrait
A little piece of a great big beast.

Wortox

Wurt Portrait
Spooky bones.

Wurt


Mảnh Hóa Thạch (Fossil Fragments) là Vật Dụng độc quyền cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong A New Reign. Chúng rơi ra từ Thạch Nhũ với tỉ lệ 10% và từ Thạch Nhện với tỉ lệ 100%. Chúng được dùng để dựng lên Bộ Xương Kì Cục.

Bộ Xương Kì Cục Sửa đổi


Wilson Portrait
It's alive! Oh wait, no, it's not.

Wilson

Willow Portrait
Looks passable.

Willow

Wolfgang Portrait
Is look good! Mighty!

Wolfgang

Wendy Portrait
What horrors have we resurrected here today?

Wendy

WX-78 Portrait
THAT LOOKS SERVICEABLE

WX-78

Wickerbottom Portrait
Oh! A specimen fit for a museum!

Wickerbottom

Woodie Portrait
One hundred percent assembled beastie.

Woodie

Waxwell Portrait
Was it wise to unleash this upon the world?

Maxwell

Wigfrid Portrait
It lööks as thöugh it might röam the earth any möment!

Wigfrid

Webber Portrait
That looks real good!

Webber

Warly Portrait
That looks about right. Now, what's the secret ingredient?

Warly

Wormwood Portrait
All better

Wormwood

Winona Portrait
What is this a skeleton of?!

Winona

Wortox Portrait
That looks right at rain, it does it does!

Wortox

Wurt Portrait
...Why we do this again?

Wurt

Để dựng lên một Bộ Xương Kì Cục (Odd Skeleton), người chơi cần lắp một Mảnh Hóa Thạch trên mặt đất và sửa nó bằng những Mảnh Hóa Thạch khác giống như việc sửa Tường. Mảnh được dựng lên có thể bị Phá xuống, rơi ra lại tất cả các mảnh đã sử dụng, bất kể kích thước như thế nào. Cần có 8 Mảnh Hóa Thạch để dựng nên một Bộ Xương hoàn chỉnh.

Có 3 thiết kế Bộ Xương: Một mẫu hoàn chỉnh, chính xác và 2 cấu trúc lộn xộn. Hình dạng của Bộ Xương sẽ đượt thiết lập khi người chơi lắp Mảnh Hóa Thạch thứ 5 lên để hoàn thiện nó. Có 60% cơ hội trở thành dạng chính xác, và 20% khả năng trở thành một trong 2 biến thể không chính xác. Chỉ có Bộ Xương Kì Cục được lắp chính xác mới có thể triệu hồi Hài Cốt Tái Sinh hay còn gọi là Thượng Cổ Hắc Ám bằng cách dùng Tâm Nhĩ Hắc Ám.

Blueprint Thư viện ảnhSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.