FANDOM


Wilson Portrait
It floats on water.

Wilson

Willow Portrait
Perfect for burning.

Willow

Wolfgang Portrait
Small log is practically fit in palm of my hand!

Wolfgang

Wendy Portrait
Bleached like bones left in the sun.

Wendy

WX-78 Portrait
TREEFRAGMENTED.

WX-78

Wickerbottom Portrait
A naturally buoyant material.

Wickerbottom

Woodie Portrait
You poor log.

Woodie

Waxwell Portrait
Oh good. More wood.

Maxwell

Wigfrid Portrait
'Tis wööd, förged in the sea's depths!

Wigfrid

Webber Portrait
Easy piece-y.

Webber

Warly Portrait
It's surprisingly light.

Warly

Wormwood Portrait
Going for swim, friend?

Wormwood

Winona Portrait
Oof. Kitschy.

Winona

Wortox Portrait
Naught but a log.

Wortox

Wurt Portrait
Floaty log.

Wurt

Mảnh Gỗ Mục Vật Phẩm độc quyền cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong Return of Them. Chúng có thể được tìm thấy đang nổi lềnh bềnh trên Biển hoặc dạt vào Bờ Biển Đá trên Đảo Mặt Trăng. Mảnh Gỗ Mục cũng có thể thu được bằng cách chặt Cây Gỗ Mục.

Mảnh Gỗ Mục là nguyên liệu yêu cầu để chế tạo Chèo Gỗ Mục. Chúng cũng được dùng để sửa Thuyền hoặc làm Nhiên Liệu cho Lửa.

Icon Tools Công DụngSửa đổi

Inventory slot backgroundDriftwood Piece

×1

Think TankInventory slot backgroundDriftwood Oar

×1

Inventory slot backgroundDriftwood Piece

×3

Inventory slot background Rope

×3

Inventory slot backgroundFeathery Canvas

×4

Blueprint (rare)Inventory slot backgroundWinged Sail

×1

Placeholder Bên Lề Sửa đổi

  • Gỗ Mục Mảnh được giới thiệu trong bản cập nhật Turn of Tides.


Resources
Có thể nhặt không cần công cụ Cỏ CắtCành ConLau CắtCánh Hoa • (Vỏ SòĐồng Vàng Shipwrecked icon)
Có được nhờ dùng Axe GỗGỗ SốngThan • (Lá Dừa Shipwrecked icon) (Cork Hamlet icon)
Có được nhờ dùng Pickaxe ĐáĐá LửaVàng ThỏiTiêu ThạchĐá QuýCẩm Thạch • (ThanSan Hô Shipwrecked icon) (Đá Mặt Trăng Don't Starve Together icon)
Có được nhờ dùng Shovel (ĐáĐá LửaVàng ThỏiTiêu ThạchĐá QuýCát Shipwrecked icon)
Có được nhờ dùng
Machete Shipwrecked iconHamlet icon
(Cành LeoTre Shipwrecked icon) (CỏCủ Dại (Củ Nở Hoa) Hamlet icon)
Có được nhờ đổi. Vàng ThỏiĐá Quý • (Đồng Vàng Shipwrecked icon) (Oinc (Oinc Thập Xu) • Chìa Khóa Bộ Sưu Tập Hoàng Gia Hamlet icon)
Có được nhờ phương pháp khác (Đá Vỏ ChaiDầu Shipwrecked icon)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.