FANDOMI suppose I could linger for a moment or two...

–Wilson

Máy Giật Xèng là một Kiến Trúc tự nhiên trong một thế giới Shipwrecked. Nó được tìm thấy cùng Bộ Vá của mình, trên vài Sàn Gỗ và hai Hài Cốt cùng vài Đồng Vàng nằm dưới đất.

Người chơi có thể bỏ một Đồng Vàng vào Máy Giật Xèng để được một kết quả ngẫu nhiên. Sau khi xài Đồng Vàng, Máy sẽ quay một lúc, rồi dừng lại tại một trong 3 kết quả có thể. Tất cả kết quả, tốt hay xấu, sinh ra một lượng Vật Dụng hoặc Mob. Không có trường hợp xài Đồng Vàng mà không trả về gì cả. Ngoài việc xài Đồng Vàng, mỗi lần quay tốn 5 Tinh Thần. Mỗi Đồng Vàng được Máy lấy được tăng vĩnh viễn luồng rút tinh thần của nó, khoảng bằng -5/phút cho mỗi 20 lần xài Đồng Vàng.

Máy Giật Xèng không thể bị phá hủy, tuy nhiên sẽ không hoạt động khi bị Lụt.

Kết Quả Sửa đổi

Wilton's SkullWilton's SkullWilton's Skull (33.3% cơ hội quay ra)

Mobs sẽ xuất hiện.

Poison Mosquito x5 Spider x3
Snake x3 Prime Ape x2
Poison Snake x2 Hound x2
CarrotCarrotCarrot (50% cơ hội quay ra)

Vài món cơ bản dưới đây sẽ được ném ra.

Dubloonsx1 Logx2,Cut Grassx3
Rocks,Gold Nugget,Obsidian Cut Grassx5
Logx3 Twigsx3
Torch, Charcoalx2, Ashx2 Dead Jellyfishx3
Axe, Hammer, Shovel Manurex5
Berriesx5 Limpetsx5
Berriesx3, Berry Bush 2x1 Bamboox3, Bamboo Patch Dugx1
Trap, Cut Grassx3, Straw Hat Petalsx5, Garland
Evil Flowerx5, Red Capx1, Green Capx1, Blue Capx1 Bug Net, Firefliesx3, Butterflyx3
Flintx5 Bananax1, Dragon Fruitx1, Watermelonx1
Drumstickx3 Ropex3
Jerkyx3 Coconutx5
Hammerx1, Skeletonx3
Gold NuggetGold NuggetGold Nugget (16.6% cơ hội quay ra)

Vài món có giá trị dưới đây sẽ được ném ra.

Gold Nuggetx5 Dubloonsx10
Beekeeper Hat, Honey Poultice, Honeyx5 Football Helmet, Log Suit, Spear
Marble Suit, Ham Bat, Blow Dart Tooth Trap, Grass Suit, Boomerang
Spear Gun, Poison Spear, Seashell Suit, Coconade Electrical Doodadx3, Thermal Stone, Gunpowderx3
Walking Cane, Gold Nuggetx3 Red Gemx3, Blue Gemx3
Purple Gemx3 Life Giving Amulet, Gold Nuggetx3
Chilled Amulet, Gold Nuggetx3 Ice Staff, Gold Nuggetx3
Fire Staff, Gold Nuggetx3 Ice Cube, Tropical Parasol
Gunpowderx5 Fire Dartx3, Gold Nuggetx3
Sleep Dartx3, Gold Nuggetx3 Blow Dartx3, Gold Nuggetx3
Spear Gun, Spear, Gold Nuggetx3 Coconadex3, Gold Nuggetx3
Obsidianx5 Thulecite Club, Gold Nuggetx3
Thulecite Club, Thulecite Suit, Thulecite Crown Luxury Axe, Gold Nuggetx3
Tropical Parasol,Snakeskin Hat,Snakeskin Jacket Icex3, Floral Shirt, Umbrella
Bird Trap, Feather Hat, Seedsx4 Gears x5
Limpetsx2, Dead Jellyfish, Tropical Fishx2, Dead Dogfish Fishing Rod, Dead Dogfishx3, Tropical Fishx3
Thermal Stone, Straw Roll, Jerky Spider Gland, Silkx5, Monster Meatx3
Sewing Kit, Clothx3, Top Hat (cũng có thể 5x) Magiluminescence, Nightmare Fuelx3, Gold Nuggetx3

Gift Icon Nội dung có thể tải xuống Sửa đổi

Trong Hamlet DLC, một Oinc, Oinc Thập XuOinc Bách Xu có thể sử dụng để thay thế cho Đồng Vàng để tiêu vào Máy Giật Xèng trong thể giới Shipwrecked liên kết với Hamlet. Mặc dù Oinc Thập Xu và Oinc Bách Xu có giá trị cao hơn nhiều so với Oinc, chúng vẫn được Máy Giật Xèng coi là Đồng Vàng.

Prototype MẹoSửa đổi

  • Webber sẽ không bị tấn công bởi Nhện xuất hiện trong kết quả Ba Hộp Sọ.
  • Với khả năng các lợi phẩm hiếm từ một kết quả trong Máy Giật Xèng, mọi thứ từ Máy Giật Xèng có thể xem như có thể tái tạo trong bản mở rộng Shipwrecked, dù phải tốn Tinh Thần. Đồng Vàng rơi ngẫu nhiên từ Parrot Pirate, lên tới mỗi một ngày từ Túi Chiếm Phẩm, hay nhận từ Yaarctopus khi trao đổi bằng cá, mà có thể kiếm được mãi mãi.
  • Trong suốt Mùa Lũ, Máy Giật Xèng có thể bị ngập trong vũng nước, khiến nó không sử dụng được cho đến khi nước ráo hẳn. Điều này có thể tránh bằng cách đặt Bao Cát quanh nó.

Placeholder Bên lềSửa đổi

  • Thực tế là Máy Giật Xèng sẽ rút Tinh Thần người chơi, và luồng điên loạn tăng mỗi lần chơi, có thể là tán dương người chơi thua bạc, lãng phí thời gian thay vì tìm cách trốn khỏi thế giới.
  • Khi Tinh Thần (dưới 20) hình ảnh Cà Rốt và Vàng Thỏi trong Máy Giật Xèng trở nên đậm hơn nhưng không đậm như khi trong hành trang.

Blueprint Thư viện ẢnhSửa đổi

Vật thể thế giới tự nhiên
Thực Vật Thường XanhThường Xanh SầnCây GaiBụi DâuCà RốtCây Chuối HangĐịa Y HangHoa (Hoa QuỷDương Xỉ) • CỏHoa ĐènCủ ThịtNhân SâmNấm RơmNấm CâyThực Vật Ven AoSậyCành ConBụi GaiCây Toàn ThườngReign of Giants icon Cây Dẻ BulôXương RồngCây Cỏ Lăn
Mob và Nơi Sống Tổ OngTổ Ong Sát ThủGò Chó SănAoNhà LợnVua LợnĐuốc LợnChòi ThỏNhà Xiêu VẹoGò Sên RùaHang NhệnThạch NhệnKén Khỉ HangỔ Chân CaoTrại Hải MãHố Giun (Hố Giun Bệnh) • Hang ThỏReign of Giants icon Hang ChuộtGốc Rỗng
Vô Tri Đài Giả Khoa Cổ ĐạiTượng CổĐá BazanBản ThảoĐá TảngMáy HátMộ (Bia Mộ) • Tượng Đàn HạcBụi Đất Khả NghiCột Cẩm ThạchCây Cẩm ThạchCổng MaxwellTượng MaxwellĐèn MaxwellĐầu Người CáĐèn Ác MộngKhóa Ác MộngNgai Ác MộngTháp ĐáRương Văn HoaĐầu LợnCột TrụThánh TíchHốHài CốtXươngThạch NhũĐá Xúc GiácTường ThuleciteReign of Giants icon Đá Băng NhỏTượng Glommer
Đồ Đồ HộpĐồ Tay QuâyĐồ Khoai Tây Kim LoạiĐồ VòngĐồ GỗMắt Xương
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.