FANDOM


Wilson Portrait
It's construction is com-passable.

Wilson

Willow Portrait
Alright, find me some stuff to burn.

Willow

Wolfgang Portrait
Wolfgang will follow tiny arrow.

Wolfgang

Wendy Portrait
Can it find happiness?

Wendy

WX-78 Portrait
SEARCH FUNCTION ACTIVATED

WX-78

Wickerbottom Portrait
Almost as good as the Dewey Decimal System for finding things.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Could help me find more wood.

Woodie

Waxwell Portrait
Nothing can hide from me now.

Maxwell

Wagstaff Portrait
Appears to be entangled with others of its kind.

Wagstaff

Wigfrid Portrait
Will it find me anöther battle?

Wigfrid

Webber Portrait
We're gonna be great in a scavenger hunt!

Webber

Walani Portrait
Can it find my keys?

Walani

Warly Portrait
Point the way to ingredients!

Warly

Woodlegs Portrait
Point tha way ta treasure!

Woodlegs

Wilba Portrait
'TIS FAST FINDER

Wilba

Wormwood Portrait
Where to?

Wormwood

Wheeler Portrait
Point the way to adventure!

Wheeler

Máy Định Vị là một Vật Dụng độc quyền cho Wheeler trong Hamlet DLC. Nó có thể giữ các vật dụng có thể chứa trong hành trang người chơi như Gỗ, Đá, Vàng, Thịt, Cà Rốt và Di Tích Mất Cắp.

Khi vật dụng được đặy vào Máy Định Vị, la bàn sẽ xuất hiện bên dưới người chơi với mũi tên màu đỏ chỉ về hướng vật thể gần nhất của vật phẩm hoặc mob gần nhất có thể rơi ra vật phẩm đó. Máy Định Vị có thể hoạt động như một ô trống phụ vì nó sẽ giữ vật phẩm đó một khi Máy còn trên ô trống tay của người chơi.

Prototype MẹoSửa đổi

  • Trong trò chơi gốc, thế giới Reign of Giants hoặc Shipwrecked, đặt Ván Ép vào trong Máy Định Vị sẽ giúp người chơi tim tới Giỏ Đan, thứ có thể dùng Búa đập ra để lấy Lon Ngớ Ngẩn để chế tạo Vượt Bầu Trời, du hành tới những thế giới khác.
  • Trong trò chơi gốc hoặc thế giới Reign of Giants, Khi đặt Thulecite rơi ra bởi Hố vào Máy Định Vị, nó sẽ chỉ vị trí của Tượng Cổ và thu thập nhiều Thulecite hơn.
  • Trong trò chơi gốc hoặc thế giới Reign of Giants, Thịt có thể đặt vào trong Máy định vị để tìm ra vị trí của Quản Thần Cổ Đại.
  • Trong thế giới Shipwrecked, đặt Doydoy trong Máy Định Vị để dễ dàng tìm được con còn lại.
  • Trong thế giới Shipwrecked, Máy Giật Xèng có thế tìm bằng cách đặt Đồng Vàng vào Máy Định Vị, do luôn có 3 Đồng Vàng ở cạnh Máy Giật Xèng.
  • Vàng Thỏi tương đối hiếm trong thế giới ShipwreckedHamlet, có thế tìm thấy nhiều hơn bằng cách đặt Vàng Thỏi vào Máy Định Vị.
  • Mâm Xôi Nở Hoa có thể tìm bằng cách đặt Củ Mâm Xôi vào Máy Định Vị.

Blueprint Thư viện ảnhSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.