FANDOM


Lua là một ngôn ngữ lập trình gọn nhẹ được dùng bởi công cụ game mà điều khiển Don't Starve. Lõi game được viết bằng C++, mặc dù tất cả tiền tố game và các sửa đổi cho game được viết trong Lua. Lua tải về miễn phí, và được phát hành theo giấy phép MIT. Để biết thêm về Lua, hãy đến trang chính thức tại Lua.org. Loại ngôn ngữ lập trình này đủ quy ước để phù hợp trên nhiều nền tảng. Nó chỉ hỗ trợ một số ít cấu trúc dữ liệu như là boolean giá trị, số, và chuỗi. Lua cài đặt một tập các tính năng cao cấp như hàm hạng nhất, bộ dọn rác, bao đóng, đệ quy đuôi riêng, ép kiểu (chuyển đuổi tự động giữa chuỗi và giá trị số tại thời điểm chạy), coroutines (đa nhiệm hợp tác) và nạp môđun động.

Placeholder Bên lềSửa đổi

  • "Lua" không phải là từ viết tắt; nó là tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là "trăng".
  • Lua cũng được dùng tạo nội dung cho các game khác như là Garry's ModEmpire: Total War.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.