FANDOM


 • Aporkalypse dịch là Tận Thế thôi bro nhé vì nó được xếp vào một loại mùa.

    Đang tải biên tập
  • Nó giống như kiểu một sự kiện hơn là mùa chứ nhỉ 

     Đang tải biên tập
  • Ừ thì nói đúng ra nó là sự kiện, nhưng nó cũng có những thay đổi về môi trường và lối chơi, có những boss riêng thì cũng giống với một mùa riêng . Với cả nó là chuỗi ngày nên dịch là 'tận thế' nghe ok hơn. Với lại t định xếp nó vào loại mùa trên wiki để những người không biết đến Aporkalypse không biết search làm sao (vì đồng hồ game không hiện Arorkalypse khi trỏ chuột vào) thì sẽ nghĩ đó là một mùa, sau đó men theo trang đó là đọc ra được. Ông thấy sao?

     Đang tải biên tập
  • Ukm để vậy cũng được! Nhưng vẫn nên để nó phân biệt rõ ràng với 3 mùa kia!

     Đang tải biên tập
  • Một người dùng FANDOM
     Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.