Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Wilson Portrait.png
Pass the pasta!

Wilson

Linguine Hà Biển (Barnacle Linguine) là một món ăn nấu trong Nồi Hầm độc quyền dành cho Don't Starve Together được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Nó yêu cầu 2 Hà Biển sống hoặc chín cùng với 2 Rau bất kì.

Icon Science.png Công thức

Barnacle.png
Barnacle.png
Vegetables.png
Vegetables.png
Crock Pot.png
Barnacle Linguine.png

Placeholder.png Bên lề

  • Linguine là một loại mì Ý tương tự như Pasta và Spaghetti.
  • Linguine Hà Biển được giới thiệu trong bản cập nhật Troubled Waters.
Advertisement