Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Walani Portrait.png
I'm not wild about it.

Walani

Lợn RoanMob trung lập xuất hiện trong DLC Shipwrecked. Chúng là phiên bản Shipwrecked của Lợn và mặc một chiếc váy cỏ, có tư thế lưng gù, và phủ một lớp lông nâu. Chúng sinh ra tự nhiên trong game và sống trong Nhà Lợn Roan trên Bãi Biển, nơi chúng sẽ trở về khi Hoàng Hôn.

Brain.png Hành vi

Lợn Roan sẽ ăn bất cứ đồ ăn nào để dưới đất. Người chơi có thể kết bạn với chúng bằng cách cho ăn Phẩm Thịt hay Phẩm Trứng, sau đó chúng sẽ giúp đỡ người chơi bằng cách chặt cây, chặt Cụm TreBụi Leo và tấn công mob. Lợn Roan sẽ ăn Cánh Hoa, Rau QuảTrái Cây, thải ra một Phân cho mỗi món (trừ Dừa). Người chơi cũng có thể cho ăn trực tiếp những món này bằng cách click trái vào Lợn Roan trong khi đang giữ chuột những món này. Cho chúng ăn thường xuyên sẽ tăng sẽ khiến chúng khó chịu, bởi nhân vật phải đến gần chúng để đưa chung thức ăn.

Lợn Roan có một ngưỡng khó chịu. Sự khó chịu tăng lên khi người chơi khiến Lợn Roan chạy đi bằng cách đứng gần anh ta, và khi đạt đến ngưỡng, anh ta sẽ bắt đầu tấn công người chơi. Sự khó chịu sẽ về lại sau 10 mà không bị quấy rầy.

Lợn Roan sẽ hung hãn tấn công người chơi nếu họ đập Nhà của họ.

Cùng giống như Lợn, Lợn Roan sẽ đi loanh quanh vào ban ngày, và chạy về nhà lúc hoàng hôn. Chúng sẽ tấn công bất cứ mob thù địch (Rắn, Nhện, vv...) mà đến gần chúng. Tuy nhiên, khác biệt chính giữa Lợn và Lợn Roan là kiểu tấn công kỳ lạ của Lợn Roan. Chúng sử dụng một loại thả diều rất độc đáo để chiến đấu kẻ thù. Khi bị chọc giận, một Lợn Roan sẽ tự chuẩn bị và đâm vào mục tiêu của nó, kể cả đấm hay vụt bằng hai tay. Cho dù chúng đánh trúng hay không, chúng sẽ lui lại rồi chạy trước khi đâm lần nữa. Một Lợn Roan sẽ không từ bỏ tấn công người chơi trừ khi họ chết hay rời quần đảo, hoặc Lợn Roan kiếm được mục tiêu khác.

Tấn công một Lợn Roan sau khi nó bắt đầu xạc vào nhân vật cho phép người chơi đánh trước, loại bỏ tấn công của anh ta. Một Lợn Roan bắt được trong trang thái này co thể đánh nhiều phát trước khi nó hồi phục. Chiến lược này cho phép giết Lợn Roan dễ dàng, nhưng ít hiệu quả đối với một nhóm Lợn Roan.

Giống với Lợn, Nếu một Lợn Roan ăn 4 loại Phẩm Thịt loại-thịt (Monster Meat.png Cooked Monster Meat.png Monster Jerky.png Monster Lasagna.png), hay trong suốt Trăng Tròn, nó sẽ biến thành một Lợn Sói. Một Lợn Sói điển hình sẽ biến lại thành Lợn Roan bình thường sau 4 giờ game trở thành Lợn Sói hay vào lúc bắt đầu ngày mới, tùy việc nào đến trước. (Lưu ý rằng Sứa không được tính như một Phẩm Thịt loại-thịt và sẽ không khiến Lợn Roan biến đổi.)

Spear.png Chiến lươc

Dưới đây là số lần đánh cần để giết một Lợn Roan với mỗi loại vũ khí khi chơi với nhân vật có hệ số sát thương mặc định. Đau Thời Tiết không bao gồm bởi tính ngẫu nhiên từ đạn của nó.

Số lần đánh
Vật Phẩm Wildbore
Old Bell.png Reign of Giants 1 0 0
Obsidian Coconade.png Shipwrecked 1 0 0
Coconade.png Shipwrecked Hamlet icon.png 1 0 0
Spear Gun Obsidian.png Shipwrecked 2 - 2 19px 0 - 0 19px 0 - 0 19px
Gunpowder.png
Harpoon.png Shipwrecked
Blunderbuss.png Hamlet icon.png
2 0 0
Bee Mine.png ≥2 ≥0 ≥0
Spear Gun Battle.png Shipwrecked 2 as Wigfrid Portrait.png 0 as Wigfrid Portrait.png 0 as Wigfrid Portrait.png
Spear Gun Spear.png Spear Gun Poison.png Shipwrecked 3 0 0
Obsidian Spear.png Shipwrecked 3 - 5 0 - 0 0 - 0
Blow Dart.png 3 0 0
Electric Dart.png Don't Starve Together 3 (2 Wettargetdamage.png) 0 (0 Wettargetdamage.png) 0 (0 Wettargetdamage.png)
Dark Sword.png
Glass Cutter.png Don't Starve Together
4 0 0
Cutlass Supreme.png ShipwreckedHamlet icon.png 4 0 0
Tooth Trap.png 5 0 0
Pew-matic Horn.png Hamlet icon.png 8, 6 or 5 0, 0 or 0 0, 0 or 0
Thulecite Club.png 5 0 0
Ham Bat.png 5 - 9 0 - 0 0 - 0
Obsidian Axe.png Shipwrecked 5 - 10 - 19px 0 - 0 - 19px 0 - 0 - 19px
Tentacle Spike.png

Cork Bat.png Hamlet icon.png
Cursed Rounds.png Marbles.pngDon't Starve Together

5 0 0
Slurtle Slime.png 5 0 0
Halberd.png Hamlet icon.png 6 0 0
Morning Star.png Reign of Giants 6 (4 Wettargetdamage.png) 0 (0 Wettargetdamage.png) 0 (0 Wettargetdamage.png)
Bat Bat.png
Battle Spear.png Reign of Giants
6 0 0
Bramble Trap.png Hamlet icon.png Don't Starve Together 7 0 0
Spear.png

Poison Spear.png Peg Leg.pngShipwrecked
Moon Glass Axe.png Gold Rounds.png Don't Starve Together

8 0 0
Trident.png Shipwrecked 8 (3 Toy Boat.png) 0 (0 Toy Boat.png) 0 (0 Toy Boat.png)
PickSlashAxe.png 9 0 0
Machete.png Shipwrecked Hamlet icon.png 9 0 0
Boomerang.png Axe.png Pickaxe.png Brush.png

Tail o' Three Cats.png Malbatross Bill.png Bull Kelp Stalk.png Don't Starve Together
Gold Pan.png Hamlet icon.png

10 0 0
Stalking Stick.png Hamlet icon.png 13 0 0
Eyeshot.png Shipwrecked 13 0 0
Saddlehorn.png Hammer.png Pitchfork.png Shovel.png Walking Cane.png Willow's Lighter.png Torch.png

Telebrella.png Don't Starve
Shears.png Executive Hammer.pngHamlet icon.png
Cactus Spike.png Shipwrecked Whirly Fan.png Driftwood Oar.png Oar.png Slow-Down Rounds.png Pebbles.png Don't Starve Together

15 0 0
Lucy the Axe.png 19 0 0
Bug Net.png Fishing Rod.png

Magnifying Glass.png Hamlet icon.png

59 0 0

Cần 2 lần để đóng băng Lợn Roan bằng Gậy Băng. Cần 2 Tiêu Ngủ để Lợn Roan ngủ.

Sign.png Tên goi

Rất giống với Lợn before them, Lợn Roan sẽ được đặt cho một tên gọi ngẫu nhiên. Tên có thể xem bằng cách chỉ chuột vào Lợn Roan. Những tên Lợn Roan có thể chung với tên gọi có thể của Lợn.

Tên Lợn Roan có thể:

 • Aemilian
 • Alex
 • Alia
 • Anatasius
 • Anthemius
 • Antonius
 • Arcadius
 • Augustus
 • Aurelian
 • Avitus
 • Bacon
 • Bagel
 • Balbinus
 • Barley
 • Basiliscus
 • Berry
 • Biscuit
 • Brook
 • Brownie
 • Bryce
 • Bug
 • Butters
 • Cabbage
 • Caligula
 • Caracalla
 • Carinus
 • Carus
 • Cheddar
 • Chip
 • Claudius
 • Clover
 • Coco
 • Commodus
 • Constans
 • Constantine
 • Constantius
 • Corey
 • Crabby
 • Custard
 • Didius
 • Diocletian
 • Domitian
 • Doughnut
 • Dumpling
 • Eggbert
 • Eggy
 • Elagabalus
 • Eugene
 • Florian
 • Galba
 • Galerius
 • Gallienus
 • Geta
 • Glycerius
 • Gordian
 • Gouda
 • Graham
 • Gratian
 • Hadrian
 • Hamilton
 • Hamms
 • Honorius
 • Hostilian
 • Jamie
 • Jeff
 • Jerky
 • Joannes
 • Joe
 • Jovian
 • Julian
 • Ju-lian
 • Julius
 • Justin
 • Justinian
 • Kelly
 • Kevin
 • Kiwi
 • Leo
 • Libius
 • Licinius
 • Lucius
 • Majorian
 • Marcian
 • Marcrinus
 • Marcus
 • Matt
 • Maurice
 • Maxentius
 • Maximian
 • Maximinus
 • Mickey
 • Moon Pie
 • Mr.P
 • Nacho
 • Nero
 • Nerva
 • Numerian
 • Oatey
 • Oinkey
 • Olive
 • Olybrius
 • Otho
 • Pepper
 • Pertinax
 • Petronius
 • Philip
 • Pickles
 • Porkbun
 • Porkins
 • Porky
 • Probus
 • Puffin
 • Pumpkin
 • Pupienus
 • Quintillus
 • Reuben
 • Romulus
 • Salty
 • Septmius
 • Seth
 • Severus
 • Smelly
 • Tacitus
 • Tater
 • Tatham
 • Theodosius
 • Tiberius
 • Titus
 • Trajan
 • Trebonianus
 • Truffle
 • Tuna
 • Twinkie
 • Valens
 • Valentinian
 • Valerian
 • Vespasian
 • Vetriano
 • Vitellius
 • Waffle
 • Weiner
 • Wiggles
 • Zeno

Gramophone.png Câu nói

Những câu dưới là những gì Lợn Roan nói trong nhiều tình huống khác nhau. Hiện chúng hầu như giống với câu nói của Lợn, cùng vài khác biệt và bổ sung.

Khi quá gần

 • YOU BACK OFF!
 • STAY 'WAY!
 • TOO CLOSE!
 • THAT MY SPACE.

Chiến tranh

 • GO 'WAY!
 • NOW YOU DUN IT!
 • YOU GO SMASH!
 • RAAAWR!
 • I KILL NOW!
 • I MAKE YOU LEAVE!

Tấn công Nhện

 • SPIDER BAD!
 • NO LIKE SPIDER!
 • SCARY SPIDER!

Tìm Thức Ăn

 • ME HUNGRY!
 • YUM!
 • I EAT FOOD!
 • TIME FOR FOOD!

Khi đang ăn

 • YUM!
 • NOM NOM NOM

Nhận được một món

 • WHAT YOU GOT?
 • NO WASTE MY TIME.
 • BETTER BE GOOD.

Đồng minh

 • I FOLLOW!
 • YOU OKAY BY ME
 • I LOVE FRIEND
 • YOU IS GOOD

Chặt cây

 • KILL TREE!
 • SMASH MEAN TREE!
 • I PUNCH TREE!

Về nhà lúc hoàng hôn

 • HOME TIME!
 • HOME! HOME!

Hoàng Hôn hoặc Đêm

 • SCARY
 • NO LIKE DARK
 • WHERE IS SUN?
 • STAY NEAR FIRE
 • FIRE IS GOOD

Trong bóng tối hoàn toàn

 • TOO DARK! TOO DARK!
 • NOOOOO!
 • AAAAAAAAAH!!

Cháy

 • HOT HOT HOT!
 • OWWWWW!
 • IT BURNS!

Chặt Tre và Bụi Leo

 • WE PUNCHIN' PLANTS NOW?
 • I HELP GET BUSH!

Placeholder.png Bên lề

 • "Lợn Roan" là một từ ghép của hai từ "wild boar" (lợn rừng) (một loại động vật thuộc trong dòng Họ Lợn, bao gồm cả Lợn), và "bore" (khoan), mà có sau có thể là lo tính nóng nảy của nó.
 • Lợn Roan có thể nói câu bốn từ, không như Lợn chỉ có thể nói câu ba từ.
 • Lợn Roans sẽ tự động động tấn công Webber, giống như Lợn.

Mosquito.png Mẹo

Lợn Roan bị lỗi đi trên biển.

 • Nếu một Nhà Lợn Roan gần biển, thỉnh thoảng, chúng có thể trục trặc ở bờ biển và có thể đi bộ trên biển mặc dù có thể xem như là loại đất bán-không qua được.
 • Đôi khi Lợn Roan từ chối Cánh Hoa đưa cho chúng.
 • Nếu người chơi đã cố đập bể một Nhà Lợn Roan và chọc giận chúng, việc cho chúng ăn có thể khiến game hiển thị Chữ Đồng Minh trong khi Lợn Roan vẫn tấn công người chơi.
 • Một Lợn Roan bắt gặp bên ngoài và đêm trăng tròn trong khi đang thực hiện tấn công xạc của nó sẽ thành ra một Lợn Sói với gấp đôi tốc độ chạy bình thường.

Blueprint.png Thư viện Ảnh

Mobs
Sinh vật thù địch Dơi Tử XàNhện HangĐồng Hồ Tượng (Máy tượng hỏng) • Đồng Hồ Xe (Máy Xe Hỏng) • Đồng Hồ Mã (Máy Mã Hỏng) • Nhện Đu TơSâu ĐấtCừu NhầyẾchLợn Canh GácHồn MaSinh Vật Ảo ẢnhChó Săn (Chó Săn ĐỏChó Săn Xanh) • Ong Sát ThủCủ ThịtMacTuskNgười CáMuỗiNhệnNhện Chiến BinhNhện Phun BọtChân CaoXúc Tua (Xúc Tua Khổng LồXúc Tua Nhỏ) • WeeTusk
(Chó SóiQuái Dẻ BulôCây Dẻ Bulô Độc Reign of Giants icon.png) (Cá Sấu (XanhVàng) • Bồ Câu RồngThuyền Phao MãCá Tiềm VọngHồn Ma Cướp BiểnMuỗi ĐộcRắnRắn ĐộcChó Săn BiểnNhện Chiến Binh (Có độc)Đuối HôiCá KiếmCá Voi Trắng Shipwrecked icon.png) (Linh Hồn Cổ XưaẤu Trùng Khổng LồBầy MuỗiDây Leo Lơ LửngKhổng Lồ SắtNgười KiếnLợn Mặt NạẾch Phóng ĐộcBọ CạpHoa Săn MồiNhện Tinh TinhDơi Hút MáuRắn LụcBọ Vòi Voi Hamlet icon.png) (Chó Sói Đất SétChó Săn Đất SétCá Xì GàHươu NgọcOng Chiến BinhChó Săn Kinh DịTrùng NhamCánh Cụt ĐáQuân Cờ Ảo ẢnhNhện Biến DịCá Mập Hàm ĐáChuột TrụiRết Máy Cổ Đại Don't Starve Together icon.png)
Quái Boss Quản Thần Cổ ĐạiDeerclopsNhện ChúaThần Rừng
(Gấu LửngChuồn ChuồnNgỗng/Hươu Sừng Tấm Reign of Giants icon.png) (QuackenHải LốcCá Mập Hổ Shipwrecked icon.png) (Thần Rừng Dừa Shipwrecked icon.pngHamlet icon.png) (Sứ Giả Cổ ĐạiQuái Khổng Lồ SắtKiến ChúaPugalisk Hamlet icon.png) (Ong ChúaKlausMalbatrossHài Cốt Tái SinhCóc NấmRuồi Ăn Trái ChúaChiến Binh Thiên Hà Don't Starve Together icon.png)
Sinh Vật Trung Lập OngBò LaiThỏ Người (Chúa Lông) • Voi TúiKrampusCánh Cụt BiểnLợn (Lợn Sói) • Tôm Hùm ĐáỐc Sên RùaSên RùaChân Cao Mới LớnKhỉ Hang
(Diều HâuMèo TrúcNgỗng ConVôn Dương Reign of Giants icon.png) (Cá Voi XanhCá Heo Mõm DàiKhỉ Tiền SửBò Lai NướcLợn Roan Shipwrecked icon.png) (Sâm Ngàn TuổiHà Mã Sừng TấmNgười KiếnSóc ThỏNhím Mỏ VịtCáo Hamlet icon.png) (Cá Voi Một SừngKỳ NhôngMực ỐngHoa Tảo DạiNấm Lùn Don't Starve Together icon.png)
Động Vật thụ động Bò Lai ConBướmChesterQuạGà TâyNhân SâmThỏ (Rậm Lông) • Chim Lông ĐỏChim NonChim Tuyết
(GlommerChũi Trùng Reign of Giants icon.png) (Chim CốcCua Thỏ (Rậm Lông) • Cá Nhám ChóDoydoyNgười Cá Ngư ÔngSứaPackim BaggimsVẹt Cướp BiểnSứa Cầu VồngHải ÂuHải CẩuCá Mập ConTôm Hùm Biển Shipwrecked icon.png) (VẹtChim Tu-căng Shipwrecked icon.pngHamlet icon.png) (Bọ HungChim Bói CáTê Tê VàngVẹt(Xanh)Công Bồ CắtChim Bồ CâuRo BinGà Lôi Hamlet icon.png) (Hoàng YếnCà RuộtTrùng Nham Cực Đáng YêuTắc Kè CỏHutchBướm ĐêmHươu Không MắtHải Âu Cổ RụtDệt Bóng Đêm Don't Starve Together icon.png)
Trao đổi Vua Lợn
(Yaarctopus Shipwrecked icon.png) (Nhân Viên Ngân HàngThợ Trang ĐiểmNhà Sưu TậpBác HọcNông DânNgười Bán HoaThợ Làm MũThợ SănThợ MỏThị TrưởngNữ HoàngGiáo SưChủ TiệmGiám ThịCông Nhân Hamlet icon.png) (Kiến Sư Tử Don't Starve Together icon.png)
Other AbigailCharlieMaxwell
(BFBTắc Kè Hoa Hamlet icon.png) (BernieVật NuôiSinh Vật Vô ĐịnhWoby Don't Starve Together icon.png)
The Forge Don't Starve Together icon.png Chỉ Huy PugnaHeo VượnChỉ Huy Cá SấuĐại Chiến Binh HeoĐộc Nhãn Âm TyNgười Đá Dung NhamLợn HốAnh Em Tê GiácBọ Cạp BinhRùa Thép
The Gorge Don't Starve Together icon.png BillyMumsyBò GiàCua CuộiBồ CâuPiptonSammyLợn Đầm LầyLợn Già Làng
Advertisement