Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki
...

Trang này liệt kê "lời thoại" của Wes. Wes mỗi khi quan sát sự vật, sự việc sẽ thực hiện một động tác kịch câm ngẫu nhiên. Các động tác của Wes không cung cấp cho người chơi bất cứ thông tin gì hữu ích. Người chơi có thể nhấp chuột phải lên các vật phẩm, vật dụng để tiến hành xem xét.

Các động tác

Wes-Train-endless.gif Wes-Hoop-endless.gif

Wes-Rope-endless.gif Wes-Hello-endless.gif

Wes-Clap-endless.gif Wes-Ball1.gif

Wes-Bike2.gif Wes-Box1.gif

Placeholder.png Trivia

  • Wes sẽ vẫn thốt lên "I can't do that" (Mình không làm được) khi cố gắng làm một việc bất khả thi.
  • Các động tác kịch câm của Wes được hoạt họa bởi Alex Savin.[1]
  • Trong buổi stream xem trước củar A Little Rain Must Fall, các nhà phát triển đã nói rằng Wes có một chiếc xe đạp vô hình, có lẽ là để đề cập tới hành động đạp xe của Wes.[2]
Nhân Vật  lời thoại ⋅  trang phục
Don't Starve Wilson(lời thoại ⋅  trang phục) • Willow(lời thoại ⋅  trang phục) • Wolfgang(lời thoại ⋅  trang phục) • Wendy(lời thoại ⋅  trang phục) • WX-78(lời thoại ⋅  trang phục) • Wickerbottom(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodie(lời thoại ⋅  trang phục) • Wes(lời thoại ⋅  trang phục) • Maxwell(lời thoại ⋅  trang phục) • Wagstaff(lời thoại ⋅  trang phục) • Wigfrid(lời thoại ⋅  trang phục)
Reign of Giants Webber(lời thoại ⋅  trang phục)
Shipwrecked Walani(lời thoại ⋅  trang phục) • Warly(lời thoại ⋅  trang phục) • Wilbur(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodlegs(lời thoại ⋅  trang phục)
Hamlet Wilba(lời thoại ⋅  trang phục) • Wormwood(lời thoại ⋅  trang phục) • Wheeler(lời thoại ⋅  trang phục)
Don't Starve Together Winona(lời thoại ⋅  trang phục) •  Wortox(lời thoại ⋅  trang phục)Wurt(lời thoại ⋅  trang phục)
Đã xóa Warbucks(lời thoại ⋅  trang phục)
Chưa thực hiện Wilton • Winnie • Wallace • Waverly • Pyro • Watricia 
  1. Alex Savin on Tumblr: "Wes the Mime! Because he didn’t have any dialog strings in the game I animated these loop-able actions that he uses instead!" Posted on August 20, 2014.
  2. Archive of forum thread "What the Devs said during the live stream", March 11, 2013
Advertisement