Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

I WIN. GOOD.

This page lists all of WX-78's Quotes which are spoken when the player examines an in-game item or object. The player can alt-click items and objects to examine them.

Mục lục

ERROR. STAY AWAY.WX-78 (Base Game)

A TOOL FOR CHOPPING DOWN LIVING MATTERTools

 • Axe- "A TOOL FOR CHOPPING DOWN LIVING MATTER" - " MỘT CÔNG CỤ ĐỂ CHẶT HẠ SỰ SỐNG "
 • Luxury Axe- "GOLD IS MORE DURABLE?" - " VÀNG THÌ BỀN HƠN"
 • Shovel- "IT HAS MANY USES" - "NÓ CÓ NHIỀU CÁCH SỬ DỤNG"
 • Regal Shovel- "GOLD IS MORE DURABLE?" - " VÀNG THÌ BỀN HƠN"
 • Pickaxe- "MINING IMPLEMENT DETECTED" - "
 • Opulent Pickaxe- "GOLD IS MORE DURABLE?" - " VÀNG THÌ BỀN HƠN"
 • Razor- "EXFOLIATE" - "TRÓC DA"
 • Razor (can't shave)- "THAT IS NOT A VALID SHAVE TARGET" - "CHẮC CHẮN RẰNG KHÔNG THỂ CẠO ĐƯỢC MỤC TIÊU"
 • Razor (nothing left)- "THERE IS NO STUBBLE TO SHAVE" - "KHÔNG CÓ RÂU ĐỂ CẠO"
 • Razor (shaving an awoken beefalo)- "DANGER! TARGET IS AWAKE" - "NGUY HIỂM! MỤC TIÊU ĐÃ THỨC GIẤC"
 • Hammer- "DECONSTRUCTION" - "PHÁ GIẢI CẤU TRÚC"
 • Pitchfork- "I ENJOY ITS POINTY PARTS" - "TÔI THÍCH MỘT PHẦN ĐẦU NHỌN CỦA NÓ"

TabLight.pngLights

 • Campfire (upon being built)- "A TEMPORARY ENCAMPMENT" - "LỬA CẮM TRẠI TẠM THỜI"
 • Campfire (high)- "WARNING: FIRE IS RAMBUNCTIOUS" - "CẢNH BÁO: NGỌN LỬA NỔI GIẬN"
 • Campfire (normal)- "IT REMINDS ME OF SOMETHING" - "NÓ NHẮC TÔI NHỚ LẠI ĐIỀU GÌ ĐÓ"
 • Campfire (low)- "WARNING: FIRE LEVEL LOW" - " CẢNH BÁO: NGỌN LỬA CHÁY NHỎ"
 • Campfire (embers)- "WARNING: FIRE LEVEL CRITICAL" - " CẢNH BÁO: NGỌN LỬA SẮP TẮT"
 • Campfire (burned out)- "NO FIRE DETECTED" - "KHÔNG PHÁT HIỆN RA LỬA"
 • Fire Pit (upon being built)- "WARMTH AND LIGHT" - "ẮM ÁP VÀ ÁNH SÁNG"
 • Fire Pit (high)- "WARNING: FIRE LEVEL EXCEEDS DESIGN PARAMETERS" - "CẢNH BÁO: NGỌN LỬA ĐANG VƯỢT QUÁ CÔNG SUẤT THIẾT KẾ"
 • Fire Pit (normal)- "THIS FIRE IS FULLY OPERATIONAL" - "NGỌN LỬA HOẠT ĐỘNG ĐẦY ĐỦ CHỨC NĂNG"
 • Fire Pit (low)- "WARNING: FIRE LEVEL LOW" - " CẢNH BÁO: NGỌN LỬA CHÁY NHỎ"
 • Fire Pit (embers)- "WARNING: FIRE LEVEL CRITICAL" - " CẢNH BÁO: NGỌN LỬA SẮP TẮT"
 • Fire Pit (burned out)- "IT NEEDS TO BE REBOOTED" - "NÓ CẦN ĐƯỢC KHỞI ĐỘNG LẠI"
 • Torch- "PRIMITIVE LIGHT SOURCE" - "NGUỒN SÁNG CỔ SƯA"
 • Torch (run out)- "TORCH EXHAUSTED" - " ĐUỐC ĐÃ ĐƯỢC DÙNG HẾT"
 • Miner Hat- "SUPPORTS HANDS-FREE OPERATION"
 • Miner Hat (run out)- "TORCH EXHAUSTED"- " ĐÈN ĐÃ ĐƯỢC DÙNG HẾT"
 • Pumpkin Lantern- "IT HAS AN EERIE LIGHT" - "NÓ CÓ MỘT ÁNH SÁNG KỲ QUÁI"
 • Lantern- "LIGHT THE WAY, FRIEND" - "HÃY TỎA SÁNG THEO CÁCH CỦA MÌNH, ANH BẠN"

TabSurvival.pngSurvival

 • Backpack- "UPGRADED STORAGE MODULE"
 • Piggyback- "UPGRADED STORAGE MODULE V2.0
 • Bird Trap- "STUPID BIRDS. HA." - "NHỮNG CON CHIM NGU NGỐC. HAHA"
 • Bug Net- "HARVEST INSECTS"
 • Fishing Rod- "I DO NOT LIKE WATER" - "TÔI KHÔNG THÍCH NƯỚC"
 • Straw Roll- "SLEEP( 1000 )" - "NGỦ (1000)"
 • Fur Roll- "COMFORT IS AN ILLUSION" - "NHÀN HẠ LÀ MỘT SỰ ẢO TƯỞNG"
 • Tent- "I CAN REBOOT IN THERE" - "TÔI CÓ THỂ KHỞI ĐỘNG LẠI HỆ THỐNG TẠI ĐÓ"
 • Trap- "I AM ADEPT AT WEAVING" - "TÔI THÔNG THẠO NGHỀ DỆT VẢI"
 • Honey Poultice- "TEMPORARY MAINTENANCE DEVICE."
 • Healing Salve- "KILL MICROLIFE TO SAVE MACROLIFE"
 • Heat Stone- "IT WARMS MY COLD CHASSIS" - "NÓ SƯỞI ẤM CÁI KHUNG GẦM LẠNH LẼO CỦA TÔI"
 • Heat Stone (cold)- "A DECEPTIVELY SIMPLE DEVICE"
 • Heat Stone (warm)- "IT WARMS MY COLD CHASSIS" - "NÓ SƯỞI ẤM CÁI KHUNG GẦM LẠNH LẼO CỦA TÔI"
 • Heat Stone (hot)- "TEMPERATURE AT MAXIMUM" - "NHIỆT ĐỘ ĐẠT CỰC ĐẠI"
 • Umbrella- "THIS WILL KEEP ME RUST-FREE" - "NÓ SẼ GIÚP TÔI KHÔNG GỈ SÉT"
 • Compass- "A DEVICE THAT SHOWS WHERE I AM GOING" - "MỘT THIẾT BỊ GIÚP CHỈ ĐƯỜNG"

ROBOT NEEDS FOODFood

Crock Pot- "Tôi có thể làm món này và nhiều hơn nữa"
Crock Pot (nấu ăn, thời gian lâu hơn) - "Cần thêm thời gian"
Crock Pot (nấu, thời gian ngắn còn lại) - "IT IS ALMOST COMPLETE"
Crock Pot (đã hoàn thành) - "QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC LÀM"
Nâng cao trang trại và trang trại cơ bản - "CNTT hiện không hoạt động"
Trang trại cơ bản và canh tác cải tiến (đang phát triển) - "cuộc sống không hiệu quả"
Cải thiện trang trại và trang trại (nhu cầu phân bón) - "TÀI NGUYÊN CỦA BẠN LÀM MỞ"
Ice Box- "CẢM ƠN BẠN, MÁY MỚI CỦA TÔI"
Rack khô - "Tôi NÊN CÓ M EXPT TẠI ĐÂY"
Tủ sấy - "DRYING FOOD"
Rack khô (Đã hoàn thành) - "Tôi có Bánh mới"

HELLO, FRIENDScience

Base Game

 • Science Machine.pngScience Machine- "MOTHER?"
 • Alchemy Engine.pngThermal Measurer.pngAlchemy Engine and Thermal Measurer- "HELLO, FRIEND"
 • Rainometer.pngRainometer- "WELCOME, BROTHER"
 • Lightning Rod.pngLightning Rod- "SURGE PROTECTION"
 • Lightning Rod.pngLightning Rod (charged)- "BACKUP POWER"
 • Gunpowder.pngGunpowder- "PUTS THE POW IN POWDER"

Reign of Giants

 • 32pxScience Machine (burnt)- "MOTHER, NO!"
 • 32pxAlchemy Engine (burnt)- "GOODBYE, FRIEND"
 • 32pxThermal Measurer (burnt)- "FAREWELL, FRIEND."
 • 32pxRainometer (burnt)- "YOU ARE MISSED, BROTHER."
 • Ice Flingomatic.pngIce Flingomatic (off)- "QUIET FRIEND"
 • Ice Flingomatic.pngIce Flingomatic (on)- "FRIEND IS WHIRRING"
 • Ice Flingomatic.pngIce Flingomatic (low fuel)- "FRIEND NEEDS FOOD BADLY"
 • Electrical Doodad.pngElectrical Doodad- "GREETINGS, SISTER"

Shipwrecked

 • Sea Lab.pngSea Lab- "NO KIN OF MINE WOULD STAND IN THAT HIDEOUS MOISTURE"
 • Ice Maker 3000.pngIce Maker 3000- "CHILL OUT, BRO"
 • Ice Maker 3000.pngIce Maker 3000 (high)- "MACHINE IS OPERATING AT OPTIMAL LEVEL"
 • Ice Maker 3000.pngIce Maker 3000 (medium)- "MACHINE IS OPERATING SATISFACTORILY"
 • Ice Maker 3000.pngIce Maker 3000 (low)- "FUEL IS REQUIRED FOR FURTHER PRODUCTION"
 • Ice Maker 3000.pngIce Maker 3000 (very low)- "MACHINE IS RUNNING ON EMPTY"
 • Ice Maker 3000.pngIce Maker 3000 (out)- "FUEL IS DEPLETED"
 • Quacken Drill.pngQuacken Drill- "THE OCEAN FLOOR WILL TREMBLE BEFORE ME"

Hamlet

 • Smelter.pngSmelter- "HELLO, FRIEND"
 • Oscillating Fan.pngOscillating Fan- "COOLING FAN."

Don't Starve Together

 • Cartographer's Desk Build.pngCartographer's Desk- "DIRECTIONAL INFORMATION TRANSMITTER FOR FLESH SIDEKICKS"
 • Cartographer's Desk.pngCartographer's Desk (burning)- "BAKING MAPS"
 • Cartographer's Desk Burnt.pngCartographer's Desk (burnt)- "MAPS BAKED"
 • Potter's Wheel Build.pngPotter's Wheel- "STONE IS SLIGHTLY LESS INFERIOR THAN FLESH"
 • 32pxPotter's Wheel (burnt)- "DESTRUCTION IS ITS OWN ART"
 • Potter's Wheel.pngPotter's Wheel (invalid material)- "MATERIAL TOO INFERIOR TO SCULPT"
 • Potter's Wheel.pngPotter's Wheel (Marble or Cut Stone placed)- "POTENTIAL INCALCULABLE: SHUTTING DOWN"
 • Potter's Wheel.pngPotter's Wheel (material already placed)- "ERROR: MATERIALS ALREADY SELECTED"
 • Potter's Wheel.pngPotter's Wheel (sculpture)- "IT COULD BE... WORSE"
 • Potter's Wheel.pngPotter's Wheel (sketch already available)- "ERROR: DUPLICATE RECIPE DETECTED"
 • Think Tank Build.pngThink Tank- "IT RUNS ON SEA SHARP"
 • Think Tank Burnt.pngThink Tank (burnt)- "IT'S BEEN DESTROYED"

Exclusive to PS4

 • Accomploshrine.pngAccomploshrine- "I AM GOOD AT REPEATING TASKS"

Icon Fight.pngFight

Base Game

 • Spear.pngSpear- "BRING IT, FLESHLINGS"
 • Ham Bat.pngHam Bat- "TASTE IRONY AND DIE, FLESHLINGS."
 • Boomerang.pngBoomerang- "REUSABLE PROJECTILE."
 • Boomerang.pngBoomerang (hit self)- "ERROR, CATCH FAILED"
 • Blow Dart.pngBlow Dart- "ACCELERATES SHARP OBJECTS TO DANGEROUS SPEEDS"
 • Sleep Dart.pngSleep Dart- "THESE CREATURES ARE SO MANIPULABLE"
 • Fire Dart.pngFire Dart- "A WEAPON OF MINOR DESTRUCTION"
 • Football Helmet.pngFootball Helmet- "PADDING FOR MY PROCESSING UNIT"
 • Grass Suit.pngGrass Suit- "THIS WILL ADD EXTRA PROTECTION TO MY METAL CASING."
 • Log Suit.pngLog Suit- "UPGRADED ARMOR"
 • Marble Suit.pngMarble Suit- "EXTRA HEAVY DUTY CASING."
 • Bee Mine.pngBee Mine- "IMPROVISED STINGING DEVICE"
 • Tooth Trap.pngTooth Trap- "THIS WILL PUNCTURE MY ENEMIES' FEET"

Reign of Giants

 • Scalemail.pngScalemail- "SCALES FUNCTION SIMILAR TO MINIATURE FLAMETHROWERS"
 • Morning Star.pngMorning Star- "WEAPON OF CHOICE"
 • Weather Pain.pngWeather Pain- "TREACHEROUSLY POWERFUL GUSTS"

Shipwrecked

 • Poison Spear.pngPoison Spear- "TOXIN DELIVERY SYSTEM"
 • Poison Dart.pngPoison Dart- "PROJECTILE-BASED COMMUNICABLE DISEASE DELIVERY SYSTEM"
 • Coconade.pngCoconade- "IMPROVISED EXPLOSIVE NUT"
 • Coconade.pngCoconade (lit)- "NUT EXPLOSION IMMINENT"
 • Spear Gun.pngSpear Gun Spear.pngSpear Gun Poison.pngSpear Gun Obsidian.pngSpear Gun (empty and all spears)- "SPEAR EFFICIENCY INCREASED"
 • Cutlass Supreme.pngCutlass Supreme- "IT'S AN IMPLEMENT OF DEATH, CONSTRUCTED OUT OF OTHER DEATH"
 • Horned Helmet.pngHorned Helmet- "MAMMALIAN-DERIVED HELMET"
 • Seashell Suit.pngSeashell Suit- "PROTECTIVE MEASURE FOR METAL HOUSING"
 • Limestone Suit.pngLimestone Suit- "EXTRA HEAVY DUTY CASING"
 • Cactus Armor.pngCactus Armor- "SENDING CACTUS FRIEND REQUEST..."

Hamlet

 • Halberd.pngHalberd- "AN EVIL KILLING IMPLEMENT"
 • Cork Bat.pngCork Bat- "PORTABLE BLUDGEONING ACCESSORY"
 • Weevole Mantle.pngWeevole Mantle- "BIOLOGICAL COMPUTER CASING"
 • Mant Mask.pngMant Mask- "DECORATION MODULE ACQUIRED"
 • Mant Suit.pngMant Suit- "INEFFICIENT PROTECTIVE CASING"
 • Fancy Helmet.pngFancy Helmet- "SCALPED METAL HEAD"
 • Tin Suit.pngTin Suit- "ROBOT SKIN ARMOR"
 • Blunderbuss.pngBlunderbuss- "LETHAL UPGRADE ACQUIRED"

Don't Starve Together

 • Grass Suit.pngGrass Suit- "ADDS EXTRA PROTECTION TO METAL CASING."
 • Tooth Trap.pngTooth Trap- "THIS WILL PUNCTURE THE ENEMIES' FEET"
 • Electric Dart.pngElectric Dart- "DEATH BY ROBO BREATH"
 • Tail o' Three Cats.pngTail o' Three Cats- "I WILL COMMAND THE MEATLINGS"
 • Napsack.pngNapsack- "BAG OF SOFT RESET"
 • Cookie Cutter Cap.pngCookie Cutter Cap- "I'LL SHIELD MYSELF WITH ITS DISGUSTING EXOSKELETON"
 • Battle Helm.pngBattle Helm- "DUMB HAT"
 • Battle Spear.pngBattle Spear- "A PRIMITIVE KINETIC WEAPON"
 • Trusty Slingshot.pngTrusty Slingshot- "A RUDIMENTARY FLESHSACK WEAPON"

Icon Structures.pngStructures

Base Game

 • Birdcage Build.pngBirdcage- "I WILL IMPRISON THE FLESHLINGS"
 • Birdcage.pngBirdcage (occupied)- "NOW I HAVE YOU"
 • Birdcage.pngBirdcage (occupied, sleeping)- "WAKE UP, FLESHLING"
 • Pig House Build.pngPig House- "THE FURNITURE IS ALL PIG-SHAPED"
 • 32pxPig House (occupied, lights on)- "OCCUPIED"
 • Pig House Build.pngPig House (occupied, lights off)- "THE OCCUPANT MUST BE SLEEPING"
 • Rabbit Hutch Build.pngRabbit Hutch- "THAT IS ONE LARGE CARROT"
 • Hay Wall.pngHay Wall (held)- "NOT VERY GOOD DEFENSES"
 • Hay Wall Build.pngHay Wall- "THAT SEEMS SUBOPTIMAL"
 • Wood Wall.pngWood Wall (held)- "WOODEN DEFENSES"
 • Wood Wall Build.pngWood Wall- "I AM SOMEWHAT REASSURED"
 • Stone Wall.pngStone Wall (held)- "STONE DEFENSES"
 • Stone Wall Build.pngStone Wall- "THAT MAKES ME FEEL SAFE"
 • Chest.pngChest- "EXTERNAL STORAGE UNIT"
 • Sign.pngSign- "YOU ARE HERE."
 • Potted Fern.pngPotted Fern- "MAYBE THIS WILL HELP LURE VICTIMS TO MY BASE."
 • Mini Sign.pngMini Sign (held)- "WE MUST PLACE IT"
 • Mini Sign.pngMini Sign (empty)- "THERE IS NOTHING ON IT"
 • Mini Sign.pngMini Sign (drawn on)- "THIS ART IS REPRESENTATIONAL"
 • Wood Fence.pngWood Fence (held)- "FENCE ASSEMBLY REQUIRED"
 • Wood Fence Build.pngWood Fence- "KEEPS IN FLESHLINGS"
 • Wood Gate.pngWood Gate (held)- "GATE ASSEMBLY REQUIRED"
 • Wood Gate Build.pngWood Gate- "KEEPS OUT FLESHLINGS"

Reign of Giants

 • 32pxPig House (burnt)- "EMPTY"
 • 32pxRabbit Hutch (burnt)- "THAT IS ONE LARGE ROASTED CARROT"
 • Hay Wall Build.pngHay Wall (burnt)- "EVEN LESS OPTIMAL"
 • Wood Wall Build.pngWood Wall (burnt)- "I AM NOW LESS REASSURED"
 • 32pxChest (burnt)- "STORAGE SIZE REDUCED TO ZERO"
 • Scaled Chest.pngScaled Chest- "CAN HANDLE EXTREMELY HIGH TEMPERATURES"
 • 32pxSign (burnt)- "YOU ARE BURNT."

Shipwrecked

 • Sand Castle.pngSand Castle- "IT WAS A JOY TO CONSTRUCT THIS IMPERMANENT CASTLE"
 • 32pxSand Castle (sand)- "I AM A SAND ARCHITECT"
 • Wildbore House Build.png32pxWildbore House (normal, burning, and burnt)- "HOW WILD CAN THEY BE IF THEY LIVE IN A HOUSE?"
 • Prime Ape Hut Build.pngPrime Ape Hut (normal, burning, and burnt)- "THE MAID TOOK THE YEAR OFF"
 • Limestone Wall.pngLimestoneWallStructure.pngLimestone Wall (inventory and placed)- "ROUGH STONE DEFENSES"
 • Dragoon Den.pngDragoon Den- "JERK LAIR."
 • Sand Bag.pngSand Bag Structure.pngSandbag (held and placed)- "WATER ABSORPTION SYSTEM"
 • Seaworthy.pngSeaworthy (Vanilla or ROG world)- "NEW TERRITORY ACQUIRED"
 • Seaworthy.pngSeaworthy (SW world)- "LEAVING EQUATORIAL ZONE"
 • Buoy.pngBuoy- "WILL NOT MATURE INTO A MUAN"
 • Sea Chest.pngSea Chest- "KEEPS STUFF AWAY FROM THE CRUMMY OCEAN"
 • Ballphin Palace Build.pngBallphin Palace- "ALLY STORAGE UNIT"
 • Sea Wall.pngSea Wall (held)- "SEA WALL MATERIAL"
 • Sea Wall Build.pngSea Wall- "DEFINITELY NOT A FIREWALL"

Hamlet

 • Cork Barrel.pngCork Barrel- "THREE PORT DESIGN"
 • Cork Barrel.pngCork Barrel (burnt)- "

Don't Starve Together

 • Birdcage.pngBirdcage (occupied)- "HA HA. THERE IS NO ESCAPE"
 • Birdcage.pngBirdcage (occupied, bird hungry)- "FLESHLINGS ARE SO PICKY."
 • Birdcage.pngBirdcage (occupied, bird starving)- "WHAT? WHAT DO YOU WANT?"
 • Birdcage.pngBirdcage (occupied, bird dead)- "IT'S BROKEN."
 • Birdcage.pngBirdcage (occupied, bird skeleton)- "IT MUST BE OUT OF BATTERIES."
 • Sign.pngDirectional Sign.pngSign and Directional Sign (empty)- "INPUT REQUIRED."
 • Directional Sign Burnt.pngDirectional Sign (burnt)- "BURNTAWAY."
 • End Table.pngEnd Table (empty)- "WHY DID WE MAKE THIS"
 • Stagehand.pngEnd Table (flowers)- "MY UNDERLINGS LIKE IT DESPITE THE LACK OF FUNCTION"
 • Stagehand.pngEnd Table (new light source)- "MAXIMUM LIGHT OUTPUT"
 • Stagehand.pngEnd Table (old light source)- "WARNING: POWER LOW"
 • Stagehand.pngEnd Table (wilted)- "EVEN THE SIMPLEST ORGANICS DIE"
 • 32pxEnd Table (burnt)- "CARBONIZED TRASHBITS"
 • Friendly Scarecrow Build.pngFriendly Scarecrow- "THIS STRAW ROBOT IS TERRIBLE"
 • Friendly Scarecrow.pngFriendly Scarecrow (burning)- "YES, BURN"
 • Friendly Scarecrow Burnt.pngFriendly Scarecrow (burnt)- "YOU GOT WHAT YOU DESERVED, FAKE ROBOT"
 • Moon Rock Wall.pngMoon Rock Wall (held)- "CAN THIS BUILD A MOONBASE?"
 • Moon Rock Wall Build.pngMoon Rock Wall- "WELCOME TO THE WX-78 MOONBASE"
 • Scaled Furnace.pngScaled Furnace- "DO YOUR WORST. I AM INCAPABLE OF SWEATING."
 • Wardrobe.pngWardrobe- "ROBOTS ARE NOT INTERESTED IN FASHION"
 • Wardrobe.pngWardrobe (burning)- "DEACTIVATION INITIATED"
 • 32pxWardrobe (burnt)- "PERMANENTLY DEACTIVATED"
 • Wardrobe.pngWardrobe (unable to change, generic)- "THERE ARE MORE IMPORTANT ISSUES TO ATTEND TO"
 • Wardrobe.pngWardrobe (unable to change, on fire)- "IT'S BURNING. OH WELL"
 • Wardrobe.pngWardrobe (unable to change, in use)- "OCCUPIED"
 • Potted Succulent.pngPotted Succulent- "MINIONS AGREE IT LOOKS BETTER IMPRISONED"
 • Craftsmerm House Build.pngCraftsmerm House- "IT IS UGLY"
 • Craftsmerm House Burnt.pngCraftsmerm House (burnt)- "HA HA. PREDICTABLE"
 • DIY Royalty Kit Build.pngDIY Royalty Kit- "THE GREEN ONE IS DOING SOMETHING USELESS"
 • 32pxDIY Royalty Kit (burnt)- "THIS WAS A WASTE OF TIME"
 • Royal Tapestry.pngRoyal Tapestry- "THIS IS WHERE THEY DEPOSIT THEIR ROYALTY"
 • 32pxRoyal Tapestry (burnt)- "HA HA. HILARIOUS"
 • Merm Flort-ifications Build.pngMerm Flort-ifications- "THE PRESENCE OF A RULER HAS INCREASED THEIR EFFECTIVENESS"
 • Merm Flort-ifications Build.pngMerm Flort-ifications (Merm King dead)- "STATUS: INACTIVE"
 • Sisturn.pngSisturn (empty)- "WEAK ORGANIC SENTIMENTALITY"
 • Sisturn.pngSisturn (some flowers)- "
 • Sisturn Build.pngSisturn (full)- "FRIVOLOUS..."

Icon Refine.pngRefine

Base Game

 • Rope.pngRope- "IT IS LESS USEFUL THAN IT APPEARS"
 • Boards.pngBoards- "THEY ARE FLATTER NOW"
 • Cut Stone.pngCut Stone- "I HAVE IMPROVED THE ROCKS"
 • Papyrus.pngPapyrus- "I PREFER DOT MATRIX PAPER"
 • Purple Gem.pngPurple Gem- "IT IS STRANGE"
 • Nightmare Fuel.pngNightmare Fuel- "DEBUGGING RESIDUE"
 • Beeswax.pngBeeswax- "THE BEES MADE IT"
 • Wax Paper.pngWax Paper- "ENVIABLY WATERPROOF"

Shipwrecked

 • Cloth.pngCloth- "PLANT MATTER DERIVATION"
 • Limestone.pngLimestone- "CORAL DERIVATIVE"
 • Empty Bottle.pngEmpty Bottle- "GLASS LIQUID VESSEL"
 • Coral Nubbin.pngCoral Nubbin- "ORGANIC LIFE HAS NOT YET TAKEN HOLD"

Hamlet

 • Claw Palm Sapling.pngClaw Palm Sapling- "REQUIRES RESOURCES"

Don't Starve Together

 • Cut Stone.pngCut Stone- "IMPROVED ROCKS"
 • Cratered Moonrock.pngCratered Moonrock- "REQUIRES PLUGIN"
 • Marble Bean.pngMarble Bean- "INFURIATINGLY ILLOGICAL"
 • Feathery Canvas.pngFeathery Canvas- "FEATHERS ADDED FOR INCREASED EFFICIENCY"

Icon Magic.pngMagic

Base Game

 • Meat Effigy.pngMeat Effigy- "WHO IS THAT?"
 • Prestihatitator.pngPrestihatitator- "WITH THIS EXTRA POWER I HAVE... MORE POWER!"
 • Shadow Manipulator.pngShadow Manipulator- "PERHAPS IT IS TOO POWERFUL."
 • Pan Flute.pngPan Flute- "I CAN REBOOT FLESHLINGS WITH THIS"
 • Night Light.pngNight Light- "UNKNOWN LIGHT SOURCE"
 • Night Armor.pngNight Armor- "I WILL PROTECT MYSELF WITH NOTHINGNESS"
 • Dark Sword.pngDark Sword- "I CAN HACK THIS WORLD"
 • One-man Band.pngOne-man Band- "AN EXTERNAL SOUND MODULE UPGRADE."
 • Bat Bat.pngBat Bat- "AHHAHA! FREE POWER!"
 • Belt of Hunger.pngBelt of Hunger- "FURRY INSULATION FOR MY WIRES."
 • Chilled Amulet.pngChilled Amulet- "THIS WILL MAKE A GREAT HEATSINK."
 • Nightmare Amulet.pngNightmare Amulet- "I HAVE CREATED THE PERFECT AMULET."
 • Life Giving Amulet.pngLife Giving Amulet- "ANOMALY DETECTED"
 • Fire Staff.pngFire Staff- "THIS STAFF HAS BEEN OPTIMIZED FOR COMBUSTION."
 • Ice Staff.pngIce Staff- "ITS MOLECULES ARE BARELY MOVING"
 • Telelocator Staff.pngTelelocator Staff- "I WILL CALL IT THE MINION_MOVER_3000."
 • Telebase.pngTelelocator Focus (full)- "IT IS READY FOR USE."
 • Telebase.pngTelelocator Focus (missing gem)- "I MUST PROVIDE POWER TO MY CREATION."
 • Telelocator Focus.pngTelolocator Socket (full)- "POWER == ON"
 • Telelocator Focus.pngTelelocator Socket (missing gem)- "IT REQUIRES A BATTERY."

Reign of Giants

 • 32pxMeat Effigy (burnt)- "MYSTERIOUS MAN IS DEAD"
 • 32pxPrestihatitator (burnt)- "I HAVE LOST MY ADDITIONAL POWER"
 • 32pxShadow Manipulator (burnt)- "IT HAS LOST ITS POWER"
 • Old Bell.pngOld Bell- "BZZ BZZ BZZ"

Shipwrecked

 • Piratihatitator.pngPiratihatitator- "WORD PRONUNCIATION PROGRAM REBOOTING..."
 • 32pxPiratihatitator (burnt)- "MY SPEECH SYSTEM WAS LABORING TO PRONOUNCE ITS NAME ANYWAY"
 • Dripple Pipes.pngDripple Pipes- "DOWNLOADING SHEET MUSIC..."

Hamlet

 • Hogus Porkusator.pngHogus Porkusator- "PORCINE AVIATORS DO NOT COMPUTE"
 • Pugalisk Wand.pngPugalisk Wand- "A COOLING FAN OF DOOM"
 • Skyworthy.pngSkyworthy (non-Hamlet world)- "ENTRY PORT"
 • Skyworthy.pngSkyworthy (Hamlet world)- "EXIT PORT"
 • Living Artifact.pngLiving Artifact- "I HAVE ACQUIRED A WORTHY UPGRADE"
 • Root Trunk.pngRoot Trunk- "ACCESS TO ROOT DIRECTORY"
 • Vortex Cloak.pngVortex Cloak- "ERROR: I HAVE GAZED INTO THE ABYSS"

Don't Starve Together

 • Meat Effigy.pngMeat Effigy- "MODELLED AFTER THE MEATBRAINED SCIENCE FLESHLING"
 • 32pxMeat Effigy (burnt)- "HE'S DEAD"
 • Pan Flute.pngPan Flute- "HARD RESET FOR FLESHLINGS"
 • Night Armor.pngNight Armor- "PROTECTED BY NOTHINGNESS"
 • Dark Sword.pngDark Sword- "HACK THE PLANET"
 • Nightmare Amulet.pngNightmare Amulet- "THE PERFECT AMULET"
 • Ice Staff.pngIce Staff- "THIS IS MY COLD STICK"
 • Telebase.pngTelelocator Focus (missing gem)- "IT REQUIRES POWER"
 • Ocuvigil.pngOcuvigil- "LOOKS DUMB"
 • Moon Dial Build.pngMoon Dial (generic)- "THE MOON IS INORGANIC AND GOOD"
 • Moon Dial Build.pngMoon Dial (new moon)- "THE MOON IS TAKING A BREAK FROM LOOKING AT ORGANICS"
 • Moon Dial Build.pngMoon Dial (waxing)- "THE MOON IS CHARGING UP"
 • Moon Dial Build.pngMoon Dial (full moon)- "MOON AT MAXIMUM POWER"
 • Moon Dial Build.pngMoon Dial (waning)- "THE MOON IS ON COOLDOWN"
 • Moon Dial.pngMoon Dial (in Caves)- "THE MOON CAN'T SEE US HERE"
 • The Lazy Deserter.pngThe Lazy Deserter- "THE MINION SUMMONER"
 • The Lazy Deserter.pngThe Lazy Deserter (active)- "GATEWAY LINK ESTABLISHED"
 • Clean Sweeper.pngClean Sweeper- "APPEARANCE RECALIBRATOR"
 • Kitschy Beaver Idol.pngKitschy Beaver Idol- "TURNS THE HAIRY FLESHSACK INTO AN EVEN HAIRIER FLESHSACK"
 • Kitschy Goose Idol.pngKitschy Goose Idol- "IT'S UGLY"
 • Kitschy Moose Idol.pngKitschy Moose Idol- "CONSUME IT AND BE STRONG, MY MINION"

Icon Dress.pngDress

Base Game

 • Sewing Kit.pngSewing Kit- "IT JOINS COMPONENTS OF FIBRE TOGETHER"
 • Rabbit Earmuffs.pngRabbit Earmuffs- "I WILL UTILIZE THEIR FURRINESS"
 • Straw Hat.pngStraw Hat- "THIS WILL COVER MY PROCESSING UNIT"
 • Beefalo Hat.pngBeefalo Hat- "THERE ARE TRACES OF FECAL MATTER EMBEDDED IN THE FIBERS"
 • Beekeeper Hat.pngBeekeeper Hat- "THE MESH IS SMALLER THAN BEE STINGERS"
 • Feather Hat.pngFeather Hat- "I STILL CAN NOT FLY"
 • Winter Hat.pngWinter Hat- "THIS WILL KEEP MY PROCESSOR FROM FREEZING"
 • Top Hat.pngTop Hat- "SOPHISTICATED"
 • Dapper Vest.pngDapper Vest- "VEST HAS HIGH DAPPERNESS QUOTIENT"
 • Breezy Vest.pngBreezy Vest- "TEMPERATURE CONTROL HOUSING"
 • Puffy Vest.pngPuffy Vest- "IMPROVED TEMPERATURE CONTROL HOUSING"
 • Bush Hat.pngBush Hat- "HOW DEMEANING"
 • Garland.pngGarland- "AT LEAST THEY ARE DEAD"
 • Walking Cane.pngWalking Cane- "ASSISTED LOCOMOTION DEVICE"

Reign of Giants

 • Cat Cap.pngCat Cap- "FURRY HEAD COVERING"
 • Fashion Melon.pngFashion Melon- "HAT SEEMS INCOMPATIBLE WITH MY FUNCTION"
 • Ice Cube.pngIce Cube- "HAT SEEMS DANGEROUS TO MY FUNCTION"
 • Rain Coat.pngRain Coat- "PERFECT PROTECTION AT THE COST OF AN INCOMPLETE CIRCUIT"
 • Rain Hat.pngRain Hat- "INSULATED PROTECTION FROM WATER DAMAGE"
 • Summer Frest.pngSummer Frest- "PREVENTS INTERNAL SYSTEMS FROM REACHING HAZARDOUS TEMPERATURES"
 • Floral Shirt.pngFloral Shirt- "ROBOTS HAVE CASUAL DRESS EVERYDAY"
 • Eyebrella.pngEyebrella- "EYE MATERIAL IS SURPRISINGLY ELASTIC"
 • Hibearnation Vest.pngHibearnation Vest- "EXTREMELY LUSH VEST"

Shipwrecked

 • Brain of Thought.pngBrain of Thought- "PROVIDES DOWNLOADABLE CONTENT"
 • Snakeskin Hat.pngSnakeskin Hat- "LEATHERY HEADWEAR"
 • Snakeskin Jacket.pngSnakeskin Jacket- "PREVENTS HARDWARE MALFUNCTIONS FROM PRECIPITATION EVENTS"
 • Blubber Suit.pngBlubber Suit- "DISGUSTING INSULATING PROPERTIES DETECTED"
 • Windbreaker.pngWindbreaker- "NEGATES MOMENTUM IMPEDIMENTS FROM WIND EVENTS"
 • Tar Suit.pngTar Suit- "KEEP THE WATER OUT. KEEP IT OUTTT"
 • Particulate Purifier.pngParticulate Purifier- "PREVENTS NOXIOUS FUMES FROM PERMEATING OUTER CASING"
 • Sleek Hat.pngSleek Hat- "THE INTERSECTION OF AERODYNAMICS AND FASHION"
 • Shark Tooth Crown.pngShark Tooth Crown- "I'M THE KING OF THIS PART OF THE WORLD"
 • Dumbrella.pngDumbrella- "DESIGN REDUNDANCY PROVIDES PEAK PERFORMANCE"

Hamlet

 • Gas Mask.pngGas Mask- "AIR FILTER UNIT ACQUIRED"
 • Pith Hat.pngPith Hat- "CASING FOR MY METAL HULL"
 • Thunderhat.pngThunderhat- "I WILL BRING THE THUNDER NOW."

Don't Starve Together

 • Rabbit Earmuffs.pngRabbit Earmuffs- "GREAT FOR DROWNING OUT ORGANIC CHATTER"
 • Feather Hat.pngFeather Hat- "STILL DOES NOT FLY"
 • Ice Cube.pngIce Cube- "WARNING: MEMORY LEAK"
 • Fashion Goggles.pngFashion Goggles- "IT SERVES NO ASCERTAINABLE PURPOSE"
 • Desert Goggles.pngDesert Goggles- "KEEPS OPTICAL HOLES DUST-FREE"
 • Blue Funcap.pngGreen Funcap.pngRed Funcap.pngFuncap- "WHIMSICAL ORGANIC CAMOUFLAGE"
 • Seawreath.pngSeawreath- "PLEASE DON'T"
 • Clever Disguise.pngClever Disguise- "WARTY CONCEALMENT"
 • Pinetree Pioneer Hat.pngPinetree Pioneer Hat- "I HAVE NO INTEREST IN THIS"

Icon Ancient.pngAncient

Base Game

 • Thulecite.pngThulecite- "A MOST AESTHETICALLY PLEASING MINERAL"
 • Thulecite Wall.pngThulecite Wall (held)- "POCKET STONER DEFENSE"
 • Thulecite Wall Build.pngThulecite Wall- "OLD BUT STILL FUNCTIONAL"
 • Thulecite Medallion.pngThulecite Medallion (min)- "AT CYCLE MINIMUM"
 • Thulecite Medallion.pngThulecite Medallion (rising low)- "CYCLE MINIMUM HAS PASSED"
 • Thulecite Medallion.pngThulecite Medallion (rising high)- "INCREMENTAL INCREASE DETECTED"
 • Thulecite Medallion.pngThulecite Medallion (max)- "LEVELS ARE HIGH AND MONOTONIC"
 • Thulecite Medallion.pngThulecite Medallion (receding high)- "THE CYCLE IS SUBSIDING"
 • Thulecite Medallion.pngThulecite Medallion (receding low)- "LEVELS ARE LOW AND DIMINISHING"
 • Thulecite Medallion.pngThulecite Medallion (outside ruins)- "FLUCTUATIONS AT UNDETECTABLE LEVELS"
 • The Lazy Forager.pngThe Lazy Forager- "A WIRELESS ARM MODULE."
 • Magiluminescence.pngMagiluminescence- "INCANDESCENCE AT 5200000000000000Hz"
 • Construction Amulet.pngConstruction Amulet- "ERROR... UNKNOWN"
 • The Lazy Explorer.pngThe Lazy Explorer- "TEMPORAL DISPLACEMENT TECHNOLOGY"
 • Star Caller's Staff.pngStar Caller's Staff- "THESE GEMS WORK WELL WITH STICKS."
 • Deconstruction Staff.pngDeconstruction Staff- "HAHAHA! SUCH A POWERFUL TOOL."
 • PickSlashAxe.pngPick/Axe- "A PRACTICAL TOOL"
 • Thulecite Crown.pngThulecite Crown- "A HEAD-MOUNTED DYNAMIC DAMAGE MITIGATION DEVICE"
 • Thulecite Suit.pngThulecite Suit- "ANCIENT SHEATHING"
 • Thulecite Club.pngThulecite Club- "A HIGH VELOCITY MASS INFLUENCE DEVICE"
 • Houndius Shootius.pngHoundius Shootius (held)- "IT REQUIRES INSTALLATION"
 • Houndius Shootius Build.pngHoundius Shootius- "I HAVE TAMED MIGHTY BEASTS TO FIGHT FOR ME."

Don't Starve Together

 • Construction Amulet.pngConstruction Amulet- "CONSERVATION OF MASS... IGNORED"
 • Thulecite Suit.pngThulecite Suit- "QUICK PUT IT ON ME"
 • Houndius Shootius Build.pngHoundius Shootius- "MIGHTY BEASTS HAVE BEEN TAMED TO FIGHT FOR ME."

Icon Nautical.pngNautical

Shipwrecked

 • Log Raft.pngLog Raft- "I AM UNCOMFORTABLE BEING SO CLOSE TO THE WATER"
 • Raft.pngRaft- "I REALLY DO NOT WANT TO FALL INTO THE GLORIFIED SALT PUDDLE"
 • Row Boat.pngRow Boat- "I ROWBOAT"
 • Cargo Boat.pngCargo Boat- "SAILING VESSEL WITH EXTRA STORAGE CAPABILITIES"
 • Armored Boat.pngArmored Boat- "WAR VESSEL WITH DEFENSIVE OUTER SHELL"
 • Encrusted Boat.pngEncrusted Boat- "I DO NOT TRUST IT TO KEEP ME DRY"
 • The 'Sea Legs'.pngThe 'Sea Legs'- "IT COULD USE AN UPGRADE"
 • Sea Legs Sail- "THE ORGANICS KEEP IT AS A REMINDER OF THEIR MORTALITY"
 • Boat Repair Kit.pngBoat Repair Kit- "SEA VESSEL REPAIRS AT SEA"
 • Thatch Sail.pngThatch Sail- "ADDED WIND HARNESSING CAPABILITY"
 • Cloth Sail.pngCloth Sail- "INCREASED EFFICIENCY OF WIND HARNESSING CAPABILITIES"
 • Snakeskin Sail.pngSnakeskin Sail- "REPTILIAN SCALES IMPROVE SAIL EFFICIENCY"
 • Feather Lite Sail.pngFeather Lite Sail- "INCREASED POTENTIAL FOR HARNESSING WIND"
 • Iron Wind.pngIron Wind- "MOTORIZED SEA VESSEL UPGRADE"
 • Boat Cannon.pngBoat Cannon- "MODIFICATION TO WARSHIP CAPABILITIES"
 • Quackering Ram.pngQuackering Ram- "OUT OF MY WAY, INFERIORS"
 • Sea Trap.pngSea Trap (held and placed)- "GO INSIDE STUPID SEA THINGS."
 • Sea Yard.pngSea Yard (off)- "POWERED DOWN"
 • Sea Yard.pngSea Yard (on)- "BOAT MAINTENANCE: ENGAGED"
 • Sea Yard.pngSea Yard (out of fuel)- "FUEL INPUT REQUIRED"
 • Tar Extractor.pngTar Extractor (off)- "I MUST HIT THE SWITCH TO WAKE MY BROTHER"
 • Tar Extractor.pngTar Extractor (on)- "MY MACHINE BROTHER WORKS THE WATER IN MY STEAD"
 • Tar Extractor.pngTar Extractor (out of fuel)- "MY MACHINE BROTHER HUNGERS"
 • Trawl Net.pngTrawl Net- "USE IN BAD WEATHER FOR BEST RESULTS"
 • 32pxTrawl Net (detached)- "IT APPEARS TO HAVE PERFORMED ITS TASK"
 • 32pxTrawl Net (sinking)- "IT WILL SINK WHEN IT REACHES ITS SATURATION POINT"
 • 32pxTrawl Net (sinking soon)- "IT IS ABOUT TO REACH MAXIMUM SATURATION POINT"
 • Spyglass.pngSpyglass- "TEMPORARY VISION SYSTEM UPGRADE"
 • Super Spyglass.pngSuper Spyglass- "MAXIMIZES VISION SYSTEMS"
 • Captain Hat.pngCaptain Hat- "HEADWEAR THAT ATTRIBUTES CAPTAIN STATUS"
 • Pirate Hat.pngPirate Hat- "HEADGEAR BEST SUITED FOR SEA TRAVEL"
 • Lucky Hat.pngLucky Hat- "BUT WHAT IS ITS PURPOSE"
 • Life Jacket.pngLife Jacket- "ELIMINATES DEATH OUTCOME FROM SHIPWRECKING EVENTS"

Hamlet

 • Cork Bowl Canoe.pngCork Bowl Canoe- "IT MOCKS ME"

Icon Volcanic.png​Volcanic

Shipwrecked

 • Obsidian Machete.pngObsidian Machete- "HACKING BLADE WITH FIRESTARTING CAPABILITIES"
 • Obsidian Axe.pngObsidian Axe- "AXE WITH FIRESTARTING FEATURE"
 • Obsidian Spear.pngObsidian Spear- "A WAR TOOL, RETOOLED FOR MAXIMUM KILLING POTENTIAL"
 • Obsidian Armor.pngObsidian Armor- "INCENDIARY DEFENCE SYSTEM"
 • Obsidian Coconade.pngObsidian Coconade- "COCONADE EFFICIENCY HAS BEEN MAXIMIZED"
 • Howling Conch.pngHowling Conch- "THIS BLOWS"
 • Sail Stick.pngSail Stick- "NO LOGICAL EXPLANATION DETECTED"
 • Volcano Staff.pngVolcano Staff- "VOLCANO REMOTE CONTROL"

Icon Treasure Hunting.png​Treasure Hunting

Hamlet

 • Disarming Tools.pngDisarming Tools- "ANTIVIRUS HARDWARE"
 • Ball Pein Hammer.pngBall Pein Hammer- "DELICATE SMASHING ACCESSORY ACQUIRED"
 • Gold Pan.pngGold Pan- "GOLD GATHERING ACCESSORY"
 • Magnifying Glass.pngMagnifying Glass- "SEARCH MODE ACCESSORY"

Icon City Planning.png​City Planning

Hamlet

 • Lamp Post.pngLamp Post (off)- "NONFUNCTIONING"
 • Lamp Post.pngLamp Post (on)- "PRIMITIVE SOURCE OF ILLUMINATION"
 • Town House.pngTown House- "CONTAINER FOR PIGS"
 • Town House.pngTown House (burning)- "NO LONGER FUNCTIONAL"
 • The Sterling Trough Deli Build.pngThe Sterling Trough Deli- "CONTAINS PREPARED ENERGY PACKETS"
 • The Sterling Trough Deli Build.pngThe Sterling Trough Deli (burning)- "IT BURNS"
 • Pigg and Pigglet's General Store Build.pngPigg and Pigglet's General Store- "PLACE OF TANGIBLE GOODS"
 • Pigg and Pigglet's General Store Build.pngPigg and Pigglet's General Store (burning)- "THEIR GOODS ARE NOW LESS TANGIBLE"
 • Curly Tails Mud Spa Build.pngCurly Tails Mud Spa- "TECHNICAL SUPPORT FOR FLESHLINGS"
 • Curly Tails Mud Spa Build.pngCurly Tails Mud Spa (burning)- "I FEEL NOTHING"
 • Swinesbury Fine Grocer's Build.pngSwinesbury Fine Grocer's- "CONTAINS PACKETS OF BIOLOGICAL ENERGY"
 • Swinesbury Fine Grocer's Build.pngSwinesbury Fine Grocer's (burning)- "BURNING ENERGY PACKETS"
 • Miss Sow's Floral Arrangements Build.pngMiss Sow's Floral Arrangements- "FULL OF INFANT LIFEFORMS"
 • Miss Sow's Floral Arrangements Build.pngMiss Sow's Floral Arrangements (burning)- "HA HA. THEIR STUFF IS BURNING"
 • 'The Sty' Oddities Emporium Build.png'The Sty' Oddities Emporium- "CONTAINS MANY IRREGULARITIES"
 • 'The Sty' Oddities Emporium Build.png'The Sty' Oddities Emporium (burning)- "GLOAT MODE INITIATED"
 • The Flying Pig Arcane Shop Build.pngThe Flying Pig Arcane Shop- "CONTAINS SOFTWARE UPGRADES"
 • The Flying Pig Arcane Shop Build.pngThe Flying Pig Arcane Shop (burning)- "BURNT SOFTWARE"
 • The Boar's Tusk Weapon Shop Build.pngThe Boar's Tusk Weapon Shop- "CONTAINS DESTRUCTIVE ATTACHMENTS"
 • The Boar's Tusk Weapon Shop Build.pngThe Boar's Tusk Weapon Shop (burning)- "DESTRUCTIVE ATTACHMENTS ARE BEING DESTROYED"
 • The Sow's Ear Hat Shop Build.pngThe Sow's Ear Hat Shop- "A PLACE FOR HEAD ATTACHMENTS"
 • The Sow's Ear Hat Shop Build.pngThe Sow's Ear Hat Shop (burning)- "IT IS RELEASING EXOTHERMIC ENERGY"
 • Swinesbury Academy.pngSwinesbury Academy- "EXTERNAL HARD DRIVE FOR ORGANICS"
 • Swinesbury Academy.pngSwinesbury Academy (burning)- "THE MEMORY IS CORRUPTED"
 • Swinesbury Mineral Exchange Build.pngSwinesbury Mineral Exchange- "A PLACE OF CURRENCY UPGRADES"
 • Swinesbury Mineral Exchange Build.pngSwinesbury Mineral Exchange (burning)- "HA HA"
 • The Tinkerer's Tower Build.pngThe Tinkerer's Tower- "CONTAINS SOFTWARE UPDATE FILES"
 • The Tinkerer's Tower Build.pngThe Tinkerer's Tower (burning)- "HA HA"
 • 32pxSwinesbury City Hall- "FLESHLING PROTOCOL OFFICE"
 • 32pxSwinesbury City Hall (burning)- "ERROR: COMBUSTION UNDERWAY"
 • 32pxMy City Hall- "I RULE THEM ALL!"
 • 32pxMy City Hall (burning)- "DESTRUCTION!!"
 • Security Contract.pngSecurity Contract- "README FILE FOR BIOLOGICAL ANTIVIRUS SOFTWARE"
 • Slanty Shanty Build.pngSlanty Shanty- "REQUIRES INHABITANT"
 • Slanty Shanty Build.pngSlanty Shanty (owned)- "HOUSING UNIT FOR A WX-78"
 • Slanty Shanty (burnt)- "TERMINATED"
 • Watch Tower.pngWatch Tower- "FOR BIOLOGICAL ANTIVIRUS HARDWARE"
 • Watch Tower.pngWatch Tower (burning)- "NOT A VERY GOOD FIREWALL"

Icon Renovate.png​Renovate

Hamlet

 • House Expansion Permit.pngHouse Expansion Permit- "FLESH SACK BUREAUCRACY ACQUIRED"
 • Demolition Permit.pngDemolition Permit- "FOR REPROGRAMMING MY HOME"
Flooring.pngFlooring
 • Wood Flooring.pngMarble Flooring.pngCheckered Flooring.pngSlate Flooring.pngSheet Metal Flooring.pngGarden Stone Flooring.pngGeometric Tiles Flooring.pngShag Carpet.pngTransitional Flooring.pngWood Panel Flooring.pngHerringbone Flooring.pngHexagon Flooring.pngCurcy Hoof Flooring.pngOctagon Flooring.pngAll Flooring- "FLOOR ACCESSORY ACQUIRED"
Shelves.pngShelves
 • Cinderblock Bookshelf.pngCrates Shelf.pngPallet Shelf.pngCinderblock Bookshelf, Crates and Pallet Shelves- "EXTERNAL HARD DRIVE IN NEED OF AN UPGRADE"
 • Adjustable Shelf.pngAdjustable Shelf- "EXTERNAL HARD DRIVE WITH MEMORY PORTS"
 • Fridge.pngFridge- "DISGUISED EXTERNAL HARD DRIVE"
 • Hat Tree.pngHat Tree- "EXTERNAL HARD DRIVE FOR HATS"
 • Carved Bookshelf.pngBasic Bookshelf.pngMarble Shelf.pngGlass Shelf.pngLadder Shelf.pngHutch Shelf.pngIndustrial Shelf.pngWindowed Cabinet.pngWall Mounted Shelf.pngA-Frame Shelf.pngFloating Shelf.pngPipe Shelf.pngOther Shelves- "EXTERNAL HARD DRIVE"
Plantholders.pngPlantholders
 • WIP Plantholder.pngPhilodendron Plantholder.pngZZ Plantholder.pngFern Plantholder.pngWIP, Philodendron, ZZ and Fern Plantholders- "DECORATIVE OXYGEN PRODUCER"
 • Bonsai Plantholder.pngBonsai Plantholder- "TINY TREE DOES NOT PROVIDE ME WITH ZEN"
 • Terrarium Plantholder.pngTerrarium Plantholder- "HAHA. THESE PLANTS HAVE BEEN JAILED"
 • Plantpet Plantholder.pngPlantpet Plantholder- "CLAY ANIMAL COVERED IN TINY PLANTS"
 • Traps Plantholder.pngTraps Plantholder- "HAHA YOU ARE TOO TINY TO HARM ME"
 • "Character" Tree.png"Character" Tree- "YET ANOTHER USELESS FLESHSACK"
 • Festive Tree (Hamlet).pngFestive Tree- "10 PRINT"YAY"; 20 GOTO 10"
 • Basic Plantholder.pngFancy Plantholder.pngDishgarden Plantholder.pngDraceana Plantholder.pngOrchid Plantholder.pngXerographica Plantholder.pngBirdcage Plantholder.pngPalm Plantholder.pngFernstand Plantholder.pngPitcher Plantholder.pngMarble Plantholder.pngOther Plantholders- "UNNECESSARY DECORATION"
Columns.pngColumns
 • Planed Wood Column.pngMillinery Column.pngRound Column.pngLit Marble Column.pngAll Columns- "SEMI-FUNCTIONAL STRUCTURAL ACCESSORY"
Wall Papers.pngWall Papers
 • Wood Panelling.png Checkered Wall Paper.pngFloral Wall Paper.pngSunflower Wall Paper.pngHarlequin Wall Paper.pngPeagawk Wall Paper.pngOrange Wall Paper.pngPurple Wall Paper.pngRope Wall Panneling.pngCircle Wall Tiling.pngMarble Wall Tiling.pngFine Wall Tiling.pngFull Wall Moulding.pngUpholstered Wall.pngAll Wall Paper- "WALL ACCESSORY ACQUIRED"
Ceiling Lights.pngCeiling Lights
 • Wired Bulb.pngMetal Shade Lamp.pngRope Light.pngDual Rope Light.pngWired Bulb, Metal Shade Lamp, Rope and Dual Rope Lights- "IN NEED OF AN UPGRADE"
 • Chandelier.pngChandelier- "FIRE BASED LIGHT ACCESSORY"
 • Blown Glass Bulb.pngCherry Lamp Shade.pngHanging Blooming Lamp.pngHanging Floral Lamp.pngBlown Glass Bulb, Cherry Lamp Shade, Hanging Blooming and Floral Lamps- "LIGHT ACCESSORY"
 • Tophat Light.pngTophat Light- "LIGHT ACCESSORY WITH HAT ACCESSORY"
 • Derby Light.pngDerby Light- "WARNING: JOVIAL HAT DOES NOT COMPUTE"
Wall Decorations.pngWall Decorations
 • Photo.pngPhoto- "MONUMENT TO BIOLOGICAL LIFEFORM"
 • Full Length Mirror.pngFull Length Mirror- "REFLECTION DEVICE"
 • Embroidery Hoop.pngEmbroidery Hoop- "TIME WASTING SENTIMENT"
 • Mosaic.pngMosaic- "8-BIT ART"
 • Wreath.pngWreath- "THIS IS NOT A PERFECT CIRCLE"
 • Axe (Wall Decoration).pngAxe- "POOR USE OF A FUNCTIONING WEAPON"
 • Hunt.pngHunt- "POOR USE OF FUNCTIONING WEAPONS"
 • Periodic Table.pngPeriodic Table- "MINERALOGICAL BLUEPRINTS"
 • Gears Art.pngGears Art- "FINE ART"
 • Cape.pngCape- "USELESS"
 • No Smoking.pngNo Smoking- "WARNING SCREEN FOR BIOLOGICAL UNITS"
 • Black Cat.pngBlack Cat- "MONUMENT TO BIOLOGICAL PEST CONTROL"
 • Tasteful Fish Mounting.pngTasteful Fish Mounting- "THAT'S WHAT YOU GET FOR LIVING IN WATER"
 • Beefalo Mounting.pngBeefalo Mounting- "A MONUMENT TO NONFUNCTIONING GOODS"
Chairs.pngChairs
 • Bench.pngBench- "DOUBLE PORT SITTING ACCESSORY ACQUIRED"
 • Footrest.pngOttoman Chair.pngFootrest and Ottoman- "FOOT PORT ACCESSORY ACQUIRED"
 • Massager Chair.pngMassager Chair- "ELECTRICITY DETECTED"
 • Classic Chair.pngCorner Chair.pngHorned Chair.pngLounge Chair.pngStuffed Chair.pngRocking Chair.pngFancy Chaise.pngOther Chairs- "SITTING ACCESSORY ACQUIRED"
House Upgrades.pngHouse Upgrades
 • 32pxCottage Kit- "PARTS FOR UPGRADING HOME"
 • 32pxTudor Home Kit- "ATTACHMENTS FOR HOME"
 • 32pxGothic Home Kit- "PARTS FOR BUILDING HOME"
 • 32pxBrick Home Kit- "BRICK PARTS FOR HOME UPGRADE"
 • 32pxTurreted Home Kit- "STONE ACCESSORIES FOR HOME UPGRADE"
 • 32pxVilla Kit- "HOME UPGRADE ACQUIRED"
 • 32pxManor Kit- "COMPONENTS ACQUIRED FOR MOVIN' ON UP"
Doors.pngDoors
 • Wrought Iron Door.pngWrought Iron Door- "FULL OF IRRELEVANT TWIRLY THINGS"
 • Industrial Door.pngIndustrial Door- "I AM HOME"
 • Round Doorway.pngRound Doorway- "EXPANSION PORT DISGUISED AS LARGE FLESH SACK"
 • Hardwood Door.pngStone Archway.pngForest Door.pngCurtained Door.pngGothic Door.pngOther Doors- "EXTERNAL EXPANSION PORT"
Windows.pngWindows
 • Peaked Curtain Window.pngRound Burlap Window.pngPeaked Window.pngSquare Window.pngTall Window.pngLarge Square Curtain Window.pngTall Curtain Window.pngGreenhouse Wall.pngAll Windows- "BROADBAND ACCESS TO OUTSIDE"
Rugs.pngRugs
 • Eye Rug.pngEye Rug- "ROUND GROUND ACCESSORY"
 • Square Throw Rug.pngSquare Throw Rug- "SQUARE GROUND ACCESSORY"
 • Oval Rug.pngHoofprint Rug.pngOval and Hoofprint Rugs- "OVAL GROUND ACCESSORY"
 • Large Rug.pngLarge Rug- "RECTANGULAR GROUND ACCESSORY"
 • Fur Throw Rug.pngPorcupus Rug.pngCatcoon Rug.pngFur Throw, Porcupus and Catcoon Rugs- "A DEAD LIFE FORM THAT FUNCTIONS AS GROUND ACCESSORY"
 • Hedgehog Rug.pngHedgehog Rug- "WARNING: CUTENESS OVERLOAD"
 • Octagon Rug.pngOctagon Rug- "OCTAGON GROUND ACCESSORY"
 • Swirl Rug.pngBraid Rug.pngSwirl and Braid Rugs- "CIRCULAR GROUND ACCESSORY"
 • Rubbermat Rug.pngRubbermat Rug- "RUBBERIZED GROUND ACCESSORY"
 • Web Rug.pngWeb Rug- "GROUND ACCESSORY MADE FROM EIGHT LEGGED UNITS"
 • Metal Rug.pngMetal Rug- "I APPROVE OF THIS GROUND ACCESSORY"
 • Wormhole Rug.pngWormhole Rug- "GROUND ACCESSORY ONLY"
 • Beard Rug.pngBeard Rug- "GROUND ACCESSORY MADE FROM DISGUSTING HUMAN HAIR"
 • Nailbed Rug.pngNailbed Rug- "TORTUROUS GROUND ACCESSORY"
 • Crime Rug.pngCrime Rug- "HAHA"
 • Soccer Rug.pngSoccer Rug- "GEOMETRIC GROUND ACCESSORY"
Lamps.pngLamps
 • Dual Embroidered Lamp.pngDual Fringes Lamp.pngDual Upturn Lamp.pngDual Embroidered, Dual Fringes and Dual Upturn Lamps- "DOUBLE PORT LIGHT ACCESSORY ACQUIRED"
 • Fringe Lamp.pngStainglass Lamp.pngDownbridge Lamp.pngCeramic Lamp.pngGlass Lamp.pngCandelabra Lamp.pngElizabethan Lamp.pngGothic Lamp.pngOrb Lamp.pngBellshade Lamp.pngCrystals Lamp.pngUpturn Lamp.pngSpool Lamp.pngEdison Lamp.pngAdjustable Lamp.pngRight Angle Lamp.pngFancy Lamp.pngOther Lamps- "LIGHT ACCESSORY ACQUIRED"
Tables.pngTables
 • Hard Wood Desk.pngRound Table.pngChess Table.pngHard Wood Desk, Round and Chess Tables- "THIS TABLE HOLDS NO DATA"
 • DIY Table.pngCollege Table.pngCrate Table.pngDIY, College and Crate Tables- "IN NEED OF AN UPGRADE"

Icon Cartography.png​Cartography

Don't Starve Together

 • Map Scroll.pngMap Scroll (Cave).pngMap Scroll (empty)- "CAN'T SCROLL"

Icon Celestial.png​Celestial

Don't Starve Together

 • Moon Rock Idol.pngMoon Rock Idol- "PASSKEY"
 • Portal Paraphernalia.pngPortal Paraphernalia- "UPGRADING SOFTWARE"
 • Moon Glass Axe.pngMoon Glass Axe- "EFFICIENCY UP 33%"
 • Glass Cutter.pngGlass Cutter- "ORGANICS ARE WEAK TO SHARP EDGES"
 • Bath Bomb.pngBath Bomb- "FOR ATTACKING THOSE HATEFUL LIQUID PITS"

Icon Critters.png​Critters

Don't Starve Together

 • Kittykit.pngKittykit- "IT USES "CUTENESS" AS A WEAPON. RESPECTABLE"
 • Vargling.pngVargling- "IT DISCHARGES REPULSIVE SURGES OF "LOVE""
 • Ewelet.pngEwelet- "I AM ENTERTAINED BY THIS FOUL ORGANIC"
 • Broodling.pngBroodling- "IT AMUSES ME"
 • Glomglom.pngGlomglom- "YOU HAVE BEEN A LOYAL MINION, GLOMGLOM"
 • Giblet.pngGiblet- "...YOU MAY LIVE"
 • Mothling.pngMothling- "IT HAS NO OFFENSIVE USAGE, YET I AM COMPELLED TO KEEP IT"

Icon Fishing.png​Fishing

Don't Starve Together

 • Wooden Ball Bobber.pngHardened Slip Bobber.pngWooden Ball Bobber and Hardened Slip Bobber- "INSTALLING "BOBBER" ADDON TO FISHINGROD.EXE"
 • Jet Quill Float.pngCrimson Quill Float.pngAzure Quill Float.pngSaffron Quill Float.pngJet Quill Float, Crimson Quill Float, Azure Quill Float, and Saffron Quill Float- "INSTALLING "FLOAT" ADDON TO FISHINGROD.EXE"
 • Down Quill Float.pngMalbatross Quill Float.pngDown Quill Float and Malbatross Quill Float- "INSTALLING "FLOAT+" ADDON TO FISHINGROD.EXE"

Icon Sculpt.png​Sculpt

Don't Starve Together

 • Statue Hornucopia Marble.pngStatue Hornucopia Stone.pngStatue Hornucopia Moonglass.pngCarved Hornucopia- "THIS PIECE IS FOR TORTURING HUNGRY FLESHLINGS"
 • Statue Pipe Marble.pngStatue Pipe Stone.pngStatue Pipe Moonglass.pngBubble Pipe Carving- "IT HAS NO PERCEIVABLE PURPOSE"
 • Statue Pawn Marble.pngStatue Pawn Stone.pngStatue Pawn Moonglass.pngPawn Figure- "SUPERIOR ART DEPICTING A DISPOSABLE UNDERLING"
 • Statue Rook Marble.pngStatue Rook Stone.pngStatue Rook Moonglass.pngRook Figure- "WHY ARE HUMANS SO COMPELLED TO "DECORATE"?"
 • Statue Knight Marble.pngStatue Knight Stone.pngStatue Knight Moonglass.pngKnight Figure- "A METICULOUSLY CRAFTED OBJECT OF OBSOLESCENCE"
 • Statue Bishop Marble.pngStatue Bishop Stone.pngStatue Bishop Moonglass.pngBishop Figure- "A USELESS HUNK OF ROCK WITH NO APPARENT FUNCTION"
 • Statue Rook Marble.pngStatue Rook Stone.pngStatue Rook Moonglass.pngStatue Knight Marble.pngStatue Knight Stone.pngStatue Knight Moonglass.pngStatue Bishop Marble.pngStatue Bishop Stone.pngStatue Bishop Moonglass.pngRook, Knight, and Bishop Figures (shaking on new moon)- "FIGURE BOOTING UP"
 • Statue Muse Marble.pngStatue Muse Stone.pngStatue Muse Moonglass.pngQueenly Figure- "I DO NOT UNDERSTAND THE AESTHETIC APPEAL"
 • Statue Formal Marble.pngStatue Formal Stone.pngStatue Formal Moonglass.pngKingly Figure- "WHY IS NO ONE ACKNOWLEDGING IT LOOKS LIKE THE FRAIL HUMAN"
 • Statue Deerclops Marble.pngStatue Deerclops Stone.pngStatue Deerclops Moonglass.pngDeerclops Figure- "ANOTHER ORGANIC I AM STRONGER THAN"
 • Statue Bearger Marble.pngStatue Bearger Stone.pngStatue Bearger Moonglass.pngBearger Figure- "IT IS MY DECORATION NOW"
 • Statue MooseGoose Marble.pngStatue MooseGoose Stone.pngStatue MooseGoose Moonglass.pngMoose/Goose Figure- "AN ORGANIC I VANQUISHED"
 • Statue Dragonfly Marble.pngStatue Dragonfly Stone.pngStatue Dragonfly Moonglass.pngDragonfly Figure- "A REMINDER OF THE TIME I WON"
 • Statue Butterfly Marble.pngStatue Butterfly Stone.pngStatue Butterfly Moonglass.pngMoon Moth Figure- ""ART" IS JUST RECREATING STUFF YOU SEE LYING AROUND"
 • Statue Anchor Marble.pngStatue Anchor Stone.pngStatue Anchor Moonglass.pngAnchor Figure- "AS HEAVY AS THE REAL THING, BUT LESS USEFUL"
 • Statue Moon Marble.pngStatue Moon Stone.pngStatue Moon Moonglass.png"Moon" Figure- "SOME ART IS OKAY"
 • Statue Malbatross Marble.pngStatue Malbatross Stone.pngStatue Malbatross Moonglass.pngMalbatross Figure- "HA! IT'S FUNNY BECAUSE IT IS DEAD NOW"
 • Statue Crab King Marble.pngStatue Crab King Stone.pngStatue Crab King Moonglass.pngCrab King Figure- "I DON'T LIKE IT"
 • Statue Toadstool Marble.pngStatue Toadstool Stone.pngStatue Toadstool Moonglass.pngToadstool Figure- "EXACTLY THE RIGHT AMOUNT OF FLESH"
 • Statue Ancient Fuelweaver Marble.pngStatue Ancient Fuelweaver Stone.pngStatue Ancient Fuelweaver Moonglass.pngAncient Fuelweaver Figure- "A DEFLESHED FLESH SACK"
 • Statue Klaus Marble.pngStatue Klaus Stone.pngStatue Klaus Moonglass.pngKlaus Figure- "IT HAS EVOLVED INTO ITS SUPERIOR STATIC FORM"
 • Statue Bee Queen Marble.pngStatue Bee Queen Stone.pngStatue Bee Queen Moonglass.pngBee Queen Figure- "AS USELESS NOW AS IT WAS WHEN IT WAS MOVING"
 • Statue Antlion Marble.pngStatue Antlion Stone.pngStatue Antlion Moonglass.pngAntlion Figure- "NO LONGER CURSED WITH FLESH"
 • Statue Ancient Guardian Marble.pngStatue Ancient Guardian Stone.pngStatue Ancient Guardian Moonglass.pngAncient Guardian Figure- "COLD AND HARD, AN IMPROVEMENT"

Icon Seafaring.png​Seafaring

Don't Starve Together

 • Boat Kit.pngBoat Kit- "FOR BUILDING A HORRIBLE BOAT"
 • Oar.pngOar- "I HAVE TO GET TOO CLOSE TO THE WATER TO USE IT"
 • Driftwood Oar.pngDriftwood Oar- "ITS INCREASED EFFICIENCY DOES NOT IMPRESS ME."
 • Boat Patch.pngBoat Patch- "PATCH FOR CRACKED BOAT DRM"
 • Anchor Kit.pngAnchor Kit- "FOR BUILDING A RIDICULOUS ANCHOR"
 • Mast.pngMast- "FOR BUILDING A HATEFUL MAST"
 • Winged Sail.pngWinged Sail- "
 • Steering Wheel Kit.pngSteering Wheel Kit- "FOR BUILDING AN AWFUL STEERING WHEEL"

Icon Books.png​Books

Shipwrecked

 • Joy of Volcanology.pngJoy of Volcanology- "WHERE DOES IT PLUG IN?"

Don't Starve Together

 • Birds of the World.pngBirds of the World- "UPLOADING AVIAN FACTOIDS TO DATABASE..."
 • Applied Horticulture.pngApplied Horticulture- "A USELESS TOME ON PLANT CULTIVATION"
 • Sleepytime Stories.pngSleepytime Stories- "POWERING DOown..."
 • The End is Nigh.pngThe End is Nigh!- "A BOOK OF DESTRUCTION. EXCELLENT"
 • On Tentacles.pngOn Tentacles- "IT SUMMONS THE FLESH WOBBLERS"

Icon Ectoherbology.png​Ectoherbology

Don't Starve Together

 • Revenant Restorative.pngSpectral Cure-All.pngUnyielding Draught.pngDistilled Vengeance.pngNightshade Nostrum.pngVigor Mortis.pngAll Ghostly Elixirs- "INFERIOR CRAFTSMANSHIP. A CHILD COULD HAVE MADE THIS"

Icon Engineering.png​Engineering

Don't Starve Together

 • Trusty Tape.pngTrusty Tape- "TEMPORARY FIX FACILITATOR"
 • Winona's Catapult Build.pngWinona's Catapult- "MY MINION CONTRIBUTES FORCES TO THE ROBOT WAR"
 • Winona's Catapult.pngWinona's Spotlight.pngWinona's Catapult and Spotlight (not connected to generator)- "IT'S JUST SLEEPING"
 • Winona's Catapult.pngWinona's Spotlight.pngWinona's Generator.pngWinona's G.E.M.erator.pngWinona's Inventions (burning)- "HURRY, SAVE IT"
 • 32px32px32px32pxWinona's Inventions (burnt)- "IT WAS A GOOD MACHINE"
 • Winona's Spotlight Build.pngWinona's Spotlight- "THE OVERALLS FLESHLING HAS PROVED USEFUL"
 • Winona's Generator Build.pngWinona's Generator- "OVERALLS IS NOW MY LEAST HATED MINION"
 • Winona's Generator.pngWinona's Generator (low fuel)- "DO NOT GIVE UP, BROTHER"
 • Winona's Generator.pngWinona's Generator (out of fuel)- "NOOO"
 • Winona's G.E.M.erator Build.pngWinona's G.E.M.erator- "MORE POWER. YES"
 • Winona's G.E.M.erator.pngWinona's G.E.M.erator (low fuel)- "DO NOT DIE ON ME, SISTER"
 • Winona's G.E.M.erator.pngWinona's G.E.M.erator (out of fuel)- "WHY"

Icon Green Thumb.png​Green Thumb

Don't Starve Together

 • Bramble Husk.pngBramble Husk- "HE MADE IT WITH HIS POOP HANDS"
 • Bramble Trap.pngBramble Trap- "I HATE PLANTS"
 • Compost Wrap.pngCompost Wrap- "THAT FILTHY CREATURE SMEARS IT DIRECTLY ON HIS FACE"

Icon Seasonings.png​Seasonings

Don't Starve Together

 • Garlic Powder.pngGarlic Powder- "TINY BITS OF DUST TO PUT ON ENERGY PACKETS"
 • Honey Crystals.pngHoney Crystals- "WARNING: CONTAINS EXCESSIVE AMOUNTS OF SUCROSE"
 • Chili Flakes.pngChili Flakes- "FLESHSACKS USE IT TO SET THEIR MOUTHS ON FIRE"
 • Seasoning Salt.pngSeasoning Salt- "TINY FLAVOR ROCKS"

Icon Slingshot Ammo.png​Slingshot Ammo

Don't Starve Together

 • Pebbles.pngGold Rounds.pngMarbles.pngFreeze Rounds.pngSlow-Down Rounds.pngCursed Rounds.pngPebbles, Gold Rounds, Marbles, Freeze Rounds, Slow-Down Rounds, and Cursed Rounds- "FLESHSACKS, FINDING NEW INNOVATIVE WAYS TO THROW ROCKS AT EACH OTHER"
 • Poop Pellets.pngPoop Pellets- "DISGUSTING"

GiftLargeA.png​Events (Don't Starve Together icon.pngonly)

Hallowed Nights

 • Candy Bag.pngCandy Bag- "BAG FOR SWEETS"
 • Candy Apple.pngCandy Apple- "WHAT IS THE PURPOSE OF SHAPING FOODS LIKE OTHER FOODS"
 • Candy Corn.pngCandy Corn- "HORRIBLE TEXTURE, LOOKS NOTHING LIKE CORN. I LOVE IT"
 • Catcoon Candy.pngCatcoon Candy- "TINY HAIRY ORGANICS ENTOMBED IN FRUCTOSE"
 • Choco Pigs.pngChoco Pigs- "THE TREATS INSIDE ARE SHAPED LIKE FLESHLINGS"
 • Ghost Pop.pngTentacle Lolli.pngGhost Pop and Tentacle Lolli- "FLAVORED SUGAR STICKS"
 • Gummy Spider.pngGummy Spider- "SPIDER CHILD. WATCH ME CONSUME YOUR TINY BRETHREN"
 • Jelly Worm.pngJelly Worm- "EVERY TENTACLE IS EDIBLE IF YOU TRY"
 • Not-So-Candy Corn.pngNot-So-Candy Corn- "INFERIOR CORN OF CANDY"
 • Raisins.pngRaisins- "THE KING OF PIGS WILL BE THE FIRST IMPRISONED WHEN I AM OVERLORD"
 • "Raisins".png"Raisins"- "EAT THEM, HUMANS"
 • Candy Lice.pngCandy Lice- "IT IS A GELATIN LIE"
 • Otherworldly Jawbreaker.pngOtherworldly Jawbreaker- "IT TASTES LIKE THE FUTURE"
 • Lava Pepper.pngLava Pepper- "MY MOUTH FEELS NO PAIN"
 • Broken Stake.pngBroken Stake- "NOT EVEN A WEAPON"
 • Cubic Zirkonia Ball.pngCubic Zirkonia Ball- "THE FUTURE IS CLEAR AS MUD"
 • Empty Elixir.pngEmpty Elixir- "THE CONTENTS PROBABLY KILLED A HUMAN. HAHA"
 • Faux Fangs.pngFaux Fangs- "TEETH ARE FOR FILTHY FOOD-CHOMPING FLESHLINGS"
 • Monkey Paw.pngMonkey Paw- "I WISH FOR MORE WISHES"
 • Spider Ring.pngSpider Ring- "AWFUL SPIDER JUNK"
 • Binoculars.pngBinoculars- "MY OPTICS ALREADY POSSESS ZOOM FUNCTIONALITY"
 • Lone Glove.pngLone Glove- "IT IS A RED GLOVE"
 • Snail Scale.pngSnail Scale- "I HAVE NO NEED FOR IT"
 • Goop Canister.pngGoop Canister- "DISGUSTING FILTH JUNK"
 • Toy Cobra.pngToy Cobra- "I DO NOT PLAY"
 • Crocodile Toy.pngCrocodile Toy- "I CANNOT COMPREHEND CHILDHOOD JOY"
 • Broken Terrarium.pngBroken Terrarium- "DESTROYED. HA HA"
 • Odd Radio.pngOdd Radio- "MY LOGIC FEELS FUNNY"
 • Broken Hairdryer.pngBroken Hairdryer- "NONFUNCTIONAL"
 • Mad Scientist Lab.pngMad Scientist Lab- "BROTHER! WHAT HAS DRIVEN YOU MAD!"
 • Brew of Phobic Abrogation.pngBrew of Phobic Abatement.pngBrew of Phobic Abrogation and Brew of Phobic Abatement- "A FIX FOR BRAVERY PERFORMANCE ISSUES"
 • Canteen of Sanguine Mixture.pngTumblerful of Psychic Fortitude.pngCanteen of Sanguine Mixture and Tumblerful of Psychic Fortitude- "LARGE UPGRADE"
 • Flask of Sanguine Mixture.pngDram of Psychic Fortitude.pngFlask of Sanguine Mixture and Dram of Psychic Fortitude- "SMALL UPGRADE"
 • Sulfuric Crystals of Saltpeter.pngSulfuric Crystals of Lime.pngSulfuric Crystals of Saltpeter and Sulfuric Crystals of Lime- "SPECTACLE INDUCING CRYSTALS"
 • Lunar Experiment.pngSteeped Lunar Essence- "
 • Totally Normal Root.pngTotally Normal Root- "DIMINUTIVE WOOD BASED LIFE FORM"
 • Totally Normal Sapling.pngTotally Normal Sapling- "A GROWING HORROR"
 • Bat Decoration.pngBat Decoration- "ACCESSORY FOR HORRIFIC TREE"
 • Crow Decoration.pngCrow Decoration- "FLESHLESS FLESHSACK"
 • Dangling Depth Dweller Decoration.pngDangling Depth Dweller Decoration- "NEEDS HANGING TO INDUCE HORROR"
 • Ghost Decoration.pngGhost Decoration- "ERROR: DOES NOT FUNCTION IN INVENTORY"
 • Spider Decoration.pngSpider Decoration- "A FAKE FLESHSACK USED FOR DECORATION"
 • Tentacle Decoration.pngTentacle Decoration- "NEEDS TREE TO PERFORM DECORATING TASKS"
 • Bats coming out of tree- "WARNING: VISUAL COMPONENTS MALFUNCTIONING"
 • Drinking bravery potion- "FLYING FLESHLINGS NO LONGER ACTIVATE FEAR UNITS"

Winter's Feast

 • Gift Wrap.pngGift Wrap- "I AM THE SUPERIOR GIFT GIVER"
 • GiftLargeA.pngGiftLargeB.png32px32px32px32pxGift- "MINIONS. ARE YOU FINALLY RECOGNIZING MY NATURAL EMINENCE?"
 • Festive Tree Planter.pngFestive Tree Planter- "MY MINIONS HAVE PROMISED IT WILL GROW A SPECIAL TREE"
 • Festive Tree Planter Burnt.pngFestive Tree.pngFestive Tree Planter and Winter's Feast Tree (burnt)- "WAS THAT PART OF THE FEAST RITUAL, MINIONS?"
 • Festive Tree Planter.pngWinter's Feast Tree (sapling)- "I AWAIT THE SPECIAL TREE. WILL IT ENSLAVE HUMANITY?"
 • Festive Tree.pngWinter's Feast Tree- "IT'S JUST A TREE... WE ARE SURROUNDED BY HUNDREDS OF THEM"
 • Festive Tree.pngWinter's Feast Tree (burning)- "RECOMPENSE FOR YOUR HUMAN TREE LIES"
 • Gingerbread Cookie.pngGingerbread Cookie- "WHERE ARE THE ROBOT-SHAPED CONFECTIONS"
 • Eternal Fruitcake.pngEternal Fruitcake- "THIS ENERGY SLAB IS STRONG AND EFFICIENT"
 • Sugar Cookie.pngSugar Cookie- "FLESHLINGS LOVE SHAPING FOOD LIKE NON-FOOD"
 • Candy Cane.pngCandy Cane- "A ROD OF CONCENTRATED SUGAR FUEL"
 • Chocolate Log Cake.pngChocolate Log Cake- "THE ORGANICS SHAPED THIS ONE LIKE A LOG"
 • Plum Pudding.pngPlum Pudding- "I REQUIRE MORE TREATS"
 • Apple Cider.pngApple Cider- "DELICIOUS OBLITERATED APPLES"
 • Hot Cocoa.pngHot Cocoa- "ARE MY INSIDES LIQUID PROOF"
 • Heavenly Eggnog.pngHeavenly Eggnog- "EGG JUICE TO POUR DOWN YOUR FOOD HATCH"
 • Festive Bauble.pngFestive Bauble 2.pngFestive Bauble 3.pngFestive Bauble 4.pngFestive Bauble 5.pngFestive Bauble 6.pngFestive Bauble 7.pngFestive Bauble 8.pngFestive Bauble 9.pngFestive Bauble 10.pngFestive Bauble 11.pngFestive Bauble 12.pngFestive Bauble Fancy.pngFestive Bauble Fancy 2.pngFestive Bauble Fancy 3.pngFestive Bauble Fancy 4.pngFestive Bauble Fancy 5.pngFestive Bauble Fancy 6.pngFestive Bauble Fancy 7.pngFestive Bauble Fancy 8.pngFestive Bauble- "WHAT OBSERVABLE APPEAL IS THERE IN FRAGILITY?"
 • Festive Light.pngFestive Light 2.pngFestive Light 3.pngFestive Light 4.pngFestive Light 5.pngFestive Light 6.pngFestive Light 7.pngFestive Light 8.pngFestive Light- "WE ARE DECORATING WITH ROBOT GUTS"
 • Magnificent Adornment Bearger.pngMagnificent Adornment Deerclops.pngMagnificent Adornment Gmoose.pngMagnificent Adornment Dragonfly.pngMagnificent Adornment BeeQueen.pngMagnificent Adornment Toadstool.pngMagnificent Adornment Antlion.pngMagnificent Adornment Fuelweaver.pngMagnificent Adornment Klaus.pngMagnificent Adornment Krampus.pngMagnificent Adornment Gem Deer Blue.pngMagnificent Adornment Gem Deer Red.pngMagnificent Adornment Malbatross.pngMagnificent Adornment- "I DO NOT UNDERSTAND THIS RITUAL"
 • Champion Adornment Grand Forge Boarrior.pngChampion Adornment Rhinocebros.pngChampion Adornment Infernal Swineclops.pngChampion Adornment- "REDUNDANT FLESHLING ORNAMENTATION"
 • Appeasing Adornment Mumsy.pngAppeasing Adornment Billy.pngAppeasing Adornment- "THIS FLESHLING IS NOT COMPOSED OF FLESH"
 • Gingerbread Pig.pngGingerbread Pig- "HA HA. IT IS A MOCKERY OF LIFE"
 • Gingerbread Pig House 1.pngGingerbread Pig House 2.pngGingerbread Pig House 3.pngGingerbread Pig House 4.pngGingerbread Pig House- "I HAVE AN IRRESISTIBLE URGE TO STOMP ON IT"
 • Gingerbread Varg.pngGingerbread Varg- "I'D RATHER NOT HAVE MY GEARS GUNKED UP WITH ICING"
 • Cookie Crumbles.pngCookie Crumbles- "THEY ARE NOT BUILT TO LAST"
 • Holiday Cheer.pngHoliday Cheer- "IT REEKS OF FESTIVITY"

Lunar New Year

 • Gobbler Shrine Build.pngGobbler Shrine- "INSERT OFFERING HERE"
 • Gobbler Shrine.pngGobbler Shrine (empty)- "NONFUNCTIONAL"
 • Gobbler Shrine Burnt.pngGobbler Shrine (burnt)- "YOU LOSE"
 • Red Pouch.pngRed Pouch- "REVEAL YOUR CONTENTS TO ME, POUCH"
 • Lucky Gold Nugget.pngLucky Gold Nugget- "PRECIOUS, LUCKY METAL"
 • Red Firecrackers.pngRed Firecrackers- "CHAOS IN STICK FORM"
 • Red Lantern.pngRed Lantern- "A LUCKY GLOWBOX"
 • Lucky Fan.pngLucky Fan- "CIRCUIT COOLING SYSTEM"
 • Lucky Beast Head.pngLucky Beast Head- "I AM THE HEAD. YOU WILL FOLLOW ME"
 • Lucky Beast Body.pngLucky Beast Body- "FOR MY MINIONS TO WEAR"
 • Lucky Beast Tail.pngLucky Beast Tail- "BAD MINIONS GET THIS PIECE"
 • Varg Shrine Build.pngVarg Shrine- "IT BEGINS"
 • Varg Shrine.pngVarg Shrine (empty)- "INSERT FLAMES HERE"
 • Varg Shrine Burnt.png32pxVarg and Pig Shrine (burnt)- "YOU LOSE."
 • Lucky Whistle.pngLucky Whistle- "ERROR: FREQUENCY OUT OF RANGE"
 • Clay Hound.pngClay Hound- ">CMD [/SIT]"
 • 32pxClay Hound (statue)- "THIS DOG IS IMMOBILE"
 • Clay Varg.pngClay Varg- "YOU WILL BE DESTROYED"
 • 32pxClay Varg (statue)- "IT IS NOT SO FEARSOME"
 • Hound Sketch.pngVarg Sketch.pngHound Sketch and Varg Sketch- "USELESS PAPER FOR MAKING USELESS SCULPTURES"
 • Hound Figure Marble Build.pngHound Figure Stone Build.pngHound Figure Moonglass Build.pngHound Figure- "A GOOD ORGANIC SPECIES. IT OBEYS ITS MASTER"
 • Varg Figure Marble Build.pngVarg Figure Stone Build.pngVarg Figure Moonglass Build.pngVarg Figure- "THIS IS A TROPHY TO CELEBRATE MY GREATNESS"
 • Pig Shrine Build.pngPig Shrine- "NONFLESH TRIBUTE TO FLESHSACK"
 • Pig Shrine.pngPig Shrine (empty)- "REQUIRES MEATFUEL TO ACTIVATE"
 • Tribute Roast.pngTribute Roast- "FANCY FOODFUEL"
 • Eight Treasure Mud Pie.pngEight Treasure Mud Pie- "FOODFUEL FOR OTHER FLESHSACKS"
 • Fish Heads on a Stick.pngFish Heads on a Stick- "BASIC FOODFUEL"
 • Golden Belt.pngGolden Belt- "ONE GAME TOKEN"
 • Elite Pig Dmitri.pngElite Pig (Dmitri)- "IT HAS A FILTHY HABIT OF HITTING ME"
 • Elite Pig Ignatius.pngElite Pig (Ignatius)- "A FLESHSACK FIREWALL FOR GOLD"
 • Elite Pig Sawyer.pngElite Pig (Sawyer)- "A BRANCH OF PIG FLESHSACK ROOT DIRECTORY"
 • Elite Pig Wade.pngElite Pig (Wade)- "ENEMY FLESHSACK"
 • Can't play game (too late)- "WARNING: NIGHT APPROACHING"
 • Can't play game (area not empty)- "ERROR: GROUND REQUIRES DISKCLEANUP"
 • Can't play game (danger)- "WARNING: DANGER DETECTED"

The Forge

 • Battlemaster Pugna.pngBattlemaster Pugna- "YOU ARE UNFIT TO RULE"
 • Pit Pig.pngPit Pig- "LOOK AT IT. IT IS PUNY"
 • Crocovile.pngCrocommander- "I WILL KILL YOU FIRST"
 • Tortank.pngSnortoise- "I AM THE SUPERIOR METAL BEING"
 • Venomeer.pngScorpeon- "ITS ACID CORRODES METAL"
 • Boarilla.pngBoarilla- "BRUTISH AND STUPID"
 • Grand Forge Boarrior.pngGrand Forge Boarrior- "YOU ARE STRONG, BUT STILL ORGANIC"
 • Rhinocebro.pngRhinocebro- "YOU CORRUPT THAT MACHINE ON YOUR HORN!"
 • Infernal Swineclops.pngInfernal Swineclops- "STILL A WEAK FLESHLING UNDERNEATH THAT ARMOR"
 • Molten Gateway.pngAncient Gateway (off)- "IT IS INACTIVE"
 • Molten Gateway.pngAncient Gateway (on)- "READY FOR TRANSPORT"
 • Forge Ancient Anchor.pngAncient Anchor (empty)- "NO POWER"
 • Forge Ancient Anchor Key.pngAncient Anchor (key)- "EXCELLENT"
 • Forge Portal.pngForge Portal- "IT'S AN ENEMY MANUFACTURER"
 • Battle Standard 1.pngBattle Standard 2.pngBattle Standard 3.pngBattle Standard- "DESTROY THE ENEMY UPGRADER"
 • Spider.pngBaby Spider- "HOW WILL MINESCULE, SQUISHABLE SPIDERS HELP US"
 • Magma Golem.pngMagma Golem- "IT IS A MINION FOR MY MINIONS"
 • Living Staff.pngLiving Staff- "KEEP ME IN MINT CONDITION, MINIONS"
 • Infernal Staff.pngInfernal Staff- "IT IS USELESS TO ME"
 • Petrifying Tome.pngPetrifying Tome- "READING IS NOT VERY EVIL"
 • Tome of Beckoning.pngTome of Beckoning- "A BOOK IS NOT A WEAPON"
 • Forging Hammer.pngForging Hammer- "I WILL SMASH ALL WHO OPPOSE ME"
 • Pith Pike.pngPith Pike- "AN EXCELLENT TOOL OF TERMINATION"
 • Spiral Spear.pngSpiral Spear- "I WILL DESTROY EVERYTHING"
 • Lucy the Axe.pngRiled Lucy- "I HAVE NO USE FOR YOU, AXE"
 • Blacksmith's Edge.pngBlacksmith's Edge- "I WILL USE IT BETTER THAN ANYONE"
 • Darts.pngDarts- "A PITIFUL WEAPON"
 • Molten Darts.pngMolten Darts- "AN INFERIOR WEAPON"
 • Hearthsfire Crystals.pngHearthsfire Crystals- "I AM NOT COMPATIBLE WITH THAT INTERFACE"
 • Reed Tunic.pngReed Tunic- "PATHETIC"
 • Feathered Reed Tunic.pngFeathered Reed Tunic- "I HAVE NO USE FOR THAT"
 • Wood Armor.pngWood Armor- "IT IT ONLY BARELY SUFFICIENT"
 • Jagged Wood Armor.pngJagged Wood Armor- "I WILL BE POWERFUL"
 • Silken Wood Armor.pngSilken Wood Armor- "INITIATING OVERCLOCK PROCEDURE"
 • Stone Splint Mail.pngStone Splint Mail- "A SUITABLE SUIT OF ARMOR"
 • Steadfast Stone Armor.pngSteadfast Stone Armor- "DETECTING: CHASSIS UPGRADE"
 • Steadfast Grand Armor.pngJagged Grand Armor.pngSilken Grand Armor.pngWhispering Grand Armor.pngGrand Armor- "ARMOR FOR MY IRON CASING"
 • Barbed Helm.pngBarbed Helm- "IT WILL MAKE ME STRONGER"
 • Nox Helm.pngNox Helm- "YES. I LIKE THIS"
 • Resplendent Nox Helm.pngResplendent Nox Helm- "CLEARLY I SHOULD WEAR IT"
 • Feathered Wreath.pngFeathered Wreath- "IMPROVED RUNTIME"
 • Crystal Tiara.pngCrystal Tiara- "IT IS A COOLING UPGRADE"
 • Clairvoyant Crown.pngClairvoyant Crown- "I AM NOT PROGRAMMED FOR THAT"
 • Woven Garland.pngWoven Garland- "A PATHETIC ORGANIC HAT"
 • Flower Headband.pngFlower Headband- "SURRENDER YOUR POWER TO ME, PLANT"
 • Blossomed Wreath.pngBlossomed Wreath- "ENHANCED COOLING SYSTEMS"
 • Started revival- "YOU ARE STILL USEFUL, FLESHLING"
 • Finished revival- "GO FORTH, MINION"
 • Revived- "BACK ONLINE"
 • Refusing inappropriate weapon- "ERROR: INFERIOR WEAPON"

The Gorge

 • The Gorge Mumsy.pngMumsy- "IT'S EVEN MORE REPULSIVE THAN HUMANS"
 • The Gorge Billy.pngBilly- "THIS GOAT IS IN BETA"
 • The Gorge Sammy.pngThe Gorge Pipton.pngSammy, the Lucid Bog Merm and Pipton, the Cognizant Bog Merm- "FISH BASED BARTERER"
 • The Gorge Swamp Pig Elder.pngSwamp Pig Elder- "THIS LARGE SWINE COMMANDS THE SMALLER ONES"
 • The Gorge Swamp Pig Elder.pngSwamp Pig Elder (sleeping)- "IT IS IN SLEEPMODE"
 • Swamp Pig.pngSwamp Pig- "JOY. A NEW FLAVOR OF HORRIBLE ORGANIC"
 • The Gorge Old Beefalo.pngOld Beefalo- "ANTIQUATED MANURE MACHINE"
 • Pigeon.pngPigeon- "THIS ORGANIC IS EXTRA FILTHY"
 • Pigeon.pngPigeon (sleeping)- "IT'S IN SLEEPMODE"
 • Pigeon.pngPigeon (dead)- "NO LONGER FUNCTIONAL"
 • Pebble Crab.pngPebble Crab- "IT'S LIKE A ROCK, BUT ALIVE AND WORSE"
 • Berry Bush2.pngBerry Bush- "ENERGY PACKETS NO LONGER PRESENT"
 • Fern.pngFern- "DEFENSELESS PLANT FOOD"
 • Mushroom Stump.pngMushroom- "EDIBILITY CONFIRMED"
 • 32pxMushroom (picked)- "LIFEFORM GROWTH RATE SUBOPTIMAL FOR MY NEEDS"
 • Rotten Crop- "IT ROTS LIKE ALL ORGANICS"
 • Sapling.pngSapling- "IT HAS ALREADY BEEN HARVESTED"
 • Spotty Shrub Build.pngSpotty Shrub- "GIVE ME YOUR FOOD, SHRUB"
 • Spotty Shrub Picked.pngSpotty Shrub (picked)- "I WOULD TAKE MORE FROM IT IF I COULD"
 • Sugarwood Tree Build.pngSugarwood Tree- "A HIDEOUS PINK TREE"
 • Sugarwood Tree Stump.pngSugarwood Tree (stump)- "THE SOURCE OF PLANT COOLANT HAS BEEN DESTROYED"
 • Sugarwood Tree Tapped.pngSugarwood Tree (tapped, empty)- "I DEMAND YOU FILL UP FASTER"
 • Sugarwood Tree Tapped Full.pngSugarwood Tree (tapped, full)- "IT IS TIME TO REMOVE THE BUCKET"
 • Sugarwood Tree Infested.pngSugarwood Tree (tapped, bugs)- "TINY BIOLOGICAL UNITS HAVE FOILED COOLANT COLLECTION"
 • Sugarwood Tree Wounded.pngSugarwood Tree (wounded)- "TRUNK HAS SUSTAINED DAMAGE"
 • 32pxIvy- "INVADING ORGANIC LIFE FORMS!"
 • Altar of Gnaw.pngThe Altar of Gnaw- "IT WISHES TO CONSUME"
 • Altar of Gnaw.pngThe Altar of Gnaw (food placed)- "IT IS CURRENTLY REFUELING"
 • Mossy Gateway.pngAncient Gateway- "IT DID NOT FUNCTION AS I HAD HOPED"
 • 32pxBeast of Hunger (1)- "IT IS A HIDEOUS GOAT STATUE"
 • 32pxBeast of Hunger (2)- "UNNECESSARILY UGLY"
 • 32pxBroken Carriage- "NONFUNCTIONING MOBILITY CHASSIS"
 • 32pxDilapidated Cathedral- "ERROR 404: CATHEDRAL NOT FOUND"
 • 32pxDilapidated Chimney (1)- "FIREPLACE NO LONGER COMFORTING"
 • 32pxDilapidated Chimney (2)- "NONFUNCTIONING GOODS"
 • 32pxDilapidated Clocktower- "DAMAGED BRICK COMPUTER TOWER"
 • 32pxDilapidated Door- "ERROR: INVALID PATHWAY"
 • 32pxDilapidated House-
  • "LIKELY REASON FOR ABANDONMENT: ANNIHILATION"
  • "VILLAGE HAS BEEN ABANDONED"
  • "EVIDENCE OF DIVINE WRATH"
 • 32pxDilapidated Roof- "ROOF NO LONGER FUNCTIONS"
 • 32pxGnaw Worshipper (1)- "USELESS ORGANIC DECORATION"
 • 32pxGnaw Worshipper (2)- "YOUR MONUMENTS DO NOT UNDO DEATH"
 • 32pxWorn Pig House- "HAHA. THEIR HOUSES ARE TERRIBLE"
 • 32pxHouse Rubble- "THE DESTROYED DWELLING OF AN ORGANIC"
 • Iron Fence- "DECORATIVE SHARP OBJECT"
 • Locked Iron Gate- "REQUIRES A PASSKEY"
 • Iron Gate- "PARKING ACCESS: GRANTED"
 • Mealing Stone.pngMealing Stone- "I AM GOOD AT CRUSHING"
 • 32pxPark Fountain- "THANK GOODNESS. IT IS BROKEN"
 • 32pxPost- "LOG POST"
 • 32pxQueen Beast- "EXCESSIVE ORNAMENTATION"
 • 32pxRundown House- "IT IS BARELY STANDING"
 • 32pxSafe- "IT HAS BEEN UNLOCKED. THE MYSTERY IS GONE"
 • Safe Locked.pngLocked Safe- "A MYSTERIOUSLY LOCKED CUBE"
 • Sammy Wagon.pngSammy's Wagon- "CONTAINER FOR GOODS"
 • Pipton Cart.pngPipton's Cart- "THERE ARE GOODS WITHIN"
 • Salt Pond.pngSalt Pond- "EVIL CORROSIVE WATER"
 • 32pxStone Pillar- "I ENJOY THE GEOMETRY OF THIS"
 • 32pxStreetlight- "A POTENTIAL ALLY AGAINST THE ORGANICS"
 • 32pxSmall Streetlight- "AN ADOLESCENT METAL MACHINE"
 • 32pxSmashed Clock- "NONFUNTIONING TIME ACCESSORY"
 • 32pxUrn- "I AM INCAPABLE OF EMPATHY"
 • 32pxWrecked Bicycle- "NONFUNCTIONING TWO WHEELED TRANSPORTATION"
 • 32pxPot Hanger (held)- "MINIONS. CONSTRUCT THIS"
 • 32pxPot Hanger- "ASSEMBLED COOKING COMPONENT"
 • 32pxOven (held)- "THIS ROBOT HAS NOT BEEN BUILT YET"
 • 32pxOven- "I ADMIRE THIS ROBOT'S LARGE FIRE MOUTH"
 • 32px32pxSalt Rack.pngSmall and Large Grill and Salt Rack (held)- "SOME ASSEMBLY REQUIRED"
 • Small Grill.pngSmall Grill- "INADEQUATE MEMORY SLOTS"
 • Large Grill.pngLarge Grill- "ADDING FIRE TO FOOD INCREASES ITS VALUE"
 • Cookpot.pngCookpot- "THIS POT HAS INADEQUATE MEMORY SIZE"
 • Large Cookpot.pngLarge Cookpot- "THIS POT HAS AN ACCEPTABLE MEMORY SIZE"
 • Small Casserole Dish.pngSmall Casserole Dish- "ITS MEMORY SLOTS REQUIRE UPGRADE"
 • Large Casserole Dish.pngLarge Casserole Dish- "FOR ASSEMBLING A MISHMASH"
 • Syrup Pot.pngSyrup Pot- "REQUIRES SUCROSE AND FIRE TO CONSTRUCT MORE SUCROSE"
 • Salt Rack Build.pngSalt Rack- "WATER CONTACT SUCCESSFULLY AVOIDED"
 • 32pxSalt Rack (ready)- "CAUTION: AVOID SPLASHING LIQUID ON CIRCUITS"
 • Crab Trap.pngCrab Trap- "ENTRAPS BIOLOGICAL ROCKS"
 • Hoe.pngHoe- "TILLING ADDON ACQUIRED"
 • Slaughter Tools.pngSlaughter Tools- "FOR DISASSEMBLING BIOLOGICAL LIFEFORMS"
 • Tree Tapping Kit.pngTree Tapping Kit- "FOR SIPHONING COOLANT FROM THE TREES"
 • Key.pngKey- "PASSKEY FOR LOCKED CUBE"
 • Iron Key Gorge.pngIron Key- "PASSKEY FOR METAL GATE"
 • Ancient Key Gorge.pngAncient Key- "PASSKEY FOR GATEWAY LINK"
 • Packet of Blue Seeds.pngBlue Seeds.pngPacket of Fluffy Seeds.pngFluffy Seeds.pngPacket of Oblong Seeds.pngOblong Seeds.pngPacket of Pointy Seeds.pngPointy Seeds.pngPacket of Round Seeds.pngRound Seeds.pngPacket of Seed Pods.pngSeed Pods.pngPacket of Spiky Seeds.pngSpiky Seeds.pngPacket of Mixed Seeds.pngAll Seed Packet and Seed types- "UNIDENTIFIED LIFEPODS"
 • Salmon.pngSalmon- "FLOOPY WATER CREATURE"
 • Cooked Salmon.pngCooked Salmon- "ITS WEAKNESS IS FIRE"
 • Crab Meat.pngCrab Meat- "MEAT FROM THE ROCK CREATURE"
 • Cooked Crab Meat.pngCooked Crab Meat- "DELICIOUS ROCK MEAT"
 • 32pxCooked Foliage- "THIS IS NOT A GOOD MEAL"
 • Mushroom.pngMushroom (item)- "UGLY FUNGUS"
 • Cooked Mushroom.pngCooked Mushroom- "
 • Garlic.pngGarlic- "I FILL MY MOUTH CAVITY WITH THEM TO REPEL HUMANS"
 • Roast Garlic.pngRoast Garlic- "IT IS COOKED NOW"
 • Onion.pngOnion- "IT HAS LAYERS"
 • Roast Onion.pngRoast Onion- "ALL THE LAYERS HAVE BEEN COOKED"
 • Potato.pngPotato- "I FEEL KINSHIP WITH THIS STRANGE ROOT"
 • Roast Potato.pngRoast Potato- "YOU WILL BE DELICIOUS, STRANGE ROOT"
 • Toma Root.pngToma Root- "IT WOULD CRUSH EASILY IN MY HAND"
 • Roast Toma Root.pngRoast Toma Root- "WE COOKED IT"
 • Turnip.pngTurnip- "IT'S A DUMB TURNIP"
 • Roast Turnip.pngRoast Turnip- "IT IS COOKED EVENLY THROUGHOUT"
 • Wheat.pngWheat- "GRAIN DETECTED"
 • Flour.pngFlour- "HAHA, THE WHEAT HAS BEEN CRUSHED"
 • Goat Milk.pngGoat Milk- "LACTOSE ENERGY PACKET"
 • Salt Crystals (Gorge).pngSalt Crystals- "CAN BE GROUND INTO SALT"
 • Salt.pngSalt- "BAD FOR CIRCUITRY"
 • Sap.pngSap- "DELICIOUS PLANT COOLANT"
 • 32pxRuined Sap- "USELESS STICKINESS"
 • Syrup.pngSyrup- "CONTAINS HIGH LEVELS OF STICKINESS"
 • Spotty Sprig.pngSpotty Sprig- "I WILL CRUSH YOU"
 • Spot Spice.pngSpot Spice- "YOU HAVE BEEN CRUSHED, SPRIG"
 • Old Coin.pngOld Coin- "A SMALL DENOMINATION OF CURRENCY"
 • Sapphire Medallion.pngSapphire Medallion- "I REQUIRE MORE CURRENCY"
 • Red Mark.pngRed Mark- "HAVE ACQUIRED MONETARY GAIN"
 • Gnaw's Favor.pngGnaw's Favor- "CONTAINS CHARGE POTENTIAL"
 • Prepared dish- "DEITY SACRIFICE DETECTED"
 • Prepared dish (does not match craving)- "WARNING: FUEL INCOMPATIBLE WITH DEITY DESIRES"
 • Prepared dish (matches craving)- "FUEL COMPATIBLE WITH DEITY'S DESIRES"
 • Prepared dish (matches craving, snack)- "WARNING: DEITY FUEL IS LOW ON ENERGY"
 • 32px32pxBurnt Food- "HUMAN ERROR DETECTED"
 • Silver Plate.pngSilver Plate- "THE DEITY ENJOYS HIGH CONDUCTIVITY MATERIALS"
 • Silver Bowl.pngSilver Bowl- "ITS LUSTER VALUE IS HIGH"
 • Cannot open Iron Gate (locked)- "REQUIRES PASSKEY"
 • Cannot slaughter Old Beefalo (too far)- "STAND STILL AND LET ME KILL YOU"
 • Cannot switch dishes (already same type)- "ERROR: FOOD DOES NOT REQUIRE TWO RECEPTACLES"
 • Cannot switch dishes (wrong type)- "ERROR: UNEXPECTED DISH FORMAT"
 • Cannot sacrifice to Gnaw (food already placed)- "ERROR: FOODFUEL ALREADY PRESENT"
 • Cannot sacrifice to Gnaw (not suitable food)- "ERROR: NOT SUITABLE FOODFUEL"
 • Cannot unlock (wrong key)- "WRONG PASSWORD DETECTED"
 • Cannot use item (occupied)- "SERVER BUSY"
 • 32px32pxFood ruined (bad recipe)- "ERROR: INVALID ORGANIC COMPONENTS"
 • 32px32pxFood ruined (overcooked)- "IT IS RUINED"
 • Lost round- "WE LOSE"
 • Won round- "THE GATE IS NOW FUNCTIONAL"

Eyeplant.png​Nature - Plants

Base Game

 • Evergreen.pngEvergreen- "TARGET ACQUIRED"
 • 32pxLumpy Evergreen- "PATHETIC TREE DROPS NO BABIES"
 • Spiky Tree.pngSpiky Tree- "A SPIKY TREE"
 • Evergreen Stump.pngEvergreen and Lumpy Evergreen (stump)- "THE NATURAL WORLD IS OVERRATED"
 • Spiky Tree Stump.pngSpiky Tree (stump)- "SPIKY TREE DEFEATED"
 • Evergreen.png32pxEvergreen and Lumpy Evergreen (burning)- "SOON THERE WILL BE NOTHING LEFT"
 • Spiky Tree.pngSpiky Tree (burning)- "SPIKY TREE IGNITED"
 • Burnt Evergreen.pngEvergreen and Lumpy Evergreen (burnt)- "I WIN. GOOD."
 • 32pxSpiky Tree (burnt)- "THE SPIKY TREE IS NO MORE"
 • Evergreen Sapling.pngEvergreen (sapling)- "SOON THE TREE WILL GROW."
 • Log.pngLog- "LOG(1) = 0"
 • Log.pngLog (burning)- "IT IS AFLAME"
 • Charcoal.pngCharcoal- "COMPRESSED DEAD MATTER. WHAT IS NOT TO LIKE?"
 • Pine Cone.pngPine Cone- "IT FOLLOWS THE PATTERN OF FIBONACCI"
 • Marble Tree.pngMarble Tree- "LOOKS LIKE A VERY TOUGH TREE."
 • Totally Normal Tree.pngTotally Normal Tree- "NATURE NEVER CEASES TO ANNOY ME"
 • Totally Normal Tree.pngTotally Normal Tree (stump)- "
 • Living Log.pngLiving Log- "EVEN WORSE THAN A NORMAL LOG"
 • Sapling.pngSapling- "POTENTIAL CONSTRUCTION MATERIAL"
 • 32pxSapling (picked)- "IT IS RECHARGING"
 • Sapling.pngSapling (burning)- "RESOURCES WASTED"
 • Sapling Dug.pngGrass Tuft Dug.pngBerry Bush Item.pngBerry Bush 2.png32pxSapling, Grass Tuft, Berry Bush, and Spiky Bush (held)- "IT WOULD BE MORE USEFUL IN THE GROUND"
 • Twigs.pngTwigs- "STICKS"
 • Grass Tuft.pngGrass Tuft- "IT LOOKS COMBUSTIBLE"
 • 32pxGrass Tuft (picked)- "IT WILL RETURN SOON"
 • 32pxGrass Tuft (barren)- "FERTILIZATION REQUIRED"
 • Grass Tuft.pngGrass Tuft (burning)- "OOPS"
 • Cut Grass.pngCut Grass- "PLANT MATTER"
 • Berry Bush.pngBerry Bush2.pngBerry Bush (normal and burning)- "PERIODIC CALORIE DISPENSOR"
 • 32pxBerry Bush (picked)- "IT IS REBOOTING"
 • 32pxBarren Berry Bush 2.pngBerry Bush (barren)- "THE SYSTEM IS DOWN"
 • Reeds.pngReeds- "USEFUL MATERIALS DETECTED"
 • 32pxReeds (picked)- "REGROWTH REQUIRED"
 • Reeds.pngReeds (burning)- "TOO HOT"
 • Cut Reeds.pngCut Reeds- "HOLLOW PLANT MATTER"
 • Plant.pngPlant- "IT LOOKS EDIBLE"
 • Plant.pngPlant (growing)- "GO FASTER, PLANT"
 • Plant.pngPlant (ready to be picked)- "IT IS AT PEAK NUTRITIONAL VALUE"
 • Marsh Plant1.pngMarsh Plant- "IT IS AN UNINTERESTING PLANT"
 • Spiky Bush.pngSpiky Bush- "BRAMBLES."
 • 32pxSpiky Bush (picked)- "BRAMBLES FIGHT BACK."
 • Spiky Bush.pngSpiky Bush (burning)- "THORNS BURNED."
 • Flower.pngFlower- "MY APPRECIATION FOR BEAUTY IS LIMITED"
 • Petals.pngPetals- "I HAVE DESTROYED SOMETHING BEAUTIFUL. HA."
 • Evil Flower.pngEvil Flower- "HEY THERE, FLOWERS. WANNA... KILL ALL HUMANS?"
 • Dark Petals.pngDark Petals- "IT WASN'T BEAUTIFUL, BUT I STILL DESTROYED IT. HA."
 • 32pxCarrot (planted)- "ROBOT NEEDS FOOD"
 • Red Mushroom.pngRed Mushroom- "RED FUNGUS"
 • Green Mushroom.pngGreen Mushroom- "GREEN FUNGUS"
 • Blue Mushroom.pngBlue Mushroom- "BLUE FUNGUS"
 • 32pxMushroom (sleeping)- "IT IS HIDING"
 • 32pxMushroom (picked)- "I TOOK IT"

Reign of Giants

 • Birchnut Tree.pngBirchnut Tree- "TARGET ACQUIRED"
 • 32pxBirchnut Tree (stump)- "THE NATURAL WORLD IS OVERRATED"
 • Birchnut Tree.pngBirchnut Tree (burning)- "SOON THERE WILL BE NOTHING LEFT"
 • 32pxBirchnut Tree (burnt)- "I WIN. GOOD."
 • 32pxBirchnut Tree (sapling)- "SOON THE TREE WILL GROW."
 • 32pxSapling (withered)- "TEMPERATURE IS OVER RECOMMENDED LEVELS"
 • 32pxGrass Tuft (withered)- "NEEDS IMPROVED COOLING SYSTEM"
 • 32pxBarren Berry Bush 2.pngBerry Bush (withered)- "THE SYSTEM HAS OVERHEATED"
 • 32pxPlant (withered)- "CLIMATE INHOSPITABLE TO PLANT GROWTH"
 • Birchnut.pngBirchnut- "HOW DOES THE TREE FIT IN THERE?"
 • Cactus.pngCactus- "PROTECTIVE BARRIER PRESENT. PROCEED WITH CAUTION."
 • 32pxCactus (picked)- "NO NUTRIENT-RICH MATERIAL REMAINING AT THIS TIME"
 • Tumbleweed.pngTumbleweed- "IT COULD CONTAIN MANY THINGS"

Shipwrecked

 • Bamboo Patch.pngBamboo Patch (normal and burning)- "LUMBER AVAILABILITY == TRUE"
 • Jungle Tree.pngJungle Tree- "IT HOUSES A SELF-CONTAINED ECOSYSTEM"
 • Viney Bush.pngViney Bush and Snake Den (normal and burning)- "NATURE IS CHAOS"
 • 32px32pxBamboo Patch (stump and withered)- "LUMBER AVAILABILITY == FALSE"
 • 32pxJungle Tree (stump)- "ECOSYSTEM INTERRUPTED"
 • 32pxViney Bush and Snake Den (stump)- "CHAOTIC NATURE HAS BEEN TEMPORARILY TAMED"
 • Jungle Tree.pngJungle Tree (burning)- "THE ECOSYSTEM BURNS"
 • 32px32pxBamboo Patch and Palm Tree (burnt)- "I WIN. GOOD."
 • 32pxJungle Tree (burnt)- "ECOSYSTEM TERMINATED"
 • 32pxViney Bush and Snake Den (burnt)- "NATURAL CHAOS HAS BEEN SOLVED"
 • Bamboo Patch Dug.pngBamboo Root- "MUST ADD GROUND"
 • Viney Bush Root.pngViney Bush Root- "IT IS NOTHING WITHOUT DIRT"
 • Jungle Tree Seed.pngJungle Tree (seed)- "JUNGLE TREE: ZYGOTE STAGE"
 • Jungle Tree Sapling.png Jungle Tree (sapling)- "JUNGLE TREE: EMBRYONIC STAGE"
 • Bamboo.pngBamboo- "VERSATILE ENGINEERING MATERIAL DETECTED"
 • Vine.pngVine- "UNRULY NATURE"
 • 32pxGrass (water)- "SELF-WATERING FLORA"
 • Brainy Sprout.png32pxBrainy Sprout (normal and picked)- "HIGHLY EVOLVED CORAL VARIETAL"
 • Seaweed Planted.png32pxSeaweed (planted and picked)- "IT IS SLIMY AND DISGUSTING"
 • Mangrove Tree.pngMangrove (normal, burning, and stump)- "IT MUST NEED TO REGULATE ITS WATER INTAKE"
 • 32pxMangrove (burnt)- "IT NO LONGER NEEDS TO REGULATE ITS WATER INTAKE"
 • Palm Tree.pngPalm Tree- "THIS TREE IS ALL TRUNK"
 • Palm Tree.pngPalm Tree (burning)- "IT IS IN THE PROCESS OF BECOMING BURNT"