FANDOM


Wilson Portrait
A crow feather.

Wilson, when examining a Jet Feather.

Willow Portrait
Crow feather. It probably smells terrible on fire.

Willow, when examining a Jet Feather.

Wolfgang Portrait
Is feather of bird black.

Wolfgang, when examining a Jet Feather.

Wendy Portrait
A crow feather, black like eternal darkness.

Wendy, when examining a Jet Feather.

WX-78 Portrait
IT HAS BEEN SEPARATED FROM ITS BIRD

WX-78, when examining a Jet Feather.

Wickerbottom Portrait
Feather of Corvus.

Wickerbottom, when examining a Jet Feather.

Woodie Portrait
A gross feather.

Woodie, when examining a Jet Feather.

Waxwell Portrait
Black is the color of sleep.

Maxwell, when examining a Jet Feather.

Wagstaff Portrait
Interesting! Feathers appear to have properties wholly unique from each other.

Wagstaff, when examining a Jet Feather.

Wigfrid Portrait
A töken fröm the ravens!

Wigfrid, when examining a Jet Feather.

Webber Portrait
Feather of black.

Webber, when examining a Jet Feather.

Walani Portrait
A real softy.

Walani, when examining a Jet Feather.

Warly Portrait
A bird's feather, in truffle black.

Warly, when examining a Jet Feather.

Woodlegs Portrait
Thet feather be mighty oily.

Woodlegs, when examining a Jet Feather.

Wilba Portrait
'TIS BIRDY PART

Wilba, when examining a Jet Feather.

Wormwood Portrait
Caw Tweeter clothes

Wormwood, when examining a Jet Feather.

Wheeler Portrait
I'll keep it to remind me of how I'm not flying.

Wheeler, when examining a Jet Feather.

Winona Portrait
Not a whole lotta use for that.

Winona, when examining a Jet Feather.

Wortox Portrait
A memento of my jet feathered friend.

Wortox, when examining a Jet Feather.

Wurt Portrait
Black birdy feather.

Wurt, when examining a Jet Feather.

Wilson Portrait
A redbird feather.

Wilson, when examining a Crimson Feather.

Willow Portrait
Redbird feather. It probably smells terrible on fire.

Willow, when examining a Crimson Feather.

Wolfgang Portrait
Is feather of bird red.

Wolfgang, when examining a Crimson Feather.

Wendy Portrait
A redbird feather, red like blood.

Wendy, when examining a Crimson Feather.

WX-78 Portrait
IT HAS BEEN SEPARATED FROM ITS BIRD

WX-78, when examining a Crimson Feather.

Wickerbottom Portrait
Feather of Cardinalis.

Wickerbottom, when examining a Crimson Feather.

Woodie Portrait
A disgusting feather.

Woodie, when examining a Crimson Feather.

Waxwell Portrait
Red is the color of fire.

Maxwell, when examining a Crimson Feather.

Wagstaff Portrait
Epidermal growth with several exploitable properties.

Wagstaff, when examining a Crimson Feather.

Wigfrid Portrait
Red as my hair.

Wigfrid, when examining a Crimson Feather.

Webber Portrait
Feather of red.

Webber, when examining a Crimson Feather.

Walani Portrait
I'm tickled by the color of this.

Walani, when examining a Crimson Feather.

Warly Portrait
A bird's feather, in cherry red.

Warly, when examining a Crimson Feather.

Woodlegs Portrait
Me feet are tickle proof.

Woodlegs, when examining a Crimson Feather.

Wilba Portrait
'TIS BIRDY PART

Wilba, when examining a Crimson Feather.

Wormwood Portrait
Red Tweeter clothes

Wormwood, when examining a Crimson Feather.

Wheeler Portrait
Maybe if I cover myself in feathers I can fly away from here.

Wheeler, when examining a Crimson Feather.

Winona Portrait
Kinda useless. Looks nice, anyway.

Winona, when examining a Crimson Feather.

Wortox Portrait
To remind myself of its sweet beaky face.

Wortox, when examining a Crimson Feather.

Wurt Portrait
Red birdy feather.

Wurt, when examining a Crimson Feather.

Wilson Portrait
A snowbird feather.

Wilson, when examining an Azure Feather.

Willow Portrait
Snowbird feather. It probably smells terrible on fire.

Willow, when examining an Azure Feather.

Wolfgang Portrait
Is feather of bird white.

Wolfgang, when examining an Azure Feather.

Wendy Portrait
A snowbird feather, white like the light at the end of the tunnel.

Wendy, when examining an Azure Feather.

WX-78 Portrait
IT HAS BEEN SEPARATED FROM ITS BIRD

WX-78, when examining an Azure Feather.

Wickerbottom Portrait
It looks like a feather of Cardinalis, but white.

Wickerbottom, when examining an Azure Feather.

Woodie Portrait
A stupid feather.

Woodie, when examining an Azure Feather.

Waxwell Portrait
Grey is the color of pain.

Maxwell, when examining an Azure Feather.

Wagstaff Portrait
Only available in the cold season.

Wagstaff, when examining an Azure Feather.

Wigfrid Portrait
Winter's feather.

Wigfrid, when examining an Azure Feather.

Webber Portrait
Feather of white.

Webber, when examining an Azure Feather.

Walani Portrait
I would love a necklace made of these.

Walani, when examining an Azure Feather.

Warly Portrait
A bird's feather, in tuna blue.

Warly, when examining an Azure Feather.

Woodlegs Portrait
Whar did all th'colors go?

Woodlegs, when examining an Azure Feather.

Wilba Portrait
'TIS BIRDY PART

Wilba, when examining an Azure Feather.

Wormwood Portrait
Snow Tweeter clothes

Wormwood, when examining an Azure Feather.

Wheeler Portrait
A feather that doesn't let me fly? That hardly seems fair.

Wheeler, when examining an Azure Feather.

Winona Portrait
If only I had a cap to put it in.

Winona, when examining an Azure Feather.

Wortox Portrait
A keepsake of a gentle blue friend.

Wortox, when examining an Azure Feather.

Wurt Portrait
Snowy bird feather.

Wurt, when examining an Azure Feather.

Lông Chim là vật dụng rớt từ chim và Cây Cỏ Lăn (chỉ ở bản RoG) trong game Don't Starve. Có ba dạng; Lông Chim Đen, Lông Đỏ ThẫmLông Xanh Trong. Thu được sau khi giết chim. Rớt ra với tỉ lệ 50%, trừ Cánh Cụt Biển là 20%, Diều Hâu (chỉ ở bản RoG) là 33% rớt ra Lông Tím và Cây Cỏ Lăn (chỉ ở bản RoG) là 0.03% rớt ra tới 3 cái một lúc

Gift Icon Nội dung có thể tải xuốngSửa đổi

Trong tất cả DLC, Tất cả Lông Vũ có thể dùng làm nhiên liệu, tăng 15 giây cháy cho Lò Lửa.

Trong Reign of Giants DLC, cả 3 loại lông vũ có thể tìm được trong Cây Cỏ Lăn hoặc nhận được từ Mèo Trúc. Cây Cở Lắn có 0.33% cơ hội nhận được 3 loại lông chim. Diều Hâu có 33% cơ hội rơi Lông Chim Đen.

Trong Shipwrecked DLC, cả 3 loại Lông Vũ có thể tìm được bằng cách đào Đống Cát với 1% cơ hội. DLC cũng thay đổi những loại chim làm rơi ra loại lông tương ứng gồm Lông Chim Đen từ TucăngChim Cốc, Lông Đỏ Thẫm từ VẹtVẹt Hải Tặc, Lông Xanh Trong từ Hải Âu. Tầm Mắt có thể sử dụng để bắt sống Chim.
Wilson Portrait
My current favorite.

Wilson, when examining a Thunder Feather.

Willow Portrait
Funny little feather.

Willow, when examining a Thunder Feather.

Wolfgang Portrait
Wolfgang find feather!

Wolfgang, when examining a Thunder Feather.

Wendy Portrait
Nothing shocks me anymore.

Wendy, when examining a Thunder Feather.

WX-78 Portrait
IT HAS BEEN SEPARATED FROM ITS BIRD

WX-78, when examining a Thunder Feather.

Wickerbottom Portrait
I could use this as a bookmark.

Wickerbottom, when examining a Thunder Feather.

Woodie Portrait
Look at this!

Woodie, when examining a Thunder Feather.

Waxwell Portrait
I should stick it in a cap.

Maxwell, when examining a Thunder Feather.

Wagstaff Portrait
Electrostatically attractive plumage.

Wagstaff, when examining a Thunder Feather.

Wigfrid Portrait
A feather fröm Thör's bird.

Wigfrid, when examining a Thunder Feather.

Webber Portrait
Wowee. This is a cool feather.

Webber, when examining a Thunder Feather.

Walani Portrait
Pretty feather.

Walani, when examining a Thunder Feather.

Warly Portrait
A nice ingredient for a hat.

Warly, when examining a Thunder Feather.

Woodlegs Portrait
Argh! I found a treasure.

Woodlegs, when examining a Thunder Feather.

Wilba Portrait
WILBA FIND IT

Wilba, when examining a Thunder Feather.

Wormwood Portrait
Zzzt Tweeter clothes

Wormwood, when examining a Thunder Feather.

Wheeler Portrait
For a feather, it feels pretty heavy.

Wheeler, when examining a Thunder Feather.

Trong Hamlet DLC, Lông Gà Lôi thu được từ việc giết Gà Lôi. Nó được sử dụng để làm Mũ Thu Lôi. Tất cả những loại lông vũ thường có thể rơi ra từ việc đập Vại Cũ.

Don't Starve Together icon Don't Starve TogetherSửa đổi

Wilson Portrait
A canary feather.

Wilson, when examining a Saffron Feather.

Willow Portrait
Canary feather. It probably smells terrible on fire.

Willow, when examining a Saffron Feather.

Wolfgang Portrait
Is feather of bird yellow.

Wolfgang, when examining a Saffron Feather.

Wendy Portrait
A canary feather, golden as the gilded cage.

Wendy, when examining a Saffron Feather.

WX-78 Portrait
FOUL ORGANICS LEAVE THEIR PIECES EVERYWHERE

WX-78, when examining a Saffron Feather.

Wickerbottom Portrait
Feather of Canaria.

Wickerbottom, when examining a Saffron Feather.

Woodie Portrait
A grody feather.

Woodie, when examining a Saffron Feather.

Waxwell Portrait
Yellow is the color of naivety.

Maxwell, when examining a Saffron Feather.

Wigfrid Portrait
In remembrance of a söngbird.

Wigfrid, when examining a Saffron Feather.

Webber Portrait
Feather of yellow.

Webber, when examining a Saffron Feather.

Warly Portrait
A bird's feather, in lemon yellow.

Warly, when examining a Saffron Feather.

Wormwood Portrait
Tweeter clothes"

Wormwood, when examining a Saffron Feather.

Winona Portrait
That's not a good sign.

Winona, when examining a Saffron Feather.

Wortox Portrait
A token, to remember its sweet song by.

Wortox, when examining a Saffron Feather.

Wurt Portrait
Yellow birdy feather.

Wurt, when examining a Saffron Feather.

Bản câp nhật A New Reign thêm vào Don't Starve Together Lông Hoàng Yến, rơi ra khi giết Chim Hoàng Yến với tỉ lệ 5% và sử dụng để chế tạo Tiêu Điện. Một cách khác làm mang Hoàng Yến xuống hang động và để nó chuyển sang trạng thái hấp hối rồi thả chúng xuống mặt đất. Chúng sẽ bay đi khi thả trên mặt đất và rơi ra 5 - 6 Lông còn sẽ nổ khi thả dưới Hang Động và rơi 1 - 2 Lông.

Icon Tools Sử dụngSửa đổi

Inventory slot backgroundCut Reeds

×2

Inventory slot background Stinger

×1

Inventory slot backgroundJet Feather

×1

Science MachineInventory slot backgroundSleep Dart

×1

Inventory slot backgroundCut Reeds

×2

Inventory slot background Hound's Tooth

×1

Inventory slot backgroundAzure Feather

×1

Science MachineInventory slot backgroundBlow Dart

×1

Inventory slot backgroundCut Reeds

×2

Inventory slot background Charcoal

×1

Inventory slot backgroundCrimson Feather

×1

Science MachineInventory slot backgroundFire Dart

×1

Inventory slot backgroundJet Feather

×3

Inventory slot background Crimson Feather

×2

Inventory slot backgroundTentacle Spots

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundFeather Hat

×1

Inventory slot backgroundCrimson Feather

×3

Inventory slot background Rope

×1

Inventory slot backgroundPig Skin

×2

Science MachineInventory slot backgroundSummer Frest

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundJet Feather

×1

Inventory slot background Venom Gland

×1

Inventory slot backgroundCut Reeds

×2

Science MachineInventory slot backgroundPoison Dart

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundAzure Feather

×4

Inventory slot background Boards

×4

Inventory slot backgroundPig Skin

×4

Science MachineInventory slot backgroundHogus Porkusator

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundThunder Feather

×1

Inventory slot background Gold Nugget

×2

Inventory slot backgroundCork

×3

Alchemy EngineInventory slot backgroundThunderhat

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundSaffron Feather

×1

Inventory slot background Cut Reeds

×2

Inventory slot backgroundGold Nugget

×1

Science MachineInventory slot backgroundElectric Dart

×1

Don't Starve Together icon

Placeholder Bên lềSửa đổi

  • Trước bản cập nhật Strange new Powers, Lông Đỏ Thẫm được gọi là Lông Chim Đỏ, Lông Chim Đen gọi là Lông Quạ, và Lông Xanh Trong được gọi là Lông Chim Tuyết. Việc này được thay đổi do Cánh Cụt Biển cũng nhả ra Lông Chim Đen.
  • Lông Hoàng Yên được thêm vào trong cập nhật Warts and All.
Đồ rớt từ Mob
Vật Phẩm TroLông XanhCánh Dơi Tử XàTóc RâuSừng Bò LaiTiêu ThổiNgọc LamLông Đuôi ThỏCánh BướmThanLông ĐỏCầu Mắt DeerclopsThịt ĐùiCủ TươiĐá LửaĐùi ẾchBánh RăngSừng Quản ThầnQuả Phát SángMật OngNanh Chó SănLông TímTúi KrampusTrái ĐènGỗ SốngNhân SâmThịtThịt QuáiThịt NhỏTúi MuỗiNhiên Liệu Ác MộngRương Văn HoaDa LợnNgọc TímNgọc ĐỏĐáNhớt Sên RùaDa Con MútTrứng NhệnHạch NhệnVỏ BểMũ Vỏ ỐcGiáp Vỏ SênMũ NhệnNọcMũ bêrê Ê-cốtChày Gai Xúc TuaĐốm Xúc TuaMảnh ThuleciteNgà Hải MãReign of Giants icon Đuôi MèoLông MăngSữa ĐiệnDịch GlommerCánh GlommerVảyLông DàySừng Vôn DươngHộp Sọ của WebberDẻ BulôDon't Starve Together icon Nhúm LôngTrứng Trùng NhamĐờmLen Thép
Gián Tiếp OngOng Sát ThủLông Bò LaiBướmQuạĐom ĐómVàng ThỏiPhân DơiPhânChim Lông ĐỏHạt GiốngChim TuyếtThỏMuỗiTrứngTrứng Chân CaoReign of Giants icon Chũi Trùng
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.