FANDOM


Kho Báu (Treasury) là một loại Rương lưu trữ trong Don't Starve Together, được truy cập thông qua phần Item Collection trong Menu Chính. Rương sẽ chứa 4 loại vật phẩm khác nhau, tương ứng với Sự Kiện của chúng.

Rương Hiểm CóSửa đổi

Rương Hiếm Có (Curio Chests) sẽ rơi ra thay cho những vật phẩm phù hợp với độ hiếm của chúng trong các giai đoạn nhất định. Pugna's War Chests và The Gnaw's Chests có thể kiếm bằng việc lên cấp độ trong những sự kiện The ForgeThe Gorge tương ứng.

Bằng chứng cho việc mua hàngSửa đổi

Những Rương này luôn chứa 1 hoặc toàn bộ Skin, khác nhau tùy vào Sự Kiện. Chúng được mua trực tiếp từ Klei Entertainment.

Tủ Đồ
SkinsĐồ DùngBiểu CảmEmoticonsKhung Chân DungBiểu Tượng Hồ SơẢnh Họa Tiết
(Tủ ĐồChỉQuán Mậu DịchKho Báu)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.