Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Wendy Portrait.png
Chúng hơi bị "vui tính" thì phải.

Wendy

Khỉ Tiền Sử là một Mob trung lập sống trong những Chòi Khỉ Tiền Sử ở trong DLC Shipwrecked. They mang một đặc trưng tương tự với Khỉ Hang, chỉ trừ lông của chúng dày hơn. Một Khỉ Tiền Sử đôi khi sẽ theo người chơi và lấy những Vật Dụng để dưới đất. Sau khi chết, Khỉ Tiền Sử rớt 1 Chuối hoặc 1 Thịt Nhỏ và bất cứ món gì trong người chúng, gồm mọi thứ mà chúng lượm hay thu hoạch mà chưa ăn, và Phân chúng thải ra. Có thể đưa một Bóng Khỉ Ngốc để xao lảng chúng.

Brain.png Hành vi

Khỉ Tiền Sử sẽ tò mò nhặt hầu hết những món chúng thấy dưới đất, hái Bụi DâuNấm Rơm, và thu hoạch cây trông trong Nông Trại. Khi đói, chúng sẽ ăn Trái CâyRau Củ trong người chúng. chúng sẽ thải ra Phân trong người khi chúng ăn, trừ khi chúng trữ sẵn 3 Phân hoặc hơn. Chúng cũng sẽ thải Phân định kỳ một lần mỗi vài ngày, mà chúng sẽ nhanh chúng lượm lại trừ khi đang bị sao lảng. Khỉ Tiền Sử hiện không thể mở những vật chứa và trộm đồ trong đó.

Nếu một con chú ý người chơi, có một tỉ lệ nó sẽ đi theo người chơi trong một khoảng thời gian. Tỉ lệ này tăng lên đáng kể nếu người chơi mang theo Chuối nguyên hoặc chín. Khi theo người chơi, chúng đặc biết sẽ cố lượm những món hiện đang rớt dưới đất và những món người chơi đang thu lượm. Khỉ Tiền Sử sẽ cố nhặt những món trang bị Ba Lô, những sẽ liên tục rớt ra. Chúng sẽ đội mà chúng lượm được, cho chúng những khả năng của chiếc mũ đó (vd, một Mũ Thợ Mỏ sẽ cho ánh sáng cho đến khi cạn nhiên liệu, một Nón Bầu Dục sẽ giúp giảm sát thương). Khỉ Tiền Sử sẽ không lượm những món không thể thay thế.

Người chơi có thể đưa mũ hoặc Chuối cho Khỉ Tiền Sử, nhưng chúng sẽ không nhận Chuối chín. Đưa Chuối cho chúng sẽ bình tĩnh chúng nếu chúng đang hung hãn, trái lại nó sẽ kết bạn với chúng. Khỉ Tiền Sử kết bạn sẽ bảo vệ người chơi và tấn công mục tiêu của người chơi. Khi Khỉ Tiền Sử thân thiện với người chơi, chúng sẽ thu hoạch CỏCành Con và ném những món mang trong người (bao gồm Cỏ CắtCành Cây đã thu hoạch) cho người chơi, trừ khi chúng có thể ăn những món đó hay nếu những món đó là Phân Bón (như Phân, Thối hay Trứng Thối). Khỉ Tiền Sử thân thiện sẽ không lượm đồ mà chúng không thể ăn ở dưới đất, tuy nhiên chúng vẫn tiếp tục hái cây trồng, Nấm Rơm và Bụi Dâu. Wilbur được xem là thân thiện vĩnh viển, mà không phải cho Khỉ Tiền Sử ăn Chuối.

Khỉ Tiền Sử chiến đấu theo bầy, khi một con trong chúng bị tấn công, nó sẽ gọi giúp đỡ, khiến những con gần đó tham chiến. Điều này gồm cả Khỉ Tiền Sử đã kết bạn với người chơi. Khi đánh với những Mob khác, chúng sẽ dùng tấn công cận chiến. Khi đánh với người chơi, chúng sẽ giữ khoảng cách và ném Phân trong người chúng. Kiểu đánh này không gây bất cứ sát thương Máu nào tuy nhiên, thay vào đó sẽ tụt 10 điểm Tinh Thần nếu người chơi bị dính. Nếu chúng hết Phân để ném, chúng sẽ chủ động tìm Phân nằm xung quanh hay đồ thức ăn để bổ sung nguồn cung cấp. Không có Phân, chúng không tỏ ra đe dọa với người chơi, và sẽ mất hứng và trở nên trung hòa sau một lúc. Khỉ Tiền Sử không thù địch với các Mob khác, và sẽ không tấn công chúng trừ khi bị tấn công trước. Chúng cũng không khiến Nhện xuất hiện từ Hang Nhện khi chúng dẫm lên mạng.

Khỉ Tiền Sử có thể bị thu hút bằng cách đưa chúng một Bóng Khỉ Ngốc, mà ngăn chúng lượm bất cứ món gì khi đang chơi với nó. Khỉ Tiền Sử khi đang trong trận chiến sẽ không bị thu hút bởi Bóng Khỉ Ngốc.

Spear.png Chiến lược

Bởi Khỉ Tiền Sử sẽ cố tránh người chơi khi bị tấn công, chiến đấu với chúng trong một khu vực mở sẽ không hiệu quả. Dùng những Mob khác, gồm cả Khỉ Tiền Sử đã kết bạn, để giết Khỉ Tiền Sử sẽ mang lại nhiều Thịt Nhỏ, Chuối và Phân. Khi bị cô lập, chúng có thể dễ dàng bị ép góc và giết bằng Vũ Khí Cận Chiến, hay đơn giản hơn là dùng Vũ Khí Tầm Xa. Dùng một Bóng Khỉ Ngốc sẽ cho phép người chơi lượm tất cả chiến phẩm từ con bị giết khi có những Khỉ Tiền Sử khác xung quanh.

Wendy vượt trội trong việc hạ Khỉ Tiền Sử. Sau khi bị tấn công, Khỉ Tiền Sử sẽ tránh Wendy nhưng chúng sẽ không chạy khỏi Abigail, nghĩa là Abigail sẽ đuổi theo và giết chúng dễ dàng.

Dưới đây là số lần đánh cần để giết một Khỉ Tiền Sử với mỗi loại vũ khí khi chơi với nhân vật có hệ số sát thương mặc định. Đau Thời Tiết không bao gồm bởi tính ngẫu nhiên từ đạn của nó.

Số lần đánh
Vật Phẩm Prime Ape
Old Bell.png Reign of Giants 1 0 0
Obsidian Coconade.png Shipwrecked 1 0 0
Coconade.png Shipwrecked Hamlet icon.png 1 0 0
Spear Gun Obsidian.png Shipwrecked 1 - 1 19px 0 - 0 19px 0 - 0 19px
Gunpowder.png
Harpoon.png Shipwrecked
Blunderbuss.png Hamlet icon.png
1 0 0
Bee Mine.png ≥1 ≥0 ≥0
Spear Gun Battle.png Shipwrecked 1 as Wigfrid Portrait.png 0 as Wigfrid Portrait.png 0 as Wigfrid Portrait.png
Spear Gun Spear.png Spear Gun Poison.png Shipwrecked 2 0 0
Obsidian Spear.png Shipwrecked 2 - 3 0 - 0 0 - 0
Blow Dart.png 2 0 0
Electric Dart.png Don't Starve Together 2 (1 Wettargetdamage.png) 0 (0 Wettargetdamage.png) 0 (0 Wettargetdamage.png)
Dark Sword.png
Glass Cutter.png Don't Starve Together
2 0 0
Cutlass Supreme.png ShipwreckedHamlet icon.png 2 0 0
Tooth Trap.png 3 0 0
Pew-matic Horn.png Hamlet icon.png 4, 3 or 3 0, 0 or 0 0, 0 or 0
Thulecite Club.png 3 0 0
Ham Bat.png 3 - 5 0 - 0 0 - 0
Obsidian Axe.png Shipwrecked 3 - 5 - 19px 0 - 0 - 19px 0 - 0 - 19px
Tentacle Spike.png

Cork Bat.png Hamlet icon.png
Cursed Rounds.png Marbles.pngDon't Starve Together

3 0 0
Slurtle Slime.png 3 0 0
Halberd.png Hamlet icon.png 3 0 0
Morning Star.png Reign of Giants 3 (2 Wettargetdamage.png) 0 (0 Wettargetdamage.png) 0 (0 Wettargetdamage.png)
Bat Bat.png
Battle Spear.png Reign of Giants
3 0 0
Bramble Trap.png Hamlet icon.png Don't Starve Together 4 0 0
Spear.png

Poison Spear.png Peg Leg.pngShipwrecked
Moon Glass Axe.png Gold Rounds.png Don't Starve Together

4 0 0
Trident.png Shipwrecked 4 (2 Toy Boat.png) 0 (0 Toy Boat.png) 0 (0 Toy Boat.png)
PickSlashAxe.png 5 0 0
Machete.png Shipwrecked Hamlet icon.png 5 0 0
Boomerang.png Axe.png Pickaxe.png Brush.png

Tail o' Three Cats.png Malbatross Bill.png Bull Kelp Stalk.png Don't Starve Together
Gold Pan.png Hamlet icon.png

5 0 0
Stalking Stick.png Hamlet icon.png 7 0 0
Eyeshot.png Shipwrecked 7 0 0
Saddlehorn.png Hammer.png Pitchfork.png Shovel.png Walking Cane.png Willow's Lighter.png Torch.png

Telebrella.png Don't Starve
Shears.png Executive Hammer.pngHamlet icon.png
Cactus Spike.png Shipwrecked Whirly Fan.png Driftwood Oar.png Oar.png Slow-Down Rounds.png Pebbles.png Don't Starve Together

8 0 0
Lucy the Axe.png 10 0 0
Bug Net.png Fishing Rod.png

Magnifying Glass.png Hamlet icon.png

30 0 0

Cần 2 lần để đóng băng Khỉ Tiền Sử bằng Gậy Băng. Cần 1 Tiêu Ngủ để Khỉ Tiền Sử ngủ.

Prototype.png Mẹo

  • Khỉ Tiền Sử sẽ mất hứng với người chơi nếu người chơi nhảy lên Thuyền. Điều này có thể dùng làm lợi thế để giết Khỉ Tiền Sử. Đặt bất cứ món gì làm mồi nhử gần bờ biển sẽ khiến Khỉ Tiền Sử cố thể lấy vật đó, đưa chúng vào phạm vi cận chiến, cho phép người chơi đánh vài phát trước khi chúng bỏ trốn. Sau đó, nếu người chơi nhảy lên thuyền, Khỉ Tiền Sử sẽ bình tĩnh lại, và sẽ cố nhặt đồ tiếp, cho phép người chơi nhảy xuống thuyền, và lập lại việc này cho đến khi giết được Khỉ Tiền Sử.

Placeholder.png Bên lề

  • Dường như khi Khỉ Tiền Sử đi theo người chơi, chúng chỉ là đang tìm kiếm thức ăn. Điều này được khẳng định bởi thực tế khi người chơi đưa Chuối cho Khỉ Tiền Sử ăn, những Khỉ Tiền Sử đi theo người chơi khác có thể bỏ cuộc và trở lại Chòi của chúng.
  • Khỉ Tiền Sử chỉ lượm đồ khi người chơi ở gần, do vậy nếu người chơi chết và được hồi sinh bằng một Đá Xúc Giác, Khỉ Tiền Sử sẽ không trộm những món để lại. Tuy nhiên, khi người chơi đến và lượm lại đồ, Khỉ Tiền Sử sẽ bắt đầu trộm chúng.
  • Khỉ Tiền Sử về mặt kỹ thuật không hề là ape (dã nhân) (bởi chúng có đuôi). Điều này giải thích bởi thực tế rằng tên của nó là chơi chữ của thuật ngữ "primate" ("linh trưởng"); một thứ tự động vật bao gồm khỉ, dã nhân, poto, cu li, tarsier, galago, vượn cáo, và người.
  • Khỉ Tiền Sử có thể vô tình tổn thương người chơi với tấn công cận chiến của chúng nếu người chơi tấn công chúng (bằng một vũ khí cận chiến) trong khi chúng đang tấn công một mob khác.
  • Mặc dù giả định là khỉ, Khỉ Tiền Sử dường như không bao giờ trèo cây.

Mosquito.png Lỗi

  • Game cuối cùng sẽ crash nếu người chơi đánh phát cuối một Khỉ Tiền Sử khi chúng đang lượm một bẫy.

Blueprint.png Thư viện Ảnh

Mobs
Sinh vật thù địch Dơi Tử XàNhện HangĐồng Hồ Tượng (Máy tượng hỏng) • Đồng Hồ Xe (Máy Xe Hỏng) • Đồng Hồ Mã (Máy Mã Hỏng) • Nhện Đu TơSâu ĐấtCừu NhầyẾchLợn Canh GácHồn MaSinh Vật Ảo ẢnhChó Săn (Chó Săn ĐỏChó Săn Xanh) • Ong Sát ThủCủ ThịtMacTuskNgười CáMuỗiNhệnNhện Chiến BinhNhện Phun BọtChân CaoXúc Tua (Xúc Tua Khổng LồXúc Tua Nhỏ) • WeeTusk
(Chó SóiQuái Dẻ BulôCây Dẻ Bulô Độc Reign of Giants icon.png) (Cá Sấu (XanhVàng) • Bồ Câu RồngThuyền Phao MãCá Tiềm VọngHồn Ma Cướp BiểnMuỗi ĐộcRắnRắn ĐộcChó Săn BiểnNhện Chiến Binh (Có độc)Đuối HôiCá KiếmCá Voi Trắng Shipwrecked icon.png) (Linh Hồn Cổ XưaẤu Trùng Khổng LồBầy MuỗiDây Leo Lơ LửngKhổng Lồ SắtNgười KiếnLợn Mặt NạẾch Phóng ĐộcBọ CạpHoa Săn MồiNhện Tinh TinhDơi Hút MáuRắn LụcBọ Vòi Voi Hamlet icon.png) (Chó Sói Đất SétChó Săn Đất SétCá Xì GàHươu NgọcOng Chiến BinhChó Săn Kinh DịTrùng NhamCánh Cụt ĐáQuân Cờ Ảo ẢnhNhện Biến DịCá Mập Hàm ĐáChuột TrụiRết Máy Cổ Đại Don't Starve Together icon.png)
Quái Boss Quản Thần Cổ ĐạiDeerclopsNhện ChúaThần Rừng
(Gấu LửngChuồn ChuồnNgỗng/Hươu Sừng Tấm Reign of Giants icon.png) (QuackenHải LốcCá Mập Hổ Shipwrecked icon.png) (Thần Rừng Dừa Shipwrecked icon.pngHamlet icon.png) (Sứ Giả Cổ ĐạiQuái Khổng Lồ SắtKiến ChúaPugalisk Hamlet icon.png) (Ong ChúaKlausMalbatrossHài Cốt Tái SinhCóc NấmRuồi Ăn Trái ChúaChiến Binh Thiên Hà Don't Starve Together icon.png)
Sinh Vật Trung Lập OngBò LaiThỏ Người (Chúa Lông) • Voi TúiKrampusCánh Cụt BiểnLợn (Lợn Sói) • Tôm Hùm ĐáỐc Sên RùaSên RùaChân Cao Mới LớnKhỉ Hang
(Diều HâuMèo TrúcNgỗng ConVôn Dương Reign of Giants icon.png) (Cá Voi XanhCá Heo Mõm DàiKhỉ Tiền SửBò Lai NướcLợn Roan Shipwrecked icon.png) (Sâm Ngàn TuổiHà Mã Sừng TấmNgười KiếnSóc ThỏNhím Mỏ VịtCáo Hamlet icon.png) (Cá Voi Một SừngKỳ NhôngMực ỐngHoa Tảo DạiNấm Lùn Don't Starve Together icon.png)
Động Vật thụ động Bò Lai ConBướmChesterQuạGà TâyNhân SâmThỏ (Rậm Lông) • Chim Lông ĐỏChim NonChim Tuyết
(GlommerChũi Trùng Reign of Giants icon.png) (Chim CốcCua Thỏ (Rậm Lông) • Cá Nhám ChóDoydoyNgười Cá Ngư ÔngSứaPackim BaggimsVẹt Cướp BiểnSứa Cầu VồngHải ÂuHải CẩuCá Mập ConTôm Hùm Biển Shipwrecked icon.png) (VẹtChim Tu-căng Shipwrecked icon.pngHamlet icon.png) (Bọ HungChim Bói CáTê Tê VàngVẹt(Xanh)Công Bồ CắtChim Bồ CâuRo BinGà Lôi Hamlet icon.png) (Hoàng YếnCà RuộtTrùng Nham Cực Đáng YêuTắc Kè CỏHutchBướm ĐêmHươu Không MắtHải Âu Cổ RụtDệt Bóng Đêm Don't Starve Together icon.png)
Trao đổi Vua Lợn
(Yaarctopus Shipwrecked icon.png) (Nhân Viên Ngân HàngThợ Trang ĐiểmNhà Sưu TậpBác HọcNông DânNgười Bán HoaThợ Làm MũThợ SănThợ MỏThị TrưởngNữ HoàngGiáo SưChủ TiệmGiám ThịCông Nhân Hamlet icon.png) (Kiến Sư Tử Don't Starve Together icon.png)
Other AbigailCharlieMaxwell
(BFBTắc Kè Hoa Hamlet icon.png) (BernieVật NuôiSinh Vật Vô ĐịnhWoby Don't Starve Together icon.png)
The Forge Don't Starve Together icon.png Chỉ Huy PugnaHeo VượnChỉ Huy Cá SấuĐại Chiến Binh HeoĐộc Nhãn Âm TyNgười Đá Dung NhamLợn HốAnh Em Tê GiácBọ Cạp BinhRùa Thép
The Gorge Don't Starve Together icon.png BillyMumsyBò GiàCua CuộiBồ CâuPiptonSammyLợn Đầm LầyLợn Già Làng
Advertisement