Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Webber Portrait.png
Will they grow into candy beanstalks?

Webber

JellybeansThực Phẩm chỉ có trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản cập nhật A New Reign. Nấu bằng Nồi Hầm và cần ít nhất 1 Sữa Ong Chúa và 3 phụ gia, ngoại trừ Cành CâyPhẩm Quái, tạo ra 3 Jellybeans.

Ăn Jellybeans giúp hồi 2 HealthMeter.png và 5 SanityMeter.png Và tăng thêm 2 HealthMeter.png mỗi 2 giây trong vòng 2 phút, tổng cộng tăng 122 máu.

Nguyên Liệu

  • Yêu cầu: Royal Jelly.png
  • Ngoại trừ: Twigs.png Monster Foods.png

Icon Science.png Công Thức

Royal Jelly.png
Filler.png
Filler.png
Filler.png
Crock Pot.png
Jellybeans.png
Jellybeans.png
Jellybeans.png
Ngoại trừ Cành Cây hoặc Phẩm Quái.

Prototype.png Mẹo

  • Ăn nhiều Jellybeans cùng một lúc sẽ không làm tăng hiệu ứng chữa bệnh.

Placeholder.png Bên Lề

Advertisement