FANDOM


It's a For keeping things safe.

–Wilson

Két Sắt (Safe) là một kiến trúc tự sản, độc quyền trong Sự Kiện The Gorge của Don't Starve Together. Tổng cộng có 4 Két Sắt trong một vòng chơi. 3 trong số chúng được đặt ở khu vực Thị Trấn Đổ Nát và Tàn Tích Thành Phố. Bên trong chứa những dụng cụ như, Nồi Hầm Lớn, Nồi Nướng Lớn, Đĩa Bạc, Bát Bạc,... và đều yêu cầu Chìa Khóa đổi từ chỗ Lợn Già Làng để mở khóa. 1 chiếc còn lại ở khu vực khởi đầu và đã được mở khóa, không chứa gì bên trong.

Prototype Mẹo Sửa đổi

  • Do Thỏ, Cua Cuội và Bồ Câu trong The Gorge sẽ không chết, bắt chúng bằng Bẫy rồi cất vào trong Két Sắt, khi cần tới Thịt Vụn thì giết chúng sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.