Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

You can't hide forever jumping meat!

–Wolfgang

Hang Thỏ là nơi làm tổ của Thỏ. Chúng trở về hang lúc chiều hoặc khi sợ hãi. Khi có một thỏ bị bắt hoặc bị giết sẽ có con khác sinh ra từ hang. Có thể dùng Xẻng đào hang lên để buộc thỏ chui ra tuy nhiên việc này làm phá hủy hang vĩnh viễn và ngăn con khác sinh ra. Nếu một con bị bắt bên ngoài hang lúc đêm vì bất kì lí do nào, nó sẽ ngủ thiếp đi.

Reign of Giants icon.pngReign of Giants

Trong bản mở rộng Reign of Giants, vào Mùa Xuân, Hang Thỏ bị sập và không sinh ra thỏ. Vài ngày sau khi qua Mùa Xuân, Hang Thỏ bắt đầu sinh ra thỏ trở lại. Đào Hang Thỏ bị sập sẽ ngăn thỏ sinh ra và phá hủy hang vĩnh viễn.

Chú ý

  • Đặt Bẫy ngay trên miệng hang hầu như sẽ bắt được Thỏ
    • Đặt nhiều bẫy trên miệng hang sau khi một bẫy đã sập để tiếp tục bắt thêm thỏ cho nhu cầu dữ trữ vào Mùa Đông hoặc cho việc thu thập Nhiên Liệu Ác Mộng khi thỏ biến thành Thỏ Ma.

Gold Nugget.png Thư viện

Advertisement